Guvernul a aprobat ordonanța tăierilor de cheltuieli - limite lunare de cheltuieli, minus 10% la bunuri și servicii, interdicții la achiziții de mașini și mobilier, cu excepții printre care și programul Rabla, înghețarea angajărilor tot cu excepții

Guvernul a aprobat ordonanța tăierilor de cheltuieli - limite lunare de cheltuieli, minus 10% la bunuri și servicii, interdicții la achiziții de mașini și mobilier, cu excepții printre care și programul Rabla, înghețarea angajărilor tot cu excepții
scris 12 mai 2023

Guvernul a aprobat ordonanța tăierilor de cheltuieli, prezentată de către Ministerul Finanțelor la începutul acestei săptămâni. Potrivit proiectului pus în dezbatere, tăierile de cheltuieli pregătite de către Guvern au un impact bugetar de 5,33 miliarde lei. Printre măsuri, se numără limite lunare de cheltuieli, aprobate de către Guvern, pentru ordonatorii de credite, o reducere cu 10% a cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru 2023, interdicție la achiziția de mașini și mobilier, cu excepția celor prin programul Rabla, precum și înghețarea angajărilor, cu excepția unor posturi sau a cazurilor avizate de Guvern. De asemenea, sunt limitate la cel mult două posturi de persoană pozițiile care pot fi ocupate în consilii de administrație, precum și o reducerea cu 50% a numărului de posturi aferente cabinetelor la nivelul funcțiilor de demnitate publică din cadrul administrației publice centrale. Restricțiile privind achizițiile de mobilier și mașini se aplică și companiilor controlate de stat și regiilor autonome. Guvernul a renunțat la restricțiile puse la sporul de doctorat, urmând ca orice modificări să aibă loc prin Legea Salarizării.

Achizițiile publice inițiate, dar care nu au ajuns la etapa de comunicare a rezultatului procedurii de achiziție, vor înceta la momentul intrării în vigoare a acestei OUG.

O parte dintre măsuri au fost anunțate anterior de Profit.ro și de către premier.

Guvernanții au anunțat în mai multe rânduri intenția de a reduce cheltuielile cu 20 miliarde lei, în contextul în care a fost înrâutățită la începutul acestui an estimarea privind veniturile la buget.

FOTO Revenirea la impozit de 5% pe dividende, propusă de Cîțu - la un pas de adoptare. Majoritatea liberalilor au votat pentru CITEȘTE ȘI FOTO Revenirea la impozit de 5% pe dividende, propusă de Cîțu - la un pas de adoptare. Majoritatea liberalilor au votat pentru

Proiectul de ordonanță în forma adoptată de către Guvern (pus la dispoziție de către Executiv)

Față de proiectul pus inițial în dezbatere, au fost aduse o serie de modificări tehnice, dar și unele mai importante, cum ar fi că restricția la achiziția de mașini nu se aplică achizițiilor de mașini nepoluante în cadrul programului Rabla (Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluante din punct de vedere energetic). Aici, cel mai probabil, excepția a fost introudusă pentru a nu bloca achizițiile pentru care au fost depuse deja dosarele, în contextul în care bugetul pentru persoane juridice a fost epuizat chair din prima zi (dosare depuse).

De asemenea, referitor la procedurile de angajare în derulare, noua variantă a ordonanței precizează că în termen de 2 zile de la intrarea în vigoare a ordonanței, instituțiile care organizează concursurile trebuie să anunțe posturile pentru care continuă procedura. În cazul în care au loc angajări fără respectarea restricțiilor impuse de noua OUG, acestea sunt nule. Sunt introduse și o serie de prevederi privind transferul angajaților între instituțiile statului.

Într-o conferință de presă după ședința de Guvern, ministrul Finanțelor, Adrian Câciu, a declarat că Guvernul a renunțat să restricționeze acordarea sporului de doctorat, urmând ca aceste aspecte să fie clarificate prin Legea Salarizării. De asemenea, ministrul a spus ca restricțiile orivind achizițiile, cum sunt cele de mașini și mobilier, vor fi mai dure, astfel că vor fi oprite și toate achizițiile în derulare, cu exceoția celor pentru care s-a ajuns la etapa de comunicare a rezultatului procedurii.

Potrivit ministrului, încasările la bugetul statului au început să revină la normalul programat și nu se pune problema unei intervenții pe impozitare în prezent.

ULTIMA ORĂ Hidroelectrica dă în judecată Fiscul pentru supraimpozitare retroactivă CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Hidroelectrica dă în judecată Fiscul pentru supraimpozitare retroactivă

Măsurile incluse în proiectul de OUG

 • Se propune ca, în anul 2023, Guvernul să aprobe lunar limite de credite de angajament și credite bugetare, pentru ordonatorii principali de credite finanțați integral de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetele fondurilor speciale, în cadrul cărora ordonatorii principali de credite încheie angajamente legale respectiv deschid și repartizează credite bugetare pentru bugetul propriu și pentru instituțiile publice subordonate.
 • Reducerea cu 10% a cheltuielilor aprobate pe anul 2023 la titlul ”Bunuri și servicii”, exclusiv sumele nerepartizate, în conformitate cu prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.
 • De la data intrării în vigoare a prevederilor prezentei ordonanțe de urgență, autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, inclusiv activităților finanțate integral din venituri proprii înființate pe lângă acestea, li se interzice achiziționarea, preluarea în leasing sau închirierea de autoturisme, mobilier și aparatură birotică.
 • În anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a acestei ordonanțe de urgență se suspendă ocuparea prin concurs sau examen a posturilor vacante sau temporar vacante, cu excepția posturilor unice.
  • Prin excepție, în cazuri temeinic justificate, prin memorandum aprobat în ședința Guvernului se poate aproba organizarea de concursuri sau examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile și autoritățile publice, cu justificarea necesității și cu încadrarea în cheltuielile de personal aprobate cu această destinație în buget, respectiv prin memorandum aprobat în ședința Guvernului, inițiat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din instituțiile publice locale.
  • Pentru posturile pentru care s-a desfășurat proba scrisă a concursurilor sau examenelor sau, după caz, proba practică, anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se pot continua procedurile de ocupare a acestora, conform prevederilor în vigoare la acea dată.
  • Prin derogare de la prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, funcțiile publice de conducere pot fi exercitate cu caracter temporar, fără obligativitatea organizării unor concursuri, cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.
 • Prin prezentul proiect se propune ca, prin derogare de la prevederile art. 23 alin. (1) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 21 alin. (7) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, sumele reținute în proporție de 10%, să nu fie repartizate în semestrul II, urmând ca acestea să fie anulate cu ocazia primei rectificări bugetare din anul 2023. De asemenea, se propune ca economiile înregistrate în execuția bugetară la nivelul primului trimestru pentru ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat să fie anulate cu ocazia primei rectificări bugetare.
 • Se propune ca prin derogare de la prevederile art. 47 alin. (9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2023, ordonatorii principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament între programe pe tot parcursul anului, peste limita prevăzută, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, cu modificarea corespunzătoare a anexei nr. 3/xx/27 "Fișa programului bugetar".
 • Prin prezentul proiect se propune prorogarea termenului de intrare în vigoare a Legii nr. 133/2019 până la data de 1 ianuarie 2024 (pentru înființarea Agenției pentru Calitatea și Marketingul Produselor Agroalimentare).
 • Se propune ca, în anul 2023, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, persoanele și durata activității desfășurate în regim de telemuncă se stabilesc de către conducătorii autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de finanțare și subordonare, nemaifiind necesar acordul angajaților.
 • Se propune ca, în situația în care fondurile asigurate din Fondul de Tranziție Energetică nu asigură plata integrală a cererilor de decontări de furnizorii de energie, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Ministerul Energiei, să poată aloca, din bugetul propriu, fonduri pentru plata acestora.
 • Se propune prelungirea termenului prevăzut la art. III alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 16/2021, cu modificările ulterioare, până la data de 31 decembrie 2023. (vizează acordarea unui grant pentru întreprinderile mici și mijlocii și întreprinderile mici cu capitalizare de piață medie din cadrul Programului IMM INVEST ROMÂNIA, precum și IMM-urile ce activează în sectorul alimentar din cadrul Subprogramului AGRO IMM INVEST)
 • Se propune ca, în anul 2023, angajații din cadrul autorităților și instituțiilor publice, indiferent de modul de subordonare și de finanțare, să poată exercita cel mult două mandate de membru al consiliului de administrație și/ sau de membru al consiliului de supraveghere în întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României.
 • De asemenea, se propune ca restricțiile instituite prin proiectul de act normativ, în ceea ce privește, achizițiile de mobilier, aparatură birotică și autoturisme, să se aplice și operatorilor economici prevăzuți la art. 1 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativteritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare.
 • Se propune reducerea cu 50% a numărului de posturi aferente cabinetelor constituite la nivelul funcțiilor de demnitate publică din cadrul administrației publice centrale. 
viewscnt
Afla mai multe despre
cheltuieli
reduceri cheltuieli
buget
ministerul finantelor
guvern