Schimbări substanțiale pregătite în achizițiile publice: documente eliminate și termene mai scurte. Contractele vor fi semnate după decizia în primă instanță, contestatorii vor plăti taxă de timbru

Schimbări substanțiale pregătite în achizițiile publice: documente eliminate și termene mai scurte. Contractele vor fi semnate după decizia în primă instanță, contestatorii vor plăti taxă de timbru
Ovidiu Bărbulescu
Ovidiu Bărbulescu
scris 27 iul 2021

Firma declarată câștigătoare în cazul unei proceduri de achiziție publică nu va mai avea obligația de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile și punctele de lucru. De asemenea, vor fi abrogate prevederile criteriilor de calificare și selecție în cazul procedurii simplificate și vor fi reduse termene, conform schimbărilor pregătite de autorități și analizate de Profit.ro. O altă nouă regulă ce va fi introdusă este ca semnerea contractelor de atribuire să aibă loc după o decizie în primă instanță. Este introdusă taxa de timbru pentru cererile de suspendare a procedurii de atribuire și/sau a executării contractului.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Guvernul pregătește un nou mod de a-i stimula pe români să muncească peste vârsta de pensionare, la stat sau în privat CITEȘTE ȘI Guvernul pregătește un nou mod de a-i stimula pe români să muncească peste vârsta de pensionare, la stat sau în privat

Modificări ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice și ale Legii nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale

Documentul incluzând toate schimbările pregătite poate fi transmis, la cerere, abonaților Profit Insider

Proiectul prevede modificarea definiției subcontractantului, cu scopul clarificării noțiunii de subcontractant, astfel încât să nu mai existe confuzie între aceasta și noțiunea de furnizor.

Astfel, subcontractant/subantreprenor este definit: ”orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi”.

Nouă procedură de infringement: Bruxelles-ul avertizează România cu privire la excluderea unor firme din sistemul electronic One Stop Shop CITEȘTE ȘI Nouă procedură de infringement: Bruxelles-ul avertizează România cu privire la excluderea unor firme din sistemul electronic One Stop Shop

Sunt modificate și prevederile referitoare la situația în care autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv, în sensul includerii și procedurii simplificate pe lângă celelalte proceduri prevăzute deja.

”Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv pentru achiziţia de lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri simplificate, de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.”

În acest caz, ”autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunţ de participare dacă invită la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanţi care, în cadrul procedurii simplificate, de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă derulate anterior, au îndeplinit criteriile de calificare şi au depus oferte în conformitate cu cerinţele formale ale procedurii de atribuire”, mai prevede proiectul.

Ministerul Finanțelor anunță- Vreți să lucrați cu criptomonede? Cu ce vă vom taxa dacă mai și câștigați CITEȘTE ȘI Ministerul Finanțelor anunță- Vreți să lucrați cu criptomonede? Cu ce vă vom taxa dacă mai și câștigați

De asemenea, în cazul procedurii simplificate sunt abrogate prevederile care se referă la solicitarea criteriilor de calificare şi selecţie.

Astăzi, în situațiile în care valoarea estimată este sub pragul de publicare în JOUE, autoritățile contractante optează pentru derularea licitațiilor deschise atunci când au achiziții de o complexitate ridicată, tocmai pentru faptul că legislația (art. 113 din Legea nr. 98/2016, art. 126 din Legea nr. 99/2016) permite numai folosirea anumitor criterii de calificare şi selecţie în cazul procedurilor simplificate.

Prin abrogarea respectivelor prevederi va fi acordat acum dreptul autorității/entității contractante ca și în cazul procedurilor simplificate să folosească criteriile de calificare şi selecţie folosite și pentru celelalte tipuri de proceduri.

ULTIMA ORĂ Undă verde pentru interzicerea încheierii în euro a contractelor de servicii și utilități. Guvernul a încercat blocarea. Cîțu: Vor crește prețurile. Este atacată și independența BNR CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Undă verde pentru interzicerea încheierii în euro a contractelor de servicii și utilități. Guvernul a încercat blocarea. Cîțu: Vor crește prețurile. Este atacată și independența BNR

Va fi eliminată din sarcina operatorului economic declarat câștigător, a obligației de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile secundare/punctele de lucru, în vederea demonstrării îndeplinirii condiției de excludere referitoare la plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale.

”În practică, această obligație se poate dovedi o povară administrativă excesivă, mai ales în cazul operatorilor economici cu sute sau chiar mii de sedii secundare (ex. concret Poșta Română cu peste 5.000 de sedii secundare, Tarom, Orange, BCR etc.). Obținerea certificatelor fiscale de la DITL presupune un efort administrativ semnificativ și un timp considerabil. O declarație pe propria răspundere a ofertantului declarat câștigător, din care să reiasă că nu și-a încălcat obligațiile privind plata impozitelor sau a contribuțiilor la asigurările sociale, fără alte documente suplimentare, ar răspunde exigențelor Directivei 2014/24/UE”, se arată în document.

Prin urmare, pentru sediile secundare/punctele de lucru, firma câștigătoare va prezenta ”o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat datorate”.

ULTIMA ORĂ Acord în OECD, semnat de 130 state - reforma impozitării multinaționalelor, cu impozit minim pe profit \'\'de cel puțin 15%\'\'. \'\'După ani de negocieri intense, marile companii plătesc partea lor justă de impozite pretutindeni în lume!\'\' CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Acord în OECD, semnat de 130 state - reforma impozitării multinaționalelor, cu impozit minim pe profit ''de cel puțin 15%''. ''După ani de negocieri intense, marile companii plătesc partea lor justă de impozite pretutindeni în lume!''

Este pregătită și diminuarea unor termene care conduc la scurtarea întregului proces de desfășurare a procedurilor de achiziții publice și, implicit, de atribuire a contractelor de achiziție publică.

Astfel, este prevzăută reducerea perioadei maxime de prelungire a termenului de întocmire a raportului procedurii sau a raportului intermediar.

Modificarea vizează reducerea acestei perioade de la 80 de zile la 30 de zile (pentru licitația deschisă și licitația restrânsă), 15 zile (pentru procedura simplificată și negocierea fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare) și, respectiv, 50 de zile (pentru negocierea competitivă și dialogul competitiv).

De asemenea, este prevăzută reducerea de la 3 zile la 1 zi a termenului de publicare a deciziei de anulare a procedurii, precum și eliminarea termenului stabilit pentru depunerea documentelor în susținerea DUAE în cazul procedurii simplificate.

În prezent, în cazul procedurilor simplificate, autoritatea contractantă solicită ofertantului clasat pe primul loc documentele justificative care dovedesc informațiile cuprinse în DUAE numai după întocmirea clasamentului, stabilind un termen de 5 zile lucrătoare pentru prezentarea acestor documente, cu posibilitatea de prelungire cu maximum 5 zile lucrătoare, la solicitarea motivată a ofertantului respectiv.

PREMIERĂ FISCALĂ după șocul de pe piața imobiliară: Două cote diferite de TVA propuse să fie aplicate la aceeași tranzacție imobiliară CITEȘTE ȘI PREMIERĂ FISCALĂ după șocul de pe piața imobiliară: Două cote diferite de TVA propuse să fie aplicate la aceeași tranzacție imobiliară

Modificări ale Legii nr. 101/2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică

Proiectul propune instituirea obligației semnării contractului cu ofertantul declarat câștigător al procedurii, după pronunțarea deciziei CNSC/hotărârii judecătorești în primă instanță.

”Modificarea legislativă vizează eficientizarea procesului de achiziție publică și derularea investițiilor în graficul estimat, permițând semnarea contractului cu ofertantul declarat câștigător după pronunțarea deciziei CNSC/hotărârii judecătorești în primă instanță, fără a mai aștepta eventuala soluționare în instanță a plângerii/recursului”, este argumentul.

DECIZIE Nou termen pentru intrarea în legalitate cu autorizația de incendiu CITEȘTE ȘI DECIZIE Nou termen pentru intrarea în legalitate cu autorizația de incendiu

Se mai are în vedere introducerea unei taxe de timbru în cazul cererilor introduse la instanţele judecătoreşti privind suspendarea procedurii de atribuire și/sau a executării contractului.

Astfel, cererile introduse la instanţele judecătoreşti în astfel de cazuri vor fi taxate cu 2% din valoarea cererii, dar nu mai mult de 100.000.000 lei, doar în cazul în care acestea sunt formulate pe cale separată după restituirea cauțiunii în cazul în care a fost formulată și o acțiune pentru care s-a constituit cauțiune.

Cererile neevaluabile în bani se vor taxa cu 450 lei.

Recursul și apelul se vor taxa cu 50% din taxă.

Vor fi însă scutite de taxa judiciară de timbru recursurile/apelurile formulate de autorităţile contractante.

Măsură de reducere a birocrației, adoptată în primă etapă: Instituțiile statului nu vor mai solicita firmelor și populației documente emise tot de stat CITEȘTE ȘI Măsură de reducere a birocrației, adoptată în primă etapă: Instituțiile statului nu vor mai solicita firmelor și populației documente emise tot de stat

Vor fi aduse și o serie de clarificări cu privire la controlul ex-ante al procesului de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de achiziţie publică, a contractelor/acordurilor-cadru sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii.

Profit.ro a relatat că un alt proiect recent propune modificări la achizițiile publice de lucrări, astfel încât neplata subcontractanților de autorități devine contravenție, sunt eliminate documente și condiții, dar apar și noi obligații pentru ofertanți.

 

Urmărește-ne și pe Google News
viewscnt
Afla mai multe despre
achzitii
public
legislatie
certificat
fiscal
abrogare
declaratie
raspundere
contracte
incheiere
instanta
decizie
termen
redus
criterii
procedura
simplficata
guvern
ordonanta