DOCUMENT Guvernul șterge datorii către stat ale mai multor companii din domeniul apărării - proiect

DOCUMENT Guvernul șterge datorii către stat ale mai multor companii din domeniul apărării - proiect
scris 26 mar 2022

Guvernul a pregătit un proiect de ordonanță de urgență pentru diminuarea arieratelor a zece companii din industria de apărare. Scopul este redresarea activității, având în vedere importanța strategică a acestor companii, și menținerea potențialului capacităților de producție pentru apărare. Companiile sunt Uzina Mecanică București, Uzina Mecanică Plopeni, Uzina Automecanică Moreni, Metrom, Tohan, Fabrica de Pulberi Făgăraș, Pirochim Victoria, Uzina Mecanică Sadu, Carfil și Fabrica de Arme Cugir.

Proiectul a fost inițiat de Ministerul Economiei, în subordinea căruia se află companiile, și avizat favorabil de către Ministerul Transporturilor, Finanțelor și Justiției.

Impactul financiar asupra bugetului este de 137,2 milioane lei.

"Problemele economico-financiare ale operatorilor economici se rezolvă parțial, diminuarea arieratelor bugetare conduce la crearea și asigurarea condițiilor optime astfel încât aceștia să-și poată desfășura activitatea, ca structuri viabile și eficiente și să poată implementa programele de restructurare și atrage fonduri pentru investiții. Măsurile propuse vizează viabilizarea operatorilor economici care desfășoară activitate cu caracter militar care se referă la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război, respectându-se dispozițiile art. 34 dinIratatulde-Iîuncționare al Uniunii Europene", potrivit proiectului de mai jos.

Ordonanța de urgență stabilește măsuri pentru protecția interesului esențial de siguranță și care se referă la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de război.

"În sensul prezentei ordonanțe de urgență, prin măsuri pentru protecția interesului esențial de siguranță și care se referă la producția sau comerțul cu armament, muniție și material de războr se înțelege stingerea, prin anulare, a obligațiilor fiscale și/sau bugetare principale și a accesoriilor acestora, datorate până la data de glinartic 2022 și administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală. Obligatiile fiscale și/sau bugetare, inclusiv accesoriile acestora, aferente producției sau comerțului cu armament, muniție și material de război datorate de operatorii economici din industria națională de apărare, autorizați, în conformitate cu prevederile Legii nr. 232/2016 privind industria națională de apărare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prevăzuți în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență, administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, se anulează. Prin obligații fiscaie și/sau bugetare se înțelege obligațiile principale reprezentând impozite, taxe, contribuții sociale obligatorii și alte sume datorate bugetului general consolidat, precum și obligațiile accesorii, datorate și neachitate până la data de 31 martie 2022, cu excepția obligațiilor fiscale principale cu reținere la sursă și a accesoriilor aferente acestora", 

Proiectul este disponibil aici.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
ministerul economiei
datorii
arietrate
companii
apărare