ULTIMA ORĂ OFICIAL Rectificare bugetară pozitivă. Deficit de 7,13% din PIB. Bani mai mulți la Sănătate, inclusiv pentru achiziții de vaccinuri, la Dezvoltare și la Educație, dar și sume generoase la serviciile secrete

ULTIMA ORĂ OFICIAL Rectificare bugetară pozitivă. Deficit de 7,13% din PIB. Bani mai mulți la Sănătate, inclusiv pentru achiziții de vaccinuri, la Dezvoltare și la Educație, dar și sume generoase la serviciile secrete
scris 13 aug 2021

Proiectul de rectificare bugetară prevede un deficit de 7,13% din PIB, în scădere ușoară față de 7,16% în planul prezentat la începutul anului, în timp ce suma crește la 83,76 miliarde lei, de la 80 miliarde lei inițial. Majorarea sumei deficitului concomitent cu declinul ușor ca pondere în PIB este posibilă în contextul în care evoluția peste așteptări a economiei în ultima perioadă a determinat și îmbunătățirea prognozelor economice pe care este construit bugetul.

Primesc bani mai mulți Ministerul Sănătății - 3,7 miliarde lei, inclusiv 500 milioane lei pentru achiziții de vaccinuri, Ministerul Finanțelor - 3 miliarde lei pentru acțiuni generale, inclusiv 800 milioane lei pentru fondul de rezervă al Guvernului, Ministerul Dezvoltării - 2,24 miliarde lei, Ministerul Educației aproape 1 miliard de lei. Ministerul Transporturilor primește în plus doar 626 milioane lei.

Bani în plus primesc și serviciile, SRI - 117 milioane lei, bani necesari pentru plata salariilor, pensiilor speciale și a facturilor la utilități, SIE - 17,3 milioane lei pentru salarii și STS - 41,2 milioane lei pentru chirii și investiții.

Principala reducere de fonduri a avut loc la Ministerul Muncii, unde propunerea de rectificare bugetară prevede diminuarea cu 3,3 miliarde de lei a subvenției acordate de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale, fapt care reflectă creșterea veniturilor colectate din contribuțiile angajaților, precum și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de 547,1 milioane lei.

"Având în vedere evoluțiile economice din primele luni ale anului 2021, precum și ridicarea majorității restricțiilor impuse de pandemie, dar și faptul că în anul 2020 economia a avut o contracție de 3,9%, este de așteptat ca produsul intern brut să înregistreze o valoare nominală de 1.174,9 mld lei, rezultată dintr-o creștere reală de 7% și un deflator de 4%. Prognoza de creștere economică utilizată la elaborarea bugetului de stat pentru anul 2021 a fost realizată în luna ianuarie 2021, fiind marcată de menținerea incertitudinilor și riscurilor asociate evoluției pandemiei de COVID-19 și s-a situat, în mod prudent, la o creștere de PIB în termeni reali de 4,3%, cu o valoare nominală pentru anul acesta de 1.116,8 miliarde lei", prevede proiectul de rectificare.

INFOGRAFIC Cîțu arată, la 6 luni, cât de eficiente au fost ministerele la execuția bugetară: Energia și Economia la coadă, Justiția și Munca în frunte CITEȘTE ȘI INFOGRAFIC Cîțu arată, la 6 luni, cât de eficiente au fost ministerele la execuția bugetară: Energia și Economia la coadă, Justiția și Munca în frunte

Veniturile bugetului general consolidat se majorează cu 15,52 miliarde lei, iar cheltuielile 18,75 miliarde lei. Deficitul bugetului general consolidat în termeni cash se majorează cu suma de 3,22 miliarde lei.

Modificarea veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat pe anul 2021.

Veniturile bugetului de stat pe anul 2021, se majorează cu suma de 6,41 miliarde lei, ca urmare a următoarelor categorii de venituri

 • Impozit pe profit: +884,5 milioane lei;
 • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane juridice: +265 milioane lei;
 • Alte impozite pe profit, venit și câștiguri din capital de la persoane fizice: +99,1 milioane lei;
 • Taxa pe valoarea adăugată: +3,23 miliarde lei;
 • Accize: +1,57 miliarde lei;
 • Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități: +339 milioane lei. De asemenea, s-a avut în vedere menținerea estimărilor din Legea nr.15/2021 privind încasarea în anul 2021 a veniturilor aferente valorificării frecvențelor radio în noile benzi de frecvențe armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicații mobile terestre de bandă largă 5G;
 • Impozit pe comerțul exterior și tranzacțiile internaționale: +133,5 milioane lei;
 • Venituri nefiscale: -1,66 miliarde milioane lei. Diminuarea veniturilor se datorează scăderii încasărilor din dobânzi, concesiuni și închirieri, a vărsămintelor din veniturile nete ale Băncii Naționale a României și a sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră alocate proiectelor de investiții;
 • Venituri din capital: +89,2 milioane lei;
Bacăul își refinanțează datoriile cu localnicii. Promite dobânzi foarte bune CITEȘTE ȘI Bacăul își refinanțează datoriile cu localnicii. Promite dobânzi foarte bune
 • Sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate și prefinanțări aferente cadrului financiar 2014-2020: +1.48 miliarde lei, din care 1 miliard lei aferent proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene.

Majorarea veniturilor bugetului de stat este influențată, în principal, de evoluția pozitivă a indicatorilor macroeconomici, a încasărilor la bugetul de stat, de recuperarea parțială a veniturilor bugetului de stat aferente obligațiilor fiscale declarate și amânate la plată în anul 2020, precum și de veniturile aferente obligațiilor bugetare restante, încasate prin mecanismul de tip swap (obligații bugetare restante de 189,8 milioane lei înregistrate în contabilitatea Societății comerciale Electrificare CFR SA, Societății comerciale Telecomunicații CFR SA și Companiei Naționale de Căi Ferate „CFR” – SA și de 1,07 miliarde lei înregistrate la nivelul unităților/subdiviziunilor administrativ-teritoriale, inclusiv a instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din bugetul local și a spitalelor publice din rețeaua autorităților administrației publice locale, raportate potrivit legii).

Cheltuielile bugetului de stat anul 2021, se majorează, pe sold, cu suma de 9,98 miliarde lei

 • Cheltuielile de personal se majorează cu 225,3 milioane lei;
 • Cheltuielile cu bunuri și servicii se majorează cu 1,64 miliarde lei;
 • Cheltuielile cu subvențiile cresc cu 377,9 milioane lei;
 • Transferurile între unități ale administrației publice se majorează cu 1,5 miliarde lei;
 • Alte transferuri se majorează cu 2,26 miliarde lei;
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare se majorează cu 52 milioane lei;
 • Cheltuielile cu asistența socială cresc cu 15,9 milioane lei;
 • Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 se majorează cu 1.96 miliarde lei;
 • Alte cheltuieli cresc cu 714,8 milioane lei;
 • Fondurile de rezervă se majorează cu 800 milioane lei;
 • Cheltuielile de capital se majorează cu 432,1 milioane lei.
VIDEO Ora de Profit.ro la Prima TV - Ministrul Năsui propune impozit zero pe salariul minim din 2022 în HoReCa CITEȘTE ȘI VIDEO Ora de Profit.ro la Prima TV - Ministrul Năsui propune impozit zero pe salariul minim din 2022 în HoReCa

Cine primește bani

Ministerul Sănătății: +3,72 miliarde lei, din care 1,9 miliarde lei pentru achiziția de vaccinuri anti COVID-19 (500 milioane lei), implementarea măsurilor de stimulare a vaccinării anti COVID-19 (50 milioane lei), medicamente, derularea programelor naționale de sănătate, cheltuieli de personal și 1,81 miliarde lei transferuri pentru echilibrarea bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate. De asemenea, se propune suplimentarea cu 425 milioane lei a cheltuielilor din venituri proprii ale Ministerului Sănătății pentru finanțarea activităților privind aprobarea substanțelor active ale produselor biocide și autorizarea produselor biocide concomitent cu majorarea veniturilor proprii care se constituie din tarifele încasate;

Ministerul Finanțelor – Acțiuni Generale: +3 miliarde lei, din care: +15 milioane lei Subvenții, +800 milioane lei Fond de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, +600 milioane lei Contribuția României la bugetul UE, 600 milioane lei transferuri către întreprinderi în cadrul schemelor de ajutor de stat,  -12,9 milioane lei Fond de premiere pentru Loteria bonurilor fiscale și + un miliard lei Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020 pentru asigurarea sumelor necesare refinanțării proiectelor pentru beneficiari și/sau continuării finanțării proiectelor în cazul indisponibilității temporare a fondurilor europene;

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației: +2,24 miliarde lei. Propunerea de rectificare a avut în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului.  Se propune asigurarea sumei de 2 miliarde lei pentru Programul Național de Dezvoltare Locală, a sumei de 100 milioane lei pentru Programului național de construcții de interes public sau social derulat de Compania Națională de Investiții și a sumei de 144 milioane lei pentru Programul de economisire și creditare în sistem colectiv conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 99/2006;

Ministerul Educației: + 964,4 milioane lei, pe total, din care 210 milioane lei de la bugetul de stat pentru asigurarea cheltuielilor de personal aferente personalului din învățământul preuniversitar și a finanțării de bază a învățământului superior și 754,4 milioane lei cheltuielile efectuate din venituri proprii pentru investiții și realizarea unor proiecte finanțate din fonduri europene derulate de instituțiile de învățământ superior. Instituțiile de învățământ superior vor avea posibilitatea să utilizeze 299 milioane lei din soldurile anilor precedenți;

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene: + 760,72 milioane lei. Se propune asigurarea sumelor necesare pentru finanțarea proiectelor cu finanțare din fonduri europene (750 milioane lei), achitarea obligațiilor stabilite prin titlurile executorii pentru punerea în executare a Deciziei civile definitive a ICCJ nr. 203/2021 în dosarul 146/2/2016 (6,3 milioane lei), pentru achitarea integrală și ridicarea popririi înființată asupra conturilor MIPE și pentru închiderea programului PHARE 2006 (4,5 milioane lei);

INFOGRAFICE România - la coada UE și în acest an la măsuri fiscale pentru susținerea economiei în contextul pandemiei de coronavirus CITEȘTE ȘI INFOGRAFICE România - la coada UE și în acest an la măsuri fiscale pentru susținerea economiei în contextul pandemiei de coronavirus

Ministerul Energiei: + 650,59 milioane lei, per sold. Se propune asigurarea sumelor necesare pentru reîntregirea veniturilor rezultate din privatizare utilizate pentru acordarea unei finanțări sub formă de grant Societății "Complexul Energetic Oltenia" conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr.21/2021 (664,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la cheltuieli de personal (-12 milioane lei) și bunuri și servicii (-1,5 milioane lei);

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii: +625,7 milioane lei, per sold. Se propun asigurarea de sume suplimentare pentru subvenții pentru transportul de călători cu metroul (+83 milioane lei), pentru întreținerea infrastructurii rutiere (+170 milioane lei), pentru finalizarea proiectelor cu finanțare externă nerambursabilă aferente perioadei de programare 2007-2013 (+50 milioane lei), pentru decontarea facilităților de care beneficiază diferite categorii sociale (+100 milioane lei), pentru participarea la capitalul social al operatorilor economici aflați sub autoritatea ministerului (+229,8 milioane lei), precum și pentru plata ratelor aferente creditelor externe (+5,2 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-1,4 milioane lei), dobânzi (-1,4 milioane lei), precum și la cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă (-9,6 milioane lei);

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor: +533,8 milioane lei, pentru asigurarea cheltuielilor de personal (5 milioane lei), implementarea de către Administrația Națională ”Apele Române” a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile (200 milioane lei), pentru achitarea obligației de plată impusă României ca urmare a litigiului internațional cu OMV Petrom potrivit deciziei Tribunalului Arbitral din cadrul Curții Internaționale de la Paris (328,5 milioane lei), precum și pentru asigurarea ratelor la Acordul de Împrumut Subsidiar – BIRD 4835 ”Servicii Municipale”/KFW (0,3 milioane lei). Totodată, s-au asigurat creditele de angajament necesare demarării procedurilor de achiziție pentru proiectele cu finanțare din fonduri europene derulate de către Administrația Națională ”Apele Române” (1.360,6 milioane lei);

DOCUMENT Separarea Vămii de ANAF a primit ultimul aviz CITEȘTE ȘI DOCUMENT Separarea Vămii de ANAF a primit ultimul aviz

Ministerul Finanțelor: +168,8 milioane lei, per sold. Se propune alocarea de fonduri suplimentare pentru plata sumelor din titlurile de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare (+199 milioane lei) și pentru plata drepturilor în condițiile reluării activității personalului la sediile ANAF și instituțiilor subordonate (15 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la proiectele finanțate din fonduri europene (-2,6 milioane lei), active nefinanciare (-25 milioane lei) și active financiare (-17,5 milioane lei);

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale: +150 milioane lei. Se propune alocarea de sume suplimentare necesare pentru acordarea sprijinului financiar aferent motorinei utilizată în agricultură pentru trimestrul II al anului 2021 (+150 milioane lei), pentru realizarea Programului național antigrindină (+26 milioane lei), pentru onorarea obligațiilor de plată stabilite în sarcina agențiilor de plăți (+2 milioane lei), precum și pentru plata despăgubirilor civile aflate în sarcina instituțiilor publice din subordine (+1,1 milioane lei). Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la transferuri între unități ale administrației publice (-29,1 milioane lei);

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor: +134,1 milioane lei, per sold. Se propune alocarea suplimentară a 150 milioane lei necesară atribuirii și plății contractelor de concesiune încheiate cu medicii veterinari și pentru plata despăgubirilor acordate proprietarilor ale căror animale au fost afectate în contextul evoluției pestei porcine africane și a 1 milion lei în vederea asigurării drepturilor salariale pentru personalul Autorității. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii la bunuri și servicii (-1,9 milioane lei), la fonduri externe nerambursabile ca urmare a neefectuării primei campanii de vaccinare antirabică la vulpi (-14,1 milioane lei), la sumele aferente plății creanțelor salariale și sume aferente persoanelor cu handicap neîncadrate (-0,05 milioane lei) și la cheltuieli de capital (-0,9 milioane lei);

Serviciul Român de Informații: +116,9 milioane lei pentru asigurarea drepturilor salariale (28,7 milioane lei), plata obligațiilor către furnizorii de utilități și asigurarea funcționalității tehnicii de înzestrare (20 milioane lei), asigurarea asistenței medicale pentru personalul instituției (1,3 milioane lei) și a pensiilor militare (65 milioane lei), precum și pentru derularea proiectelor finanțate din fonduri europene (1,9 milioane lei);

Autoritatea Electorală Permanentă: +101,75 milioane lei. Se propune alocarea de sume suplimentare pentru subvențiile alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea partidelor politice în conformitate cu prevederile art.18 alin (2) din Legea nr. 334/2006 privind finanțarea activității partidelor politice și a campaniilor electorale, republicată (100 milioane lei) și pentru drepturile salariale ale personalului Autorității (1 milion lei);

Guvernul se pregătește să schimbe procedura de autorizare a caselor de schimb valutar. Pentru capitalul social la înființare, de 350.000 lei, nu va mai trebui dovedită proveniența banilor CITEȘTE ȘI Guvernul se pregătește să schimbe procedura de autorizare a caselor de schimb valutar. Pentru capitalul social la înființare, de 350.000 lei, nu va mai trebui dovedită proveniența banilor

Secretariatul General al Guvernului: +89,9 milioane lei per sold. Propunerea de rectificare a avut în vedere diminuarea cheltuielilor de personal cu 20,8 milioane lei, având în vedere execuția pe primele 6 luni ale anului, precum și suplimentarea cu: 20,8 milioane lei a cheltuielilor cu bunuri și servicii, 71,8 milioane lei a sumelor alocate pentru sprijinirea cultelor religioase, 8,2 milioane lei pentru sprijinirea organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale altele decât cele care primesc subvenții de la bugetul de stat și 9,9 milioane lei pentru bursele românilor de pretutindeni;

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului: + 40,65 milioane lei, per sold. Se propune suplimentarea cu 60 milioane lei pentru derularea programului START UP Nation și cu 7 milioane lei pentru asigurarea sumelor necesare plății drepturilor salariale. Având în vedere execuția cheltuielilor pe primele 6 luni ale anului și necesarul de finanțare până la finele anului s-au identificat economii în principal la bunuri și servicii (-4,2 milioane lei), subvenții (-14,15 milioane lei) și transferuri (-8 milioane lei);

Ministerul Tineretului și Sportului: +23,2 milioane lei, în principal pentru realizarea proiectelor finanțate din fonduri europene derulate de minister, asigurarea drepturilor de natură salarială pentru personal și a rentelor viagere care se acordă sportivilor;

Academia Română: +22,6 milioane lei, per sold, pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului și pentru finanțarea cheltuielilor unităților medicale din subordine;

Serviciul de Informații Externe: +17,25 milioane lei în principal pentru asigurarea drepturilor salariale și 117 milioane lei reprezentând credite de angajament pentru demararea de proiecte multianuale de investiții;

Ministerul Justiției: +13,1 milioane lei pentru lucrări de investiții la sediile instanțelor judecătorești;

Ministerul Culturii: +12,3 milioane lei pentru realizarea de proiecte culturale și pentru finanțarea instituțiilor publice de cultură din subordine;

Serviciul de Telecomunicații Speciale: + 41,2 milioane lei pentru plata chiriilor aferente spațiilor tehnice și pe piloni închiriate pentru instalarea de echipamente de comunicații (+15 milioane lei), pentru derularea proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (+0,7 milioane lei), pentru continuarea procesului de modernizare și extindere a infrastructurilor și sistemelor de tehnologia informației și de comunicații aflate în administrare (+15 milioane lei) și pentru lucrări de investiții angajate în anul 2020 (+10,5 milioane lei);

Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării este autorizat să repartizeze sumele reținute în proporție de 10%, iar creditele de angajament aprobate acestuia se majorează cu 30 milioane lei pentru demararea unor lucrări de natura investițiilor la institutele naționale de cercetare-dezvoltare din coordonare.

Ministerul Muncii și Protecției Sociale: -2,78 miliarde lei, per sold. Se propune diminuarea transferurilor pentru echilibrarea bugetului de asigurări sociale de stat cu 3,32 miliarde lei, în principal ca urmare a creșterii veniturilor bugetului asigurărilor sociale de stat aferente sistemului public de pensii și majorarea transferurilor către bugetul asigurărilor pentru șomaj cu suma de 547,1 milioane lei.

Fondurile alocate de la bugetul de stat prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 pentru Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Afacerilor Externe nu se modifică. Aceste ministere sunt autorizate prin rectificarea bugetară să repartizeze sumele reținute în proporție de 10%, care pot fi astfel angajate și utilizate până la finele anului.

Bugetul instituțiilor/activităților finanțate integral și/sau parțial din venituri proprii se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 1,09 miliarde lei.

Bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate se majorează atât la venituri cu suma de 2,6 miliarde lei și la cheltuieli cu suma de 3,6 miliarde lei credite de angajament și 2,6 miliarde lei credite bugetare pentru asigurarea cheltuielilor cu medicamentele și serviciile medicale, a drepturilor salariale pentru personalul din unitățile sanitare publice și pentru plata indemnizațiilor aferente concediilor medicale.

viewscnt
Afla mai multe despre
buget
deficit bugetar
rectificare
pib
guvern