DECIZIE Primăriile pot cofinanța extinderea rețelelor de gaze naturale. Branșarea noilor consumatori va fi plătită și de cei existenți

DECIZIE Primăriile pot cofinanța extinderea rețelelor de gaze naturale. Branșarea noilor consumatori va fi plătită și de cei existenți
scris 30 dec 2021

Guvernul a adoptat o masivă ordonanță de urgență de modificare a Legii energiei, de 70 de pagini, menită să transpună "corect și complet" în legislația națională Directiva UE 2019/944 privind normele comune pentru piața internă de energie electrică și Regulamentele europene în materie și care prevede, printre altele, că primăriile pot cofinanța extinderea rețelelor de gaze naturale.

Transpunerea Directivei a fost asumată de Guvern ca angajament de reformă și în Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și, în plus, există deja o procedură de infringement la adresa României din cauza întârzierii transpunerii.

VIDEO Doi dictatori pe gheață: Vladimir Putin își face reclamă înaintea discuțiilor cu Biden, jucând hochei cu Lukașenko CITEȘTE ȘI VIDEO Doi dictatori pe gheață: Vladimir Putin își face reclamă înaintea discuțiilor cu Biden, jucând hochei cu Lukașenko

"Au fost realizate o serie de modificări mult așteptate legate de finanțarea proiectelor de dezvoltare a rețelelor de transport al energiei și gazelor naturale, dar și clarificări cu privire la costurile cu branșarea clienților casnici. Adoptarea OUG-ului a fost o prioritate, inclusiv în programul de guvernare”, a declarat ministrul Energiei, Virgil Popescu.

Potrivit modificărilor adoptate, concedentul serviciului de utilitate publică de distribuție a gazelor naturale, respectiv primăria, poate decide extinderea zonei concesionate pentru una sau mai multe localități aparținățoare unității administrative teritoriale din cadrul căreia, pentru cel puțin o localitate, serviciul a fost deja concesionat. Extinderea zonei concesionate se realizează prin act adițional la contractul de concesiune încheiat cu concesionarul din zona respectivă, act adițional ce se transmite către ANRE în termen de 30 zile calendaristice de la semnare.

ULTIMA ORĂ Doar o zi liberă de la Guvern în 2022, în afara celor legale, pentru o minivacanță. Când va fi aceasta CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Doar o zi liberă de la Guvern în 2022, în afara celor legale, pentru o minivacanță. Când va fi aceasta

Finanțarea extinderii rețelelor de gaze naturale se face, în principal, de către concesionar din fondurile proprii, în limita planurilor anuale de investiții și prioritizate în condiții de eficiență economică.

Investițiile realizate astfel de operatorii de distribuție reprezintă investiții în active reglementate, iar recuperarea acestora se realizează prin tarifele de distribuție, plătite de toți consumatorii de gaze, noi și vechi, conform reglementărilor ANRE.

Pentru extinderea serviciului de interes general de distribuție a gazelor naturale autoritățile locale și alte instituții pot participa cu finanțări de terță parte, inclusiv din bugetele locale, caz în care investițiile susținute nu se remunerează prin tarife reglementate.

Ungaria - de la spitale interzise jurnaliștilor, la date vechi despre Covid. Strategia lui Viktor Orban de a „ascunde” pandemia CITEȘTE ȘI Ungaria - de la spitale interzise jurnaliștilor, la date vechi despre Covid. Strategia lui Viktor Orban de a „ascunde” pandemia

Operatorul de distribuție are obligația să asigure, în limita planurilor anuale de invesții, finanțarea și realizarea lucrărilor de modernizare/extindere a rețelei electrice de distribuție în vederea racordării tuturor solicitanților aflați în perimetrul concesionat, în condiții de eficiență economică. Operatorii de distribuție întocmesc planurile anuale de investiții luând în considerare și solicitările UAT privind planurile de dezvoltare regională sau locală și de urbanism. 

"Prin excepție de la prevederile alin. (3²) și în conformitate cu prevederile reglementărilor ANRE, solicitanții pot asigura finanțarea lucrărilor de extindere a rețelei electrice de distribuție, urmând ca, la finalizarea lucrărilor, operatorul de distribuție să returneze suma cuvenită, într-o perioadă de timp stabilită, conform reglementărilor ANRE", mai prevede OUG.

Pentru cererile de racordare și branșare ale solicitanților, operatorul de distribuție are obligația ca, în conformitate cu reglementările ANRE, să elibereze solicitantului un aviz tehnic de racordare cuprinzând soluția tehnică de racordare. Solicitantul are dreptul de a alege liber orice operator economic autorizat de către ANRE pentru proiectarea și execuția racordării și/sau branșamentului.

Dacia lansează Jogger în Suedia, țara mărcii Volvo. Ce spun suedezii: „Mai bine iei una second-hand”. „Este o mașină nouă, totuși” CITEȘTE ȘI Dacia lansează Jogger în Suedia, țara mărcii Volvo. Ce spun suedezii: „Mai bine iei una second-hand”. „Este o mașină nouă, totuși”

Pentru asigurarea calitații lucrărilor de execuție și punerea în funcțiune a racordului/branșamentului, solicitantul sau operatorul economic desemnat de solicitant pentru proiectare/execuție are obligația încheierii unui contract de racordare cu operatorul de distribuție. Punerea în funcțiune a racordului/branșamentului și montarea aparatelor/echipamentelor de măsură se va realiza în termenele și condițiile prevăzute de reglementările ANRE.

În cazul clienților casnici, la punerea în funcțiune a  branșamentului, operatorul de distribuție va rambursa solicitantului contravaloarea efectivă a lucrărilor de proiectare și execuție a branșamentului, până la o valoare  medie a unui  branșament, stabilită  conform unei metodologii aprobate de ANRE. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în proprietatea operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, la valoarea rambursată clientului casnic. Aceste active sunt recunoscute de către ANRE ca parte din baza de active reglementate de la data rambursării integrale. În valoarea medie a branșamentului nu se includ costurile cu refacerea infrastructurii edilitare.

În cazul clienților noncasnici, contravaloarea lucrărilor de racordare, inclusiv a celor de proiectare a racordului/branșamentului, se suportă integral de către aceștia. Activele rezultate ca urmare a lucrărilor de racordare intră în patrimoniul operatorului de distribuție de la momentul punerii în funcțiune, prin efectul prezentei legi, fără a fi recunoscute de ANRE ca parte din baza activelor reglementate.

viewscnt
Afla mai multe despre
extindere retele gaze
bransamente gaze
concesiune distributie gaze
tarif distributie gaze