Producătorii și furnizorii de energie regenerabilă vor tranzacționa certificatele verzi doar pe o piață centrală anonimă

Producătorii și furnizorii de energie regenerabilă vor tranzacționa certificatele verzi doar pe o piață centrală anonimă
scris 21 nov 2016

Producătorii și furnizorii de energie electrică din surse regenerabile (E-SRE) ar putea fi obligați ca, începând cu 1 iulie 2017, să tranzacționeze certificatele verzi numai pe o piață centralizată anonimă organizată de OPCOM, operatorul pieței de energie electrică și gaze naturale din România, potrivit unui proiect de ordonanță de urgență publicat de Ministerul Energiei.

Ministerul Energiei a publicat astfel versiunea revizuită în urma consultării publice a proiectului de ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, scrie News.ro.

"Această măsură își propune să evite apariția distorsiunilor pe piața de energie electrică și de CV (certificate verzi, n.r.)", arată proiectul de act normativ.

De asemenea, va fi interzisă încheierea de acte adiționale la contractele existente până la realizarea piețelor anonime de certificate verzi.

O altă schimbare preconizată se referă la determinarea cantității totale a certificatelor verzi estimată a fi emisă în perioada 2017 - 2031, "cantitate care include și certificatele verzi amânate de la tranzacționare în perioada 2013 - 2024, împărțită la numărul de ani rămași până la expirarea duratei de aplicare a sistemului de promovare prin certificate verzi și instituirea obligației anuale de achiziție a unui număr constant de CV (certificate verzi, n.r.) pe o perioadă de 15 ani, începând din anul 2017, denumită cantitate statică anuală de CV”.

Autorii documentului spun că, prin introducerea acestei modificări, se urmărește distribuirea mai uniformă a impactului în factura consumatorului final.

Obama a interzis explorările petroliere în unele părți ale zonei Arctice până în 2022 CITEȘTE ȘI Obama a interzis explorările petroliere în unele părți ale zonei Arctice până în 2022

“Conform estimărilor, la acest moment aceasta cantitate statică anuală este de 14.910.140 certificate verzi”, se arată în nota de fundamentare a proiectului.

De asemenea, cantitatea statică de certificate verzi care se preia în piață va fi revizuită o dată la doi ani.

“Prin definiție, propunerea de față se bazează pe estimarea numărului total de certificate verzi care vor fi emise și/sau reinserate pe o perioadă de 15 ani. Fiind o estimare pe o durată lungă de timp, este necesar ca periodic aceasta să fie revizuită o dată la doi ani”, se mai arată în proiect.

În plus, va fi modificată și durata de valabilitate a unui certificat verde, care va fi de la data emiterii certificatului până la data de 31 decembrie 2031, față de un an, cum este în prezent.

“Prin modificarea propusă va rămâne un număr de certificate netranzacționate, surplusul de certificate verzi putând fi vândut pe toată perioada de funcționare a schemei de sprijin la un preț estimat scăzut”, spun autorii proiectului.

Totodată, perioada de amânare pentru tehnologiile solare va fi extinsă până la data de 31 decembrie 2024.

“Amânarea tranzacționării certificatelor verzi este necesară pentru a asigura un grad mai bun de vânzare a CV participanților la piață. Pentru tehnologiile bazate pe energie fotovoltaică, termenul de amânare este până în 2024 deoarece analizând rata internă de rentabilitate putem observa faptul că există o discrepanță majoră între IRR-ul producătorilor SRE”, se motivează nota de fundamentare.

Cea mai mare diferență poate fi observată în anul 2013, an al cărui raport de supracompensare a dus la diminuarea numărului de certificate pentru producătorii ce aveau să își obțină acreditarea în perioada 2014 - 2016.

În plus, certificatul verde va căpăta valoare în momentul tranzacționării și nu la momentul emiterii, acesta nereprezentând un instrument financiar.

"Această măsură este menită pentru a schimba modul în care certificatele verzi sunt înregistrate contabil, cu atât mai mult cu cât în modificarea propusă este posibil ca un CV să fie înstrăinat la câțiva ani de la momentul emiterii/reinserării", potrivit notei de fundamentare.

În prezent, certificatele verzi sunt recunoscute ca venit înainte de tranzacționare, fapt ce poate conduce la dificultăți ale fluxului de numerar pentru producător.

Totodată, se propune introducerea unei prevederi “prin care se va asigura un efort maxim în factura consumatorului de 11,1euro/MWh. Pentru a asigura menținerea acestui efort se propune ca la momentul regularizării cotei de achiziție de CV să se aibă în vedere ca impactul în factură să nu fie mai mare de 11,1 euro/MWh consumat”, spun autorii.

Producătorii de energie electrică din surse regenerabile vând certificatele verzi către furnizorii consumatorilor finali de energie electrică, aceștia din urmă fiind obligați ca în fiecare an să achiziționeze un număr de certificate verzi calculat în funcție de cota stabilită de ANRE aplicată la energia electrică furnizată.

Ulterior, furnizorii includ în factura emisă consumatorilor finali contravaloarea certificatelor verzi conform cotei.

Tranzacționarea certificatelor verzi este independentă de tranzacționarea energiei electrice, care se realizează prin mecanisme de piață, pe piața de energie electrică. Acest mecanism de sprijin a condus în câțiva ani la creșterea accentuată a investițiilor în capacități noi de producere a energiei regenerabile.

“Având în vedere închiderea accesului în schema de sprijin pentru promovarea energiei electrice din surse regenerabile la 31 decembrie 2016 și disfuncționalitățile pe piața de certificate verzi se impun o serie de modificări ale legislației actuale. Totodată, conform prevederilor Legii nr. 23/2014, din anul 2017 se vor reinsera CV amânate, situație în care este necesară modificarea cadrului legal actual pentru evitarea anulării excedentului de CV din piață, care va conduce la diminuarea sprijinului acordat producătorilor E-SRE și la intrarea acestora în dificultate financiară, chiar faliment”, se argumentează în nota de fundamentare.

viewscnt
Afla mai multe despre
energie regenerabila
ministerul energiei