Interogarea contului de plată, scutită de perceperea oricărui comision

Interogarea contului de plată, scutită de perceperea oricărui comision
scris 20 iun 2017

Băncile nu vor putea include în lista serviciilor de bază pentru un cont de plată operațiunile de interogare a contului respectiv și nici nu vor putea aplica vreun comision pentru acestea, potrivit unui amendament adus în Parlament proiectului de lege care ar trebui să ducă la creșterea nivelului de informare și protecție a consumatorilor la alegerea unui cont de plată.

Guvernul a adoptat, în luna mai, un proiect de lege care transpune în legislația națională prevederile unei directive europene, conținând aspecte referitoare la transparența și compatibilitatea comisioanelor percepute consumatorilor pentru conturile de plăți, la schimbarea conturilor de plăți, la facilitarea deschiderii transfrontaliere de conturi de plăți, precum și la deschiderea și utilizarea conturilor de plăți cu servicii de bază.

Proiectul de lege se va aplica acelor conturi de plăți prin care consumatorii pot cel puțin să depună fonduri, să retragă numerar și să execute, respectiv să primească operațiuni de plată, inclusiv transferuri către și de la terți.

”Actul normativ stipulează obligativitatea stabilirii unei liste a celor mai reprezentative servicii aferente unui cont de plăți. Lista va cuprinde termenii și definițiile pentru fiecare dintre serviciile identificate, utilizându-se un singur termen pentru fiecare serviciu pentru a se asigura utilizarea unei terminologii standardizate de către prestatorii de servicii de plată, astfel încât consumatorii să înțeleagă și să compare comisioanele percepute”, a precizat la data respectivă Guvernul.

Lista respectivă va cuprinde cel puțin 10 și cel mult 20 dintre cele mai reprezentative servicii care fac obiectul unui comision, servicii oferite cel puțin de un prestator de servicii de plată la nivel național. Lista va integra terminologia standardizată la nivelul UE și va fi adoptată prin hotărâre a Guvernului.

DOCUMENT Consiliul Concurenței explică firmelor, într-un ghid, ce trebuie să facă pentru a nu încălca regulile CITEȘTE ȘI DOCUMENT Consiliul Concurenței explică firmelor, într-un ghid, ce trebuie să facă pentru a nu încălca regulile

Proiectul de lege a intrat rapid în dezbaterea Parlamentului, având în vedere că directiva europeană trebuia transpusă în legislația națională până la 18 septembrie 2016, iar Comisia Europeană a transmis săptămâna trecută un aviz motivat Guvernului pe această temă, următoarea etapă fiind declanșarea procedurii de infringement împotriva țării noastre.

Un amendament interzice aplicarea vreunui comision interogării conturilor 

Senatorul Daniel Zamfir, autorul legii dării în plată, care acum este și președintele Comisiei economice din Senat, a propus ca în lista cu servicii de bază pentru un cont să nu fie inclusă operațiunea de interogare a contului. 

”Lista nu va cuprinde serviciile utilizate de consumatori pentru interogarea conturilor lor de plăți, servicii pentru care nu se percep comisioane”, este amendamentul adus proiectului de lege, modificarea care a fost adoptată de senatorii din comisia de buget și de cei din comisia economică. 

Amendamentul nu precizează dacă "serviciile de interogare a conturilor de plăți", care ar trebui să fie gratuite, se referă doar la simplele interogări de sold sau și la extrase de cont cu tranzacții realizate pe care ar dori să le solicite consumatorii.

După dezbaterea în plenul Senatului în această formă, proiectul urmează a fi discutat și de Camera Deputaților.

Alte prevederi ale proiectului se referă la un document de informare cu privire la comisioane și la un glosar care ar trebui să ajute consumatorii să compare cu ușurință comisioanele aferente conturilor de plăți din piața internă în ansamblu. În acest scop, prestatorii de servicii de plată vor pune la dispoziția consumatorilor un document de informare care să prezinte comisioanele aferente tuturor serviciilor cuprinse în lista celor mai reprezentative servicii legate de un cont de plăți.

Mai mult de atât, prestatorii vor informa consumatorii gratuit și cel puțin o dată pe an cu privire la toate comisioanele percepute pentru contul lor de plăți, inclusiv, dacă este cazul, rata dobânzii pentru descoperitul de cont și rata dobânzii creditoare.

Clarificări privind caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit CITEȘTE ȘI Clarificări privind caracterul de titlu executoriu al contractelor de credit

În plus, proiectul prevede realizarea unei pagini web independente de comparare a comisioanelor, pentru a oferi consumatorilor posibilitatea de a obține informații imparțiale cu privire la comisioanele percepute și ratele dobânzii aplicate în legătură cu conturile de plăți, este necesară asigurarea existenței cel puțin a unui site internet de comparare independent din punct de vedere operațional de prestatorii de servicii de plată. Site-urile de comparare pot fi administrate de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) sau de asociații de consumatori luate în evidență de ANPC care desfășoară activități în domeniul protecției consumatorilor.

În ceea ce privește schimbarea conturilor, proiectul prevede o procedură clară, rapidă și sigură prin care prestatorii vor schimba conturile de plăți, inclusiv conturile de plăți cu servicii de bază. Referitor la accesul la conturile de plăți cu servicii de bază, atunci când solicită sau accesează un cont de plăți, consumatorii rezidenți în mod legal în UE nu fac obiectul discriminării de către instituțiile de credit din motive de naționalitate sau loc de reședință sau din alte motive, potrivit proiectului de lege.

Potrivit actului normativ, ANPC este autoritate națională competentă abilitată să asigure aplicarea și respectarea actului normativ. ANPC cooperează cu Banca Națională a României (BNR) ori de câte ori este necesar pentru a se respecta prevederile legii, inclusiv în vederea cooperării cu Autoritatea Bancară Europeană. 

Aspectele referitoare la comparabilitatea comisoanelor aferente unui cont de plăți și la schimbarea conturilor se aplică prestatorilor de servicii de plată, iar aspectele referitoare la asigurarea accesului la conturile de plăți se aplică instituțiilor de credit.

viewscnt
Afla mai multe despre
card
banci
comision
cont
intertogare
proiect
lege
parlament