Fonduri de 1 miliard de euro aprobate pentru granturi destinate IMM. Domeniile de activitate eligibile

Fonduri de 1 miliard de euro aprobate pentru granturi destinate IMM. Domeniile de activitate eligibile
scris 31 iul 2020

Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență pentru sprijinirea din fonduri europene nerambursabile, în cuantum de 1 miliard de euro, a întreprinderilor mici și mijlocii, prin acordarea de microgranturi și granturi pentru capital de lucru, respectiv granturi pentru investiții.

Măsurile  fac parte din Planul de relansare a economiei, pregătit de Guvern, care a anunțat anterior granturi pentru IMM de circa 2,5 miliarde euro.

Noi cote, stabilite prin lege, pentru veniturile care revin autorităților locale din bugetul de stat CITEȘTE ȘI Noi cote, stabilite prin lege, pentru veniturile care revin autorităților locale din bugetul de stat

Executivul a stabilit acum trei forme de sprijin sau instrumente din fonduri externe nerambursabile pentru:

a) asigurarea unui microgrant pentru capital de lucru destinat microîntreprinderilor fără salariați, precum și PFA/CMI prevăzute de prezenta ordonanță de urgență;

b)  asigurarea capitalului de lucru necesar IMM-urilor;

c)  realizarea de investiții necesare pentru extinderea/reabilitarea/modernizarea capacităților de producție existente, realizarea unor capacități de producții noi, achiziționarea de echipamente, utilaje și instalații, precum și pentru modernizarea, reabilitarea, extinderea clădirilor existente sau achiziționarea unor clădiri destinate activităților de producție noi, inclusiv pentru achiziționarea de terenuri necesare realizării investițiilor în limita a 10% din valoarea proiectelor care fac obiectul cererilor de finanțare.

ULTIMA ORĂ DECIZIE Revine vechiul sistem privind încadrarea persoanelor cu dizabilități în muncă. Firmele pot alege CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ DECIZIE Revine vechiul sistem privind încadrarea persoanelor cu dizabilități în muncă. Firmele pot alege

Microgranturile pentru capital de lucru

Microgranturile vor avea valoarea de 2.000 euro, echivalentul în lei și se acordă o singură dată. Fondurile alocate pentru acordarea de microgranturi sunt în valoare totală de 100 milioane euro. Numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat este de cel mult 50.000.

Beneficiarii de ajutorului de stat vor fi:

a) IMM-uri care fac dovada prin situațiile financiare depuse că nu dețin salariați cu contract individual de muncă încheiat conform legii;

b) Persoane fizice autorizate care desfășoară activități în domeniul artelor spectacolului, denumiți generic ”artiști”. Termenul de „artist” include autorii, creatorii, performerii și interpreții care lucrează în domeniile: literatură (scriitori, traducători); arte performative și dramatice (inclusiv teatru de păpuși, circ și mime); dans; muzică (compozitori, muzicieni, cântăreți, coruri, aranjori, dirijori etc.); arte vizuale (pictură, sculptură, artă grafică, fotografie, multimedia); mass- media audiovizuale (cinema, televiziune, radio, multimedia interactive), cu activitate independentă;

c) Persoanele fizice autorizate/cabinete medicale individuale din domeniul sănătății, dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza OUG 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgență;

d) Persoane fizice autorizate din domeniul activităților culturale și creative, conform domeniilor de activitate incluse în Anexa 1.

DECIZIE Programul Kurzarbeit - modalitatea de aplicare, cât timp va putea fi redus programul de muncă, domeniile vizate CITEȘTE ȘI DECIZIE Programul Kurzarbeit - modalitatea de aplicare, cât timp va putea fi redus programul de muncă, domeniile vizate

Granturile pentru capital de lucru

Granturile vor avea valoare cuprinsă între 5.000 și 150.000 euro, fondurile alocate fiind în valoare de 350 milioane euro.

Numărul estimat de beneficiari este de 65.000 de firme. Cererile de finanțare depuse în cadrul apelurilor de proiecte vor fi selectate la finanțare pe baza principiului primul venit-primul servit.

Granturile pentru capital de lucru se acordă, pe bază de contract de acordare al ajutorului de stat încheiat cu respectarea prevederilor legale și a Regulamentelor specifice ale CE, IMM-urilor din domeniile de activitate: restaurante, hoteluri, cafenele (HORECA), servicii din domeniul transporturilor, agențiile de turism, editurilor/librăriilor/bibliotecilor, precum și al organizărilor de evenimente a căror activitate curentă a fost afectată de răspândirea virusului COVID-19 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență și/sau pe perioada stării de alertă.

Lista domeniilor de activitate eligibile se regăsește în Anexa 2.

Cresc toate ajutoarele sociale: Indicele social de referință (ISR), luat în cacul și la indemnizația de șomaj, majorat cu 140%. Politicienii devin extrem de generoși după ce pierd puterea CITEȘTE ȘI Cresc toate ajutoarele sociale: Indicele social de referință (ISR), luat în cacul și la indemnizația de șomaj, majorat cu 140%. Politicienii devin extrem de generoși după ce pierd puterea

Granturile pentru capital de lucru se vor acorda beneficiarilor prin raportare la situațiile financiare depuse pentru exercițiul financiar 2019, după cum urmează:

a) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, evaluată în euro la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului cuprinsă între 5.000 – 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro la cursul de schimb INFOREURO din luna aprobării Ghidului de finanțare;

b) pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019, evaluată în euro la cursul de schimb prevăzut în Ghidul Solicitantului cuprinsă între 13.501 – 1.000.000 euro valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Din estimările Ministerului Economiei a rezultat că perioada de urgență a afectat în medie 15% din cifra de afaceri a IMM-urilor. Astfel s-a stabilit suma forfetară raportat la parte din pierderea suferită aferentă cifrei de afaceri. Compensarea oferită de suma forfetară este proporțională cu cifra de afaceri.

Granturile pentru capital de lucru nu includ cofinanțările proprii ale beneficiarilor, în procent de minim 15% din valoarea granturilor solicitate.

Circa 1 milion de contracte de muncă au încetat sau au fost suspendate din cauza restricțiilor în epidemie - în jur de 900.000 de contracte de muncă desființate, la care se adaugă alte 100.000 suspendate CITEȘTE ȘI Circa 1 milion de contracte de muncă au încetat sau au fost suspendate din cauza restricțiilor în epidemie - în jur de 900.000 de contracte de muncă desființate, la care se adaugă alte 100.000 suspendate

Granturile pentru investiții

Granturile pentru investiții se vor acorda pe proiect și beneficiar și au o valoare echivalent în lei la data efectuării plății cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse la finanțare.

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550 milioane euro.

Granturile pentru investiții se acordă beneficiarilor care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) au avut activitate curentă/operațională desfășurată de minim un an înaintea depunerii cererii de finanțare;

b) au înregistrat profit operațional din activitatea curentă/ordinară în unul din exercițiile financiare din ultimii doi ani înainte de depunerea cererii de finanțare;

c) se angajează să asigure sustenabilitatea proiectului, respectiv să asigure desfășurarea activității operaționale/curente pentru o perioadă de minim trei ani după expirarea duratei de implementare a proiectului;

d) realizează minim 50% din valoarea veniturilor planificate în cadrul planului de afaceri anexă la cererea de finanțare în primii doi ani de durabilitate, iar diferența până la sfârșitul perioadei de durabilitate (anul al treilea);

e) dispun de cofinanțare proprie a proiectului în procent de minim 15% din valoarea proiectului de investiții solicitat pentru finanțare, iar pentru regiunea București – Ilfov de minim 30% din valoarea proiectului solicitat la finanțare;

f) se angajează să prezinte dovezi prin încărcarea ofertelor de preț, respectiv a studiilor de piață, notelor justificative, etc. care să ateste rezonabilitatea costurilor investiției pentru care solicită ajutor de stat.

Lista domeniilor de activitate eligibile se regăsește în Anexa 3.

Criteriile de selecție la finanțare ale proiectelor de investiții pot fi consultate AICI.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
imm
finantare
guvern
grant
microgrant
capital
lucru
investitii
fonduri