Transportul portuar maritim a scăzut în trimestrul I

Transportul portuar maritim a scăzut în trimestrul I
scris 22 iun 2021

Transportul portuar maritim a înregistrat în primele trei luni ale anului în curs o scădere cu 3,1% față de trimestrul I din 2020, volumul mărfurilor descărcate crescând cu 0,5%, în timp ce volumul de mărfuri încărcate s-a diminuat cu 6,3%, potrivit datelor Institutului Național de Statistică.

Scăderea cu 3,1% a volumului total este cauzată de diminuările înregistrate de transportul național cu 21,4% și de transportul de tranzit cu 14,4%; transportul internațional pe căi navigabile interioare a marcat creștere cu 22,0%, scrie Agerpres.

Transportul aerian de pasageri, în scădere cu 76,2% în primul trimestru CITEȘTE ȘI Transportul aerian de pasageri, în scădere cu 76,2% în primul trimestru

Mărfurile încărcate și descărcate în porturile în care sunt operate nave maritime au totalizat 11,79 milioane de tone, iar transportul maritim de containere a însumat 153.000 TEU (echivalent douăzeci de picioare), în cursul trimestrului I 2021.

În aceeași perioadă, pe căi navigabile interioare au fost transportate 7,253 milioane de tone mărfuri și 80 TEU și, respectiv, 3,65 miliarde tone - kilometri (tona - kilometru: unitate de măsură pentru transportul unei tone de mărfuri pe o navă pe distanța de un kilometru) și 67.000 TEU - kilometri.

În trimestrul I 2021, raportat la trimestrul I 2020, activitatea din porturile care permit operarea navelor maritime a marcat scăderi pentru majoritatea porturilor. Porturile în care au fost înregistrate cele mai mari volume de mărfuri în decursul perioadei cercetate sunt: Constanța, cu o pondere de 94,7% în total, și Galați, cu 4,0%.

În cursul trimestrului I 2021, a fost transportat cu preponderență tipul de încărcătură vrac solid, cu o pondere de 57,3% în totalul mărfurilor încărcate și descărcate. Același tip de încărcătură a dominat încărcările de mărfuri (74,2%), pentru descărcări cea mai însemnată pondere fiind înregistrată de tipul de încărcătură vrac lichid (41,6%).

În trimestrul I 2021, cele mai însemnate cantități de mărfuri încărcate și descărcate au fost înregistrate în relație cu următorii parteneri: Rusia (2,586 milioane de tone) și Turcia (2 milioane tone). Dintre statele membre ale Uniunii Europene, cele mai mari cantități de mărfuri transportate au fost înregistrate în parteneriat cu Spania (643.000 de tone) și Grecia (389.000 de tone).

La nivelul trimestrului I 2021, au fost încărcate volume mai însemnate din tipul de mărfuri - conform clasificării NST 2007: produse agricole, din vânătoare și silvicultură; pește și alte produse din pescuit - în proporție de 64,3%. În ceea ce privește mărfurile descărcate, cea mai însemnată pondere a fost deținută de tipul de mărfuri cărbune și lignit, țiței și gaze naturale - cu 39,8%.

Landul german Bavaria discută cu Intel construirea unei megafabrici de cipuri, pentru reducerea deficitului care afectează industria auto CITEȘTE ȘI Landul german Bavaria discută cu Intel construirea unei megafabrici de cipuri, pentru reducerea deficitului care afectează industria auto

În portul Constanța, cele mai însemnate cantități de mărfuri încărcate în trimestrul I 2021 au fost din tipul de încărcătură vrac solid (75,3%), pentru descărcări predominând tipul de încărcătură vrac lichid - în proporție de 43,6%. Referitor la tipul de mărfuri NST 2007, în portul Constanța au fost încărcate cu preponderență produse agricole, din vânătoare și silvicultură; pește și alte produse din pescuit - în proporție de 65,6%, pentru mărfurile descărcate ponderea fiind deținută de cărbune și lignit, țiței și gaze naturale (41,0%).

În context european, datele statistice publicate de Comisia Europeană - Eurostat - la nivelul trimestrului I 2020, prezintă România pe locul al cincisprezecelea la volumul total de mărfuri încărcate și descărcate în principalele porturi, între cele 22 de state membre ale Uniunii Europene care, conform legislației, raportează date privind transportul portuar maritim. Potrivit datelor, în trimestrul I al anului trecut, din volumul total al mărfurilor încărcate și descărcate în principalele porturi europene, patru state membre, respectiv Țările de Jos, Spania, Italia și Belgia, înregistrau 53,3% din volumul total al încărcărilor și descărcărilor din transportul portuar maritim.

Potrivit INS, în primul trimestru al anului 2021, majoritatea indicatorilor, respectiv volumul transportului de mărfuri (mii tone) și transportul de containere au marcat scăderi față de aceeași perioadă a anului precedent, excepție făcând volumul transportului pe căi navigabile interioare (mii tone-kilometri), care a marcat creștere față de trimestrul I 2020. Porturile în care au fost înregistrate cele mai mari volume de mărfuri (mii tone) în transport pe căi navigabile interioare în trimestrul I 2021 sunt Constanța (56,6%) și Galați (13,9%).

Eurostat prezintă România pe locul al treilea, valori în tone - kilometri, în trimestrul I al anului 2020, între statele membre care, conform legislației, raportează date statistice privind volumul transportului pe căi navigabile interioare. Din punctul de vedere al volumului de mărfuri transportate pe căi navigabile interioare exprimat în tone, România se poziționa pe locul al cincilea.

TEU (echivalent douăzeci de picioare) este o unitate de măsură standard utilizată pentru înregistrarea containerelor după mărime și descrierea capacităților navelor port - container și terminalelor portuare. Un container de 20 picioare ISO este egal cu un TEU. 

viewscnt
Afla mai multe despre
transport portuar
ins