Sponsorizări acordate de microîntreprinderi - material informativ al ANAF

Sponsorizări acordate de microîntreprinderi - material informativ al ANAF
scris 14 oct 2019

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări (potrivit Legii 32/1994) pentru susținerea entităților nonprofit și a unităților de cult, care la data încheierii contractului sunt înscrise în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale (potrivit art. 25 alin. (4^1)*), scad sumele aferente din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe veniturile microîntreprinderilor datorat pentru trimestrul în care au înregistrat cheltuielile respective, potrivit unui materal informativ pregătit de ANAF.

ULTIMA ORĂ Nouriel Roubini, "Dr. Doom", vine în România. Detalii AICI

Sumele care nu sunt scăzute din impozitul datorat se reportează în trimestrele următoare, pe o perioadă de 28 de trimestre consecutive.

Scăderea acestor sume din impozitul datorat, în următoarele 28 de trimestre consecutive, se efectuează în ordinea înregistrării acestora, în aceleași condiții, la fiecare termen de plată a impozitului pe veniturile microîntreprinderilor.

[articolul 56 alineatele (1^1) și (1^2) din Codul fiscal în vigoare cu 1 aprilie 2019]

Microîntreprinderile care efectuează sponsorizări au obligația de a depune (on-line) formularul 107 „Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor / mecenatului/ burselor private", la următoarele termene:

a) până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor;
b) până la data de 25 inclusiv a lunii următoare ultimului trimestru pentru care datorează impozit pe veniturile microîntreprinderilor, în situațiile în care:

- s-a optat pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puțin 45.000 lei;
- s-a ieșit din sistem în cursul anului ca urmare a realizării de venituri mai mari de 1.000.000 euro;

Obs.: microîntreprinderile care exercită opțiunea pentru trecerea ca plătitor de impozit pe profit ca urmare a subscrierii unui capital social de cel puțin 45.000 lei sau depășesc limita veniturilor de 1 milion de euro, în primul trimestru al anului fiscal, nu au obligația
depunerii declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor.

c) până la data depunerii situațiilor financiare în cazul persoanelor juridice care se dizolvă cu lichidare, potrivit legii, în cursul aceluiași an în care a început lichidarea;
d) până la închiderea perioadei impozabile, în cazul persoanelor juridice care, în cursul anului fiscal, se dizolvă fără lichidare.

[articolul 56 alineatele (1^3) și (1^4) din Codul fiscal]

*Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale:

- se organizează de Agenția Națională de Administrare Fiscală potrivit Ordinului ANAF 819/2019, este public și se afișează pe site-ul ANAF.

DOCUMENT Senat - Teodorovici a scos din proiect închisoarea pentru reținerea și nevirarea contribuțiilor și impozitului. Au fost majorate și pragurile sub care prejudiciile din evaziune nu se mai pedepsesc cu închisoarea CITEȘTE ȘI DOCUMENT Senat - Teodorovici a scos din proiect închisoarea pentru reținerea și nevirarea contribuțiilor și impozitului. Au fost majorate și pragurile sub care prejudiciile din evaziune nu se mai pedepsesc cu închisoarea

Înscrierea în Registru:

- se realizează pe baza solicitării entității, prin depunerea ON-LINE a formularului 163 "Cerere de înscriere/radiere în/din Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale", împreună cu certificatele de atestare fiscală eliberate de organele fiscale locale în a căror evidență aceasta este înregistrată ca plătitor de impozite și taxe locale, DACĂ sunt îndeplinite cumulativ, la data depunerii cererii, următoarele condiții:

a) desfășoară activitate în domeniul pentru care a fost constituită, pe baza declarației pe propria răspundere;
b) și-a îndeplinit toate obligațiile fiscale declarative prevăzute de lege;
c) nu are obligații fiscale restante la bugetul general consolidat, mai vechi de 90 de zile;
d) a depus situațiile financiare anuale, prevăzute de lege;
e) nu a fost declarată inactivă, potrivit art. 92 din Codul de procedură fiscală.

Cererea se soluționează în maximum 5 zile de la depunere, iar entitatea/unitatea de cult care îndeplinește toate condițiile de mai sus se înscrie în Registrul entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale cu data aprobării Deciziei privind aprobarea cererii de înscriere în acest registru.

[articolul 25 alineatul (4^1) din Codul fiscal, Ordinul A.N.A.F. 819/2019]

BAZA LEGALĂ:
- Legea 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, Titlul III Impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, articolele 42, 48, 52 și 56 cu completările și modificările aduse de OUG 25/2018 și Legea 30/2019;
- Legea 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ANAF 1825/2018 pentru aprobarea modelului și conținutului formularului 107 "Declarație informativă privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private";
- Ordinul ANAF 819/2019 pentru aprobarea Procedurii privind organizarea Registrului entităților/unităților de cult pentru care se acordă deduceri fiscale, precum și a modelului și conținutului unor formulare.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
microîntreprinderi
sponsorizări
material informativ