Documentațiile de urbanism, arhitectură și construcții vor putea fi depuse digital și semnate electronic

Documentațiile de urbanism, arhitectură și construcții vor putea fi depuse digital și semnate electronic
scris 20 aug 2020

Documentațiile de specialitate în domeniile urbanismului, arhitecturii și construcțiilor vor putea fi depuse la autoritățile competente în format digital și semnate cu semnătură electronică calificată - în loc de semnătură olografă și aplicarea ștampilei sau parafei profesionale pe exemplarul fizic.

Prevederea a fost stabilită, miercuri, prin ordonanță de urgență a Guvernului.

Facilitate propusă - impozite zero 3 ani pentru hoteluri, baruri și restaurante CITEȘTE ȘI Facilitate propusă - impozite zero 3 ani pentru hoteluri, baruri și restaurante

Actul normativ stabilește o serie de măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în urbanism, arhitectură și construcții, prin care să fie permisă semnarea documentelor și asumarea acestora în forma digitală pentru parcurgerea online a întregului circuit procedural de planificare, proiectare, autorizare, execuție, recepție, punere în funcțiune a construcțiilor.

Proiectul de act normativ prevede utilizarea semnăturii electronice calificate pentru echivalența sa cu semnătura olografă împreună cu parafa sau ștampila profesională, precum și modul de particularizare a certificatului digital conform cu profesia/calificarea deținătorului, emitentul calificării, etc.

Cel puțin un spațiu de birouri din Capitală a fost eliberat în fiecare zi de la debutul pandemiei de Coronavirus, noi birouri sunt pregătite spre a fi eliberate. Prognoza pentru chirii CITEȘTE ȘI Cel puțin un spațiu de birouri din Capitală a fost eliberat în fiecare zi de la debutul pandemiei de Coronavirus, noi birouri sunt pregătite spre a fi eliberate. Prognoza pentru chirii

Pentru emiterea sau modificarea unei semnături electronice calificate, specifică profesioniștilor din domeniile urbanism, arhitectură și construcții și alte domenii conexe, prestatorii de servicii de încredere calificați vor avea obligația ca pe lângă verificarea documentelor precizate de Legea nr. 455/2001 privind semnătura electronică, să verifice calitatea profesională a persoanei care solicită eliberarea sau modificarea semnăturii electronice calificată în baza documentelor specifice care atestă dreptul de semnătură sau de practică potrivit evidențelor oficiale deținute de: 

a) Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației ca autoritate competentă în domeniu, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al verificatorilor de proiecte, experților tehnici și auditorilor energetici pentru clădiri;

b) Inspectoratul de Stat în Construcții, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al diriginților de șantier și al responsabililor tehnici cu execuția;

c) Ordinul Arhitecților din Romania, pentru verificarea dreptului de practică al arhitecților, conductorilor arhitecți, arhitecților de interior și urbaniștilor cu drept de semnătură similar conductorilor arhitecți;

d) Registrul Urbaniștilor din România, pentru verificarea și confirmarea dreptului de practică al specialiștilor atestați în amenajarea teritoriului și/sau în urbanism;

e) Institutul Național al Patrimoniului, pentru specialiștii atestați/autorizați în domeniul monumentelor istorice,

f) Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, pentru autorizarea persoanelor care efectuează lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor,

g) Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei, pentru autorizarea persoanelor pentru proiectarea și/sau executarea de instalații electrice și gaze naturale,

h) Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, pentru autorizarea persoanelor care execută lucrări de specialitate din domeniul cadastrului, topografiei, geodeziei, fotogrammetriei, teledetecției şi cartografiei.

Divizia de gaming din România a proprietarului PornHub și-a majorat profitul cu peste 61% CITEȘTE ȘI Divizia de gaming din România a proprietarului PornHub și-a majorat profitul cu peste 61%

Pentru corelarea cu legislația specifică profesiilor reglementate din construcții, arhitectură și urbanism, este prevăzut ca certificatele calificate pentru semnături electronice, să facă mențiune cu privire la calitatea profesională, identificatorul unic al persoanei în raport cu autoritatea competentă care a acordat dreptul de practică, domeniul sau subdomeniul și specialitatea pentru care are drept de semnătură sau de practică, calitatea de coordonator sau de elaborator de părți de documentații, precum și denumirea autorității competente care a acordat dreptul de semnătură sau de practică titularului semnăturii electronice calificate.

La notificarea autorităților competente, ca urmare a suspendării sau încetării valabilității dreptului de semnătură sau de practică în condițiile legii, prestatorii de servicii de încredere calificați au obligația de a suspenda sau după caz, revoca dreptul de utilizare a semnăturii electronice.

În vederea completării regimului sancționatoriu deja existent în legislația privind construcțiile, arhitectura și urbanismul și cea privind semnătura digitală, a fost introdusă o sancțiune specifică, pentru a consolida aplicarea normei.

LEGE Noi condiții la cumpărarea terenurilor agricole: Nu vor putea fi revândute mai devreme de 8 ani decât cu impunerea unui impozit substanțial. Ordine nouă de preempțiune la cumpărare CITEȘTE ȘI LEGE Noi condiții la cumpărarea terenurilor agricole: Nu vor putea fi revândute mai devreme de 8 ani decât cu impunerea unui impozit substanțial. Ordine nouă de preempțiune la cumpărare

Totodată, se stabilesc reguli specifice pentru documentele și documentațiile, piese scrise și desenate, elaborate și prezentate în format electronic autorităților și instituțiilor competente cu emiterea de avize, acorduri, autorizații și aprobări, respectiv ca acestea să îndeplinească, sub sancțiunea nulității absolute, următoarele condiții:

a) să fie prezentate integral în formă electronică;

b) să fie semnate de către toți specialiștii prevăzuți de lege cu semnătură electronică, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență,

c) să fie marcate cu marcă temporală electronică calificată;

d) să îndeplinească condițiile de fond prevăzute de legislația de specialitate pentru astfel de documente și documentații.

Autoritățile arată că doresc astfel să se asigure astfel că documentul semnat olograf și ștampilat, transmis scanat sau cel în format electronic semnat digital, nu este alterat ulterior, motiv pentru care, în completarea semnării cu certificat digital extins și/sau calificat, este necesară fie blocarea documentelor, fie sigilarea acestora cu un sigiliu electronic.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
urbanism
constructii
arhitectura
semnatura electromica
format
digital