Guvernul a aprobat reorganizarea ANAF și MF - La ANAF sunt eliminate peste 3.000 de posturi, ca urmare a separării Vămii, iar numărul de posturi de la Finanțe crește, pentru preluarea unor departamente de la ANAF. Vor fi mai mulți secretari de stat

Guvernul a aprobat reorganizarea ANAF și MF - La ANAF sunt eliminate peste 3.000 de posturi, ca urmare a separării Vămii, iar numărul de posturi de la Finanțe crește, pentru preluarea unor departamente de la ANAF. Vor fi mai mulți secretari de stat
scris 16 feb 2022

Guvernul a adoptat astăzi un proiect de hotărâre de guvern pentru reorganizarea Ministerului Finanțelor și a ANAF, care prevede, printre altele, preluarea activităților de soluționare a contestațiilor și a activității privind emiterea soluțiilor fiscale individuale anticipate (SFIA) de la ANAF la MF, cu tot cu posturi și personal precum și reorganizarea unor departamente și creșterea numărului de secretari de stat de la patru în prezent la șase. de la ANAF.

Organigrama Ministerului Finanțelor ar crește de la 1.715 posturi în prezent la 2.001, iar cea a ANAF va fi diminuată de la 25.582 posturi, la 22.244 posturi, în principal ca urmare a separării Vămii, structură care va avea 3.060 de posturi.

VIDEO PROFIT NEWS TV Alexandru Băloi, Director Divizia de Soluții pentru Antreprenori, Vodafone România: Pentru o afacere mică, primii pași în digitalizare înseamnă prezența în mediul online. E foarte important să poată să te găsească clienții CITEȘTE ȘI VIDEO PROFIT NEWS TV Alexandru Băloi, Director Divizia de Soluții pentru Antreprenori, Vodafone România: Pentru o afacere mică, primii pași în digitalizare înseamnă prezența în mediul online. E foarte important să poată să te găsească clienții

Conform celor mai recent date de care dispune Profit.ro, numărul posturilor ocupate din Ministerul Finanțelor, pe organizarea actuală, este de 1.478 (din cele 1.715 din organigramă), în timp ce la ANAF sunt 22.403 angajați (din 25.582 posturi prevăzute). La ANAF au mai fost desființate posturi, neocupate, și la început de 2020, când organigrama a fost redusă cu 2.000 de posturi, de la 27.582 la 25.582.

Proiectul include și referiri la noua structură a vămii, Autoritatea Vamală Română. Guvernul a adoptat tot astăzi proiectul pentru operaționalizarea noii structuri Atoritatea Vamală Română. Proiectul respectiv prevede creșterea schemei de personal de la cei 2.660 angajați ai DGV în prezent la 3.060 persoane, pentru a adăuga structuri suport, dar și reorganizarea direcțiilor, al căror număr crește de la două la șapte.

Cefin Trucks, cu afaceri de aproape 90 milioane euro, anunță strategia pe 2022: digitalizare, servicii financiare, creșterea eficientă a vânzărilor, expansiunea rețelei de service. Ford Trucks - lider de piață pe mai multe segmente CITEȘTE ȘI Cefin Trucks, cu afaceri de aproape 90 milioane euro, anunță strategia pe 2022: digitalizare, servicii financiare, creșterea eficientă a vânzărilor, expansiunea rețelei de service. Ford Trucks - lider de piață pe mai multe segmente

Ce prevede proiectul pus acum în dezbatere pentru Ministerul Finanțelor

 • preluarea activității de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ-fiscale emise de organul central fiscal, preluarea posturilor și personalului aferent acesteia de la ANAF, Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili și direcțiile generale regionale ale finanțelor publice la Ministerul Finanțelor;
Guvernul a avizat patru noi programe de garantare: IMM PROD - pentru industrializarea economiei, RURAL INVEST - pentru finanțarea afacerilor din rural, GARANT CONSTRUCT - pentru construcții și INNOVATION - pentru invenții și inovații CITEȘTE ȘI Guvernul a avizat patru noi programe de garantare: IMM PROD - pentru industrializarea economiei, RURAL INVEST - pentru finanțarea afacerilor din rural, GARANT CONSTRUCT - pentru construcții și INNOVATION - pentru invenții și inovații
 • preluarea de la ANAF a activității privind emiterea soluțiilor fiscale individuale anticipate (SFIA), a posturilor și a personalului aferent acestei activități în cadrul Direcției generale de legislație fiscală și reglementări vamale și contabile, având în vedere competența direcției generale în domeniul de reglementare al Codului fiscal și expertiza acesteia în elaborarea legislației fiscale, respectiv procedural fiscale, precum și faptul că soluția fiscală individuală anticipată presupune emiterea unui act administrativ fiscal prin care este soluŃionată cererea contribuabilului/plătitorului referitoare la reglementarea unor situații fiscale de fapt viitoare, în vederea creșterii eficienței activității de soluționare a SFIA.
 • înființarea Autorității Vamale Române în subordinea Ministerului Finanțelor;
 • reprezentarea statului în fața instanțelor, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și vamale rezultate din activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativ fiscale emise de organul central fiscal;
 • preluarea activității și a atribuțiilor aferente activității de reprezentare în fața instanțelor, ca subiect de drepturi și obligații privind raporturile juridice fiscale și vamale, precum și orice alte raporturi juridice rezultate din activitatea de soluționare a contestațiilor, in cadrul structurii juridice și ulterior, transferul, în condițiile legii, la Ministerul Finanțelor a unei părți din personalul care a desfășurat aceste atribuții în cadrul ANAF;
 • stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor la 2001 posturi exclusiv demnitarii,având în vedere prevederile art. 6 alin.(5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituțional și financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare și reziliență, precum și pentru modificarea și completarea OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului național de redresare și reziliență necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, redistribuireaunor posturi vacante de la ANAF – aparat propriu și unități subordonate, precum și a posturilor alocate activității de soluționare contestații și a activității privind emiterea soluțiilor fiscale individuale anticipate.
 • înființarea a două posturide secretar de stat ținând seama de necesitatea coordonării desfășurării la nivelul ministerului a unor activități suplimentare.
 • în scopul eficientizării activităților specifice și obținerii celor mai bune rezultate profesionale la nivel instituțional se impune reorganizarea unor structuri organizatorice din cadrul aparatului propriu al ministerului:
  • La nivelul conducerii ministerului se previzionează o însemnată creștere de activitate și în ceea ce privește domeniul juridic în cadrul Ministerului Finanțelor aceasta fiind generată atât de activitatea de asistență juridică asigurată structurii de soluționare a contestațiilor (preluate) cât și în ceea ce privește activitatea de reprezentare în fața instanțelor de judecată. Asigurarea desfășurării activității juridice la nivelul Ministerului Finanțelor se impune a se realiza în raport și de noile prerogative conferite autorității (preluarea atribuțiilor de soluționare a contestațiilor în materie fiscală de la ANAF și reprezentarea în fața instanțelor de judecată în acest domeniu). În acest context se justifică menținerea Direcției generale juridice. De asemenea, trebuie menționat faptul că, în strânsă legătură cu domeniul de activitate preluat, la nivelul structurii juridice din Ministerul Finanțelor sunt funcționari publici care sunt împuterniciți cu prerogative în ceea ce privește litigiile aflate pe rolul Curții de Justiție a Uniunii Europene (prin intermediul Ministerului Afacerilor Externe) – litigii în legătură cu domeniul fiscalității. Astfel, ca urmare a evaluării necesităților existente/previzibile în ceea ce privește activitatea juridică, se apreciază că asigurarea unei structuri juridice unice, integrate, la nivelul Ministerului Finanțelor este de natură să susțină:
   • coordonarea unitară a întregului aparat teritorial în materia fiscalității (interpretarea/aplicarea legislației fiscale în cazurile în care normele fiscale sunt susceptibile de a favoriza o conduită neconformă a destinatarilor);
   • crearea unei jurisprudențe unitare a instanțelor de judecată în litigiile fiscale (in practică interpretarea și aplicarea legislației fiscale este diferită, jurisprudența nefiind unitară în cazurile deduse judecății);
   • coordonarea unitară a activității de consultanță juridică în special în materie fiscală la nivelul aparatului propriu al ministerului.
   • Din analiza activității curente a Direcției generale management al domeniilor reglementate specific se constată necesitatea înființării Direcției pentru administrarea participațiilor statului și preluarea în subordinea acesteia a Serviciului administrarea participațiilor statului. Înființarea acestei structuri are ca scop atât gestionarea în mod unitar a activității specifice care vizează activitatea unor instituții foarte complexe, cu un specific aparte, cât și a unor instituții financiare (atât de credit - CEC și Eximbank cât și financiare nebancare - FNGCIMM aflate sub supravegherea BNR) dar și a altor entități specifice (Compania Națională Imprimeria Națională și Fondul Român de Contragarantare), realizându- se sinergii din punct de vedere al competenŃelor specifice și a unui cadru de diseminare a experienŃelor acumulate, cu efecte pozitive asupra modului de îndeplinire a atribuțiilor specifice.
   • Urmare analizei și evaluării structurii funcŃionale a DirecŃiei de contabilitate publică apreciem că se impune reorganizarea actualei direcŃii având în vedere inclusiv aspectele privind asigurarea unei mai bune implicări și responsabilizări a personalului la toate nivelurile.
   • Direcția de legislație și reglementare în domeniul activelor statului se reorganizează în Direcția generală de legislație și reglementare în domeniul activelor statului prin preluarea activității, atribuțiilor și personalului aferent direcției, precum și a unor posturi vacante. Propunerea are la bază importanța și volumul activităților desfășurate în domeniul reglementării guvernanței corporative, fiind direcția din minister care emite puncte de vedere în ceea ce privește modul de aplicare unitară a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 109/2011, relaționarea cu organismele financiare internaționale pe această temă (România este în curs de aderare la Ghidurile OECD pentru întreprinderile publice) și gradul de reprezentare în cadrul acestor relații internaționale.
   • ReorganizareaDirecției generale pregătire Ecofin, asistență comunitara și relații financiare internaŃionaleîn douăstructuridistincteorganizate la nivel de direcțiegenerală, respectiv DirecŃia generală relaŃii financiare internaŃionale și Direcția generală pregătire Ecofin și asistenŃă comunitară prin preluarea în mod corespunzător a activității, atribuțiilor, posturilor și personalului aferent din cadrul acesteia. În prezent activitatea direcției generale se desfășoară pe două domenii de activitate, având în vedere specificul și natura diferită a problematicilor și sarcinilor îndeplinite anterior de cele două structuri.
   • În cadrul Direcției generale de servicii interne și achiziții publice, în subordinea directorului general funcŃionează Serviciul coordonare documente, monitorizare, prevenire și protecție. Serviciul are în componență Compartimentul coordonare documente, Compartimentul securitate și sănătate în muncă, Compartimentul monitorizare obiectiv, paza și control acces și Compartimentul pentru situații de urgență.
   • Înființarea Serviciuluicoordonarea și monitorizarea implementării componentei Ministerului Finanțelor din PNRR.
FOTO Antifrauda a găsit o firmă care vindea telefoane direct din portbagajul mașinii CITEȘTE ȘI FOTO Antifrauda a găsit o firmă care vindea telefoane direct din portbagajul mașinii

Ce prevede proiectul pus acum în dezbatere pentru ANAF

 • abrogarea din cuprinsul textului și a anexelor Hotărârii Guvernului nr. 520/2013, a articolelor/alineatelor/anexei care fac referiri la structurile și activitatea vamală, precum și reformularea în unele cazuri a articolelor aceluiași act normativ care reglementează cu privire și la activitatea vamală a ANAF.
 • eliminarea atribuției prevăzute la art.7, litera A, punctul 25 referitoare la activitatea de soluționare a contestațiilor formulate împotriva titlurilor de creanță, precum și a altor acte administrativfiscale emise de organul central fiscal și introducerea în locul acesteia a unei noi atribuții care să preia prevederea din Legea nr. 295/2020 referitoare la faptul că ANAF, prin Direcțiile generale regionale ale finanțelor publice și Direcția Generală de Administrare a Marilor Contribuabili poate exercita anumite atribuții legate de activitatea și personalul preluat în condițiile legii, stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.
 • modificarea lit. c) a art. 6 și modificarea punctului 7 de la art. 7, litera B, în vederea corelării cu dispozițiile Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare și prevederii funcțiilor de control inopinat, control antifraudă și verificare documentară, prevăzute de Codul de procedură fiscală.
 • modificarea punctului 2 de la art. 7, litera B ca efect al abrogării Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 37/2014, cu modificările și completările ulterioare;
 • modificarea punctului 26 de la art. 7, litera B, ca efect al preluării activității de emitere a soluțiilor fiscale individuale anticipate la Ministerul Finanțelor.
 • completarea proiectului actului normativ cu noi puncte la art. 7, litera B, pct.261 - 264 referitoare la combaterea erodării bazei de impunere și transferului profiturilor, derularea procedurii amiabile și emiterea acordurilor de preț în avans.
 • stabilirea numărului maxim de posturi pentru aparatul propriu al Agenției și structurile subordonate la 22.244, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.
 • modificareaart. 11, alin. (9) și (10), în sensul actualizării numărului de vicepreședinți ai ANAF în mod corespunzător modificărilor aduse Ordonanței Guvernului nr. 86/2003 prin Legea nr. 268/2021.
 • modificareaalin. (7) al art. 13 în sensul introducerii posibilității de utilizare a funcțiilor publice de conducere de director executiv adjunct la nivelul unităților subordonate Agenției. ANAF nu propune suplimentarea numărului de posturi, ci doar introducerea posibilității de utilizare a funcțiilor publice de conducere de director executiv adjunct la nivelul unităților subordonate Agenției. Posturile aferente funcțiilor publice de conducere de director executiv adjunct vor fi înființate prin desființarea unor posturi vacante de execuție de la nivelul unităților subordonate în structura cărora vor fi prevăzute funcțiile publice de conducere de director executiv adjunct. Astfel, modificarea propusă se va realiza cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ANAF și în fondurile alocate.
 • modificareaart. 13˄ 1, alin. (4) cu dispoziții care reglementează acordarea avizului structurilor de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor și în situația stabilirii modului de organizare și funcționare a Direcției Generale de Administrare a Marilor Contribuabili.
 • înființarea unei noi structuri în cadrul ANAF, respectiv Școala de fiscalitate, care să funcționeze la nivel de direcție. Modificarea se va realiza cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat ANAF și în fondurile alocate.
 • abrogarea alin. (3) de la art. 141 ca urmare a abrogării art. 107 și 118 din Hotărârea Guvernului nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea și dezvoltarea carierei funcționarilor publici, cu modificările și completările ulterioare.
 • modificareaart. 231 pentru acuratețea condițiilor de aprobare prin act administrativ.
 • modificareaalin. (2) și (3) ale art. 25 în vederea corelării cu alin. (1) și cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare;
 • modificarea Anexei nr. 1 „Structura organizatorică a Agenției Naționale de Administrare Fiscală” ca urmare a:
  • eliminării din anexă a Direcției generale a vămilor, a direcțiilor regionale vamale și a birourilor vamale;
  • eliminării Direcției generale de soluționare a contestațiilor;
  • diminuării numărului de posturi alocate ANAF;
  • înființarea Școlii de fiscalitate;
  • corectarea denumirii Unității de management a informației în Unitatea de management al informației, respectiv aDirecției generale de management a riscului în Direcția generală de management al riscurilor,
  • modificarea denumirii Direcției generale de relații internaționale în Direcția generală de relații internaționale și coordonare proiecte, cu menținerea coordonării actuale și fără modificarea activității și/sau a atribuțiilor și cu preluarea în întregime a personalului, noua denumire reflectând în mod corect activitatea desfășurată de structuri în cauză.
 • abrogarea Anexei nr. 7 în întregime.
 • modificarea Anexei nr. 8, în sensul eliminării aspectelor care reglementau numărul de mașini a Direcției generale a vămilor, a direcțiilor regionale vamale și a pct. II Câini și redistribuirea unui număr de 7 autoturisme de la Direcția generală antifraudă fiscală la parcul comun al ANAF

Documentul poate fi văzut AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, AICI, și AICI

viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
anaf
angajati
reorganizare
contestatii
solutii pret in avans