ANRE încearcă să reintroducă contractele bilaterale directe pe termen lung pe piața angro de energie "peste capul" legislației primare

ANRE încearcă să reintroducă contractele bilaterale directe pe termen lung pe piața angro de energie "peste capul" legislației primare
scris 20 dec 2019

Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) a elaborat o nouă formă a unui proiect de ordin menit să elimine restricțiile la formarea liberă a prețurilor pe piața locală angro de energie, în conformitate cu legislația UE, adică cu Regulamentul (UE) 2019/943  după ce i s-a atras atenția că prima variantă a proiectului contravine legislației primare, respectiv Legii energiei nr. 123/2012.

Astfel, în prima variantă a proiectului se stipula, la art. 6 (2) c), că "participanții la piață pot încheia contracte bilaterale negociate cu durata de livrare mai mare de un an". Legea energiei prevede însă, la art. 23 (1) că "Tranzacțiile cu energie electrică se desfășoară pe piața concurențială, în mod transparent, public, centralizat și nediscriminatoriu".

Agenția de Cooperare a Instituțiilor de Reglementare în Energie din Europa (ACER) a atras atenția oficial ANRE că formularea contravine legislației primare.

UE prelungește cu șase luni sancțiunile impuse Rusiei în urma anexării Crimeei în 2014 CITEȘTE ȘI UE prelungește cu șase luni sancțiunile impuse Rusiei în urma anexării Crimeei în 2014

"(...) caracterul obligatoriu și direct aplicabil al Regulamentului (UE) 2019/943 determină obligația Statului Membru de a abroga/adapta legislația primară contrară dreptului UE. Principiul supremației legislației europene nu conferă, după părerea noastră, autorităților naționale (de reglementare, precum ANRE – n.r.) dreptul de a modifica sau abroga prevederi ale legislației primare, indiferent de urgența aplicabilității prevederilor europene, ci incumbă doar obligația de a modifica/abroga neconcordanțele sau prevederile incomplete din legislația secundară emisă de ANRE. Din aceste considerente, opinăm că este necesară reconsiderarea documentului supus consultării publice, care ar trebui să reprezinte măsurile pe care ANRE le-a identificat și le aduce în atenția Guvernului/Parlamentului pentru a fi luate pe piața de energie electrică în vederea eliminării și/sau atenuării impactului unor măsuri sau politici identificate în mod argumentat că ar contribui la restricționarea formării prețurilor. În același timp, ANRE trebuie să analizeze prevederile cadrului de reglementare propriu, de natura celor de mai sus, care nu sunt prevăzute în mod expres de legislația primară și să ia măsuri pentru asanarea acestora. Altfel, este posibilă încălcarea principiului legalității și a normelor de tehnică legislativă. Spre exemplificare, ne-am putea afla în situația în care un participant la piață să aibă de ales între aplicarea prevederilor art. 23(1) din Legea nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, sau ale art. 6(2) lit. c) din prezentul document supus consultării publice, contrare celor de la art. 23(1)!", a transmis ACER către ANRE.

Cu toate acestea, și în cea mai recentă variantă a proiectului de ordin apare o formulare susceptibilă să contravină legislației primare:

"Art.  4 – Tranzacțiile cu energie electrică se desfășoară pe:
a) piețele de energie electrică la termen, piețele pentru ziua următoare și piețele intrazilnice,
b) piețele nereglementate, inclusiv prin contracte bilaterale negociate direct,
c) bursele de energie electrică,
d) piețele pentru comercializarea de energie, capacități, servicii de echilibrare și servicii de sistem, în toate intervalele de timp".

Guvernul a împrumutat 1 miliard de lei de la bănci CITEȘTE ȘI Guvernul a împrumutat 1 miliard de lei de la bănci

ACER mai atrăgea atenția ANRE la experiența nefericită din trecut a contractelor bilaterale încheiate de Hidroelectrica, ce au dus inclusiv la intrarea în insolvență a celui mai mare producător de energie electrică din România.

"În același timp, având în vedere preponderența, în sectorul de producere, a capitalului de stat, credem că este necesară atenționarea Guvernului pentru a lua măsuri prin care să se asigure respectarea dreptului Uniunii în materie de concurență, în special a condițiilor avute în vedere pentru asigurarea caracterului nediscriminatoriu și pentru facilitarea concurenței loiale, ca și a celor menite să preîntâmpine încheierea de contracte pe termen lung defavorabile statului român. Reamintim contractele defavorabile încheiate anterior de Hidroelectrica SA, care au condus la intrarea în insolvență a acesteia, cu consecințe negative asupra întregului sector, reziliate cu mari eforturi și costuri suportate atât de statul român, cât și de consumatori", a mai atenționat ACER.

De altfel, Hidroelectrica însăși a transmis ANRE că se opune unei astfel de reglementări, atrăgând și ea atenția asupra faptului că ANRE nu poate interveni asupra legislației primare.

Ungaria constată o creștere a numărului migranților care trec granița dinspre România CITEȘTE ȘI Ungaria constată o creștere a numărului migranților care trec granița dinspre România

"În măsura în care prin prevederile art. 6 alin. (1) lit. c) se dorește instituirea unei posibilități cu privire la vânzarea de energie electrică de către producători prin intermediul contractelor bilaterale negociate direct considerăm că prin legislație secundară, respectiv prin ordin emis de președintele Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei nu se poate modifica legislația primară, respectiv art. 23 alin. (1) din Legea nr. 123/2012. De altfel, societatea SPEEH Hidroelectrica SA consideră că nu este necesară instituirea unei derogări întrucât în prezent există posibilitatea încheierii unor contracte bilaterale negociate cu durata de livrare mai mare de un an pe platforma PCCB-LE. În cazul în care ANRE are în vedere încheierea unor contracte bilaterale negociate direct, SPEEH Hidroelectrica SA nu dorește o astfel de derogare. Având în vedere cele de mai sus vă solicităm să nu aprobați prevederile art. 6 din proiectul de Ordin în forma supusă dezbaterii publice având în vedere că prin legislație secundară nu se poate deroga de la legislația primară reprezentată de Legea nr. 123/2012", a transmis Hidroelectrica.

În schimb, ideea a fost susținută de furnizorii de energie, de micii producători de energie regenerabilă, dar și de producători mari, precum OMV Petrom.

După cum a relatat Profit.ro, pe circuitul parlamentar se află un proiect legislativ de modificare a Legii energiei în sensul de a se permite vânzarea în avans către furnizori, de către dezvoltatorii de proiecte de centrale de producție de energie, a electricității care urmează să fie produsă, în scopul facilitării obținerii de finanțare pentru implementarea respectivelor proiecte, măsură cerută de mult timp atât de investitorii interesați, cât și de furnizori și de consultanții în domeniu.

EXCLUSIV Proprietarul Superbet, fondatorul Țuca Zbârcea & Asociații, deținătoarea Paloma Tours, dar și fiul fostului director regional IFC intră în afacerea Holde Agri Invest. Plasamentul pentru bursă - inițiat CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Proprietarul Superbet, fondatorul Țuca Zbârcea & Asociații, deținătoarea Paloma Tours, dar și fiul fostului director regional IFC intră în afacerea Holde Agri Invest. Plasamentul pentru bursă - inițiat

Legislația în prezent în vigoare prevede că producția de energie electrică se desfășoară în baza unei licențe ANRE pentru exploatarea comercială de capacități energetice, participarea la piața de energie administrată de OPCOM fiind condiționată de deținerea acestei licențe. Proiectul legislativ menționat are în vedere introducerea unei excepții la această normă, care va permite unui producător care urmează să realizeze o investiție într-o capacitate de producere de energie electrică să tranzacționeze pe o platformă de piață dedicată, fără a deține în prealabil o licență, energia viitoare ce va fi produsă de respectiva capacitate, ca garanție pentru obținerea finanțării necesare.

ACER a mai atras atenția că Regulamentul (UE) 2019/943 condiționează încheierea negociată a contractelor de furnizare pe termen lung pe piețele extrabursiere de existența unor produse de acoperire a riscurilor pe termen lung, care să fie tranzacționabile la bursă într-un mod transparent, și că doar existența concomitentă a celor două tipuri de produse (contractele de furnizare pe termen lung și produsele de acoperire a riscurilor pe termen lung), crează condițiile de protecție a participanților la piață împotriva riscurilor de volatilitate a prețurilor pe baza pieței și de reducere a incertitudinii referitoare la randamentul viitor al investițiilor.

"În acest sens, este necesară completarea listei de propuneri către Guvern cu introducerea de măsuri ale statului român care să permită OPCOM tranzacționarea instrumentelor financiare derivate din domeniul energiei electrice. Această necesitate este întărită, în opinia noastră, și de prevederile  art. 9 alin. 3 din Regulament, conform căruia, sub rezerva respectării dreptului Uniunii în materie de concurență, operatorii pieței sunt liberi să dezvolte produse de acoperire a riscului la termen, inclusiv produse de acoperire a riscului pe termen lung, pentru a oferi participanților la piață, inclusiv proprietarilor de instalații de producere a energiei electrice care utilizează surse de energie regenerabile, posibilitățile adecvate de acoperire a riscurilor financiare rezultate din fluctuațiile prețurilor", a mai arătat ACER.

viewscnt
Afla mai multe despre
energie contracted bilaterale termen lung negociate direct
contracte bilaterale energie
piata energie
hidroelectrica baieti destepti contracte bilaterale