Derogări majore de la multiple legi pentru lucrările Transelectrica. Acces automat la terenuri, proprietari recalcitranți evacuați cu jandarmii, liber la defrișări, autorizare pe repede-înainte

Derogări majore de la multiple legi pentru lucrările Transelectrica. Acces automat la terenuri, proprietari recalcitranți evacuați cu jandarmii, liber la defrișări, autorizare pe repede-înainte
scris 30 mar 2018

Parlamentarii PSD au elaborat un proiect de lege care prevede derogări majore de la multiple acte normative în vigoare pentru a facilita și accelera accesul operatorului sistemului energetic național, Transelectrica, la terenurile pe care acesta intenționează să deruleze cele mai importante proiecte de investiții în rețeaua națională de transport de energie, cu sau fără acordul proprietarilor respectivelor terenuri, aceștia urmând să poată fi chiar evacuați cu jandarmii în cazul în care se dovedesc a fi recalcitranți.

Astfel, printre măsurile preconizate se numără "stabilirea suportului Inspectoratelor Județene de Jandarmi în vederea încuviințării accesului asupra imobilelor relevante, în cazul în care proprietarii sau alte persoane îndreptățite nu permit accesul și exercitarea drepturilor stabilite", potrivit expunerii de motive a draftului de act normativ.

O dispoziție similară a avut în vedere și Guvernul Cioloș în 2016, într-un proiect de ordonanță de urgență privind facilitarea investițiilor de importanță națională în domeniul gazelor naturale, cum ar fi conducta internațională BRUA. "În cazul în care persoanele îndreptățite și titularii de activități împiedică, restricționează sau limitează, în orice mod, exercitarea drepturilor și/sau efectuarea operațiunilor, inițiatorul proiectului poate solicita, cu titlu gratuit, intervenția Inspectoratelor de Jandarmi Județene", stipula draftul de OUG menționat, care în cele din urmă nu a mai fost adoptat.

Derogări majore de la multiple legi pentru lucrările Transelectrica. Acces automat la terenuri, proprietari recalcitranți evacuați cu jandarmii, liber la defrișări, autorizare pe repede-înainte

Isărescu despre presiunile de creștere a dobânzii: Suntem între ciocan și nicovală. Dacă politica fiscală nu o ajută pe cea monetară, BNR n-are altă soluție decât să majoreze și mai mult ratele dobânzilor CITEȘTE ȘI Isărescu despre presiunile de creștere a dobânzii: Suntem între ciocan și nicovală. Dacă politica fiscală nu o ajută pe cea monetară, BNR n-are altă soluție decât să majoreze și mai mult ratele dobânzilor

Proiectul de acum al PSD are în vederea declararea ca fiind de importanță națională a mai multor obiective de investiții ale Transelectrica, vitale pentru siguranța în funcționare a sistemului energetic național, dar și pentru interconectarea cu sistemele țărilor vecine și pentru consolidarea integrării pieței regionale și europene de energie. Pentru unele din aceste proiecte, Transelectrica are deja aprobate finanțări din partea autorităților UE.  De altfel, inițiatorii proiectului de lege al PSD susțin că acesta este în acord cu un Regulament european privind liniile directoare pentru infrastructurile energetice transeuropene.

Inițiatorii arată că legislația în prezent în vigoare nu prevede în mod expres necondiționarea exercitării drepturilor de acces și utilizare de către Transelectrica asupra terenurilor pe care vrea să deruleze lucrări de obținerea acordului prealabil al proprietarilor, acord în lipsa căruia lucrările se blochează pentru perioade extrem de lungi de timp, până la soluționarea litigiilor de către instanțele de judecată.

De cele mai multe ori, proprietarii refuză să-și dea acordul pentru că sunt nemulțumiți de sumele stabilite de autorități ca despăgubiri, fiind diferențe extrem de mari între cât oferă Transelectrica și cât cer deținătorii de terenuri. De exemplu, în cazul proiectului liniei electrice aeriene de 400 kv Nădab – Oradea Sud, proprietarii cer în instanță suma totală de peste 940.000 euro, oferta statului fiind de numai circa 3.400 euro. 

Isărescu, despre creșterile de dobândă: Poate ar fi fost mai bine să ne mișcăm mai repede. Inflația vine încet-încet în jos. Unii ne-au acuzat că am dat cu capul ca berbecul în creșterea economică CITEȘTE ȘI Isărescu, despre creșterile de dobândă: Poate ar fi fost mai bine să ne mișcăm mai repede. Inflația vine încet-încet în jos. Unii ne-au acuzat că am dat cu capul ca berbecul în creșterea economică

"Pentru toate lucrările aferente proiectelor de importanță națională pentru rețeaua electrică de interes național și strategic, exercitarea dreptului de uz și servitute asupra imobilelor afectate de lucrări se realizează de drept, fără a necesita obținerea unui acord prealabil al proprietarilor, cu condiția îndeplinirii procedurii de notificare. Accesul la imobilele afectate de execuția lucrărilor de construire nu este condiționat de plata în prealabil a indemnizațiilor și despăgubirilor", stipulează proiectul de lege al PSD, care mai prevede că, în cazul liniilor electrice aeriene și subterane realizate după intrarea în vigoare a Legii energiei nr. 123/2013, Transelectrica exercită dreptul de uz și servitute începând cu data finalizării lucrărilor de construire, cu titlul gratuit, pe toată durata de viață a capacității energetice.

Pentru proiecte noi, dreptul de uz și servitute al Transelectrica  va fi exercitat gratuit asupra terenurilor aflate în proprietatea statului, inclusiv asupra terenurilor arabile și agricole, a pajiștilor permanente și a terenurilor aparținând fondului forestier. Despăgubiri și indemnizații se vor plăti doar pentru terenurile aflate în proprietate privată.

Toate litigiile legate de nerespectarea drepturilor și a obligațiilor cu privire la accesul pe terenurile necesare executării proiectelor de importanță națională ale Transelectrica se vor judeca de către tribunale în regim de urgență și cu precădere, iar obligațiile stabilite de acestea în urma proceselor vor putea fi aduse la îndeplinire prin executare silită.

Regulile privind telemunca au fost promulgate și vor fi aplicate. Noi condiții privind contractul de muncă, locul de activitate, perioada de probă sau orele suplimentare CITEȘTE ȘI Regulile privind telemunca au fost promulgate și vor fi aplicate. Noi condiții privind contractul de muncă, locul de activitate, perioada de probă sau orele suplimentare

Ocuparea temporară și scoaterea definitivă din fondul forestier a terenurilor forestiere proprietate de stat se va face cu titlu gratuit pe toată durata de realizare a lucrărilor, precum și pe toată durata de viață a liniilor electrice realizate. De asemenea, ambele operațiuni se vor face fără plata contravalorii pierderii de creștere determinate de exploatarea masei lemnoase înainte de vârsta exploatabilității tehnice. Mai mult, pentru efectuarea de lucrări la distanțe mai mici de 50 de metri de liziera pădurilor nu va mai fi nevoie de avizul Romsilva.

De asemenea, prin derogare de la legislația privind regimul ariilor naturale protejate, "dezvoltarea proiectelor de importanță națională pentru rețeaua electrică de interes național și strategic este permisă în zonele de protecție integrală și zonele-tampon din parcurile naturale și naționale, respectiv se va face scoaterea definitivă sau temporară din circuitul agricol, ocuparea temporară/definitivă din fondul forestier de terenuri, precum și ocuparea temporară/definitivă a pajiștilor permanente, de pe raza ariilor naturale protejate de interes național/internațional", prevede draftul de act normativ.

Tot prin derogare de la o lege în vigoare, "autorizarea, construirea , executarea și exploatarea capacităților energetice situate în largul Mării Negre, până la interconectarea cu liniile electrice aeriene și subterane care fac obiectul proiectelor de importanță națională cuprinse în planurile de dezvoltare ale Sistemului electroenergetic național sunt permise în zona costieră a Mării Negre, inclusiv în zona plajelor, prin subtraversare.

Derogări majore de la multiple legi pentru lucrările Transelectrica. Acces automat la terenuri, proprietari recalcitranți evacuați cu jandarmii, liber la defrișări, autorizare pe repede-înainte

Finanțele sunt nemulțumite deoarece cheltuiesc lunar 53 milioane lei pentru distribuirea pensiilor prin Poștă și vor să convingă pensionarii să accepte plata pe card, cu bancomate inclusiv la țară, în primăria fiecărei comune CITEȘTE ȘI Finanțele sunt nemulțumite deoarece cheltuiesc lunar 53 milioane lei pentru distribuirea pensiilor prin Poștă și vor să convingă pensionarii să accepte plata pe card, cu bancomate inclusiv la țară, în primăria fiecărei comune

În vederea identificării terenurilor necesare lucrărilor de construcții și a proprietarilor acestora, Transelectrica va apela la serviciile Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, care le va presta cu titlu gratuit.

Proiectul de lege mai derogă și de la legislația autorizării lucrărilor de construcții, scurtând drastic termenele de emitere a autorizațiilor, certificatelor, avizelor, acordurilor și permiselor necesare și introducând procedura aprobării tacite pentru situațiile în care autoritățile competente nu respectă respectivele termene.

Transelectrica a reclamat de mai multe ori în ultima perioadă că lucrări vitale pentru asigurarea siguranței în funcționare a sistemului energetic național sunt mult întârziate din cauza dificultăților mari de acces la terenurile necesare derulării acestora, precum și ca urmare a birocrației stufoase care caracterizează procedurile de obținere a autorizațiilor impuse de lege.

Derogări majore de la multiple legi pentru lucrările Transelectrica. Acces automat la terenuri, proprietari recalcitranți evacuați cu jandarmii, liber la defrișări, autorizare pe repede-înainte
Derogări majore de la multiple legi pentru lucrările Transelectrica. Acces automat la terenuri, proprietari recalcitranți evacuați cu jandarmii, liber la defrișări, autorizare pe repede-înainte

viewscnt
Afla mai multe despre
transelectrica
psd
autorizatii constructii
sistemul energetic national
proprietari terenuri
despagubiri
exproprieri
fond forestier
romsilva
reteaua electrica de transport
scoatere circuit forestier