FOTO Inspecția Muncii a declanșat controale în transport

scris 6 nov 2020

Inspecția Muncii a desfășurat, în perioada 26 – 30 octombrie 2020, Campania națională de control privind respectarea, de către transportatorii rutieri, a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto, a legislației și a directivelor europene ce vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale transpuse în legislația națională.

Imagini pot fi văzute în articol și în GALERIA FOTO

Acțiunile de control au vizat relațiile de muncă din domeniul transporturilor rutiere, în special cele realizate cu autocamioane mai grele de 3,5 tone și cu automobile cu o capacitate mai mare de 8 locuri și s-au realizat în trafic, în zona rampelor de încărcare/descărcare, în autogări, în spațiile vamale și la sediile operatorilor de transport rutier. Acțiunile de control în trafic s-au realizat în cooperare cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier și Poliția Rutieră.

Transformările orașului: Noua tinerețe a fabricilor vechi sau cum devin acestea spații urbane moderne CITEȘTE ȘI Transformările orașului: Noua tinerețe a fabricilor vechi sau cum devin acestea spații urbane moderne

Au fost controlați 908 angajatori și au fost aplicate 266 de sancțiuni contravenționale, dintre care amenzi în valoare de 659.000 de lei. De asemenea, s-au dispus 1.344 de măsuri de remediere a neconformităților constatate.

CITEȘTE ȘI Avantaj Client 8.087 euro TVA inclus pentru Sprinter 314 CDI Furgon, 11 mc, cu tracțiune față. Îndreaptă-te spre reușită!

Valoarea amenzilor aplicate pentru muncă nedeclarată reprezintă 73% din totalul amenzilor aplicate, iar valoarea amenzilor aplicate pentru încălcarea de către angajator a prevederilor art. 119 din Codul muncii privind evidența orelor de muncă reprezintă 15% din totalul amenzilor aplicate.

FOTO Inspecția Muncii a declanșat controale în transport

Cu ocazia controalelor au fost identificate următoarele neconformități:
- neconcordanța între evidența orelor de muncă efectiv prestate de conducătorii auto așa cum rezultă din cardurile tahograf și evidența orelor de muncă întocmită în conformitate cu prevederile art. 119 din Codul muncii;
- neacordarea sporurilor privind munca efectuată în timpul repausului săptămânal, munca de noapte, orele suplimentare, concediul de odihnă etc.;
- nerespectarea prevederilor art. 16 alin. 1) și alin. 2) din Codul muncii, privind obligația angajatorului de încheiere a contractului individual de muncă anterior începerii activității de către salariat și neînregistrarea în registrul general de evidență a salariaților a contractului individual de muncă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității;
- neinițierea negocierii contractului colectiv de muncă la nivel de unitate;
- nerespectarea clauzelor contractului individual de munca cu timp parțial;
- nerespectarea prevederilor art. 6 alin. 3) din OG nr. 37/2007, privind obligația de a descărca și stoca la sediu, cel mai târziu la fiecare 28 de zile, datele din cartelele tahografice ale conducătorilor auto.

FOTO Inspecția Muncii a declanșat controale în transport

"Ținând cont de impactul social și de urmările care pot avea loc în cazul unui accident rutier, ca o consecință a activității intense desfășurate de către conducătorii auto, a numărului mare de ore pe care aceștia le desfășoară la locul de muncă, cât și a stresului cu care se confruntă, și, întrucât multe sindicate și patronate din domeniul transportului rutier și organizații nonguvernamentale sesizează aspecte legate de activitatea conducătorilor auto, periodic, Inspecția Muncii organizează campanii naționale de control la angajatorii din domeniul rutier. De asemenea, am avut în vedere neconformitățile constatate cu ocazia controalelor efectuate la operatori de transport rutier cu privire la timpul de muncă al conducătorilor auto conform datelor extrase din cartelele tahografice comparativ cu evidența orelor de muncă prestate, ceea ce impune verificarea modului de aplicare a regulilor privind perioadele de conducere, pauzele și perioadele de odihnă ale conducătorilor auto și de utilizare a aparatelor de înregistrare a activității acestora. De menționat sunt și reacțiile apărute în presă, precum și numeroasele sesizări adresate de persoanele fizice și juridice față de activitatea de transport rutier. Locul de muncă mobil, cerințele de siguranță rutieră și complexitatea reglementărilor naționale și internaționale din domeniul relațiilor de muncă creează dificultăți suplimentare de monitorizare și control al acestei activități. Inspecția Muncii va acorda, în continuare, o atenție deosebită transportului rutier și va acționa ferm în scopul eliminării tuturor formelor de abuz în relația angajat-angajator.”  declară Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.

viewscnt
Afla mai multe despre
inspecția muncii
controale
transporturi