ANAF verifică situația fiscală a lui Sebastian Ghiță, fugit în Serbia

ANAF verifică situația fiscală a lui Sebastian Ghiță, fugit în Serbia
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 28 mai 2024

Direcția Persoane Fizice cu Averi Mari din cadrul ANAF verifică situația fiscală personală a lui Sebastian Ghiță, relevă un document oficial analizat de către Profit.ro. Fostul deputat și om de afaceri este fugit în Serbia de mai mulți ani. ANAF a mai avut și în trecut demersuri similare, în încercarea de a da de urma activelor fostului om de afaceri, în contextul în care susține că are de recuperat sume importante pentru bugetul statului.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Corina Dent, Excedent, Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a). Parteneri: Auchan, Kaufland, Liberty Steel
25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Ghiță Sebastian Aurelian este citat acum la o adresă din Voluntari.

DOCUMENT - ANAF schimbă \ CITEȘTE ȘI DOCUMENT - ANAF schimbă "Adeverința de venit" eliberată persoanelor fizice. Apare și o adeverință separată pentru cei fără venituri

Ghiță a plecat din România în decembrie 2016 și a fost inițial dat în urmărire națională după ce a încălat termenii controlului judiciar. În ianuarie, un complet de la instanța supremă a emis un mandat european de arestare pe numele său, fiind dat și în urmărire internațională prin Interpol.

Autoritățile române au inițiat procedurile de extrădare, însă omul de afaceri a anunțat că se opune, invocând persecuții politice.

Profit.ro a anunțat în 2017 că Fiscul îl așteaptă pe Sebastian Ghiță, la acel moment reținut la Belgrad, pentru a-i verifica averea, după ce, conform procedurii, timp de o lună, când acesta era plecat din țară și urmărit prin Interpol, l-a căutat acasă pentru a-i înmâna înștiințarea, conform procedurii. Pentru că la ANAF nu s-a prezentat Ghiță sau un reprezentant al său, acesta trebuia să fie amendat de către ANAF cu până la 50.000 de lei.

Sebastian Ghiță este trimis în judecată de către DNA în mai multe dosare, inclusiv legate de contracte din domeniul IT cu instituții ale statului.

Un fost beneficiar de energie ultraieftină de la Hidroelectrica scapă de o impunere de aproape 800 milioane lei a ANAF, pentru care a avut și dosar penal, clasat de procurori CITEȘTE ȘI Un fost beneficiar de energie ultraieftină de la Hidroelectrica scapă de o impunere de aproape 800 milioane lei a ANAF, pentru care a avut și dosar penal, clasat de procurori

Rezultatele ANAF la verificarea averilor mari 

Fiscul a accelerat puternic, începând cu al doilea trimestru al anului trecut, verificările persoanelor fizice cu averi mari. Numărul de controale finalizate, numărul de decizii de impunere și totalul veniturilor constatate suplimentar (la care se calculează obligațiile neachitate) sunt la niveluri record. În ce privește creanțele stabilite, aceastea s-au situat la 46,3 milioane lei în primul trimestru din 2024, aproape de maximul de până acum, de 47,74 milioane lei, consemnat în trimestrul al patrulea din 2024.

Cele mai mari 3 sume stabilite printr-o decizie de impunere:

 1. Venituri constatate suplimentar 23,2 milioane lei și creanțe fiscale principale de 3,71 milioane lei, pentru o persoană cu domiciliul în raza DGRFP București, acțiune de verificare situație fiscală personală finalizată de SVF București.
 2. Venituri constatate suplimentar 6,95 milioane lei, creanțe fiscale principale 999.110 lei, creanțe fiscale accesorii 1,44 milioane lei pentru o persoană fizică cu domiciliul în raza DGRFP București, acțiune de  verificare situație fiscală personală finalizată de SVF Ploiești.
 3. Venituri constatate suplimentar 6,7 milioane lei și creanțe fiscale principale 1,07 milioane lei, pentru o persoană fizică cu domiciliul în raza DGRFP București, acțiune de verificare documentară finalizată de AJFP Gorj - SIF PF2.
Inspectorii ANAF au depistat, la o singură firmă, venituri nedeclarate de 100 de milioane de lei din criptomonede CITEȘTE ȘI Inspectorii ANAF au depistat, la o singură firmă, venituri nedeclarate de 100 de milioane de lei din criptomonede

Controale persoane fizice cu averi mari

 

  Trimestrul I
2024
Trimestrul I
2023
Total număr acțiuni de control fiscal finalizate, din care: 414 67
                     Număr de VSFP 517 42
                     Număr VD 363 25
Număr Decizii de impunere emise 148 27
Total venituri constatate suplimentar 231,44
milioane lei
36,94
milioane lei
Total creanțe fiscale stabilite, din care: 46,33
milioane lei
9,12
milioane lei
                    Creanțe fiscale principale 36,31
milioane lei
5,91
milioane lei
                    Creanțe fiscale accesorii 10
milioane lei
3,21
milioane lei

VSFP - verificare situație fiscală personală
VD - verificare documentară

Cum verifică ANAF situația fiscală personală

În cadrul verificării situației fiscale personale, organul fiscal efectuează următoarele activități:

 • examinarea înscrisurilor sau informațiilor despre activitatea persoanei fizice verificate referitoare la intrările și ieșirile de fonduri și la creșterea sau descreșterea elementelor patrimoniale pe perioada verificată, avându-se în vedere operațiunile care au condus la stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile, precum și, după caz, a altor operațiuni care pot influența situația fiscală personală, rezultate din documentele sau informațiile puse la dispoziție de persoana fizică verificată sau obținute de organul fiscal pe parcursul efectuării verificării situației fiscale personale;
 • selectarea metodei indirecte de stabilire a veniturilor care va fi utilizată în cadrul verificării;
 • stabilirea bazei impozabile ajustate prin metode indirecte, pentru perioada impozabilă verificată, pe fiecare categorie de venit supusă impozitării (venituri din surse identificate și/sau din surse neidentificate);
 • stabilirea, după caz, a creanței fiscale principale, precum și a creanțelor fiscale accesorii aferente creanței fiscale principale.

Pentru stabilirea bazei impozabile ajustate pentru impozitul pe venit se au în vedere următoarele:

 • documentele/informațiile prezentate de persoana fizică verificată;
 • documentele/informațiile deținute sau obținute de organul fiscal referitoare la veniturile, cheltuielile, patrimoniul și fluxurile de trezorerie ale persoanei fizice verificate;
 • informații oficiale publicate de autorități sau de instituții publice;
 • oricare alte documente sau informații relevante pentru stabilirea bazei impozabile;
 • declarațiile fiscale depuse de persoana fizică verificată și/sau de plătitori pentru aceasta.

Rezultatul verificării situației fiscale personale se consemnează într-un raport scris în care se prezintă constatările din punct de vedere faptic și legal, cu excepția cazurilor în care se fac constatări în legătură cu săvârșirea unor fapte prevăzute de legea penală în legătură cu mijloacele de probă privind stabilirea bazei de impozitare care fac obiectul verificării situației fiscale personale. în situația în care constatările efectuate cu ocazia verificării situației fiscale personale ar putea întruni elemente constitutive ale unei infracțiuni, în condițiile prevăzute de legea penală, organul fiscal are obligația de a întocmi un proces-verbal semnat și de către persoana fizică supusă verificării, cu sau fără explicații ori obiecțiuni din partea acesteia.

La finalizarea verificării situației fiscale personale, organul fiscal central prezintă persoanei fizice constatările și consecințele lor fiscale, acordându-i acesteia posibilitatea de a-și exprima punctul de vedere, cu excepția cazului în care bazele de impozitare nu au suferit nicio modificare în urma verificării sau a cazului în care persoana fizică renunță la acest drept și notifică, în scris, acest fapt organului fiscal.

Data, ora și locul prezentării concluziilor se comunică, în scris, persoanei fizice, în timp util. Persoana fizică are dreptul să prezinte, în scris, în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data prezentării concluziilor, punctul de vedere cu privire la constatările verificării situației fiscale personale, punct de vedere ce se anexează la raportul de verificare și asupra căruia organul fiscal central se pronunță în cuprinsul raportului.

Raportul de verificare stă la baza emiterii actului administrativ (decizia de impunere sau, după caz, decizia de încetare a procedurii de verificare).

Guvernul majorează și salariile angajaților Autorității Vamale Române și Oficiului pentru Jocuri de Noroc CITEȘTE ȘI Guvernul majorează și salariile angajaților Autorității Vamale Române și Oficiului pentru Jocuri de Noroc

Verificarea documentară

Pentru stabilirea corectă a situației fiscale a contribuabilului/plătitorului, organul fiscal poate proceda la o verificare documentară.

Verificarea documentară se efectuează în cadrul termenului de prescripție a dreptului de a stabili creanțe fiscale. Stabilirea perioadelor care sunt supuse verificării documentare se efectuează de organul fiscal competent în funcție de riscul fiscal identificat. Pot fi supuse verificării documentare perioade determinate din cadrul uneia sau al mai multor perioade impozabile. Totodată, pot face obiectul verificării documentare una sau mai multe operațiuni realizate într-o perioadă determinată, după caz.

Pot fi propuse pentru verificare documentară acele persoane fizice al căror risc de neconformare a fost determinat de operațiuni de o complexitate care nu revendică într-o primă etapă inițierea unei verificări a situației fiscale personale.

Prin activitatea de verificare documentară funcționarii publici cu atribuții de verificare a situației fiscale personale a persoanelor fizice stabilesc situația fiscală și determină veniturile impozabile realizate comparativ cu veniturile declarate ale persoanei fizice supuse verificării documentare.

în acest sens sunt parcurse următoarele etape:

 • analiza preliminară, etapă ce presupune examinarea înscrisurilor sau informațiilordespre activitatea persoanei fizice verificate referitoare la intrările și ieșirile de fonduri și la creșterea sau descreșterea elementelor patrimoniale pe perioada verificată, avându-se în vedere operațiunile care au condus la stabilirea riscului de neconformare la declararea veniturilor impozabile, precum și, după caz, a altor operațiuni care pot influența situația fiscală, rezultate din documentele sau informațiile obținute de organul fiscal;
 • în situația în care, ca urmare a verificării documentare, organul fiscal constată diferențe față de creanțele fiscale, veniturile sau bunurile impozabile și/sau informațiile în legătură cu acestea declarate de contribuabil/plătitor, acestaînștiințează persoana fizică despre constatările efectuate.Odată cu înștiințarea, organul fiscal solicită documentele și explicațiile scrise pe care persoana fizică trebuie să le prezinte în vederea clarificării situației fiscale;
 • în cazul în care documentele solicitate nu sunt prezentate în termen de 30 de zile de la comunicarea înștiințării sau documentele prezentate nu sunt suficiente pentru clarificarea situației fiscale, organul fiscal stabilește diferențele de creanțe fiscale datorate prin emiterea unei decizii de impunere sau dispune măsurile necesare respectării prevederilor legale, după caz; La solicitarea persoanei fizice verificate, pentru motive temeinic justificate, organul fiscal poate aproba prelungirea termenului pentru prezentarea documentelor.
 • analiza eventualelor informații/documente prezentate în raport cu cele deținute de organul fiscal;
 • audierea persoanei fizice;Decizia de impunere emisă fără audierea persoanei fizice este nulă, cu excepția cazului în care aceasta notifică organul fiscal, în scris, că renunță la audiere.

Persoana are dreptul să își prezinte în scris punctul de vedere, în termen de 5 zile lucrătoare de la data audierii. Termenul poate fi prelungit cu cel mult 5 zile lucrătoare, pentru motive justificate, cu acordul conducătorului organului de control fiscal.

 • În situația în care baza de impozitare se ajustează, organul de control fiscal procedează la emiterea deciziei de impunere/span>  în termen de cel mult 25 de zile lucrătoare de la data audierii persoanei fizice; comunicarea deciziei de impunere se realizează în condițiile art. 47 din Codul de procedură fiscală; decizia de impunere este o decizie sub rezerva verificării ulterioare.
 • În situația în care baza de impozitare nu se ajustează, organul de control fiscal procedează la întocmirea și comunicareaînștiințării privind încetarea acțiunii de verificare documentară.
viewscnt
Afla mai multe despre
sebastian ghiță
anaf
verificare avere