Doar o săptămână până la liberalizarea gazelor. ATENȚIE la contractele concurențiale trimise de furnizori. Studiu de caz - Engie. Companie: Este un contract standard. Avocat: Pot fi clauze abuzive!

Doar o săptămână până la liberalizarea gazelor. ATENȚIE la contractele concurențiale trimise de furnizori. Studiu de caz - Engie. Companie: Este un contract standard. Avocat: Pot fi clauze abuzive!
scris 24 iun 2020

Mai este doar o săptămână până la liberalizarea gazelor, interval în care se recomandă clienților casnici să analizeze ofertele de pe piață și să aleagă cea mai bună dintre acestea. Cu numai o săptămână înainte de liberalizarea totală a pieței gazelor, mai puțin de 50% dintre români au auzit însă de faptul că acest eveniment va avea loc începând cu 1 iulie și mai puțin de o pătrime consideră că au informații suficiente cu privire la ce înseamnă și care sunt efectele liberalizării pieței de gaze. Chiar și așa firavă cum se prezintă, în prezent toată atenția este acordată prețului din ofertele furnizorilor, însă extrem de importante sunt și condițiile contractuale. Engie, de exemplu, promite public, pe site, o reducere de 5% în primele 6 luni și sugerează că oferta sa este fără abonament și cu un preț fix pe o durată de 12 luni. Modelul de contract trimis spre semnare clienților, pe lângă faptul că nu respectă solicitarea acestora de a intra în vigoare începând cu luna iulie, are anumite clauze ce impun clarificări.

Contractul nu prevede explicit reducerea de 5%, face referire la posibilitatea plății unui abonament, căruia nu îi este indicată valoarea, și precizează că prețul poate fi, totuși, actualizat/modificat.

În plus, compania trimite clienților un contract deja bifat la anumite capitole, precum acordul de marketing (bifat în favoarea companiei), și nu răspunde la solicitarea clientului pentru modificări.

Profit.ro a solicitat clarificări Engie și a cerut și opiniile unui expert, Sorin Dinu, avocat coordonator al casei de avocatură DINU SORIN - LAURENȚIU. Iată răspunsurile acestora:

Profit.ro: Care este motivul pentru care ENGIE încearcă încheierea contractelor începând cu luna iunie, în condițiile în care sistemul de liberalizare devine aplicabil din luna iulie? (În contractul transmis spre semnare, deși a fost solicitată intrarea în vigoare din luna iulie, conform legii, a fost inclusă de către Engie data de 3 iunie).

ENGIE: Piața gazelor naturale este deschisă integral pentru toți consumatorii încă din anul 2007, aceștia având opțiunea de a alege un furnizor de gaze naturale dintre cei licențiați de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) și de a deveni astfel clienți eligibili.

Începând cu data de 1 iulie 2020 sunt eliminate prețurile reglementate la gazele naturale pentru clienții casnici. In acest context, ANRE a reglementat, prin legislația în vigoare, Ordinul nr. 27, obligativitatea furnizorilor de a notifica clienții existenți ai companiei privind acest proces și de a le transmite acestora o ofertă standard. Oferta standard a ENGIE Romania transmisă clienților din portofoliu este ENGIE Gas Start. Precizăm că oferta poate fi accesată în perioada 1.05.2020-30.06.2020, ea devenind activă la 2 zile de la data acceptării acesteia, însă prețul asociat este valabil începând cu data de 1.07.2020 până la 30.06.2021. Oferta este disponibilă pe site-ul engie.ro la adresa: www.engie.ro/liberalizare-gaz/.

De asemenea, pe lângă oferta-tip transmisă, ENGIE Gas Start, ce are în vedere exclusiv furnizarea de gaze naturale în regim concurențial, compania propune clienților și alte oferte pentru piața liberă, care includ doar furnizarea de gaze naturale sau pachete de servicii. De exemplu, clienții care care optează doar pentru furnizarea de gaze naturale prin contractarea de pe site-ul engie.ro și pentru factura online, pot accesa oferta ENGIE GAS 4U și vor beneficia de un discount de 5% din prețul final, respectiv 118,9 RON/MWh, pe o durată de 6 luni. Clienții care doresc și alte produse (energie electrică, servicii de verificări și revizii ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale) pot alege ofertele disponibile existente. Astfel, dereglementarea pieței reprezintă o oportunitate pentru clienți de a-și alege oferta care corespunde cel mai bine nevoilor lor.

Sorin Dinu: În cuprinsul contractului nu se regăsește vreo mențiune cu privire la momentul aplicării prețului asociat. Din contră, la articolul 3 din contract se menționează că „Oferta își produce efectele de la data acceptării ei de către client și face parte integrantă din prezentul contract, împreuna cu toate detaliile și caracteristicile ei”. Astfel, în lipsa unor mențiuni exprese în contract, această ofertă (cea care este menționată în contract) începe să-și producă efectele începând cu data de 03.06.2020 (data la care clientul semnează contractul deși cere intrarea în vigoare din luna iulie -n.r.), iar nu cu data de 01.07.2020 cum menționează ENGIE Romania S.A. în punctul de vedere transmis.

Din contractul transmis de către ENGIE și în lipsa altor mențiuni reiese că tariful din contract se aplică începând din data de 03.06.2020.

Mai mult decât atât, la art. 8 alin. 2 din Contract se menționează, în mod expres, faptul că „... părtile declară și confirmă că își asumă și acceptă, în mod expres, toate condițiile și termenii din acest Contract, inclusiv, dar fără limitare, clauzele privind prețul, garanții ...”. De asemenea, prin art. 8 alin. 7 din Contract consumatorul își asumă data intrării în vigoare a contractului, respectiv 03.06.2020 „Cumpărătorul declară că a luat la cunostință despre data intrării in vigoare, conform art. 2 din prezentul Contract”.

Contractul este legea părților, iar clauzele contractuale se aplica astfel cum sunt ele stabilite în mod expres de către părti. Una dintre caracteristicile unui astfel de contract este caracterul comutativ (este un contract comutativ) ceea ce înseamnă că atât drepturile, căt și întinderea obligațiilor care le generează acest contract sunt, încă de la început, certe, determinate, fiecare parte obligându-se față de cealaltă parte, în deplină cunoștință de cauză, cu privire la executarea și întinderea obligatiilor asumate.

În consecință, trebuie inclusă o clauză în contract cu privire la data intrării in vigoare a ofertei acceptate, respectiv 01.07.2020.

Profit.ro: Care este motivul pentru care în contract nu este inclusă reducerea de 5% pe 6 luni, deși această ofertă este transmisă la început pe mail, ca ofertare, și este prezentată inclusiv pe site-ul companiei?

ENGIE: Contractul cadru este același pentru toate ofertele, discount-ul de 5% este aplicat în baza acceptării ofertei ENGIE GAS 4U pe durata valabilității acesteia, oferta fiind parte integrantă din contract. ENGIE Romania are un demers constant de a revizui ofertele disponibile pentru clienții existenți și non-clienți astfel încât acestea să fie competitive, adaptate la condițiile de piață.

Sorin Dinu: În cuprinsul contractului nu se regăsește vreo clauză contractuală în care să se menționeze reducerea de 5% pentru primele 6 luni sau care să mentioneze faptul că oferta care conține această reducere face parte integrantă din contract. În această formă a contractului, din punct de vedere juridic, cumpărătorul nu poate solicita, în temeiul contractului, aplicarea unei reduceri de 5%.

Se impune completarea contractului cu o clauză contractuală în care să se menționeze că oferta (cea prezentată public, care cuprinde reducerea de 5%) face parte integrantă din contract, aceasta urmând a fi atașată, ca și Anexa 2, la contractul în discuție.

Profit.ro: Care este motivul pentru care în contract este introdusă și o propoziție conform căreia prețul poate fi completat, după caz, cu un abonament, în condițiile în care pe site-ul companiei, la oferta propusă, nu se face nicio referire la plata unui eventual abonament (acesta fiind și factorul care diferențiază Engie, cel puțin public, de ofertele altor furnizori) și, mai grav, nici nu este indicată o valoare a acestui abonament, clientul obligându-se astfel să accepte ulterior orice valoare impusă de Engie pentru un astfel de abonament ?

ENGIE: Oferta ENGIE GAS 4U transmisă clienților nu conține niciun fel de abonament. Contractul este unul standard, aplicabil și acelor oferte combinate care pot avea si un abonament.  Întrucât există și clienți care, pe perioada valabilității contractului, doresc să contracteze și alte servicii (verificării și revizii ale instalației de gaze naturale, verificări ale centralei termice etc), am păstrat în contract această clauză care le oferă posibilitatea de a contracta aceste servicii și ulterior acceptării ofertei.

Sorin Dinu: La art. 3 alin. 3 din contractul transmis de către ENGIE se menționează: „Conform art. 3 alin. 1 prețul ofertei se completează, după caz, cu un abonament. Or, atât timp cât nu sunt detaliate, în contract, în ce condiții oferta se completează cu un abonament (care sunt situațiile în care intervine o astfel de completare) contractul lasă la latitudinea ENGIE ca, în orice moment, să aplice un abonament suplimentar.

În consecință, fie trebuie eliminată această clauză contractuală, fie trebuie completat contractul cu menționarea condițiilor în care ENGIE poate aplica, suplimentar, și un abonament.

Lipsa răspunsului la solicitarea clientului pentru modificarea contractului înainte de semnare

Sorin Dinu: În situația în care ENGIE refuză negocierea contractului, acesta devine, practic, un contract de adeziune (orice negociere este exclusă de către ENGIE deoarece impune cumpărătorului condițiile sale la care acesta trebuie să adere). În această variantă, contractul conține clauze abuzive.

Profit.ro a cerut clarificări și din partea ANRE, care însă nu a răspuns până la acest moment.

Ministrul Energiei a acuzat recent marile companii de gaze, E.ON și Engie, că încearcă să profite de pe urma consumatorilor și le-au transmis oferte cu același preț începând cu 1 iulie, în loc să ofere prețuri mai mici.

Profit.ro a prezentat AICI lista tuturor ofertelor.

viewscnt
Afla mai multe despre
gaze
liberalizare
contract
clauze abuzive
engie