Deficitul bugetar a ajuns la 26,82 miliarde lei (2,48% din PIB) pentru primele patru luni, în urcare cu 8,8 miliarde lei în aprilie, după 10 miliarde de lei în martie

Deficitul bugetar a ajuns la 26,82 miliarde lei (2,48% din PIB) pentru primele patru luni, în urcare cu 8,8 miliarde lei în aprilie, după 10 miliarde de lei în martie
scris 27 mai 2020

Deficitul bugetar din primele patru luni s-a situat la 26,82 miliarde lei (2,48% din PIB), după ce a urcat cu 8,8 miliarde de lei doar în aprilie și cu 10 miliarde de lei în martie, în contextul impactului economic al măsurilor luate de Guvern pentru combaterea epidemiei de coronavirus. În primel patru luni ale anului trecut, deficitul bugetar s-a situat la 11,41 miliarde de lei (1,08% din PIB). Potrivit Ministerului Finanțelor, mai mult de jumătate din deficitul primelor patru luni din acest an este generat de sumele lăsate în mediul economic prin facilitățile fiscale adoptate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID-19.

Creșterea deficitul bugetar aferent primelor patru luni ale anului curent, comparativ cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut, este explicată în principal prin evoluția nefavorabilă a încasărilor bugetare în lunile martie si aprilie ca urmare a amânării plății unor obligații fiscale de către agenții economici pe perioada stării de urgență (11,1 miliarde lei) și restituirile suplimentare de TVA de 3,11 miliarde lei pentru susținerea lichidității în sectorul privat cu un impact semnificativ în martie, în timp ce în luna aprilie dinamica veniturilor a revenit în teritoriul pozitiv. De asemenea, pe partea de cheltuieli, față de creșterea bugetară prin efectul legilor, s-au înregistrat o creștere a cheltuielilor de investiții cu 3,15 miliarde lei față de aceeași perioadă a anului precedent, precum și plăți cu caracter excepțional generate de epidemia COVID-19 de aproximativ 1,2 miliarde lei.

În primele trei luni, ianuarie-martie, deficitul bugetar s-a situat la 18,06 miliarde de lei (1,67% din PIB), comparativ cu 8,3 miliarde de lei (0,73% din PIB) în ianuarie-februarie anul acesta și 5,48 miliarde lei (0,54% din PIB) în primele trei luni ale anului trecut, în contextul în care România a intrat în stare de urgență pe 16 martie, iar restricțiile impuse de Guvern pentru limitarea răspândirii coronavirusului au lovit puternic economia. Veniturile au scăzut în martie cu 25% an/an, ca urmare a facilităților fiscale acordate pentru susținerea economiei în contextul instituirii stării de urgență.

Veniturile

Veniturile bugetului general consolidat au însumat 98,21 miliarde lei în primele patru luni ale anului 2020, în scădere cu 1,3% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut, reflectând contracția încasărilor bugetare în martie (-25,1% an/an), ca urmare a facilităților fiscale acordate pentru susținerea economiei în contextul instituirii stării de urgență. În luna aprilie veniturile totale au crescut cu 1,16 miliarde lei, respectiv 4,7%, susținute de dinamica veniturilor fiscale (impozit pe profit, impozit pe salarii și venit și accize) și sume primite de la UE în contul plăților efectuate.

Încasările din impozitul pe salarii și venit au înregistrat 7,85 miliarde lei în primele patru luni ale anului curent, cu 7,9% mai mari față de perioada similară a anului trecut. Această majorare a fost susținută de creșterea numărului de salariați cu 0,5% și a câștigului mediu brut la nivelul economiei cu 8,5% în perioada dec-mar 2020 comparativ cu perioada similară a anului precedent.

ULTIMA ORĂ Modificări la IMM Invest: Dispar ipoteca pe bunuri și declarația pe propria răspundere. Firmele nu mai trebuie să facă dovada că au fost afectate de criză CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Modificări la IMM Invest: Dispar ipoteca pe bunuri și declarația pe propria răspundere. Firmele nu mai trebuie să facă dovada că au fost afectate de criză

În structură, cea mai importantă categorie - încasările din impozitul pe salarii au crescut cu 3,1% în primele patru luni. După un avans însemnat în primele două luni, se remarcă o decelerare în martie-aprilie (datorată atât prorogării termenului de plată a impozitului pe venit, odată cu instituirea stării de urgență, cat și încetinirii câștigului salarial în economie la 6,7% în martie).

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 36,24 miliarde lei în primele patru luni ale anului 2020 și prezintă o creștere de 1,1% față de nivelul înregistrat în perioada corespunzătoare a anului trecut. Similar evoluției veniturilor din impozitul pe venit, dinamica încasărilor din contribuții sociale a fost influențată de decelerarea fondului de salarii din economie.

Totodată, contribuțiile sociale au fost afectate de modificarea bazei de calcul a CAS și CASS datorată de salariații cu contract individual de muncă cu timp parțial și de prorogarea termenului de plată a declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice de la 15 martie 2020 la data de 25 mai 2020 inclusiv.

Prorogarea termenului de plată a condus la reducerea veniturilor din contribuții sociale în luna aprilie (-1,7%, an/an), încasările fiind cu 1,46 miliarde  lei mai reduse decât obligațiile fiscale declarate de către contribuabili. Încasările din impozitul pe profit au însumat 6,46 miliarde lei în primele patru luni ale anului curent, în scădere cu 8,2% (-0,57 miliarde lei) față de perioada corespunzătoare a anului trecut.

Evoluția negativă este explicată de amânarea achitării unor obligații fiscale în lunile martie de către contribuabilii plătitori de impozit pe profit (OUG nr. 29/2020) și de bonificațiile de 5% pentru marii contribuabili, respectiv 10% pentru contribuabilii mici și mijlocii, acordate pentru plata la scadență a impozitului pe profit (OUG 33/2020, impact de 219 milioane lei).

DOCUMENT Măsurile pregătite de Guvern - acoperirea parțială a salariilor, subvenție de 500 euro pentru anumite angajări, indemnizație de șomaj tehnic menținută pentru domenii cu restricții CITEȘTE ȘI DOCUMENT Măsurile pregătite de Guvern - acoperirea parțială a salariilor, subvenție de 500 euro pentru anumite angajări, indemnizație de șomaj tehnic menținută pentru domenii cu restricții

Totuși, acordarea bonificațiilor a condus la o dinamică pozitivă a veniturilor din impozitul pe profit în aprilie, de 27,6% (an/an).

Încasările din TVA au înregistrat 15,94 miliarde lei în primele patru luni ale anului 2020, în scădere cu 18,8% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Evoluția încasărilor nete de TVA în primele patru luni ale anului a fost influențată negativ de:

  • creșterea rambursărilor de TVA cu 51,7% (an/an), nivelul record al acestora fiind atins în luna martie, odată cu instituirea stării de urgență, cu scopul de a asigura companiilor un nivel de lichiditate suplimentar pe perioada stării de urgență;
  • prorogarea termenului de plată pentru lunile martie - aprilie;
  • evoluțiile economice nefavorabile din sectoarele economice, începând cu luna martie, pe fondul instituirii stării de urgență: comerțul cu amănuntul, serviciile de piață prestate populației și industria.

Veniturile din accize au însumat 10,15 miliarde lei în primele patru luni ale anului 2020, și prezintă un avans de 12,5% față de nivelul înregistrat în perioada similară a anului trecut.

Veniturile din accizele pentru produse energetice au scăzut în primele patru luni ale anului cu 9,6% an/an, în principal ca urmare a reducerii încasărilor în lunile martie (-10,9% an/an) și aprilie (-36,6%), de altfel așteptată în contextul instituirii stării de urgență. Veniturile din accizele pentru produsele din tutun au înregistrat în primele patru luni ale anului un avans

Veniturile din taxele pe utilizarea bunurilor au înregistrat 1,97 miliarde lei, în creștere cu 50,6% comparativ cu primele patru luni ale anului 2019, inclusiv încasările din taxele pentru prelungirea unor licențe a frecvențelor radio (HG nr. 226/2020).

Ministrul Muncii: Companiile care au avut fonduri europene, dar au încasat și șomaj tehnic vor fi verificate CITEȘTE ȘI Ministrul Muncii: Companiile care au avut fonduri europene, dar au încasat și șomaj tehnic vor fi verificate

Veniturile nefiscale au înregistrat 7,36 miliarde lei în primele patru luni ale anului 2020, în creștere cu 7,0% față de încasările din aceeași perioadă a anului 2019. Dinamica pozitivă a veniturilor nefiscale a fost atenuată de scăderea încasărilor din luna aprilie.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 5,9 miliarde lei în primele patru luni ale anului 2020, în creștere cu 15,2% față de perioada similară a anului trecut. 

Cheltuielile

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 125,03 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 12,7% față de aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca procent din Produsul Intern Brut, cheltuielile au înregistrat o creștere cu 1,1 puncte procentuale de la 10,5% din PIB 2019 la 11,6% din PIB în 2020. Majorarea cheltuielilor se datorează și măsurilor care au fost avute în vedere pentru combaterea epidemiei de COVID-19, respectiv a sumelor necesare finanțării în regim de urgență a cheltuielilor de gestionare a situației epidemiologice cauzate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pe de o parte, precum și a măsurilor cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării în rândul populației.

Astfel, doar în luna aprilie s-au plătit 312 milioane lei pentru indemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, 95,9 milioane lei pentru indemnizații acordate pentru alți profesioniștii, precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 0,2 milioane lei pentru indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.

Antifrauda iese din nou în control, după activitatea extrem de restrânsă din starea de urgență. Cea mai mare parte a angajaților ANAF rămâne în regim de telemuncă CITEȘTE ȘI Antifrauda iese din nou în control, după activitatea extrem de restrânsă din starea de urgență. Cea mai mare parte a angajaților ANAF rămâne în regim de telemuncă

Cheltuielile de personal au însumat 35,07 miliarde lei, în creștere cu 6,0% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, reflectându-se majorările salariale, îndemnizația de hrană, atât cele aplicate începând cu 1 ianuarie 2019, acordate în temeiul Legii cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cât și majorările salariale aplicate cu 1 ianuarie 2020. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 3,2% din PIB , cu 0,1 puncte procentuale peste nivelul din aceeași perioadă a anului anterior. Cheltuielile de personal în luna aprilie au fost de 8,85 miliarde lei, înregistrându-se anumite economii față de lunile precedente.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 16,70 miliarde lei, în creștere cu 19,5% față de anul precedent. În cadrul bugetului general consolidat, majorările față de medie se înregistrează la nivelul administrației locale (22,9%) și la instituțiile publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (22,5%), majorări determinate în special de plăți suplimentare pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2.

De asemenea, o creștere se reflectă și la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 14,8% față de aceeași perioadă a anului anterior determinată de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor cost-volum rezultat și pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 43,72 miliarde lei în creștere cu 17,2% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie, începând cu 1 septembrie 2019, cu 15%, respectiv de la 1.100 lei la 1.265 lei, a îndemnizației sociale pentru pensionari garantată cu 10%, majorarea alocațiilor de stat pentru copii începând cu 1 mai 2019, precum și indexarea acestora cu rata inflației din anul 2019, începând cu 1 ianuarie 2020. Totodată, începând cu luna aprilie s-au realizat plăți determinate de măsurile care au fost luate cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19, cum ar fi plata pentru indemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului în valoare de 312 milioane lei și pentru indemnizații acordate pentru alți profesioniștii, precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2 în valoare de 95,9 milioane lei. De asemenea, se continuă ritmul accelerat de decontări ale indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăți restante aferente acestora, astfel că în luna aprilie plățile au fost de 365,9 milioane lei.

Guvernul își doboară propriul record la împrumuturi într-o singură lună, cu 23,6 miliarde de lei (4,9 miliarde euro) în luna mai CITEȘTE ȘI Guvernul își doboară propriul record la împrumuturi într-o singură lună, cu 23,6 miliarde de lei (4,9 miliarde euro) în luna mai

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 3 miliarde lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind alocate către sectorul agricol, respectiv ajutoarele naționale tranzitorii în sectorul vegetal și zootehnic.

Alte cheltuieli au fost de 1,91 miliarde lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile, precum și indemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ (0,2 milioane lei).

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 6,91 miliarde lei, cu 20,5% mai mari comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 9,96 miliarde lei, cu 46,3% mai mult decât aceeași perioadă a anului precedent. În cadrul bugetului general consolidat, majorările apar la bugetul de stat și la bugetele locale atât din fonduri naționale, cât și aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 191,9 milioane lei pentru achiziționarea de produse - stocuri de urgență medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.

viewscnt
Afla mai multe despre
buget
deficit
executia bugetara
ministerul finantelor
guvern