În pofida opoziției Guvernului și avizelor negative, senatorii obligă companiile de stat să își transfere terenuri, active și creanțe către autoritățile locale. Decizie în 30 secunde

În pofida opoziției Guvernului și avizelor negative, senatorii obligă companiile de stat să își transfere terenuri, active și creanțe către autoritățile locale. Decizie în 30 secunde
scris 23 mai 2022

Senatul a adoptat un proiect de lege, inițiat de parlamentari neafiliați și susținut acum de PSD, PNL, UDMR, prin care regiile autonome și societățile comerciale la care statul este acționar integral sau majoritar au obligația de a transmite, la valoarea de inventar, dreptul de proprietate asupra terenurilor și a altor active patrimoniale aflate în patrimoniul lor către unitățile administativ-teritoriale în ale căror limite teritoriale se află, la cererea celor din urmă.

”Regiile autonome precum și societățile comerciale la care statul este acționar integral sau majoritar, au obligația de a transmite, la cerere, la valoarea de inventar, actualizată conform legislației în vigoare, dreptul de proprietate asupra terenurilor și a altor active patrimoniale aflate în pafrimoniul lor către unitătile administativ-teritoriale în ale căror limite teritoriale se află, pe bază de proces verbal, care reprezintă titlu care stă la baza înscrierii în cartea funciară, cu dovada plății a valoarii de inventar”, prevede proiectul adoptat de senatori.

VIDEO PROFIT NEWS TV Bogdan Maioreanu, analist eToro: Aceste creșteri pozitive vor avea un impact direct în dobânda de referință. Care este unul dintre coșmarurile băncilor centrale CITEȘTE ȘI VIDEO PROFIT NEWS TV Bogdan Maioreanu, analist eToro: Aceste creșteri pozitive vor avea un impact direct în dobânda de referință. Care este unul dintre coșmarurile băncilor centrale

Inițiatorii proiectului au vorbit de ”terenuri în paragină” sau ”clădiri nefolosite” de companiile respective și care astfel ar outea fi incluse în proiecte de dezvoltare locale, finanțate și din fonduri europene, de pildă.

Cu toate acestea, în proiect nu există formulate astfel de prevederi, ci sunt exceptate ”terenurile și alte active patrimoniale care sunt necesare regiilor autonome precum și societățile (sic! - n.red.) comerciale la care statul este acționar integral sau majoritar (...) pentru desfășurarea activității și care sunt prevăzute în strategiile proprii de dezvoltare și funcționare, în programele de restructurare sau alte documente aprobate conform competențelor stabilite prin actul constitutiv/statutul regiei autonome/societății comerciale”.

Proiectul prevede, însă, că drepturile de creanță aferente terenurilor și altor active patrimoniale vor fi transmise împreună cu acestea.

PROFIT NEWS TV Radu Puiu, analist XTB România: Prețul cerealelor este foarte aproape de maximele istorice. În Europa, situația este mai gravă decât în SUA CITEȘTE ȘI PROFIT NEWS TV Radu Puiu, analist XTB România: Prețul cerealelor este foarte aproape de maximele istorice. În Europa, situația este mai gravă decât în SUA

Proiectul a fost inițiat de fostul senatorul neafiliat Ion Iordache, fost liberal, și alți parlamentari liberali care au părăsi PNL cu Ludovic Orban, dar a fost susținut acum de PSD, PNL, UDMR și AUR. Liderul senatorilor USR Radu Mihail a reclamat că raportul la proiect a fost adoptat în doar 30 de secunde.  

Guvernul Ciucă a transmis că nu susține proiectul, arătând că nu respectă o serie de cerințe de tehnică legislativă, juridice sau chiar constituționale.

Executivul arată că proiectul nu nu individualizează bunurile supuse transferului, acestea nefiind identificate în mod precis"^, din punct de vedere al apartenenţei la domeniul public sau privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale. De asemenea, nu rezultă ce regim şi ce destinaţie vor dobândi bunurile supuse transferului.

De asemenea, din proiect rezultă că regiile autonome şi societăţile comerciale au obligaţia de a transmite cu titlul gratuit dreptul de proprietate/alte drepturi reale/drepturile de creanţă, deşi acestea nu ar deţine prerogativa dispoziţiei juridice asupra acestor bunuri, astfel încât să le poată înstrăina.

Executivul apreciază că ”titularii drepturilor de creanţă nu au prerogativa de a dispune de bun, astfel încât aceştia să poată transmite un drept de proprietate sau un alt drept real cu privire la bunurile ce fac obiectul propunerii”.

”Apreciem că reglementarea unor astfel de operaţiuni este de natură să aducă atingere principiului securităţii circuitului civil, dreptului de proprietate privată, precum şi dreptului de proprietate publică (a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale)”, subliniază Guvernul.

Acesta mai observă vă înstrăinarea bunurilor imobile aparţinând regiilor autonome se poate face doar cu acordul ministerului de resort.

”Apreciem că soluţiile propuse sunt de natură a aduce atingere dreptului de proprietate privată a statului, în calitate de acţionar majoritar, precum şi dreptului de proprietate privată al acţionarilor minoritari”, susține Guvernul Ciucă.

DECIZIE Autorizațiile de construcție vor putea fi prelungite, la cerere, cu încă 2 ani. Prelungire automată, cu 3 luni, pentru cele în curs de expirare CITEȘTE ȘI DECIZIE Autorizațiile de construcție vor putea fi prelungite, la cerere, cu încă 2 ani. Prelungire automată, cu 3 luni, pentru cele în curs de expirare

De asmenea, Consiliul Economic și Social (CES), respectiv Consiliul Legislativ au avizat negativ proiectul.

CES arată că nu este garantată utilizarea terenurilor în derularea de proiecte cu finanțare externă și astfel sunt creeate premisele unor transferuri abuzive ale drepturilor de proprietate, neexistând, totodată, garanția că respectivele active nu vor continua să fie lăsate în degradarețI

”Inițiativa legislativă ar trebui să prevadă posibilitatea transmiterii cu titlu gratuit a dreptului de proprietate asupra unui teren în funcție de îndeplinirea unor criterii, și nu instituirea unei obligații în sensul acesta. Totodată, statul ar trebui să fructifice terenurile aflate în proprietate privată, și nu să se lipsească de ele, fără obținerea vreunui beneficiu”. arată CES.

Consiliul Legislativ a remarcat, la rândul său, că dispozițiile legale prevăd trecerea în domeniul public a unui bun din patrimoniul societăților la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acționar/asociat se poate face numai cu acordul adunării generale a acționarilor societatii respective și cu achitarea contravalorii bunului.

Printre altele, Consiliul Legislativ mai observă că ”în actuala redactare, soluția legislativă preconizată este eliptică, deoarece nu se precizează cui se transferă respectivele bunuri”.

ULTIMA ORĂ Plaza Center cere despăgubiri statului român pentru Casa Radio CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Plaza Center cere despăgubiri statului român pentru Casa Radio

Inițiatorii au susținut că prin amendamentel aduse au fost reglementate observațiile din avizele negative, însă din textul proiectului tot nu reiese care autoritate locală poate solicita terenuri și ”alte active”, care nu sunt individualizate în continuare.

În schimb, proiectul prevede că prin active patrimoniale ”se înțelege orice bunuri imobile asupra cărora regiilor (sic! - n.red.) autonome precum și societățile comerciale Ia care statul este acționar integral sau majoritar au un drept de proprietate precum și bunurile mobile corporale sau necorporale care asigură funcționalitatea și punerea în valoare a acestora”.

În forma amendată, proiectul stabilește că regiile autonome și societățile comerciale la care statul este acționar integral sau majoritar au obligația de a întocmi anual, până la data de 31 martie, lista bunurilor imobile ce nu sunt utilizate de acestea și și care pot face obiectul transferului de proprietate către unitățile administrativ-teritoriale.

Senatorii au ținut cont de unele observații și au prevăzut că regiile autonome precum și companiile de stat vor supune cererea de transfer organelor lor de conducere, în termen de 60 de zile de la data transmiterii de către autoritatea publică locală.

Proiectul prevede însă că în situația refuzului analizării în termen de 60 de zile a cererii sau a refuzului ”nejustificat” de a aproba și realiza transmiterea dreptului de proprietate, ”autoritatea publică locală poąte solicita obligarea regiei autonome/ societatății comerciale Ia care statul este acționar integral sau majoritar la transmiterea drepturilor solicitate prin acțiune în justiție”.

De asemenea, în situația refuzului de a realiza transmiterea dreptului de proprietate asupra terenurilor și altor active patrimoniale, regiile autonome și companiile de stat au obligația de a le pune în valoare în termen de 12 luni de la data emiterii refuzului.

Pentru a intra în vigiare, proiectul mai trebuie adoptat de Camera Deputaților și promulgat de șeful statului.

viewscnt
Afla mai multe despre
terenuri
active
companii
stat
actionar
majoritate
regie autonoma
transfer
transmitere
proiect
parlament