Fiscul vrea să schimbe procedurile antifraudă

Fiscul vrea să schimbe procedurile antifraudă
scris 19 iun 2017

Fiscul vrea să dezvolte în următorii ani componenta de analiză de risc pentru selectarea țintelor controalelor, astfel încât resursele antifraudă să se ocupe de un număr mic de cazuri complexe, cu soluționare mai rapidă în instanță, potrivit strategiei ANAF pentru perioada 2017-2020. În plus, șefii ANAF sunt nemulțumiți și de suprapunerile în ce privește controalele.

Obiectivele Fiscului pentru reducerea evaziunii fiscale și a economiei subterane

Definirea guvernanței implementării modelului european de management al riscurilor la neconformare

Modelul de management al riscurilor la neconformare (CRM) presupune gestionarea riscurilor care afecteaza conformarea și aplicarea măsurilor potrivite. Activitatea diferitelor structuri cu atribuții de control, determinată de competențele specifice, poate duce la suprapuneri, chiar și la controale simultane, dar necoordonate la aceiași contribuabili. O astfel de situație este ineficientă și afectează încrederea contribuabililor în administrația fiscală. Pentru structurile care implementează și monitorizează implementarea CRM, sub-obiectivul asigură alinierea activităților diferitelor structuri la obiectivele agenției, evitându-se astfel alocarea ineficientă de resurse în efectuarea de activități izolate de scopurile stabilite sau fără impact în îndeplinirea acestora.

Indicatori

 • Număr proiecte pilot în scopul conformării voluntare derulate prin CRM
 • Nivelul conformării la declarare (Indicator calculat pe baza decalajului fiscal. Studiile interne privind decalajul fiscal vor fi publice începând cu 2018)
 • Reducerea decalajului fiscal (Studiile interne privind decalajul fiscal vor fi publice începând cu anul 2018)
Criteriile analizei de risc în urma căreia ANAF face inspecții. Ce te bagă în plasa Fiscului CITEȘTE ȘI Criteriile analizei de risc în urma căreia ANAF face inspecții. Ce te bagă în plasa Fiscului

Acțiuni

 • Analizarea și solicitarea modificării prevederilor legale, a rolurilor și a structurilor necesare gestionării sistemului de management al riscurilor de neconformare 
 • Introducerea programului de testare aleatorie a conformării fiscale (prin controale fiscale) 
 • Derularea anuală a sondajelor pentru cunoașterea opiniei mediului de afaceri și a cetățenilor privind tendințele de evaziune fiscală
Fiscul a inițiat în primul trimestru un număr mult mai mare de controale. A atras sume suplimentare de 2 miliarde lei CITEȘTE ȘI Fiscul a inițiat în primul trimestru un număr mult mai mare de controale. A atras sume suplimentare de 2 miliarde lei

Dezvoltarea activității de analiză a decalajului fiscal

ANAF are expertiză în acest domeniu și este important să continue în această direcție. Studii realizate periodic asupra contribuabililor pot fi folosite pentru a determina percepția publică asupra nivelului de evaziune, competiției neechilibrate din anumite sectoare și eficienței combaterii evaziunii.

Indicatori

 • Număr studii făcute publice    

Acțiuni

 • Realizarea anuală  a studiilor de estimare a decalajului fiscal pe domenii de activitate

Revizuirea procedurilor antifraudă, în conformitate modelul european de management al riscurilor la neconformare

Resursele antifraudă ar trebui să se ocupe de un număr mic de cazuri complexe. Situația actuală în care un număr mare de cazuri ajung la Parchet și rămân nesoluționate pentru o lungă perioadă nu este eficientă.

Indicatori

Creșterea numărului de rechizitorii și clasări cu recuperarea prejudiciului.   

Acțiuni

 • Extinderea, integrarea și îmbunătățirea analizei de risc în domeniul fraudei fiscale 
 • Crearea unei baze legale pentru un sistem gradual de pedepse pentru abateri/infracțiuni variind în funcție de materialitate și nivel de declarare voluntară înaintea controlului
 • Reducerea nivelului și frecvenței penalităților minore sau fără consecințe grave
 • Îmbunătățirea colaborării cu Ministerul Public în vederea dezvoltării capacității de investigare și trimitere în judecată, dezideratul fiind ca ANAF să contribuie semnificativ în ariile legate de evaziune și fraudă fiscală/vamală
Fiscul continuă seria controalelor cu nume de zeități antice. Intră în piețele de legume și fructe sub auspiciile zeiței Ceres, la cererea lui Dragnea CITEȘTE ȘI Fiscul continuă seria controalelor cu nume de zeități antice. Intră în piețele de legume și fructe sub auspiciile zeiței Ceres, la cererea lui Dragnea

Combaterea fraudelor vamale

Supravegherea și controlul inopinat efectuat de echipele mobile în zona de liberă circulație, pe rutele și culoarele europene de transport, reprezintă Filtrul II de control al autorității vamale, în misiunea acesteia de a asigura securitatea și siguranța frontierei externe a Uniunii Europene împotriva traficului ilegal de mărfuri și combatere a evaziunii fiscale cu produse accizabile. Îmbunătățirea analizei de risc, coroborată cu utilizarea la întreaga capacitate a echipamentelor de control nedistructiv,  va permite folosirea mai eficientă a resurselor materiale și umane.

Indicatori

 • Grad de utilizare a echipamentelor de control nedistructiv 
 • Scăderea traficului ilegal de mărfuri  
 • Scăderea fraudei în domeniul produselor accizabile

Acțiuni

 • Protejarea teritoriului vamal național și comunitar prin activități de supraveghere și control vamal în domeniul combaterii traficului ilicit 
 • Dezvoltarea structurilor de echipe mobile și implementarea unui management operațional mai eficient 
 • Utilizarea la întreaga capacitate a echipamentelor de control nedistructiv

Îmbunătățirea cadrului metodologic și procedural necesar diminuării subdeclarării impozitelor, taxelor și contribuțiilor

În prezent, controalele fiscale sunt programate și se efectuează la acei contribuabili ce prezintă risc fiscal la conformare, respectiv la acei contribuabili la care riscul fiscal, identificat pe baza analizei de risc, este cel mai ridicat. Totuși, se înregistrează un număr ridicat de controale anticipate pentru soluționarea deconturilor cu sume negative de taxă pe valoarea adăugată, cu opțiune de rambursare (DNOR), urmare cărora sunt respinse la rambursare, sume nesemnificative, fiind afectată capacitatea inspecției fiscale de efectuare a verificărilor la contribuabilii cu risc de subdeclarare a impozitelor, taxelor ș i contribuțiilor.

Indicatori

 • Ponderea sumelor aferente actelor contestate admise sau desființate în totalul sumelor stabilite suplimentar (valoric).
 • Sume stabilite suplimentar urmare inspecțiilor fiscale. 
 • Sume colectate în urma desfășurării activităților ANAF cu implicații în colectare (inspecție fiscală, executare silită etc.).

Acțiuni

 • Analiza nivelului de colectare din impuneri suplimentare și definirea de abordări noi, dacă este nevoie 
 • Susținerea structurii care se ocupă de persoane fizice cu averi mari în dezvoltarea competențelor și realizarea programului de conformare 
 • Dezvoltarea unui program de pregătire modular pentru inspecția fiscală 
 • Dezvoltarea, împreună cu MFP, a unui sistem de soluții individuale anticipate, pentru domenii fiscale complexe
viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
fisc
controale
strategie
obiective