Noi obligații în Codul Muncii în cazul anumitor firme. ”Desființarea fostului angajator dă bătăi de cap angajaților.”

Noi obligații în Codul Muncii în cazul anumitor firme. ”Desființarea fostului angajator dă bătăi de cap angajaților.”
scris 13 mai 2019

Administratorul sau lichidatorul judiciar al unei societăți care se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare va fi obligat să elibereze salariaților un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, cât și să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă.

Noile prevederi sunt incluse într-o propunere legislativă pe care Guvernul o susține și propune promovarea acesteia în această formulare.

De ce este important: În contextul economic din ultimii ani, sunt din ce în ce mai dese cazurile în care persoanele care au muncit în cadrul unor societăți care au fost falimentate, lichidate sau radiate întâmpină probleme în obținerea adeverințelor de vechime în câmpul muncii.

”Desființarea fostului angajator dă bătăi de cap angajaților care nu știu cine Ie-ar mai putea furniza actele necesare pentru dovedirea vechimii în muncă, astfel încât să poată beneficia de dreptul la pensie”, arată inițiaitorii proiectului.

DOCUMENT Cum va fi aplicată amnistia datoriilor la sănătate CITEȘTE ȘI DOCUMENT Cum va fi aplicată amnistia datoriilor la sănătate

Codul Muncii reglementează, prin art. 34, modul în care angajatorii eliberează documentele de vechime în muncă, precizând că la solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate. În situația în care angajatorul nu poate elibera adeverința de vechime în muncă, aceasta poate fi solicitată de către beneficiar la inspectoratul teritorial de muncă pe raza căruia activează angajatorul/fostul angajator.

Inișiaitorii proiectului subliniază însă că, în forma actuală, legea nu precizează ce se întâmpîă cu angajatorii societăți comerciale care se află în faliment, conform Legii 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, în lichidare sau în procedură de radiere în conformitate cu prevederile Legii 31/1990 a societăților comerciaie.

”Practica actuală arată că există posibilitatea de a solicita eliberarea adeverinței constatatoare a raporturilor de muncă de la deținătorul autorizat al arhivei fostului angajator. Însă, de cele mai multe ori, aceștia refuză, iar foștii angajați se găsesc în situația de a acționa în judecată entitatea care deține arhiva angajatorului, doar pe această cale existând șansa să obțină documenteîe care să-i demonstreze vechimea în muncă”, mai arată autorii proiectului de lege.

Potrivit acestora, nici practica instanțelor de judecată nu este unitară, în condițiile în care există acțiuni promovate atât împotriva lichidatorului judiciar, împotriva angajatorului radiat, împotriva caselor județene de pensii sau împotriva celui care a preluat arhiva fostului angajator.

Prin urmare, proiecetele de lege vizează modificarea Codului Muncii astfel încât: ”în cazul în care angajatorul se află în faliment, lichidare sau radiere conform prevederilor legale în vigoare, deținătorul autorizat al arhivei fostului angajator este obligat să elibereze angajatuluiun document care să ateste activitatea desfășurată de acesta”.

A \ CITEȘTE ȘI A "explodat" numărul firmelor înființate în domeniul consultanței pentru afaceri și management. Să dai sfaturi despre afaceri, de 8 ori mai profitabil decât să faci afaceri

Guvernul susține proiectul și propune o formulare mai explicită

Executivul arată că potrivit Legii insolvenței, ”după data deschiderii procedurii, desfacerea contractelor individuale de muncă ale personalului debitorului se va putea face de urgenţă de către administratorul judiciar/lichidatorul judiciar. Administratorul judiciar/lichidatorul judiciar va acorda personalului concediat doar termenul legal de preaviz”.

În acest context, Guvernul consideră oportun ca administratorul judiciar/lichidatorul judiciar să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă, întrucât deține toate pârghiile conferite de lege de a se substitui în toate drepturile și obligațiile angajatorului (debitorului).

În consecință, Guvernul propune ca articolului 34 din Codul Muncii să i se adauge un nou articol, formulat astfel:

”În cazul în care angajatorul se află în procedură de insolvență, faliment sau lichidare conform prevederilor legale în vigoare, administratorul judiciar sau, după caz, lichidatorul judiciar este obligat să elibereze salariaților un document care să ateste activitatea desfășurată de aceștia, conform prevederilor alin. (5), să înceteze și să transmită în registrul general de evidență a salariaților încetarea contractelor individuale de muncă”.

În condițiil în care are susținere guvernamentală, proiectul ar putea fi adoptat de Parlament și intra în vigoare din acest an.

viewscnt
Afla mai multe despre
insolventa
faliment
codul muncii
administrator
lichidator
judiciar
adeverinta
vechima
salariati
registru
contract
munca