CONFIRMARE Loteria bonurilor fiscale va fi schimbată

CONFIRMARE Loteria bonurilor fiscale va fi schimbată
scris 15 aug 2019

Ministerul Finanțelor va modifica Loteria bonurilor fiscale, astfel încât în locul unei singure valori unice câștigătoare, extrase din intervalul 1-999 lei inclusiv, vor fi introduse două valori câștigătoare ale bonului fiscal, aferente intervalelor 1 - 99 lei inclusiv, respectiv 100 - 999 lei inclusiv. Dintre cele 100 de premii posibile, 80 vor fi acordate pentru bonurile din categoria sub 100 de lei, iar restul de 20, pentru 100-999 lei, prevede un proiect al Ministerului Finanțelor. Profit.ro a anunțat la finalul anului 2017, citând un document, că Finanțele sunt nemulțumite de faptul că, în urma celor mai multe extrageri, sunt desemnate câștigătoare bonuri cu valori mari, iar loteria a devenit neatractivă pentru populație. La momentul respectiv, Finanțele analizau ca circa 80% din premii să fie acordate pentru bonuri cu valoare mică, pe baza ponderii acestora în totalul bonurilor fiscale.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

"Se propune ca din numărul maxim de 100 de premii care se poate atribui în prezent, potrivit legii, un număr de maximum 80 de premii să fie distribuit pentru recompensarea deținătorilor de bonuri fiscale câștigătoare din intervalul 1-99 lei, iar un număr de maximum 20 de premii să fie distribuit pentru recompensarea deținărilor de bonuri fiscale câștigătoare din intervalul 100-999 lei. Propunerea are în vedere corelarea numărului de premii care se acordă pe un interval valoric, cu ponderea pe care bonurile fiscale din acel interval o au în totalul bonurilor fiscale emise de operatorii economici din România", potrivit proiectului Ministerului Finanțelor.

Un aspect important este că pentru revendicarea premiilor sunt eligibile doar bonurile fiscale emise de noile case de marcat, cu jurnal electronic. Deși firmele au obligația legală de a le utiliza, la acest moment puțin peste jumătate din numărul total de case de marcat au fost înlocuite cu modelele noi de aparate fiscale.

Fondul de premiere alocat extragerii lunare sau ocazionale, stabilit în prezent la 1.000.000 lei, va fi divizat într-un număr de două subfonduri, prin aplicarea cotelor procentuale de 80, respectiv 20, la fondul total, cele două subfonduri fiind destinate plății premiilor aferente bonurilor fiscale câștigătoare din intervalele 1-99 lei și respectiv 100-999 lei. O astfel de împărțire are în vedere proporționalitatea subfondului de premiere aferent unui interval valoric cu numărul maxim de premii ce pot fi câștigate, aferente acelui interval, păstrând valoarea minimă a unui premiu la nivelul sumei de 10.000 lei.

CONFIRMARE Split TVA va rămâne complet opțional, dar fără facilități - proiect Finanțe CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Split TVA va rămâne complet opțional, dar fără facilități - proiect Finanțe

Valoarea unui premiu se va determina prin împărțirea subfondului de premiere aferent intervalului din care face parte bonul fiscal la numărul total de bonuri fiscale câștigătoare din acel interval.

Alte modificări

 • Având în vedere faptul că, în cazul bonurile fiscale emise de aparatele de marcat destinate activității de schimb valutar, nu se regăsește rubrica „Total” ca în cazul celorlalte bonuri fiscale, ci sunt evidențiate două valori, respectiv „suma încasată de la client” și „suma plătită clientului”, situație care a generat dificultăți în aplicarea legislației din domeniul Loteriei bonurilor fiscale, se clarifică faptul că, sunt eligibile să participe la Loteria bonurilor fiscale, și bonurile fiscale emise de aparate de marcat destinate activității de schimb valutar care reflectă, din punct de vedere al deținătorului, atât operațiunea de cumpărare de valute, cât și operațiunea de vânzare de valute.
 • Înlocuirea sintagmei „titular” cu sintagma „deținător” al bonului fiscal,  având în vedere faptul că, date fiind elementele care se regăsesc pe bonurile fiscale, în cvasitotalitatea situațiilor este dificilă stabilirea identității persoanei care a făcut achiziția de bunuri sau servicii, iar scopul legii este atins prin emiterea bonurilor fiscale și implicit prin fiscalizarea veniturilor operatorilor economici.
 • Având în vedere faptul că, la această dată,
  • potrivit OUG nr. 28/1999, operatorii economici au obligația de a utiliza numai aparate de marcat cu jurnal electronic,
  • procesul de implementare a noilor dispozitive este în plină desfășurare, un număr semnificativ de operatori economici având în folosință aparate de marcat cu jurnal electronic (la data de 28.07.2019, 476.390 aparate de marcat au identificator fiscal atribuit de către ANAF și 412.276 aparate de marcat sunt în funcțiune la contribuabili),

se stabilește faptul că, la Loteria bonurilor fiscale sunt eligibile să participe, numai bonurile fiscale emise de aparatele de marcat cu jurnal electronic, prevăzute la art. 3 alin. (2) din OUG nr. 28/1999, în scopul stimulării și pe această cale, a finalizării procesului de implementare a noilor aparate de marcat.

 • Sunt limitate elementele care trebuie în mod obligatoriu să fie lizibile pe bonul fiscal, doar la cele care prezintă relevanță în contextul Loteriei bonurilor fiscale, respectiv cele care permit identificarea datei și a sumei câștigătoare, precum și cele care permit atât identificarea operatorului economic cât și a aparatului de marcat electronic fiscal care a emis bonul fiscal câștigător.
 • Având în vedere faptul că, există operatori economici neplătitori de TVA, se clarifică condiția privind lizibilitatea valorii totale a bonului fiscal, în sensul că, bonul fiscal emis de un operator economic neplătitor de TVA este considerat câștigător chiar dacă nu are inclusă TVA în valoarea totală a bonului fiscal.  
 • Clarificarea prevederilor referitoare la modalitatea de reportare a fondului de premiere aferent unei extrageri, în sensul că, în situația în care nu există câștigători pe niciunul dintre intervalele valorice prevăzute de noul mecanism, fondul de premiere se reportează pentru următoarea extragere ocazională.
 • Sunt abrogate prevederile referitoare la organizarea primei extrageri lunare din anul 2015, precum și a celor referitoare la modalitatea de dobândire a sumelor necesare asigurării fondului de premiere pentru extragerile din anul 2015, întrucât au devenit caduce.
 • În vederea evitării oricăror confuzii, se introduc dispoziții tranzitorii prin care se precizează faptul că, extragerile  Loteriei bonurilor fiscale organizate anterior intrării în vigoare a proiectului de ordonanță, se supun regimului juridic în vigoare la data organizării extragerii. 
viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
loteria bonurilor fiscale
bon fiscal