Guvernul a aprobat rectificarea bugetară - deficit de 9,1% din PIB, mai mulți bani la Muncă, Sănătate, Agricultură, Dezvoltare și reduceri de fonduri la Apărare și MAI

Guvernul a aprobat rectificarea bugetară - deficit de 9,1% din PIB, mai mulți bani la Muncă, Sănătate, Agricultură, Dezvoltare și reduceri de fonduri la Apărare și MAI
scris 23 nov 2020

Guvernul a aprobat astăzi rectificarea bugetară, cu un deficit planificat la 96 miliarde lei, 9,1% din PIB. Noua estimare de deficit bugetar se bazează pe o scădere a economiei cu 4,2% în acest an. Cele aproape 5 miliarde în plus față de precedenta estimare de deficit bugetar, de 91 miliarde lei, 8,6% din PIB, reprezintă în principal venituri care nu vor mai fi încasate în acest an, ca urmare a extinderii până la 25 decembrie a facilității fiscale de amânare la plată a obligațiilor fiscale. Rectificarea bugetară prevede în principal o realocare de resurse între ministere. Mai mulți bani primesc Ministerul Muncii +1,59 miliarde lei, pentru pensii, Ministerul Sănătății +1,08 miliarde lei, Ministerul Agriculturii +1,18 miliarde lei, Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației +999,5 milioane lei. Reduceri ale alocărilor bugetare au loc la Ministerul Apărării -2 miliarde lei, în principal cheltuieli de investiții neefectuate, Ministerul Afacerilor Interne -635,4 milioane lei.

Potrivit proiectului de rectificare adoptat astăzi, veniturile bugetului general consolidat scad cu 5,21 miliarde lei, iar cheltuielile cu 683,6 milioane lei, astfel că deficitul bugetului în termeni cash se majorează cu suma de 4,53 miliarde lei.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2020 se diminuează cu suma de 4,49 miliarde lei

Influențele se reflectă, în principal, pe următoarele categorii de venituri:

 • Impozit pe profit: -781,4 milioane lei;
 • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: -238,3  milioane lei;
 • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice: +53,5 milioane lei;
 • Impozite și taxe pe proprietate: -152,1 milioane lei;
 • Taxa pe valoarea adăugată: +380,7 milioane lei;
 • Accize: -599 milioane lei;
 • Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii: -79,1 milioane lei;
 • Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: +68,6 milioane lei; de asemenea, s-a avut în vedere menținerea estimărilor din Legea bugetului de stat pe anul 2020 nr.5/2020 privind încasarea din anul 2020 a veniturilor din vânzarea licențelor de tip 5G de către ANCOM;
 • Alte impozite și taxe fiscale: +5,2 milioane lei;
 • Contribuții de asigurări sociale: +15,3 milioane lei;
 • Venituri nefiscale: -115,3 milioane lei;
 • Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: -2,5 miliarde lei, influență determinată de diminuarea necesarului de refinanțare a proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene, prin deblocarea unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile și rambursarea sumelor de la Comisia Europeană ceea ce a determinat un echilibru a disponibilităților fondurilor europene.Mai mulți bani la Muncă, Sănătate, Agricultură, Dezvoltare și reduceri de fonduri la Apărare și MAI

Evoluția veniturilor bugetare se datorează, în principal:

EXCLUSIV Teatru cu taxe - ANAF execută silit Termoenergetica, care, din reflex, și-a plătit greșit obligațiile fiscale pe numele \ CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Teatru cu taxe - ANAF execută silit Termoenergetica, care, din reflex, și-a plătit greșit obligațiile fiscale pe numele "strămoașei" falimentare RADET
 • situației încasărilor privind veniturile bugetare în primele 9 luni ale anului;
 • impactului estimat de ANAF referitor la sumele ce vor fi încasate în luna decembrie conform prevederilor OUG nr.181/2020. Conform estimărilor ANAF 5,3 miliarde lei vor fi virați de către agenții economici în luna decembrie, suma reprezentând obligațiile bugetare datorate după declararea stării de urgență;
 • menținerii în anul 2020 a veniturilor estimate a se încasa la bugetul de stat din vânzarea licențelor de tip 5G;
 • menținerii sumelor repartizate prin mecanismului de tip swap de 1,1 miliarde lei, aprobată inițial prin OUG nr.135/2020, în scopul achitării plăților restante înregistrate în contabilitatea unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale la data de 30 iunie 2020 și prelungite la 30 septembrie 2020.

Cheltuielile bugetului de stat pe 2020 se majorează cu suma de 1,16 miliarde lei

Influențele pe principalele naturi de cheltuieli ale bugetului de stat se prezintă astfel:

 • Cheltuielile de personal se diminuează cu 164,1 milioane lei;
 • Cheltuielile cu bunuri și servicii se diminuează cu 35,3 milioane lei;
 • Cheltuielile cu dobânzi cresc cu 324,8 milioane lei;
 • Subvențiile se diminuează cu 22,8 milioane lei;
 • Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 4,08 miliarde lei;
 • Alte transferuri se majorează cu 539,4 milioane lei;
 • Cheltuielile cu asistența socială se diminuează cu 96,0 milioane lei;
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare 2014-2020 se diminuează cu 2,8 miliarde lei
 • Alte cheltuieli se majorează cu 230,8 milioane lei;
 • Fondurile de rezervă se majorează cu 1,2 miliarde lei;
 • Cheltuielile aferente programelor cu finanțare rambursabilă se diminuează cu 309 milioane lei;
 • Cheltuielile de capital se diminuează cu 1,67 miliarde lei;
 • Împrumuturile acordate se diminuează cu 101,0 milioane lei.

Ministerele care primesc bani

Ministerul Muncii și Protecției Sociale +1,59 miliarde lei.

 • +1,49 miliarde lei ca urmare a creșterii cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii
 • +200 milioane lei transferuri din bugetul de stat către Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale
 • -100 milioane lei economii la cheltuielile cu asistența socială.

Ministerul Sănătății +1,08 miliarde lei

 • +1,22 miliarde lei pentru suplimentarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate
 • 15 milioane lei cheltuieli de personal pentru acoperirea în totalitate a drepturilor de personal în special stimulentul de risc pentru servicii publice de ambulanță.
 • -91,4 milioane lei economii la proiectele cu finanțare din FEN aferente cadrului financiar 2014-2020 )
 • -70,0 milioane lei economii la programe cu finanțare  rambursabilă

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale +1,18 miliarde lei

FOTO Inspectorii de muncă, noi controale și amenzi CITEȘTE ȘI FOTO Inspectorii de muncă, noi controale și amenzi
 • +1,12 miliarde lei fonduri suplimentare pentru proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020
 • +160 milioane lei alte cheltuieli pentru despăgubirea producătorilor agricoli din sectorul vegetal afectați de secetă
 • +8,3 milioane lei alte transferuri
 • -10 milioane lei economii la cheltuieli de capital
 • -101 milioane lei economii la împrumuturi;

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației +999,5 milioane lei

 • +1 miliard lei pentru Programul Național de Dezvoltare Locală
 • +1 milion lei cheltuieli de personal
 • -1,5 milioane lei economii la bunuri și servicii

Ministerul Fondurilor Europene +104,97 milioane lei

 • +106 milioane lei asigurarea sumelor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020”
 • -0,5 milioane lei economii la cheltuielile de personal
 • -0,5 milioane lei bunuri și servicii

Ministerul Public +90,3 milioane lei

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor +19,7 milioane lei pentru acordarea despăgubirilor pentru animalele sacrificate în contextul evoluției pestei porcine africane.

Ministerele care pierd bani

Ministerul Apărării Naționale -2 miliarde lei.

 • -1,6 miliarde lei economii la cheltuieli de capital
 • -79,2 milioane lei transferuri între unități ale administraței publice,
 • -136,9 milioane lei cheltuieli de personal,
 • -100 milioane lei bunuri și servicii
 • -80,9 milioane lei asistență socială.

În aceste condiții bugetul rectificat al Ministerului Apărării Naționale va fi pe partea de credite bugetare de 21,84 miliarde lei, din care 19,17 miliarde lei de la bugetul de stat, 2,66 miliarde lei venituri proprii și 0,5 milioane lei fonduri externe nerambursabile, respectându-se angajamentul de alocare pentru acest minister a unui buget de 2% din PIB;

Ministerul Finanțelor Publice Acțiuni Generale -854,7 milioane lei, din care:

 • +352,5 milioane lei dobânzi, sumă necesară acoperirii scadenței plăților de dobânzi aferente datoriei publice până la sfârșitul anului, din care 327,5 milioane lei pentru dobânzile aferente datoriei publice interne directe și 25 milioane lei pentru comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe și interne,
 • +1,2 miliarde lei la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului,
 • +581 milioane lei reprezentând contribuția României la bugetul Uniunii Europene,
 • -2,98 miliarde lei reprezentând diminuarea necesarului refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene, economie determinată de rambursările de la Comisia Europeană inclusiv a unor sume aferente unor proiecte finanțate din fonduri externe nerambursabile deblocate, precum și sumele previzionate a fi transferate de Comisia Europeană ca urmare a aplicațiilor de plată;

Ministerul Afacerilor Interne -635,4 milioane lei

 • +10 milioane lei cheltuieli de personal
 • +21,8 milioane lei bunuri și servicii
 • +84,99 milioane lei asistență socială
 • +4 milioane lei transferuri între unități ale administrației publice pentru încadrarea unui număr de 200 de medici rezidenți și de specialitate de către Spitalul de Urgență „Profesor Dr. Dimitrie Gerota” București în vederea bunei gestionări a situației de risc epidemiologic.
 • -6,6 milioane lei economii în principal la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă
 • -746,9 milioane lei proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020

Serviciul de Telecomunicații Speciale -82,6 milioane lei, economii identificate la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020;

Secretariatul General al Guvernului -53,8 milioane lei. Având în vedere gradul de execuție și necesarul de finanțare până la finalul anului s-au identificat economii, în principal, la bunuri și servicii și cheltuieli de capital;

Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri -56 milioane lei

 • economii la cheltuieli de personal -10,0 milioane lei,
 • bunuri și servicii -3 milioane lei)
 • subvenții -25 milioane lei,
 • precum și la transferuri -18 milioane lei;

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor -37,8 milioane lei.

 • economii la titlul „Cheltuieli de personal” -10 milioane lei,
 • la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice„ -5,5 milioane lei,
 • la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020„ -22,3 milioane lei.

Administrația Prezidențială

 • ​-3,1 milioane lei credite de angajament
 • -5,1 milioane lei credite bugetare

Senat

FOTO Controale cu amenzi ale inspectorilor de muncă prin fabrici CITEȘTE ȘI FOTO Controale cu amenzi ale inspectorilor de muncă prin fabrici
 • 2,28 milioane lei credite de angajament
 • 3,78 milioane lei credite bugetare

Camera Deputaților

 • -5 milioane lei credite bugetare

Înalta Curte de Casație și Justiție

 • -7 milioane lei credite de angajament
 • -7 milioane lei credite bugetare

Curtea Constituțională

 • -2,28 milioane lei credite de angajament
 • -2,28 milioane lei credite bugetare

Consiliul Legislativ

 • -200.000 lei credite de angajament
 • -200.000 lei credite bugetare

Curtea de Conturi

 • -9,3 milioane lei credite de angajament
 • -13,4 milioane lei credite bugetare

Consiliul Concurenței

 • -6,16 milioane lei credite de angajament
 • -5,1 milioane lei credite bugetare

Avocatul Poporului

 • -250.000 lei credite de angajament
 • -250.000 lei credite bugetare

Ministerul Transporturilor

 • +187,5 milioane lei credite de angajament

Ministerul Educației și Cercetării

 • +60,25 milioane lei credite de angajament

Ministerul Culturii

 • -5,4 milioane lei credite de angajament
 • -33,35 milioane lei credite bugetare

Serviciul Român de Informații

 • -43,9 milioane lei credite de angajament
 • -28,44 milioane lei credite bugetare

Serviciul de Informații Externe

 • +5 milioane lei credite de angajament
 • +5 milioane lei credite de angajament

Serviciul de Protecție și Pază

 • +850.000 lei credite de angajament
 • +650.000 lei credite bugetare

Serviciul de Telecomunicații Speciale

 • -24,75 milioane lei credite de angajament
 • -82,65 milioane lei credite bugetare

Academia Română

 • -16,4 milioane lei credite de angajament
 • -16,4 milioane lei credite bugetare

Consiliul Superior al Magistraturii

 • -28,29 milioane lei credite de angajament
 • -21,5 milioane lei credite bugetare

Consiliul economic și Social

 • -1,29 milioane lei credite de angajament
 • -1,29 milioane lei credite bugetare

Inspecția Judiciară

 • -3 milioane lei credite de angajament
 • -3 milioane lei credite bugetare

De asemenea, sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale în sumă de 969,3 milioane lei rămase nerepartizate vor fi alocate județelor și municipiului București pentru unele plăți.

La bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii este prevăzută o diminuare a veniturilor cu 649,8 milioane lei și a cheltuielilor cu suma de 1,05 miliarde lei înregistrându-se un excedent de 400 milioane lei.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează:

 • la venituri cu suma de 1,1 miliarde lei
 • la cheltuieli cu 2 miliarde lei la credite de angajament și cu 1,1 miliarde lei la credite bugetare, din care:
  • 600 milioane lei pentru asigurarea sumelor necesare decontării medicamentelor utilizate în programele naționale de sănătate cu scop curativ, medicamentelor cu și fără contribuție personală și a serviciilor medicale,
  • 500 milioane lei pentru plata indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale.
viewscnt
Afla mai multe despre
rectificare bugetară
buget
deficit bugetar
ministerul finantelor