Execuția bugetară: Guvernul a cheltuit în primele șapte luni cu 18 miliarde lei mai mult decât a strâns din taxe și impozite. Vedeta cheltuielilor rămân costurile cu angajații statului, în urcare cu 21,5%

Execuția bugetară: Guvernul a cheltuit în primele șapte luni cu 18 miliarde lei mai mult decât a strâns din taxe și impozite. Vedeta cheltuielilor rămân costurile cu angajații statului, în urcare cu 21,5%
scris 27 aug 2019

Guvernul a cheltuit în primele șapte luni ale anului cu 18,14 miliarde de lei mai mult decât a strâns din taxe și impozite. Acești bani pe care statul nu îi are sunt acoperiți prin împrumuturi, iar acestea se adaugă la datoria publică. Deficitul bugetar pentru ianuarie-iulie, conform datelor anunțate acum de Ministerul Finanțelor, este de 18,14 miliarde de lei, respectiv 1,76% din PIB, comparativ cu un minus de 11,93 miliarde lei, 1,26% din PIB, în primele șapte luni ale anului trecut. Vedeta cheltuielilor rămân costurile cu angajații statului, în urcare cu 21,5% față de primele șapte luni ale anului trecut.

Luna iulie a fost, ca de obicei, o lună cu încasări peste medie la buget, ca urmare a plăților făcute de companii pentru trimestrul al doilea, astfel că deficitul bugetar la șapte luni a scăzut comparativ cu cel la șase luni (ianaurie-iunie), când s-a situat la 19,96 miliarde de lei, respectiv 1,94% din PIB.

Venituri

Veniturile bugetului general consolidat, sunt în sumă de 180,1 miliarde lei, reprezentând 17,5% din PIB, comparativ cu 17% din PIB în aceeași perioadă a anului 2018. Procentual, veniturile au fost cu 12% mai mari, respectiv o creștere de 19,2 miliarde lei, în termeni nominali, față de aceeași perioadă a anului precedent.

Sunt înregistrate creșteri, comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, în cazul încasărilor din contribuții de asigurări (+16,6%, respectiv o creștere de 9,2 miliarde lei), impozit pe profit (+15,9%, respectiv o creștere de 1,6 miliarde lei), TVA (+12%, respectiv o creștere de 3,8 miliarde lei ), accize (+8,8%, respectiv o creștere de 1,4 miliarde lei), venituri nefiscale (+7,7%, respectiv o creștere de 1,3 miliarde lei ). Încasările din contribuțiile de asigurări au fost influențate de creșterea efectivului de salariați din economie, a câștigului salarial mediu brut, a salariului minim pe economie, dar și de condițiile legislative noi privind transferul contribuțiilor din sarcina angajatorului în sarcina angajatului, reglementate prin OUG nr. 79/2017, iar veniturile din TVA au crescut cu 12% față de realizările aceleiași perioade a anului 2018, ajungând la o valoare de 35,7 miliarde lei.

De asemenea, încasările din impozite și taxe pe proprietate au crescut cu 6,8% respectiv o creștere de 0,3 miliarde lei.

Sunt înregistrate scăderi ale încasărilor cu 112,1% față de aceeași perioadă anului precedent la taxa pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități ca urmare a aplicării OUG nr. 52/2017 privind restituirea sumelor reprezentând taxa specială pentru autoturisme și autovehicule, taxa pe poluare pentru autovehicule, taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule și timbrul de mediu pentru autovehicule.

Sumele de la Uniunea Europeană în contul plăților efectuate sunt de 8,8 miliarde lei.

Cheltuieli

Cheltuielile bugetului general consolidat sunt în sumă de 198,2 miliarde lei, cu 14,7% mai mari față aceeași perioadă a anului precedent.

Cheltuielile de personal sunt cu 21,5% mai mari față de cele realizate în primele șapte luni ale anului 2018, creșterea fiind determinată de majorările salariale acordate în temeiul Legii cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

Cheltuielile cu bunuri și servicii au crescut cu 14% față de primele șapte luni ale anului precedent. Creșteri semnificative se înregistrează atât la bugetul fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, dar și la bugetul de stat.

Se înregistrează de asemenea creșterea cheltuielilor cu subvențiile cu 12,8%.

Cheltuielile cu asistența socială au crescut față de aceeași perioadă a anului precedent cu 11,1%, fiind influențate, în principal, de majorarea punctului de pensie cu 10% de la 1 iulie 2018, ajungând de la 1.000 lei la 1.100 lei, de creșterea nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari de la 520 lei la 640 lei.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și pe cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost de 15,8 miliarde lei, cu 4,9 miliarde mai mult față de aceeași perioadă a anului precedent. 

viewscnt
Afla mai multe despre
buget
deficit
executia bugetara
ministerul finantelor
guvern