O soluție pentru deficitul de personal: Angajarea elevilor și studenților pe perioada vacanței, inclusiv cu sprijin de la buget, crește anual

O soluție pentru deficitul de personal: Angajarea elevilor și studenților pe perioada vacanței, inclusiv cu sprijin de la buget, crește anual
scris 1 sep 2019

Numărul angajatorilor care apelează la elevi și studenți, pe perioada vacanțelor celor din urmă, primind și un stimulent financiar de la buget în acest scop, crește anual, conform datelor oficiale. Pentru acest an, autoritățile și-au programat să acorde firmelor un număr dublu de subvenții, pentru angajarea elevilor și studenților pe perioada vacanței, față de numărul acordat anul trecut.

De ce este important: Recent, pe fondul lipsei de personal, Guvernul a majorat de la 20.000 la 30.000 numărul de avize pentru muncitori străini, estimând că angajatorii vor avea nevoie de această forță de muncă. În prima jumătate a anului, numărul cererilor de angajare a străinilor a crescut cu 165% față de aceeași perioadă din 2018.

Este bine de știut: Angajatorul care încadrează în muncă elevi și studenți pe perioada vacanțelor beneficiază, pentru fiecare elev și student, de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă în vigoare. Cum, în prezent, indicatorul social de referință este de 500 lei, ajutorul ajunge la 250 lei lunar. 

Sumele se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, iar perioada pentru care se acordă stimulentul financiar este de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic.

ANAF pregătește lansarea SAF-T, pilot pentru companiile mari la începutul anului următor CITEȘTE ȘI ANAF pregătește lansarea SAF-T, pilot pentru companiile mari la începutul anului următor

Numărul elevillor și studenților angajați pe perioada vacanței a crescut considerabil anul trecut

Potrivit datelor oficiale ale Agenției Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă, analizate de Profit.ro, dacă în 2017 numărul total al elevilor și studenților ocupați (și înregistrați cu contract de muncă) pe perioada vacanțelor a fost de 1.442, în 2018 acest număr s-a dublat, ajungând la 2.998 de persoane.

Totodată, numărul stimulentelor financiare acordate angajatorilor a crescut de la 815 de contracte în 2017 la 1.073 de contracte în 2018.

Anual, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă elaborează un program de ocupare, în cadrul căruia este prevăzut un program special pentru încadrarea elevilor și studenților pe perioada vacanțelor.

Luând în calcul evoluțiile din ultimii ani, pentru 2019 autoritățile au prevăzut ocuparea pe perioada vacanțelor a 2.200 de elevi și studenți la nivel național, reprezentând un număr dublu de eventuale stimulente financiare comparativ cu anul trecut.

Modificări OUG 114 pentru constructori: Excepția privind Pilonul II - abrogată, angajații vor plăti contribuția. Noi activități vor avea facilități fiscale CITEȘTE ȘI Modificări OUG 114 pentru constructori: Excepția privind Pilonul II - abrogată, angajații vor plăti contribuția. Noi activități vor avea facilități fiscale

Condițiile în care se acordă angajatorilor stimulentul financiar pentru angajarea elevilor și studenților în vacanțe

Potrivit prevederilor legale, stimularea financiară a angajatorilor se realizează pe baza unui contract individual de muncă pe durată determinată, egală sau mai mică decât durata vacanței, încheiat în condițiile legii, cu normă întreagă sau, după caz, cu timp parțial sau a unui contract de muncă temporară, numai dacă durata misiunii de muncă temporară este egală sau mai mică decât durata vacanței.

În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă.

Pentru a beneficia de acordarea stimulentului financiar, angajatorii trebuie să încheie o convenție cu agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în termen de 30 de zile de la data angajării elevilor și studenților.

Topul salariilor din industria farmaceutică: angajații români, cel mai prost plătiți din regiune CITEȘTE ȘI Topul salariilor din industria farmaceutică: angajații români, cel mai prost plătiți din regiune

În vederea încheierii convenției, angajatorii depun la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, o cerere însoțită de următoarele documente:

a) tabel nominal cuprinzând elevii și studenții încadrați în muncă pe perioada vacanțelor;

b) adeverință eliberată de instituția de învățământ prin care se atestă că persoana are statut de elev sau, după caz, de student și urmează cursurile într-o instituție de învățământ de stat sau particular, înființată potrivit legii, cuprinzând și precizarea expresă a perioadei de vacanță;

c) actul de identitate al elevului sau studentului, în copie;

d) copia contractului de muncă, încheiat cu respectarea condițiilor de vârstă și a regimului legal al muncii tinerilor, înregistrat, după caz, la inspectoratul teritorial de muncă, conform prevederilor legale;

e) declarație pe propria răspundere a angajatorului, din care să rezulte că angajatorul nu se regăsește în una dintre categoriile următoare:

- angajatori care încadrează în muncă elevi și studenți anterior datei de începere a vacanței stabilite potrivit legii, pentru elevii și studenții respectivi;

- angajatori care au beneficiat, pentru elevii și studenții respectivi, de stimulentul financiar prevăzut de lege pentru o perioada de 60 de zile lucrătoare în cursul anului calendaristic. 

viewscnt
Afla mai multe despre
elevi
studenti
angajatori
munca
vacanta
stimulent
financiar
crestere