CORONAVIRUS CE propune ajutoare de stat temporare: garanții și subvenții de dobândă pentru creditele întreprinderilor, dar și direct pentru băncile care sprijină economia, subvenții directe pentru firmele afectate

CORONAVIRUS CE propune ajutoare de stat temporare: garanții și subvenții de dobândă pentru creditele întreprinderilor, dar și direct pentru băncile care sprijină economia, subvenții directe pentru firmele afectate
scris 17 mar 2020

Comisia Europeană a trimis statelor membre, spre consultare, un proiect de propunere de cadru temporar privind ajutoarele de stat destinate sprijinirii economiei în contextul epidemiei de coronavirus (COVID-19), menit să remedieze o perturbare gravă a economiei UE. Acesta propune patru tipuri de ajutoare: subvenții directe și avantaje fiscale selective, garanții de stat pentru împrumuturi contractate de întreprinderi de la bănci,  împrumuturi publice subvenționate pentru întreprinderi și garanții pentru bănci care direcționează sprijinul către economia reală

Astfel de garanții pentru portofoliile de credite garantate și de consum, dar și pentru cele ale companiilor, alături de alte modificări necesare ale reglementărilor în vigoare, au fost solicitate și de băncile din România pentru a putea suspenda temporar, într-o manieră mai unitară și coordonată, plata la ratele clienților afectați de criza coronavirus. Asociații ale mediului de afaceri au solicitat, de asemenea, Guvernului, măsuri de sprijin pentru companiile din domenii puternic afectate de distanțarea socială impusă pentru combaterea epidemiei.

„Trebuie să acționăm în mod coordonat. Normele UE privind ajutoarele de stat oferă un set de instrumente pentru ca statele membre să ia măsuri rapide și eficiente”, a declarat Margrethe Vestager, vicepreședinte executiv al Comisiei.

Două obiective comune au fost menționate de aceasta. Primul: întreprinderile să aibă lichidități pentru a-și continua activitatea sau pentru a-și îngheța temporar activitățile, dacă este cazul, și ca sprijinul să ajungă la cele care au nevoie de el. Al doilea: sprijinul acordat întreprinderilor dintr-un stat membru să nu submineze unitatea de care are nevoie Europa, în special în timpul unei crize.

CORONAVIRUS Băncile spun că pot amâna ratele la credite doar cu ajutor de la Guvern și BNR. Cer garanții de stat pe 12 luni, derogări de la mai multe reglementări, lege pentru Prima Casă și semnătura electonică CITEȘTE ȘI CORONAVIRUS Băncile spun că pot amâna ratele la credite doar cu ajutor de la Guvern și BNR. Cer garanții de stat pe 12 luni, derogări de la mai multe reglementări, lege pentru Prima Casă și semnătura electonică

Vestager spune că le va permite statelor membre să facă uz de toată flexibilitatea prevăzută în normele privind ajutoarele de stat pentru a aborda această situație fără precedent.
Proiect de propunere pentr care a fost solicitată opinia statelor membre se va aplica în întreaga Uniune dacă va fi adoptat.

Potrivit vicepreședintelui Comisiei, noul cadru nu înlocuiește, ci completează setul de instrumente cu alte posibilități aflate deja la dispoziția statelor membre în conformitate cu normele privind ajutoarele de stat — fie că e vorba despre măsuri generale de acordare de subvenții salariale și de suspendare a plății impozitelor pentru toate companiile, sau despre compensații acordate companiilor pentru prejudiciile suferite din cauza epidemiei de COVID-19. Compensarea poate fi utilă în special pentru sprijinirea sectoarelor care au fost afectate în mod deosebit de grav.

„Vă dau un exemplu important: dacă se dorește reducerea la minimum a concedierilor permanente și a pagubelor aduse sectorului european al aviației, sunt necesare măsuri urgente. Se pot acorda compensații companiilor aeriene în temeiul articolul 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE pentru pagubele suferite ca urmare a epidemiei de COVID-19, chiar dacă au primit ajutor pentru salvare în ultimii zece ani. Cu alte cuvinte, principiul „prima și ultima dată” nu se aplică”.

Polonia taie dobânda cheie la un minim istoric și introduce în premieră măsuri de relaxare cantitativă. Cehia reduce de urgență dobânda CITEȘTE ȘI Polonia taie dobânda cheie la un minim istoric și introduce în premieră măsuri de relaxare cantitativă. Cehia reduce de urgență dobânda

Noul cadru temporar propus va permite acordarea a patru tipuri de ajutoare: subvenții directe și avantaje fiscale selective, ii) garanții de stat pentru împrumuturi contractate de întreprinderi de la bănci, iii) împrumuturi publice subvenționate pentru întreprinderi și iv) garanții pentru bănci care direcționează sprijinul către economia reală.

Următoarea propunere a fost transmisă statelor membre spre consultare:

Ajutoare sub formă de subvenții directe sau avantaje fiscale: statele membre ar fi în măsură să instituie sisteme de acordare a unei finanțări de până la 500 000 EUR unei companii pentru a răspunde nevoilor sale urgente de lichidități, prin intermediul unui grant direct sau al unui avantaj fiscal.

Ajutoare sub formă de garanții subvenționate pentru împrumuturile bancare: statele membre pot acorda garanții de stat sau pot institui sisteme de garantare care să sprijine împrumuturile bancare contractate de companii. Acestea ar avea prime subvenționate, cu reduceri ale ratei estimate a dobânzii pe piață pentru primele anuale ale noilor garanții pentru IMM-uri și non-IMM-uri. Se prevăd anumite limite pentru valoarea maximă a împrumutului, care se bazează pe nevoile de funcționare ale companiilor (stabilite pe baza costurilor salariale sau a nevoilor de lichiditate). Garanțiile pot avea legătură fie cu împrumuturile pentru investiții, fie cu împrumuturile pentru capital circulant.

Ajutoare sub formă de dobânzi subvenționate: statele membre pot permite acordarea de împrumuturi publice și private unor companii, cu rate ale dobânzii subvenționate. Aceste împrumuturi trebuie acordate cu o rată a dobânzii cel puțin egală cu rata de bază aplicabilă la 1 ianuarie 2020, plus prima de risc de credit corespunzătoare profilului de risc al beneficiarului, cu rate diferite pentru IMM-uri și pentru non-IMM-uri. Rata de bază se fixează pentru a oferi mai multă certitudine cu privire la condițiile de finanțare în acest context volatil. Ca și în cazul posibilității de a furniza garanții subvenționate, există limite în ceea ce privește valoarea maximă a împrumutului, în funcție de nevoile de funcționare ale companiilor (stabilite pe baza costurilor salariale sau a nevoilor de lichiditate). Împrumuturile pot acoperi atât nevoile de capital de investiții, cât și nevoile de capital circulant.

• A patra și ultima măsură recunoaște rolul important al sectorului bancar și al altor intermediari financiari în atenuarea efectelor economice ale epidemiei de COVID-19. Din cadrul temporar reiese clar că, dacă statele membre decid să canalizeze ajutoarele către economia reală prin intermediul băncilor, este vorba despre un ajutor direct acordat clienților băncilor, și nu băncilor. Cadrul oferă, de asemenea, orientări cu privire la modul în care se poate reduce la minimum orice ajutor rezidual nejustificat acordat băncilor și în care se poate garanta faptul că ajutorul este acordat, în cea mai mare măsură posibilă, beneficiarilor finali sub forma unor volume mai mari de finanțare, a unor portofolii mai riscante, a unor cerințe mai puțin stricte în ceea ce privește garanțiile, a unor prime de garanție mai mici sau a unor rate mai scăzute ale dobânzii.

• În cazul în care ajutoarele directe pentru bănci vor deveni necesare în temeiul articolul 107 alineatul (2) litera (b) din TFUE pentru a compensa pagubele rezultate direct din epidemia de COVID-19, aceste ajutoare nu vor fi considerate sprijin public extraordinar în temeiul normelor privind ajutoarele de stat. În mod similar, același criteriu s-ar aplica oricărui ajutor indirect rezidual acordat băncilor în temeiul cadrului temporar.

• Printre caracteristicile generale ale tuturor măsurilor menționate mai sus se numără faptul că societățile care au intrat în dificultate după 31 decembrie 2019 sunt eligibile pentru ajutor în temeiul acestui cadru temporar. Acest lucru este necesar pentru a garanta faptul că nu se utilizează cadrul temporar pentru sprijinirea contribuabililor în situații care nu au legătură cu epidemia de COVIs-19. În plus, cadrul temporar prevede și obligații generale de transparență

viewscnt
Afla mai multe despre
comisia europeana
coronavirus
ajutor de stat
credite
subventi
garantii