Directorul pentru Relații cu Instituții Naționale și Internaționale în cadrul CEC Bank vine la Maratonul Fondurilor Europene, organizat de PROFIT NEWS TV

Directorul pentru Relații cu Instituții Naționale și Internaționale în cadrul CEC Bank vine la Maratonul Fondurilor Europene, organizat de PROFIT NEWS TV
Profit.ro
Profit.ro
scris 26 mai 2024

Ramona Ivan, Director Relații cu Instituții Naționale și Internaționale în cadrul CEC Bank, vine la Maratonul Fondurilor Europene, programat să fie organizat de PROFIT NEWS TV pe 30 mai.

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Corina Dent, Excedent, Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a). Parteneri: Auchan, Kaufland, Liberty Steel
25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar

Cu această ocazie vor fi prezentate, pe lângă multe alte proceduri importante, și etapele necesare care trebuie parcurse de antreprenori pentru a obține fonduri UE, începând de la ideea de dezvoltare și până la finalizarea implementării proiectelor investiționale cu componentă nerambursabilă

Vor fi explicate și erorile des întâlnite care împiedică antreprenorii să-și implementeze proiectele investiționale cu succes.

CEC Bank a finanțat până în prezent 3.243 proiecte investiționale cu componentă nerambursabilă cu o valoare totală de 9,4 miliarde lei. Componenta nerambursabilă în cadrul acestor proiecte a fost de 22,4 miliarde lei.

Proiectele au fost implementate atât de autorități publice (521 proiecte finanțate prin credite cu o valoare de 2,7 miliarde lei), cât și de companii în vederea dezvoltării activității acestora (2.722 proiecte finanțate prin credite cu o valoare de 6,7 miliarde lei)

Banca deține o serie de produse de finanțare customizate în funcție de nevoile beneficiarilor și caracteristicile proiectelor investiționale, asigurând prefinanțarea grantului sau cofinanțarea cheltuielilor adiționale celor asigurate prin componenta de ajutor nerambursabil în cadrul proiectului investițional.

În octombrie 2023, CEC Bank și FEI au semnat Acordul de Garantare în cadrul InvestEU – Compartimentul pentru Stat Membru România (cel de-al patrulea acord), asigurând astfel garanții de portofoliu după cum urmează:

    Garanția de portofoliu pentru Competitivitatea IMM-urilor, pentru îmbunătățirea competitivității întreprinderilor prin facilitarea accesului la finanțare
    Garanția de portofoliu pentru Sustenabilitate, pentru îmbunătățirea accesului la finanțare a întreprinderilor ale căror investiții contribuie la transformarea ecologică și durabilă a economiei

În baza acestor garanții de portofoliu, Banca poate acorda finanțări cu o dobândă avantajoasă și garanții colaterale minime alături de garanția de portofoliu atât pentru implementarea unor proiecte investiționale, cât și pentru susținerea capitalului de lucru al IMM-urilor/Întreprinderilor mici cu capitalizare medie.

Context

România are la dispoziție 83.2 miliarde de euro în perioada următoare din PNRR (Planul Național de Redresare și Reziliență) și din Fondurile Europene de Coeziune.

• Prin PNRR, România are o alocare de 28.5 miliarde euro, din care 13.5 miliarde euro ca asistență financiară nerambursabilă și 14.9 miliarde euro asistență financiară rambursabilă.

• România a primit până acum 9.4 miliarde euro din sumele alocate prin PNRR. Comisia Europeană a considerat că România nu a îndeplinit satisfăcător jaloanele 129 și 133 și a emis decizie de suspendare parțială în suma de 53 milioane euro. Pentru aceste jaloane, România trimite documente justificative către Bruxelles pentru a obține calificativul de îndeplinire satisfăcătoare.

• României i-au fost alocate în total 31,5 miliarde euro ca parte a politicii de coeziune în perioada 2021-2027, în cadrul acordului său de
parteneriat cu Comisia Europeană, pentru promovarea coeziunii economice, sociale și teritoriale a regiunilor sale, precum și a tranziției sale verzi și digitale.

• Rata de absorbție a fondurilor europene alocate României pentru exercițiul financiar 2021-2027 a ajuns în prezent la 4%, a declarat pentru Profit.ro ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Adrian Câciu. Acesta a estimat că, până la finele anului, rata de absorbție va ajunge la peste 10%.

• Pe lângă alocarea europeană, Guvernul trebuie să contribuie cu 13,6 miliarde euro alocare națională, astfel că fondurile totale pentru
cele 8 programe operaționale naționale însumează 45,1 miliarde euro.

8 programe operaționale în fondurile de coeziune:
• Educație și ocupare – 4.32 mld EUR
• Transport – 9.68 mld EUR
• Dezvoltare Durabilă – 5.25 mld EUR
• Sănătate – 3.88 mld EUR
• Incluziune și demnitate socială – 4.11 mld EUR
• Tranziție justă – 2.53 mld EUR
• Asistență tehnică – 0.96 mld EUR
• Creștere Integentă, Digitalizare și Instrumente Financiare – 2.20 mld EUR

• Pentru exercițiul financiar 2014-2020, rata de absorbție, conform ultimelor date, publicate la 31 martie, ajunsese la 96,35%, din cele 23,19 miliarde euro alocate prin politica de coeziune, pentru programele operaționale Infrastructură Mare, Regional, Capital Uman, Competitivitate, Capacitate Administrativã și Asistență Tehnică.

• Pentru exercitiul financiar 2007 – 2014, rata de absorbtie a fost de 91.13%, din cele 40.254 miliarde euro - Fonduri de pre-aderare reprezentând 2.8 miliarde euro și 38.402 miliarde euro,.fonduri post-aderare.

Programe deschise:

1. Programul național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții -

2. Elecric Up - ajutor de minis - 150.000 euro/beneficiar, care reprezintă 75% din valoarea cheltuielilor eligibile.

3. Femeia Antreprenor - maximum 200.000 lei/beneficiar, sumă care poate reprezenta maximum 95% din valoarea cheltuielilor eligibile

4. Schema de ajutor de stat având ca obiectiv dezvoltarea regională prin stimularea realizării de investiții - minimum 50 milioane lei,
respectiv echivalentul a aproximativ 10 milioane euro

5. Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini țintele de reciclare din pachetul de economie circulară - Valoarea
maximă eligibilă a ajutorului de stat acordat în cadrul unui proiect este de 8.400.000 euro/proiect, echivalentul a 41.698.440 lei fără TVA; Valoarea minimă eligibilă care poate fi solicitată în cadrul proiectului este de 500.000 euro.

6. Programul național pentru dezvoltarea producției interne de produse și materiale de construcții - Investiții tehnologice în IMM- uri: Valoarea minimă a finanțării nerambursabile: 25.000 euro; Valoarea maximă a finanțării nerambursabile: 200.000 euro; Pentru startup-uri, valoarea maximă a finanțării nerambursabile nu va depăși 100.000 euro.

7. Investiții productive pentru microîntreprinderile din Regiunea Nord-Vest; Valoarea minimă nerambursabilă a unui proiect: 20.000 euro; Valoarea maximă nerambursabilă a unui proiect: 200.000 euro.

8. Creșterea competitivității microîntreprinderilor, Regiunea Sud-Est: Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate – 20.000 euro. Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile solicitată – 200.000 euro

9. Intensificarea creșterii durabile și a competitivității Microîntrepinderilor și Întreprinderilor Mici din Regiunea Sud- Muntenia. Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate – 50.000 euro. Valoarea maximă a asistenței financiare nerambursabile solicitată – 200.000 euro.

10. Intensificarea creșterii durabile și a competitivității Microîntrepinderilor, Întreprinderilor Mici și Întreprinderilor MijlociI din Regiunea Sud-Muntenia Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate - 300.000 euro

11. Imbunătățirea competitivității și a inovării în microîntreprinderi și IMM (Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea. Valoarea minimă a eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro.Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 1.500.000 euro

12. Îmbunătățirea competitivității și a inovării în Microîntreprinderi Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea; Valoarea minimă a eligibilă a unui proiect este de 25.000 euro. Valoarea maximă eligibilă a unui proiect este de 200.000 euro.

13. Sprijin pentru IMM. Pentru codurile CAEN aferente activităților de producție: minimum 300.000 euro ; maximum 4.000.000 euro. Pentru codurile CAEN aferente activităților de servicii: minimum 200.000 euro ; maximum 1.000.000 euro

14. Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă (Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș), Minim – 200.000 euro;; Maxim – 8.000.000 euro

15. Intensificarea creșterii durabile și a competitivității Microîntrepinderilor, Întreprinderilor Mici și Întreprinderilor MijlociI din Regiunea Sud-Muntenia Valoarea minimă a asistenței financiare nerambursabile solicitate - 300.000 euro

16. Sprijin pentru creșterea durabilă a microîntreprinderilor și crearea de locuri de muncă (Gorj, Hunedoara, Dolj, Galați, Prahova, Mureș0 Valoarea finanțării nerambursabile acordate este de: Minim – 50.000 euro; Maxim – 200.000 euro.

17. „INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII AGRICOLE”:

18. Sprijinirea investițiilor în noi capacități de producere a energiei electrice produsă din surse regenerabile Energie eoliană - 700.000 Euro/MW; Energie solară:; 450.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de până la 5 MW (inclusiv); 360.000 Euro/MW – pentru capacitățile instalate de peste 5 MW, Energie hidro - 1.805.000 Euro/MW

Teme de dezbatere

• Cum evaluăm atragerea fondurilor europene până la acest moment?

• Cum procedăm pentru a maximiza atragerea de fonduri europene și implementarea proiectelor?

• Care sunt pașii pentru a aplica și obține fonduri europene?

• Care sunt serviciile pe care le oferă companiile de consultanță?

• De unde pot fi luate informațiile despre liniile de finanțare deschise?

• Greșeli frecvente făcute de aplicanții la finanțări europene.

• De ce sunt blocate o parte din fondurile din PNRR și ce șanse sunt ca aceste probleme să fie remediate?

viewscnt
Afla mai multe despre
maraton
fonduri ue