DOCUMENT ANAF vine cu precizări pentru noua Declarație unică. Formular schimbat. Noi reguli inclusiv pentru venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor

DOCUMENT ANAF vine cu precizări pentru noua Declarație unică. Formular schimbat. Noi reguli inclusiv pentru venituri din activități independente, drepturi de proprietate intelectuală, cedarea folosinței bunurilor
Profit.ro
Profit.ro
scris 18 feb 2024

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a publicat o broșură privind Declarația Unică pentru 2024 (Formular 212), care explică cine, când și cum o depune, dar și dacă declarația poate fi corectată. VEZI MAI JOS BROȘURA INTEGRAL

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Corina Dent, Excedent, Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a). Parteneri: Auchan, Kaufland, Liberty Steel
25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar

Potrivit broșurii ANAF, Declarația se depune:

        în termen de 30 de zile de la producerii evenimentului/încheierii contractului între părți, în cazul contribuabililor care încep o activitate în cursul anului fiscal sau al celor care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, altele decât veniturile din arendare pentru care impunerea este finală și care nu au avut, până la acea dată, obligația depunerii declarației unice;

Guvernul ia noi măsuri pentru facilitarea angajării muncitorilor străini în România. Angajatorii scapă de posibile amenzi CITEȘTE ȘI Guvernul ia noi măsuri pentru facilitarea angajării muncitorilor străini în România. Angajatorii scapă de posibile amenzi


        până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, în vederea declarării venitului realizat și stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit și a contribuțiilor sociale;
        până la data de 25 mai inclusiv a fiecărui an, pentru stabilirea și declararea impozitului pe venitul estimat/norma de venit a se realiza în fiecare an fiscal, precum și pentru declararea și stabilirea contribuțiilor sociale datorate;
        până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de realizare a veniturilor, sub sancțiunea decăderii, în cazul exercitării opțiunii privind destinația unei sume reprezentând până la 3,5% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil/câștigul net anual impozabil stabilit potrivit art. 123 alin. (3) din Codul fiscal, pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcționează în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private;

LEGE Noi prevederi pentru investițiile de tip parteneriat public-privat - statul va contribui mai mult. Modificări la planul cu care Dragnea și Dăncilă întocmiseră liste de proiecte CITEȘTE ȘI LEGE Noi prevederi pentru investițiile de tip parteneriat public-privat - statul va contribui mai mult. Modificări la planul cu care Dragnea și Dăncilă întocmiseră liste de proiecte

    Contribuabilii care realizează venituri din activități independente și/sau din activități agricole, silvicultură și piscicultură pentru care impozitul se determină în sistem real și care în cursul anului fiscal își încetează activitatea, precum și cei care intră în suspendare temporară a activității, potrivit legislației în materie, au obligația de a depune la organul fiscal competent declarația, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

    Contribuabilii care obțin venituri din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal, în situațiile în care intervin modificări ale clauzelor contractuale sau în cazul rezilierii, în cursul anului fiscal, a contractelor încheiate între părți, pentru care determinarea venitului brut se efectuează potrivit prevederilor art. 120 alin. (7) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, și în care chiria este exprimată în lei sau reprezintă echivalentul în lei al unei sume în valută, depun declarația în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

DOCUMENT Noile impozite pe jocuri de noroc și taxe pe pariuri. Guvernul a majorat taxele și a impus reguli mai stricte CITEȘTE ȘI DOCUMENT Noile impozite pe jocuri de noroc și taxe pe pariuri. Guvernul a majorat taxele și a impus reguli mai stricte

    Contribuabilii care realizează venituri din activități independente pentru care venitul net se determină pe baza normelor de venit, în situația încetării activității în cursul anului, respectiv a întreruperii temporare, sunt obligați ca în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului să depună declarația la organele fiscale competente și să își recalculeze impozitul pe venit.

Vezi AICI BROȘURA

În ianuarie, ANAF a prezentat oficial modelul Declarației unice pentru 2024.

Formularul trebuie depus până pe 25 mai 2024.

DOCUMENT Finanțele aduc clarificări la transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, accize și TVA CITEȘTE ȘI DOCUMENT Finanțele aduc clarificări la transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, accize și TVA

DOCUMENTUL POATE FI VĂZUT AICI

Astfel, ANAF a pregătit un act care, conform analizei Profit.ro, modifică Declarația Unică, ca urmare a schimbărilor fiscale cu impact asupra modului în care sunt calculate impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice. Astfel, în Declarația Unică vor fi introduse rubrici noi privind contribuția de sănătate, pentru venituri din străinătate (referitoare la proprități imobiliare și venituri din pensii), vor fi introduse câmpuri privind diferențele de contribuții sociale stabilite în plus/minus, ca urmare a regularizării sumelor. De asemenea, la contribuția de sănătate vor fi introduse și câmpuri disticte pentru stabilirea și declararea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de contribuabilii care realizează venituri din activități independente, în funcție de venitul estimat pentru anul fiscal de impunere.

Proiectul implementează modificări necesare ca urmare a adoptării OG 16/2022, legii 142/2022, legii 296/2023, OUG 115/2023. De asemenea, prin Legea nr.412/2023 a fost reglementat regimul fiscal aplicabil veniturilor realizate de persoanele fizice ca urmare a desfășurării activității ca punct gastronomic local.

Modificările/completările vizează în principal, următoarele aspecte
Veniturile realizate
1. Modul de stabilire a bazei de calcul al impozitului pe venitul din cedarea folosinței bunurilor, în sensul în care, în anul 2023, venitul brut reprezintă venit anual impozabil.

2. Modalitatea de stabilire a impozitului pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, începând cu anul 2023

DECIZIE Proiectul anti-evaziune al lui Ciolacu și Ciucă, adoptat cu proceduri inedite și în mai puțin de 24 de ore după ce la Senat căzuse inițial. Schimbări care au slăbit ideea CITEȘTE ȘI DECIZIE Proiectul anti-evaziune al lui Ciolacu și Ciucă, adoptat cu proceduri inedite și în mai puțin de 24 de ore după ce la Senat căzuse inițial. Schimbări care au slăbit ideea

La transferul dreptului de proprietate și al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcțiilor de orice fel și a terenurilor aferente acestora, precum și asupra terenurilor de orice fel fără construcții, contribuabilii datorează un impozit care se calculează la valoarea tranzacției prin aplicarea unei cote de impunere (1% sau 3%) în funcție de perioada de deținere a proprietăților imobiliare, (deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv sau deținute o perioadă mai mare de 3 ani).

3. Modalitatea de stabilire a impozitului pe veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și instrumente financiare derivate, precum și din transferul aurului de investiții, începând cu anul 2023

Veniturile sub forma câștigurilor din transferul titlurilor de valoare și din operațiuni cu instrumente financiare derivate, pentru transferuri/operațiuni efectuate prin entitățile prevăzute la art.96^1 alin.(1) din Codul fiscal, se impun prin reținere la sursă, impozitul fiind final.

Amenzi pentru deducerea artificială a unor cheltuieli pe firmă, inclusiv pentru a preveni externalizarea profiturilor CITEȘTE ȘI Amenzi pentru deducerea artificială a unor cheltuieli pe firmă, inclusiv pentru a preveni externalizarea profiturilor

Astfel, obligația depunerii declarației unice se menține doar pentru persoanele fizice care, în anul de raportare, au realizat câștiguri/pierderi din transferul titlurilor de valoare și orice alte operațiuni cu instrumente financiare, inclusiv instrumente financiare derivate care nu au fost efectuate prin entitățile prevăzute la art.96^1 alin.(1) din Codul fiscal, precum și din transferul aurului de investiții.

4. Modificarea prevederilor privind stabilirea și definitivarea obligațiilor fiscale anuale reprezentând contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate de persoanele fizice ca urmare a introducerii noilor plafoane în funcție de care se calculează contribuțiile sociale, respectiv de 6, 12 sau 24 salarii minime brute pe țară, după caz, în funcție de nivelul veniturilor realizate în anul fiscal 2023

De asemenea, a fost reglementată obligația depunerii declarației unice de către contribuabilii prevăzuți la art.LXI alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea și completarea unor acte normative, respectiv:

a) Persoanele fizice care în cursul anului 2023 au realizat venituri din activități independente, din drepturi de proprietate intelectuală, din cedarea folosinței bunurilor, din activități agricole, silvicultură și piscicultură pentru care la determinarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale/contribuției de asigurări sociale de sănătate, după caz, la depunerea declarației unice estimative, au utilizat un alt nivel al salariului minim garantat în plată decât cel de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului minim brut pe țară garantat în plată;

Formularul D177, pentru redirecționarea din impozit pe profit la sponsorizări, va rămâne în vigoare, procentul nu va mai fi schimbat CITEȘTE ȘI Formularul D177, pentru redirecționarea din impozit pe profit la sponsorizări, va rămâne în vigoare, procentul nu va mai fi schimbat

b) Persoanele fizice care au realizat în cursul anului 2023 venituri din drepturi de proprietate intelectuală, în baza contractelor de activitate sportivă, din arendă, din asocieri cu persoane juridice contribuabili potrivit titlurilor II sau III, pentru care impozitul se reține la sursă de plătitorii de venituri, în situația în care, la verificarea încadrării venitului în plafoanele anuale, precum și la determinarea bazei anuale de calcul al contribuției de asigurări sociale/contribuției de asigurări sociale de sănătate, după caz, plătitorul a utilizat un alt nivel al salariului minim brut pe țară decât cel de 3.000 lei prevăzut în Hotărârea Guvernului nr.1447/2022 pentru stabilirea salariului  minim brut pe țară garantat în plată.

Veniturile estimate
1.Modul de stabilire a bazei de impunere și a impozitului pe veniturile din cedarea folosinței bunurilor, începând cu anul fiscal 2024

Astfel, în cazul veniturilor din cedarea folosinței bunurilor, venitul net anual se stabilește prin deducerea din venitul brut a cheltuielilor determinate prin aplicarea cotei de 20% asupra venitului brut Veniturile din cedarea folosinței bunurilor din patrimoniul personal plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă, se impun prin reținere la sursă, impozitul fiind final.

Totodată, au fost abrogate dispozițiile potrivit cărora veniturile realizate din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere, sunt calificate ca venituri din activități independente.

DECIZIE Noi prevederi pentru investițiile de tip parteneriat public-privat - statul va contribui mai mult. Modificări la planul cu care Dragnea și Dăncilă întocmiseră liste de proiecte CITEȘTE ȘI DECIZIE Noi prevederi pentru investițiile de tip parteneriat public-privat - statul va contribui mai mult. Modificări la planul cu care Dragnea și Dăncilă întocmiseră liste de proiecte

De asemenea, a fost eliminată opțiunea de determinare a venitului net în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

2.Începând cu anul fiscal 2024, potrivit Legii nr.412/2023 pentru înființarea și funcționarea punctelor gastronomice locale, veniturile realizate de persoanele fizice ca urmare a desfășurării activității ca punct gastronomic local reprezintă venituri din activități independente pentru care venitul net anual se determină pe baza normelor de venit, conform prevederilor Codului fiscal.

3. Modificarea prevederilor privind stabilirea și declararea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care realizează venituri din activități independente din una sau mai multe surse, începând cu anul fiscal 2024

În cazul veniturilor din activități independente, contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată se stabilește la o bază de calcul egală cu suma venitului estimat a se realiza pentru anul fiscal de impunere sau norma anuală de venit, respectiv norma anuală de venit ajustată, după caz, care nu poate fi mai mare decât cea corespunzătoare unei baze anuale de calcul egală cu nivelul de 60 salarii minime brute pe țară în vigoare la termenul de depunere a Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (capitolul II), respectiv 25 mai inclusiv a anului pentru care se datorează contribuția.

Având în vedere modificările legislative menționate, prin prezentul proiect de ordin se propune modificarea modelului și conținutului formularului 212 „Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice”, care va fi utilizat pentru declararea impozitului pe veniturile realizate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2023, precum și pentru declararea impozitului pe veniturile estimate și a contribuțiilor sociale datorate începând cu anul 2024.

Nou privilegiu: Membrii CA vor cumula indemnizația pentru creșterea copilului cu cea de conducere a companiei. Consiliul Legislativ, aviz negativ - nu muncesc 8 ore pe zi CITEȘTE ȘI Nou privilegiu: Membrii CA vor cumula indemnizația pentru creșterea copilului cu cea de conducere a companiei. Consiliul Legislativ, aviz negativ - nu muncesc 8 ore pe zi

Modificările față de actualul formular sunt, în principal, următoarele

a) la Capitolul I “Date privind impozitul pe veniturile realizate și contribuțiile sociale datorate”:

introducerea la secțiunea 2 “Date privind veniturile realizate din străinătate”  subsecțiunea 1 “Date privind impozitul pe veniturile realizate din străinătate”  a unor rubrici referitoare la perioada de deținere a proprietăților imobiliare (deținute o perioadă de până la 3 ani inclusiv sau deținute o perioadă mai mare de 3 ani);
eliminarea de la secțiunea 2 “Date privind veniturile realizate din străinătate” a subsecțiunii 3 “Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii”, referitoare la stabilirea și declararea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice care obțin din străinătate venituri din pensii, în conformitate cu Decizia Curții Constituționale nr.650/2022;

IMM-urile pot depune din nou cereri pe programul IMM INVEST PLUS; încă 4.500 de firme au acces la schema de ajutor de stat CITEȘTE ȘI IMM-urile pot depune din nou cereri pe programul IMM INVEST PLUS; încă 4.500 de firme au acces la schema de ajutor de stat

introducerea la secțiunea 3 “Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate datorate"” subsecțiunea 1 “Date privind contribuția de asigurări sociale datorată” și subsecțiunea 2 “Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate datorată” a unor câmpuri pentru stabilirea și declararea contribuțiilor de asigurări sociale, respectiv contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de contribuabili, în funcție de încadrarea în plafonul minim anual, potrivit legii;
eliminarea secțiunii referitoare la stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.111/2021, ca urmare a încetării aplicabilității dispozițiilor acesteia;
eliminarea secțiunii referitoare la stabilirea și declararea obligațiilor fiscale datorate de către contribuabili, pentru indemnizațiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr.2/2022, ca urmare a încetării aplicabilității dispozițiilor acesteia;
modificarea secțiunii “Sumarul obligațiilor privind impozitul pe venitul realizat și contribuțiile sociale datorate, stabilite prin declarația curentă”, care devine secțiunea 6, prin:
eliminarea câmpurilor privind obligațiile fiscale datorate de contribuabili potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.2/2022, precum și eliminarea câmpurilor privind obligațiile fiscale datorate de contribuabili potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr.111/2021;
introducerea unor câmpuri privind contribuțiile sociale reținute la sursă de plătitorul de venit, potrivit legii, care reprezintă plată anticipată în contul contribuției anuale datorate de contribuabil;
introducerea unor câmpuri privind diferențele de contribuții sociale stabilite în plus/minus, după caz, ca urmare a regularizării sumelor reprezentând plată anticipată cu contribuția anuală datorată.
b) la Capitolul II “Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate”:

DOCUMENT Schimbări vizând piața de capital: Reducerea perioadei pentru atragerea de capital, protecție sporită pentru acționarii mai mici, cote minime din perspectiva genului în conducere CITEȘTE ȘI DOCUMENT Schimbări vizând piața de capital: Reducerea perioadei pentru atragerea de capital, protecție sporită pentru acționarii mai mici, cote minime din perspectiva genului în conducere

eliminarea de la secțiunea 1 “Date privind impozitul pe veniturile estimate din România”, subsecțiunea 1 “Date privind impozitul pe veniturile estimate din România, impuse în sistem real/pe baza cotelor forfetare de cheltuieli”  lit.A “Date privind activitatea desfășurată”, pct.1 “Categoria de venit” a indicatorilor ”cedarea folosinței bunurilor (altele decât cele de la pct.1.3.2.)” și ”cedarea folosinței bunurilor calificată în categoria venituri din activități independente”;
introducerea la secțiunea 2 “Date privind contribuția de asigurări sociale și contribuția de asigurări sociale de sănătate estimate” subsecțiunea 2 “Date privind contribuția de asigurări sociale de sănătate estimată” a unor câmpuri disticte pentru stabilirea și declararea contribuțiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de contribuabilii care realizează venituri din activități independente, în funcție de venitul estimat pentru anul fiscal de impunere, potrivit legii.
c) actualizarea în mod corespunzător a instrucțiunilor de completare a declarației unice.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
formulatr
declaratia unica