EXCLUSIV Administrarea apei grele pentru centrala nucleară Cernavodă - neclarificată de peste 5 luni

EXCLUSIV Administrarea apei grele pentru centrala nucleară Cernavodă - neclarificată de peste 5 luni
scris 3 dec 2020

Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale (ANRSPS) a formulat oficial o ofertă pentru a prelua de la Regia Autonomă pentru Tehnologii Nucleare (RAAN), controlată integral de Ministerul Economiei și aflată în faliment din 2016, activele, instalațiile și echipamentele necesare gestionării stocurilor de apă grea ale României, destinate alimentării centralei nucleare Cernavodă, în contul datoriei de 107 milioane lei a RAAN față de ANRSPS, scopul fiind ca ulterior să le predea Centrului Național de Management al Apei Grele (CNMAG) din subordinea aceluiași Minister al Economiei, instituție înființată în urmă cu 3 ani tocmai pentru gestionarea stocurilor de apă grea. Oferta a fost aprobată de creditorii RAAN în ultima parte a lunii octombrie, iar dacă nu vor apărea alți ofertanți până pe 10 decembrie, procedura de vânzare va continua.

Stocul de apă grea reprezentând rezervă de stat a României, constituit pentru alimentarea actualelor reactoare de la Cernavodă, dar și pentru viitoarele unități 3 și 4, este estimat la valoarea de 1,2-1,3 miliarde euro. Este păstrat în instalațiile fostei uzine de apă grea Romag Prod a RAAN din comuna Izvorul Bârzii din Mehedinți, unde producția a fost oprită în 2015.

Întrucât costurile de gestionare a stocului de apă grea apăsau greu pe Regia falimentară, cifrându-se la peste 3 milioane de lei pe an, Guvernul a înființat în 2017 Centrul Național de Management al Apei Grele (CNMAG), în subordinea Ministerului Economiei și finanțat integral de la bugetul de stat, cu sarcina de a prelua stocul de apă grea rezervă de stat de la RAAN și având "obligația de a depozita și a menține calitatea și proprietățile fizico-chimice ale cantității de apă grea preluată în depozit conform parametrilor de calitate deosebiți solicitați prin prescripțiile tehnice ale produsului".

Comisia Europeană susține că România are nevoie de noi măsuri structurale pentru a corecta deficitul excesiv CITEȘTE ȘI Comisia Europeană susține că România are nevoie de noi măsuri structurale pentru a corecta deficitul excesiv

Numai că CNMAG nu deținea și nu deține nici acum o infrastructură proprie de depozitare și gestionare a apei grele. Astfel că, în februarie 2018, RAAN a încheiat cu CNMAG un contract de comodat cu durata de 1 an, prin care Centrul obținea dreptul de a utiliza cu titlu gratuit infrastructura necesară administrării stocului de apă grea de la fosta uzină Romag Prod. Este vorba despre terenuri, clădiri, rezervoare și butoaie de apă grea, echipamente, instalații, laboratoare etc. La rândul său, CNMAG a încheiat cu ANRSPS un contract de depozit și prestări servicii pentru stocul de apă grea constituit ca rezervă de stat.

"(…) ulterior deschiderii procedurii insolvenței și chiar după intrarea în faliment, RAAN a  asigurat cu costuri financiare foarte mari toate resursele necesare funcționării Centrului Național de Management al Apei Grele, respectiv: alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu apă, menținerea tuturor autorizațiilor necesare funcționării laboratorului de produs finit pentru efectuarea analizelor fizico-chimice pentru apa grea, menținerea autorizațiilor și licențelor pentru alimentarea cu apă și energie electrică, metrologarea tuturor aparatelor și echipamentelor din laboratorul de produs finit, reactivi chimici de laborator, azot lichid, etaloane de apă grea etc, necesare efectuării analizelor fizico-chimice pentru apa grea. (…) în perioada 14.06.2016 - 18.03.2019 (aproximativ 3 ani), RAAN, în faliment, a gestionat apa grea proprietatea statului român în valoare de aproximativ 1.3 miliarde euro, cheltuind peste 10 milioane de lei pentru a menține proprietățile fizico-chimice privind stocul de apă grea. În perioada 14.06.2016 - 31.12.2018, RAAN, în faliment, a păstrat și remunerat specialiștii în domeniul apei grele, care ulterior au fost angajați la CNMAG", se afirmă în mai multe documente oficiale consultate de Profit.ro.

Ulterior, contractul de comodat a fost prelungit succesiv de mai multe ori, până pe 30 iunie 2020, Ministerul Energiei (actualmente al Economiei) promițând de fiecare dată că va găsi o soluție legislativă și procedurală pentru ca infrastructura de administrare a apei grele să ajungă contra cost, în condițiile Legii insolvenței, de la Regia falimentară la CNMAG. Ceea ce nu s-a întâmplat până acum.

Vaccinul Pfizer/BioNTech este eficient 95%, arată rezultatele finale ale testelor clinice, anunță alianța CITEȘTE ȘI Vaccinul Pfizer/BioNTech este eficient 95%, arată rezultatele finale ale testelor clinice, anunță alianța

"(…) conform hotărârii Adunării creditorilor RAAN din data de 29.04.2020, contractul de comodat a mai fost prelungit cu încă 2 luni, respectiv până la data de 30.06.2020, la solicitarea Ministerului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, care prin adresa nr. 11.107/22.04.2020 a comunicat că, împreună cu creditorul Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, a identificat ca soluție optimă în vederea constituirii patrimoniului CNMAG adjudecarea de către acest creditor în contul creanțelor deținute a bunurilor necesare desfășurării activității Centrului, aflate în proprietatea RAAN", se arată în documentele citate.

ANRSPS figurează în tabelul datoriilor RAAN cu o creanță garantată în sumă de circa 107 milioane lei.

Ultimul act adițional de prelungire a contractului de comodat prevedea că CNMAG se obligă să transmită către RAAN, până pe 15 iunie 2020 inclusiv, modalitatea concretă de achiziționare a bunurilor Regiei necesare managementului apei grele, în caz contrar contractul urmând să fie reziliat automat.

România, printre țările UE cu cea mai ridicată rată anuală a inflației în luna octombrie CITEȘTE ȘI România, printre țările UE cu cea mai ridicată rată anuală a inflației în luna octombrie

Cu 4 zile înainte de termenul din 15 iunie, CNMAG a transmis RAAN că au fost elaborate și se află în procedură de avizare proiecte de modificare și completare a unor acte normative în materia rezervelor de stat, care vor permite demararea procedurilor având ca finalitate constituirea patrimoniului CNMAG, prin preluarea de către ANRSPS a infrastructurii de gestionare a apei grele în contul creanței asupra RAAN, însă a apărut o problemă: toate aceste proiecte trebuie acum la rândul lor modificate din cauza faptului că, chiar din iunie 2020, Guvernul a transferat ANRSPS de la Ministerul Afacerilor Interne (MAI) la Secretariatul General al Guvernului (SGG), prin ordonanță de urgență.

"În contextul OUG nr. 91 din 27 mai 2020 privind trecerea ANRSPS din subordinea Ministerului Afacerilor Interne (MAI) în subordinea Guvernului și în coordonarea SGG (…), publicată în M.O. nr. 477/04.06.2020, care intră în vigoare în data de 19.06.2020, care prevede în art. 5 că, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare, SGG și MAI supun spre aprobare Guvernului proiectele de hotărâri pentru modificarea HG nr. 137/2020 privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului, a HG nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele MAI, precum și a HG nr. 1.380/2009 privind înființarea, organizarea, funcționarea și atribuțiile ANRSPS, ANRSPS se află în imposibilitatea de constituire a patrimoniului CNMAG, adjudecând în contul creanțelor deținute bunurile necesare desfășurării activității Centrului, aflate în proprietatea RAAN", a transmis ANRSPS în vară.

În consecință, pe 15 iunie, contractul de comodat dintre RAAN și CNMAG a fost reziliat. ANRSPS și CNMAG au contestat în instanță rezilierea, însă au pierdut procesul definitiv în ultima parte a lunii septembrie.

Compania americană de outsourcing Computer Generated Solutions și-a mărit echipa din România CITEȘTE ȘI Compania americană de outsourcing Computer Generated Solutions și-a mărit echipa din România

"Susținerea apelantei (ANRSPS – n.r.) că, în cazul încetării contractului de comodat, CNMAG nu-și mai poate desfășura activitatea pentru care a fost înființat, punându-se în pericol real integritatea și caracteristicile fizico-chimice ale întregii cantități de apă grea de la rezerva de stat, aproximându-se o pierdere financiară la bugetul de stat de circa 1,3 miliarde euro, nu poate fi reținută, ținând cont de faptul că RAAN se află în procedura falimentului din data de 14.06.2016, iar CNMAG folosește bunurile proprietatea debitoarei cu titlu gratuit începând cu data de 19.02.2018, iar soluția contractului de comodat a fost adoptată ca o modalitate extraordinară de asigurare de către CNMAG a managementului apei grele, care în loc sa fie temporară se dorește a deveni permanent și vine în contradicție cu dispozițiile art. 116 din Legea nr. 85/2006. (…) Pericolul invocat a fost avut în vedere o perioadă lungă de timp, atât de practicianul în insolvență, cât și de creditori, însă interesul statului român nu poate prevala la nesfârșit față de interesul creditorilor care participă la procedura insolvenței RAAN tocmai în scopul satisfacerii propriilor creanțe, cu atât mai mult cu cât menținerea contractului presupune costuri enorme suportate din averea debitoarei, în dauna creditorilor", a argumentat Curtea de Apel Craiova în decizia sa definitivă de respingere a contestației la rezilierea contractului de comodat.

Guvernul a modificat abia la finalul lunii iulie, prin ordonanță de urgență, legislația în vigoare astfel încât ANRSPS să poată prelua activele necesare gestionării apei grele în contul creanței asupra RAAN, OUG respectivă intrând în vigoare pe 3 august.

Ulterior, ANRSPS a înaintat o ofertă de cumpărare a unui pachet de active mobile și imobile ale RAAN, ofertă aprobată de creditorii Regiei pe 27 octombrie, potrivit administratorului judiciar al RAAN. 

Lege promulgată: Poliția locală poate ridica mașini parcate pe domeniul public. Cum scapi cu mașina neridicată CITEȘTE ȘI Lege promulgată: Poliția locală poate ridica mașini parcate pe domeniul public. Cum scapi cu mașina neridicată

"În condițiile în care nu se vor înregistra și alte oferte până la data de 10.12.2020, procedura de vânzare prin adjudecare în contul creanței va continua. Lichidatorul judiciar Euro Insol SPRL urmează a încheia cu ANRSPS - UT 515 București, în baza procesului verbal final de vânzare directă a bunurilor, un contract de vânzare prin depunerea unei părți a creanței în contul prețului estimat la valoarea de lichidare", a declarat, pentru Profit.ro, președintele ANRSPS, Gheorghe Alecsei.

Acesta a mai explicat că, până la stabilirea modalității de folosire a bunurilor de către CNMAG, acestea trebuie să intre întâi în patrimoniul ANRSPS, ulterior desfășurându-se etapele prevăzute de legislația modificată de Guvern prin OUG în iulie. Variantele sunt darea în comodat, darea în administrare sau reorganizarea unei unități teritoriale a rezervelor de stat.

Potrivit actului normativ citat, bunurile strict necesare păstrării stocurilor rezervă de stat adjudecate de ANRSPS fac parte din domeniul privat al statului aflat în administrarea Administrației, în calitate de creditor adjudecatar, iar în cazul în care aceasta, prin unitățile sale subordonate, nu poate exploata direct bunurile intrate astfel în patrimoniu, aceste bunuri pot face obiectul dării în administrare, concesionării ori închirierii, cu respectarea prevederilor legale, la solicitarea ministerelor de resort, către instituții publice sau întreprinderi publice cu obligații în domeniul păstrării acestor stocuri, situație în care acestea din urmă sunt ținute să efectueze toate cheltuielile și actele necesare și utile ce contribuie la realizarea obiectului lor de activitate.

"(5) Până la efectuarea măsurilor prevăzute la alin. (4), Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, prin unitățile sale subordonate, poate încheia contracte de comodat pe durată determinată de maximum un an, pentru bunurile intrate în patrimoniu potrivit alin. (1), cu instituțiile publice sau întreprinderile publice cu obligații în domeniul păstrării stocurilor rezervă de stat care sunt ținute să efectueze toate cheltuielile și actele necesare și utile ce contribuie la realizarea obiectului lor de activitate. (6) În cazul în care Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, prin unitățile sale subordonate, deține competența de exploatare a bunurilor intrate în patrimoniu potrivit alin. (1), aceste bunuri pot fi utilizate în mod direct ori pot face obiectul transferului din patrimoniul unității teritoriale adjudecatare la o altă unitate teritorială existentă sau la o altă unitate teritorială nou-înființată, prin hotărâre a Guvernului", mai stipulează ordonanța.

FOTO Orban - discuție cu proprietarii de restaurante. Schema de ajutor de stat, anunțată de Profit.ro, intră în Guvern, dar va aștepta acordul Bruxelles-ului. Promisiune pentru nou șomaj tehnic și Kurzarbeit CITEȘTE ȘI FOTO Orban - discuție cu proprietarii de restaurante. Schema de ajutor de stat, anunțată de Profit.ro, intră în Guvern, dar va aștepta acordul Bruxelles-ului. Promisiune pentru nou șomaj tehnic și Kurzarbeit

Pe lângă stocul rezervă de stat destinat centralei nucleare Cernavodă, RAAN mai deține și apă grea proprietate proprie, în valoare de circa 300 milioane lei. După cum a relatat Profit.ro, în primăvara anului trecut, creditorii RAAN au dat mandat lichidatorului judiciar Euro Insol să negocieze cu un ofertant extern care și-a manifestat intenția de a cumpăra 3 tone de apă grea aflată în proprietatea Regiei.

RAAN are această apă grea din cauza faptului că, timp de mai mulți ani, a continuat să producă pe stoc, dincolo de nevoile reale ale centralei Cernavodă și fără ca aceasta să fie preluată contra cost la rezerva de stat. Acesta a fost, de altfel, una dintre cauzele intrării în faliment a Regiei.

O parte din acest stoc excedentar, în valoare de 93 milioane lei, este ipotecată încă din 2011 în favoarea Garanti Bank, pentru garantarea plății unei datorii a RAAN către instituția de credit în sumă de aproape 74 milioane lei, înscrisă în tabelul de creanțe al Regiei. Gaj asupra unei cantități de apă grea din stocul propriu al RAAN are instituit și Banca Transilvania, încă din 2006.

viewscnt
Afla mai multe despre
regia autonoma pentru tehnologii nucleare raan faliment
apa grea rezerva de stat
stoc apa grea centrala nucleara cernavoda