Aproape de adoptare: Plafonarea prețurilor la energie și gaze de la 1 ianuarie 2023

Aproape de adoptare: Plafonarea prețurilor la energie și gaze de la 1 ianuarie 2023
scris 22 nov 2022

Comisiile reunite de Industrii și Politică Economică ale Camerei Deputaților dezbat astăzi raportul pe fond cu amendamente la proiectul legii de aprobare a OUG nr. 119/2022 privind plafonarea prețurilor la energie electrică și gaze naturale, urmând apoi ca forma convenită a draftului de act normativ să fie votată de plen, Camera Deputaților fiind cameră decizională. La dezbateri vor participa reprezentați ai ministerelor Energiei, Economiei, Finanțelor, Muncii și Antreprenoriatului, precum și ai Secretariatului General al Guvernului și ai Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Potrivit informațiilor Profit.ro, coaliția de guvernare a convenit ca prețul final facturat plafonat de către furnizorii de energie electrică să fie de maximum 0,68 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat în perioada 1 ianuarie 2023 - 31 martie 2025 de catre următoarele categorii de  clienți: 1. clienții casnici al căror consum lunar este cuprins între 0-100 kWh inclusiv; 2. clienții casnici care utilizează dispozitive, aparate sau echipamente medicale necesare efectuării tratamentelor; 3. clienții casnici care au în întreținere cel puțin 3 copii cu vârsta de până în 18 ani, respectiv 26 de ani, în cazul în care urmează o formă de învățământ.

ULTIMA ORĂ Coaliția a decis cât le dă în plus pensionarilor. Majorare PLUS ajutor de la stat CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Coaliția a decis cât le dă în plus pensionarilor. Majorare PLUS ajutor de la stat

Pentru clienții de la punctele 2 și 3, plafonul se va acorda în baza unei cereri și a unei declarații pe propria răspundere, urmând ca prețul final facturat plafonat să se aplice de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-au depus documentele menționate.

De asemenea, prețul plafonat va fi de maximum 0,80 lei/kWh, cu TVA inclus, pentru consumul realizat in perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025 de către clienții casnici al căror consum lunar la locul de consum este cuprins între  100,01 si 255 kWh. Consumul de energie electrică  cuprins între 255 și 300  kWh/lună va fi facturat la prețul de 1,3 lei kWh, însă în cazul în care consumul depășeste 300 kWh/lună, întreg consumul va fi facturat la prețul de 1,3 lei/kWh.

Fundația lui Țiriac - recunoscută de Guvern ca fiind de utilitate publică, cu drept la bunuri proprietate publică și facilități fiscale CITEȘTE ȘI Fundația lui Țiriac - recunoscută de Guvern ca fiind de utilitate publică, cu drept la bunuri proprietate publică și facilități fiscale

Vor beneficia de preț plafonat de maximum 1 leu/kWh, cu TVA inclus, pentru 85% din consumul lunar realizat la locul de consum (diferența de consum lunar de energie electrică urmând a fi facturată la prețul de 1,3 lei/kWh, cu TVA inclus), următoarele categorii de consumatori: IMM-urile, operatorii de servicii publice de apă și canalizare, precum și de transport public local de călători, Metrorex, firmele din industria alimentară, agricultură și pescuit, autoritățile și instituțiile publice locale, serviciile publice deconcentrate ale ministerelor și ale celorlalte organe centrale, companiile și societățile comerciale de interes județean, municipal sau local, regiile autonome și toate entitățile publice și private care prestează un serviciu public, în temeiul legii, dacă sunt înființate sau organizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, județelor, municipiului București și, după caz, la nivelul subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor sau la nivelul asociațiilor de dezvoltare intercomunitară, sub conducerea, coordonarea, controlul și responsabilitatea autorităților administrației publice locale, toate celelalte instituții publice, precum și unitățile de cult.

Toți ceilalți consumatori noncasnici de energie electrică vor beneficia de preț plafonat de 1,3 lei/kWh.

AUDIO Arafat prezintă o înregistrare în care un presupus lider sindical le cere șoferilor pe ambulanțe să aducă la un protest cele mai vechi mașini CITEȘTE ȘI AUDIO Arafat prezintă o înregistrare în care un presupus lider sindical le cere șoferilor pe ambulanțe să aducă la un protest cele mai vechi mașini

Plafoanele de preț la gaze naturale vor rămâne la actualele niveluri, de 0,31 lei/kWh pentru casnici și de 0,37 lei/kWh pentru noncasnici cu consum anual de cel mult 50.000 MWh.

Începând cu data de 1 ianuarie 2023, de prețul de maximum 0,37 lei/kWh, cu TVA inclus, beneficiază și clienții noncasnici din cadrul parcurilor industriale reglementate de Legea nr. 186/2013 privind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, cu modificările și completările ulterioare precum și cei din cadrul sistemelor de distribuție închise definite conform Legii nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare″, prevede unul dintre amendamentele convenite în coaliție.

Controale pe traseul proiectului Canalului navigabil București-Dunăre, la sesizarea cetățenilor. Proiectul intră în faza reactualizării CITEȘTE ȘI Controale pe traseul proiectului Canalului navigabil București-Dunăre, la sesizarea cetățenilor. Proiectul intră în faza reactualizării

De la 1 ianuarie 2023, încadrarea în plafoanele de preț se va face prin raportare la consumul din fiecare lună, nu la cel mediu lunar din anul anterior, precum în prezent. 

Pentru perioada 1 ianuarie 2023 – 31 martie 2025, pentru perioadele de facturare pentru care consumul se stabileste in baza indexului citit si transmis de către client, incadrarea in transele de consum stabilite potrivit prevederilor art. 1 se realizează pe baza consumului de energie electrica determinat luand in considerare indexul transmis de acesta. In cazul in care intervalul de citire de catre operatorul de distribuție (OD) este cel stabilit prin dispozitiile legale in vigoare, consumul aferent fiecarei perioade de facturare cuprinse intre doua citiri ale contorului de catre OD se stabileste ca produs intre numarul de zile a perioadei de facturare si consumul mediu zilnic, incadrarea si facturarea clientului fiind in conformitate cu transele de consum aferente. In cazul in care OD realizeaza citirea contorului la un interval mai mare decat cel de 3 luni prevazut prin dispozitiile legale in vigoare, suplimentar fata de sanctiunea prevazuta de Lege si penalitatile prevazute in standardul de performanta, regularizarea consumului de energie electrica se realizeaza prin raportare la ultimul index citit si comunicat de către client/OD, incadrarea in transele de consum pentru perioada de facturare fiind realizata in baza consumului stabilit ca diferenta intre indexul citit si comunicat de OD si indexul citit si comunicat de client/OD. În cazul clientului casnic, dacă în urma regularizării suma plătită de acesta în plus este mai mare de 100 lei, atunci furnizorul este obligat să restituie suma plătită de către client în termen de 5 zile de la data emiterii facturii de regularizare. Sumele sub această valoare vor fi compensate în contul facturilor următoare″, stipulează un alt amendament convenit în coaliție.

viewscnt
Afla mai multe despre
plafonare preturi energie gaze
scumpiri energie gaze
criza energetica