Finanțele clarifică: unde și cum trebuie depusă Declarația Unică

Finanțele clarifică: unde și cum trebuie depusă Declarația Unică
scris 2 mai 2018

Persoanele cu venituri din activități independente, proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor sau activități agricole vor putea depune Declarația Unică (D212) la direcțiile locale de taxe și impozite, din subordinea primăriilor, în localitățile unde Fiscul nu are unități teritoriale, potrivit unui proiect de ordin al Ministerului Finanțelor și Ministerului Dezvoltării Regionale. În aceste localități, cei care trebuie să depună Declarația Unică vor fi asistați de persoane din direcțiile locale de taxe, special instruite de către ANAF în acest scop. De asemenea, direcțiile locale de taxe vor primi la fiecare început de an, iar în 2018 prin excepție, în perioada următoare, listele cu persoasnele care trebuie să depună Declarația Unică.

Acolo unde ANAF are sedii, Declarația Unică va fi depusă la fel ca alte declarații fiscale, la Fisc.

Direcțiile locale de taxe vor trimite declarațiile colectate tot la ANAF, care se va ocupa de prelucrarea lor. Lista de persoane care trebuie să depună Declarația Unică va fi actualizată de ANAF de câte ori consideră necesar, în funcție de informațiile de care dispune.

De ce este important: Aproape 1 milion de persoane trebuie să declare anual aceste tipuri de venituri către ANAF, iar Declarația Unică înlocuiește un număr de șapte declarații fiscale care se depuneau anterior.

Mai este important: Îndrumare persoanelor care trebuie să depună Declarația Unică a fost promisă de către Ministerul Finanțelor pentru a ajuta contribuabilii să se adapteze la noul sistem fără dificultăți prea mari. Asigurarea acestui serviciu la nivel de direcții locale de taxe este utilă mai ales în țară, unde în multe cazuri Fiscul nu este prezent cu sedii în localități în care sunt însă active direcțiile locale de taxe și impozite.

Clarificări Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale: cine este obligat să depună formularul, ce trebuie declarat, când trebuie plătit CITEȘTE ȘI Clarificări Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale: cine este obligat să depună formularul, ce trebuie declarat, când trebuie plătit

Proiectul de ordin, în esență, stabilește următoarele

 • ANAF va întocmi o lista cu persoanele care au obligația depunerii declarației unice, în termen de 15 zile de la încheierea anului fiscal. Pentru anul 2018, ca măsură tranzitorie, s-a prevăzut că, lista se întocmește în 5 zile de la intrarea în vigoare a acestui ordin.
  La elaborarea listei în anul 2018, Fiscul va avea în vedere persoanele fizice  despre care are informații că în 2017 au realizat următoarele categorii de venituri:
  • venituri din activități independente, definite conform art. 67 din Codul fiscal;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală, definite potrivit art. 70 din Codul fiscal, cu excepția celor a căror impunere a fost finală potrivit art. 73;
  • venituri din cedarea folosinței bunurilor, definite conform art. 83 din Codul fiscal, cu excepția veniturilor din arendă a căror impunere a fost finală potrivit art. 84 alin. (8);
  • venituri din investiții, definite conform art. 91 din Codul fiscal, cu excepția veniturilor din dividende, dobânzi și a celor din lichidarea unei persoane juridice, a căror impunere a fost finală potrivit art. 97;
  • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură, definite conform art. 103 din Codul fiscal.

Prevederile Codului Fiscal la care se face referire în ce privește categoriile de venituri sunt cele în vigoare în anul 2017.

 • listele transmise autorităților locale vor fi actualizate dacă intervin modificări semnificative, cu cel puțin 30% față de lista anterioară;
 • direcțiile locale de taxe și impozite vor trebui sa informeze  ANAF în cel mult 5 zile de la primirea listei cu persoanele care trebuie sa depună Declarația Unică, dacă nu dispun de mijloacele tehnice necesare asigurării asistenței la completarea și/sau depunerea precum și transmiterea declarației unice;
 • ANAF și direcțiile locale de taxe vor analiza necesarul de mijloace tehnice, pe care ANAF le va pune la dispoziție celor din urmă în cazul în care este nevoie;
 • direcțiile locale de taxe și impozite vor stabili liste cu persoanele care vor ajuta contribuabilii să depună Declarația Unică. Listele vor fi publicate pe site-urile și la sediile direcțiilor de taxe, da și la sediile și pe site-urile ANAF;
 • ANAF se va ocupa de instruirea angajaților direcțiilor de taxe care vr fi desemnați să ajute contribuabilii să completeze și să depună Declarația Unică. Instruirea va avea loc de regulă la sediile ANAF.
 • Fiscul va organiza in fiecare an, în perioada 15 ianuarie -15 martie, (și prin excepție în perioada 15 mai -15 iulie în anul 2018), întâlniri cu contribuabilii pentru explicarea prevederilor legale, a procedurilor de completare și depunere a declarației, precum și instruire practică;
 • declarațiile pe suport hârtie înregistrate la direcțiile locale de taxe vor fi predate ANAF, în vederea prelucrării;
 • specialiștii desemnați pentru asistență din cadrul direcțiilor locale de taxe și impozite vor asigura contribuabililor următoarele servicii:
  • îndrumarea și asistența pentru completarea declarației unice pe suport hârtie sau în formă electronică;
  • îndrumarea și asistența pentru înregistrarea în "Spațiul privat virtual". Dacă persoană care cere asistență pentru înregistrarea în "Spațiul privat virtual" optează pentru verificarea datelor furnizate în cerere cu aprobare la ghișeu, atunci angajatul direcției locale de taxe sau reprezentantul ANAF, dacă este prezent, efectuează identificarea fizică a solicitantului fără a mai fi necesar ca acesta să se deplaseze la sediul ANAF.
  • îndrumare și asistență pentru transmiterea declarației unice prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
viewscnt
Afla mai multe despre
declaratia unica
d212
anaf
taxe si impozite locale
activitati independente