Guvernul a decis: Firmele care își achită datoria principală la buget vor plăti doar 45,8% din dobândă

Guvernul a decis: Firmele care își achită datoria principală la buget vor plăti doar 45,8% din dobândă
scris 14 oct 2015

Firmele și persoanele fizice care își vor plăti până la sfârșitul lunii martie a anului viitor suma principală din datoria bugetară de la 30 septembrie 2015 vor fi scutite atât de penalitățile de întârziere, cât și de la plata unei sume reprezentând 54,2% din dobânda aferentă, a decis Guvernul prin ordonanță de urgență.

Surse oficiale au declarat anterior că proiectul intrat în ședința de guvern stabilea că firmele și persoanele fizice care își vor plăti până la sfârșitul lunii martie a anului viitor suma principală din datoria bugetară de la 30 septembrie 2015 vor fi scutite atât de penalitățile de întârziere, cât și de la plata unei sume reprezentând 54% din dobânda aferentă.

Într-un comunicat transmis la finalul ședinței, în care această ordonanță, anunțată în premieră de Profit.ro, a fost aprobată de Guvern, se arată că persoanele fizice, firmele și entitățile fără personalitate juridică, care își vor achita până la 31 martie 2016 obligațiile de plată principale datorate bugetului general consolidat, restante la 30 septembrie 2015 și administrate de ANAF, vor fi scutite de la plata penalităților de întârziere aferente acestora, dacă îndeplinesc o serie de condiții.

De asemenea, cei care plătesc până la 30 iunie 2016 o cotă de 45,8% din dobânzile aferente obligațiilor principale restante, stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor de plată principale, vor putea beneficia, condiționat, de anularea unei cote de 54,2% din dobânzile aferente obligațiilor principale datorate bugetului general consolidat la 30 septembrie 2015, administrate de ANAF.

Guvernul arată că a stabilit nivelul de 54,2% la anularea dobânzilor calculând, mai întâi, pentru fiecare an din perioada 2010-2015 diferența dintre dobânda anuală prevăzută de Codul de procedură fiscală și dobânda medie pe total portofoliu de titluri de stat pe piața internă și externă. De exemplu, în 2014, dobânda anuală prevăzută în Codul de procedură fiscală a fost de 11,56%, iar dobânda medie pe titluri de stat a fost de 5,3%. Diferența dintre cele două valori procentuale este de 6,26%. Calculul a fost făcut pentru fiecare dintre anii 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Guvernul a calculat apoi ponderea acestei diferențe în nivelul dobânzii anuale prevăzută de Codul de Procedură Fiscală. În 2014, ponderea acesteia a fost de 54,2%, cea mai scăzută din întreaga perioada 2010-2015. În 2010 aceasta a fost 60,8%, în 2011 – 56,2%, în 2012 – 60,3%, în 2013 – 62,3%, în 2015 – 54,3%. Din acest calcul a rezultat pentru fiecare an din cuprinsul perioadei o valoare anuală a dobânzii susceptibilă a fi anulată.

"Având în vedere dificultatea operării cu nivele de dobândă diferite în condițiile în care deciziile de stabilire a dobânzii se pot referi la diverse perioade, iar volumul dobânzilor corespunzătoare fiecarei perioade nu poate fi determinat, s-a apreciat că alegerea nivelului minim dintre valorile menționate mai sus este cea care ar trebuie adoptată din considerente prudențiale", transmite Guvernul.

Pentru a beneficia de anularea penalităților de întârziere și a cotei de 54,2% din dobândă, trebuie depusă o cerere în acest sens la organul fiscal iar condițiile care trebuie îndeplinite sunt: toate obligațiile de plată principale restante la 30 septembrie 2015, inclusiv, administrate de ANAF, se sting până la 31 martie 2016, inclusiv; o cotă de 45,8% din dobânzile aferente acestor obligații de plată restante, stabilite prin decizii comunicate până la data stingerii obligațiilor de plată principale, se sting până la 30 iunie 2016, inclusiv; până la termenul de plată prevăzut de Codul de procedură fiscală, se stinge cota de 45,8%  din eventualele dobânzi calculate până la data stingerii obligațiilor de plată principale, până la data la care contribuabilul depune cererea de anulare a penalităților de întârziere și cotei din dobândă (a accesoriilor), sunt stinse toate obligațiile de plată principale curente, cu termene de plată cuprinse între 1 octombrie 2015 și 31 martie 2016; contribuabilul să aibă depuse toate declarațiile fiscale, potrivit vectorului fiscal, până la data înregistrării cererii de anulare a accesoriilor, al cărei termen maxim este 30 iunie 2016.

Codul de Procedură Fiscală stabilește că termenul de plată este până la data de 5 a lunii următoare, dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 1 - 15 din lună, și până la data de 20 a lunii următoare, dacă data comunicării este cuprinsă în intervalul 16 - 31 din lună.

Începând cu anul viitor, prin intrarea în vigoare a noului Cod de Procedură Fiscală, dobânzile de întârziere la plata sunt reduse de la 0,03% pe zi, cât sunt în prezent, la 0,02% pe zi, iar penalitățile de întârziere la plată sunt scăzute de la 0,02% pe zi, cât sunt în prezent, la 0,01 % pe zi.

Cei cărora le-au fost instituite popriri asiguratorii sau executorii la data intrării în vigoare a ordonanței de urgență au posibilitatea de a efectua plăți din sumele indisponibilizate ca efect al popririi. Măsura se aplică temporar pentru perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a ordonanței și 30 iunie 2016. Totodată, măsura se va aplica și pentru popririle înființate ulterior intrării în vigoare a actului normativ, dar nu mai târziu de 30 iunie 2016.

În cazul unităților administrativ-teritoriale, scutirea la plată se acordă dacă organul deliberativ local, respectiv consiliul local, emite o hotărâre în acest scop. În acest caz, facilitatea vizează anularea până la 73,3% din majorările de întârziere ce reprezintă componenta de penalitate de întârziere.

De asemenea, cei care la data de 30 septembrie 2015 beneficiază de eșalonarea la plată pot beneficia și de anularea unei cote de 54,2% din dobânzile eșalonate la plată și nestinse la 30 septembrie 2015 dacă eșalonarea la plată se finalizează până la 31 martie 2016. În acest caz, cota de 54,2% din dobânda achitată odată cu plata ratei de eșalonare se restituie potrivit Codului de Procedură Fiscală.

viewscnt
Afla mai multe despre
dobanzi
buget
datorii