Modificări în Codul Muncii la semnarea contractelor de muncă. Apare în sfârșit semnătura electronică, inclusiv în relația cu statul. Simplificări și pentru telemuncă

Modificări în Codul Muncii la semnarea contractelor de muncă. Apare în sfârșit semnătura electronică, inclusiv în relația cu statul. Simplificări și pentru telemuncă
scris 5 nov 2020

Angajatorul va avea posibilitatea de a utiliza semnătura electronică calificată la încheierea contractului individual de muncă sau a actului adițional la contract. Semnătura electronică calificată va putea fi utilizată și la întocmirea tuturor documentelor din domeniul relațiilor de muncă, respectiv în comunicarea cu instituțiile publice de resort, prevede un proiect de ordonanță de urgență, care aduce simplificări și în privința telemuncii, respectiv în domeniul securității muncii.

Transformările orașului: Noua tinerețe a fabricilor vechi sau cum devin acestea spații urbane moderne CITEȘTE ȘI Transformările orașului: Noua tinerețe a fabricilor vechi sau cum devin acestea spații urbane moderne

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

De ce este important: Codul muncii prevede acum obligativitatea încheierii contractului individual de muncă în formă scrisă, în limba română, cel târziu în ziua anterioară începerii activității de către salariat. Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă revine angajatorului.

CITEȘTE ȘI Avantaj Client 8.087 euro TVA inclus pentru Sprinter 314 CDI Furgon, 11 mc, cu tracțiune față. Îndreaptă-te spre reușită!

Introducerea semnăturii electronice în relațiile de muncă

Un proiect de ordonanță de urgență prevede simplificarea procedurilor specifice activității de resurse umane, prin reglementarea posibilității angajatorului de a utiliza semnătura electronică calificată la încheierea contractului individual de muncă sau actului adițional la contract.

FOTO Oportunitate de investiție: OMV Petrom SA scoate la vânzare mai multe proprietăți de interes în București și în țară CITEȘTE ȘI FOTO Oportunitate de investiție: OMV Petrom SA scoate la vânzare mai multe proprietăți de interes în București și în țară

Contractele individuale de muncă și actele adiționale încheiate prin utilizarea semnăturii electronice calificate vor fi arhivate de către angajator în arhive electronice care respectă Legea nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică și care vor fi puse la dispoziția inspectorilor de muncă la solicitarea acestora.

De asemenea, este introdusă posibilitatea ca părțile să poată opta pentru utilizarea semnăturii electronice calificate pentru întocmirea tuturor înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă rezultate la încheierea contractului individual de muncă, pe parcursul executării acestuia sau la încetarea contractului.

Lege nouă pentru Registrul Comerțului. Ministerul Justiției vrea mutarea online a unor operațiuni ale ONRC, conform unei directive europene CITEȘTE ȘI Lege nouă pentru Registrul Comerțului. Ministerul Justiției vrea mutarea online a unor operațiuni ale ONRC, conform unei directive europene

Proiectul de ordonanță prevede, totodată, că ”în raporturile angajatorului cu instituțiile publice, la întocmirea înscrisurilor/documentelor din domeniul relațiilor de muncă, acesta poate utiliza semnătura electronică calificată”.

Conform proiectului, angajatul poate obține semnătura electronică calificată prin solicitare directă la furnizorul de servicii acreditat sau prin intermediul angajatorului.

Serviciul de Telecomunicații Speciale va furniza serviciile de certificare calificată destinate exclusiv personalului autorizat din cadrul instituțiilor și autorizat din cadrul instituțiilor și autorităților publice, în timp ce pentru angajații/angajatorii din mediul privat semnătura electronică calificată poate fi obținută prin furnizori de servicii acreditați.

Proiectul stabilește, de asemenea, că ”salariații care își desfășoară activitatea la domiciliu au obligația de a respecta procedurile menite a asigura secretul de serviciu și confidențialitatea informațiilor și a documentelor utilizate”.

DECIZIE Pragul cifrei de afaceri pentru care este aplicată scutirea de impozit pe profit a cooperativelor agricole - majorat de peste 3 ori CITEȘTE ȘI DECIZIE Pragul cifrei de afaceri pentru care este aplicată scutirea de impozit pe profit a cooperativelor agricole - majorat de peste 3 ori

Modificări în legislația privind telemunca

Totodată, Legea nr.81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă este modificată prin eliminarea, din definiția telemuncii, a condiției ca angajatul să își desfășoare în acest mod activitatea ”cel puțin o zi pe lună”.

Conform proiectului de ordonanță, angajatorul va avea dreptul să verifice activitatea telesalariatului prin utilizarea tehnologiei informațiilor și a comunicațiilor.

De asemenea, în contractul de telemuncă nu va mai fi obligatoriu a se menționa ”locul/locurile desfășurării activității de telemuncă, convenite de părți”. Corespunzător, nu va mai fi nevoie de instructaj în domeniul securității și sănătății în muncă ”la schimbarea locului de desfășurare a activității de telemuncă”.

DECIZIE Scutire de impozit pentru profitul investit în învățământul profesional. Facilități și pentru acordarea de burse CITEȘTE ȘI DECIZIE Scutire de impozit pentru profitul investit în învățământul profesional. Facilități și pentru acordarea de burse

Modificări în legislația securității și sănătății în muncă

Ordonanța pregătită propune, totodată, spre eliminare accidentele de traseu din categoria accidentelor de muncă.

De asemenea, este prevăzută posibilitatea ca dovada efectuării instruirii lucrătorilor să poată fi întocmită și în format electronic, nu doar pe suport de hârtie, ca în prezent.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
codul muncii
contract
semnatura
electronic
document
inscris
angajator
institutie
telemunca
securitate
sanatate
instructaj
ordonanta