Guvernul a aprobat înființarea la Finanțe a unui Hub de servicii financiare

Guvernul a aprobat înființarea la Finanțe a unui Hub de servicii financiare
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 29 nov 2023

Guvernul a aprobat astăzi, la propunerea Ministerului Finanțelor, înființarea Hub-ului Financiar, un centru de servicii și date financiare, fiscale și vamale, care să colecteze, gestioneze și să pună la dispoziția tuturor factorilor interesați informații fiabile, validate și actuale de natură financiară, patrimonială sau în legătură cu banii publici. Acest centru de servicii și date financiare va fi gestionat de către Finanțe prin intermediul actualului Centru Național pentru Informații Financiare (CNIF), aflat tot în subordinea ministerului și responsabil tot de infrastructura IT și serviciile digitale ale instituțiilor din subordinea MF.

Urmărește-ne și pe Google News

Principalul motiv pentru înființarea Hub-ului este abordarea integrată a tuturor proiectelor de digitalizare, în mod special a celor din PNRR, în prezent fragmentate.

Securitatea cibernetică a Hub-ului Financiar este asigurată de Centrul Național Cyberint din Serviciul Român de Informații (SRI), iar componentele Hub-ului Financiar, încadrate în categoria elementelor cu componentă de securitate națională se vor realiza prin Regia Autonomă “Rasirom”, regie a SRI.

Cât va achita OMV Petrom în contul noilor impozite pe cifra de afaceri CITEȘTE ȘI Cât va achita OMV Petrom în contul noilor impozite pe cifra de afaceri

Din informațiile Profit.ro, înființarea acestui hub nu va presupune suplimentarea schemei de personal. Potrivit MF, "finanțarea cheltuielilor pentru implementarea Hub-ului Financiar se asigură prin PNRR, de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finanțelor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, prin fonduri externe nerambursabile sau din alte surse de finanțare legal constituite".

Din perspectiva cerințelor pentru infrastructuri de securitate națională, prin proiectul de ordonanță de urgență, se are în vedere ca toate componentele Hub-ului Financiar, încadrate potrivit legii în categoria elementelor cu componentă de securitate națională, să se realizeze prin Regia Autonomă “Rasirom”, care va avea rolul de contractorintegrator, cu atribuții și responsabilități definite în cuprinsul actului normativ supus aprobării. Modalitatea de derulare a raporturilor juridice dintre M.F. și Rasirom se realizează cu respectarea prevederilor prezentei ordonanțe și ale prevederilor OUG 12 nr.114/2011.

Securitatea cibernetică a Hub-ului Financiar este asigurată de Centrul Național Cyberint din Serviciul Român de Informații, conform competențelor reglementate de  Legea nr. 58/2023 privind securitatea și apărarea cibernetică a României, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu sprijinul Centrului Național pentru Informații Financiare.

Centrul Național pentru Informații Financiare (CNIF) asigură, cu titlu gratuit, serviciile de specialitate în domeniul tehnologiei informației și comunicațiilor pentru MF, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) și Autoritatea Vamală Română (AVR).

Autoritatea responsabilă de realizarea Hub-ului Financiar este Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare. Centrul de servicii și date financiare, fiscale și vamale al administrației publice înființat și dezvoltat la nivelul Ministerului Finanțelor, alcătuit cel puțin din următoarele componente: Infrastructura de bază, Infrastructura ca serviciu (IaaS), Platforma ca serviciu (PaaS), Software-ul ca serviciu (SaaS), precum și sistemele informatice găzduite pe această infrastructură.

Creșteri de salarii pentru angajații Caselor de Asigurări de Sănătate. Protestul, anulat: Practic, astăzi se deblochează criza din sănătate CITEȘTE ȘI Creșteri de salarii pentru angajații Caselor de Asigurări de Sănătate. Protestul, anulat: Practic, astăzi se deblochează criza din sănătate

Potrivit Ministerului Finanțelor, actualmente, sistemul informatic al MF este cel mai mare furnizor de date din România pentru instituțiile publice și instituțiile financiare din România și din străinătate, asigurând servicii electronice pentru contribuabili, persoane fizice și juridice, instituții publice, angajați ai MF și instituții subordonate, esențial pentru interesele financiare necesare desfășurării vieții socio-economice. Concret, sistemul informatic al MF are în compunere aproximativ 600 de aplicații informatice, fiind utilizat nemijlocit și permanent de 27.000 utilizatori interni, 13.000 instituții publice din care aproximativ 3.200 unități administrativ-teritoriale, 500.000 societăți comerciale și organizații și peste 3.000.000 de cetățeni.

Necesitățile identificate în cadrul instituției de a eficientiza prin informatizare procesele și activitățile proprii, iar pe de altă parte necesitatea de a gestiona un Hub al finanțelor publice la nivel național (centru de servicii și date financiare, fiscale și vamale al administrației publice), care să colecteze, să gestioneze și să pună la dispoziția tuturor factorilor interesați (din interior- structurile funcționale ale Ministerului Finanțelor și ale instituțiilor subordonate, din exterior – instituții din administrația publică centrală și locală, alte instituții ale statului, instituții externe, societăți comerciale, organizații, cetățeni, informații fiabile, coerente și actuale de natură financiară, patrimonială, sau în legătură cu banii publici), fac tot mai presantă necesitatea asigurării cadrului tehnologic necesar tranziției spre o administrație fiscală digitală, prin modernizarea, înlocuirea și creșterea numărului de echipamente IT utilizate în administrație, corelate cu procesele automatizate și prin dezvoltarea infrastructurii hardware-software și a infrastructurii suport necesare pentru a sprijini dezvoltarea tehnologică continuă, precum și asigurarea securității cibernetice acestuia.

În considerarea aspectelor menționate mai sus, s-a conturat ca soluție tehnologică și administrativă realizarea unui centru de servicii și date financiare, fiscale și vamale, modern, sustenabil și optimizat tehnico-financiar la nivelul MF, atât din punct de vedere al costurilor de achiziție inițială, cât și al costurilor recurente de întreținere în viitor, prin crearea unui ”hub” al finanțelor publice la nivel național, care să colecteze, gestioneze și să pună la dispoziția tuturor factorilor interesați informații fiabile, validate și actuale de natură financiară, patrimonială sau în legătură cu banii publici.

Funcționând ca un sistem de comunicare multi-canal între guvern, cetățeni, mediul de afaceri și furnizorii de servicii, Hub-ul Financiar va permite MF să asigure creșterea accesului la informații, centralizarea și integrarea datelor și aplicațiilor, eficientizarea procesului de decizie în activitatea publică, creșterea veniturilor și reducerea costurilor. 

Acord final privind Bugetul UE 2024. Consiliul Uniunii a renunțat la tăierile bugetare și crește alocările în domenii-cheie CITEȘTE ȘI Acord final privind Bugetul UE 2024. Consiliul Uniunii a renunțat la tăierile bugetare și crește alocările în domenii-cheie

Scopul obiectivului de investiții în HUB-ul Financiar, de uz și interes public național pentru securitatea financiară a statului, este realizarea unei infrastructuri hardware și software omogene de interes esențial pentru securitatea financiară a statului, dezvoltată în condiții de securitate cibernetică, cu respectarea dispozițiilor Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri
informatice și de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G, implementarea investițiilor în tehnologia informației și comunicațiilor TIC – parte componentă și a PNRR din domeniul de activitate al M.F., prin realizarea unei infrastructuri optimizate tehnic și financiar și prin abordarea unitară a proiectelor de infrastructură TIC, care oferă următoarele avantaje:

  • Distribuirea judicioasă a vârfurilor de sarcină;
  • Întreținerea uniformă, mai eficientă prin competențe mai rapid formate a sistemelor aflate în producție;
  • Utilizarea unui sistem de securitate și monitorizare unitar;
  • Evitarea formării de silozuri (sisteme informatice care funcționează de sine stătător, cu slabă inter-operativitate;
  • Costuri recurente semnificativ mai mici.
viewscnt
Afla mai multe despre
hub financiar
ministerul finantelor
anaf
cnif