DECIZIE Avocații vor putea fi mandatari autorizați pentru procedurile în fața OSIM. Guvernul s-a opus

DECIZIE Avocații vor putea fi mandatari autorizați pentru procedurile în fața OSIM. Guvernul s-a opus
Ovidiu Bărbulescu
Ovidiu Bărbulescu
scris 7 feb 2024

Avocații, nu doar consilierii în proprietate industrială, vor fi incluși în categoria mandatarilor autorizați pentru procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci (OSIM), conform unui proiect legisislativ adoptat de Parlament, prin votul final al deputaților. 

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iunie - Medika TV - Maratonul Sănătății dentare. Parteneri: Corina Dent, Excedent, Maxilomed, Regina Maria Dental Clinics
27 iunie - Maraton Profit News TV - Maraton Made in Romania (ediția a II-a). Parteneri: Auchan, Kaufland, Liberty Steel
25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar

Argumentele inițiatorilor

Modificarea a fost propusă de parlamentrii USR, care arată că Legea nr.51/1995 privind organizarea și exercitarea profesiei de avocat prevede că exercitarea profesiei de avocat estecompatibilă cu“calitatea de arbitru, mediator, conciliator sau negociator, consilier fiscal, consilier în proprietate industrială, traducător autorizat, practician în insolvență, responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, expert în executarea contractelor cu finanțare europeană“.

Mai mult, ințiatorii subliniază că în toate statele membre ale UE, cu excepția României și Estoniei, avocați naționali, fără nicio condiționare, pot avea calitatea de legal practitioner pentru a reprezenta cetățenii în fața Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectualã (EUIPO).

”În România, în schimb, pentru a dobândi aceastã calitate, este necesar ca persona să cumuleze atât funcția de avocat, cât și pe aceea de consilier în proprietate industrială, ca o consecință a faptului că în legislația internã numai consilierul în proprietate industrialã poate fi mandatar autorizat pentru a reprezenta persoanele în fața OSIM”, arată inițiatorii proiectului, inițiat și susținut de senatori de profesie avocați.

Potrivit acestora, realitatea juridica confirmă, totodată,  că persoanele care doresc înregistrarea unei mărci, a unei indicații geografice, desen, model sau brevet de invenție, primesc, oricum, de facto consiliere de la avocați, care le întocmesc actele, dar nu îi reprezintã în fața OSIM, neavând de lege lata posibilitatea de a fi mandatar autorizat.

”Redactarea actelor si întomirea dosarului de catre avocat nu este interzisă de lege, ceea ce face nefirească limitarea acestuia de a încheia un contract de mandat cu persona interesată pentru reprezentarea intereselor acesteia în cazul procedurii de ănregistrare a unor mârci. Cu alte cuvinte, avocatul poate efectua aproape tot procesul necesar pentru înregistrarea cererii la OSIM, dar nu poate avea calitatea de mandatar autorizat de lege, deci nu poate depune actele în numele persoanei, neputând finaliza el însuși acest proces”, mai subliniază inițiatorii.

Executivul a transmis Parlamentului că, deși prevederea legală invocată permite cumulul profesiei de avocat cu calitatea de consilier în proprietate industrială, practician în insolvență, mediator, nu conduce în mod automat la exercitarea activităților specifice acestor calități/profesii, cunoscut fiind că pentru a dobândi în mod legal calitățile/profesiile precizate la art.16 lit.d) din Legea nr.51/1995 este necesară efectuarea unei specializări, susținerea unui examen de atestare și înscrierea într-un tablou gestionat de autoritatea competentă în materie (ex: Uniunea Națională a Practicienilor în Insolvență din România, Consiliul de Mediere, Camera Națională a Consilierilor în Proprietate Industrială etc.).

Calitatea de membru al Camerei Naționale a Consilierilor în Proprietate Industrială din România (CNPIR) nu se dobândește “în mod formal”, susține Guvernul, ci doar în urma unor cursuri de instruire teoretică și practică ținute de specialiști din cadrul OSIM în domeniul invențiilor, mărcilor, desenelor și modelelor ce au ca scop însușirea de cunoștințe specifice pentru efectuarea procedurilor de obținere a protecției.

Executivul mai arată că însușirea cunoștințelor practice de specialitate se realizează în cadrul acestor cursuri și este esențială pentru întocmirea documentației aferente procedurilor de obținere a protecției care se desfășoară în fața OSIM după cum urmează: - întocmirea documentației în vederea obținerii titlurilor de protecție; - formularea unei observații la înregistrarea unei mărci; - formularea unei opoziții la înregistrarea unei mărci; - formularea unei observații la înregistrarea unui desen/model; -întocmirea răspunsului la un Aviz de refuz provizoriu la înregistrarea unei mărci; -întocmirea documentației de brevetare care include redactarea descrierii invenției, a revendicărilor și desenelor invenției.

Mai mult, în domeniul invențiilor, pe lângă cunoștințele juridice pe care le deține un avocat, sunt necesare și cunoștințe tehnice astfel încât acesta să înțeleagă soluția tehnică ce urmează a fi brevetată și să fie în măsură să întocmească descrierea invenției și să redacteze revendicările și desenele invenției. De asemenea, redactarea revendicărilor constituie un element foarte important pentru definirea întinderii protecției prin raportare la soluțiile deja cunoscute în stadiul tehnicii, activitate care poate fi efectuată doar de o persoană care deține cunoștințe de specialitate, mai susține Guvernul.

Acesta subliniază că la nivel european s-a statuat că reprezentarea persoanelor fizice și juridice în procedurile derulate în fața oficiilor europene de proprietate poate fi efectuată de mandatarii autorizați înscriși pe o listă ținută în acest scop de Oficiul European de Brevete (OEB) precum și de un avocat autorizat în unul din statele contractante, în măsura în care el este îndreptățit în statul respectiv să acționeze ca mandatar autorizat în materie de brevete de invenție.

SCRISOARE a consultanților fiscali către Iohannis: Proiectul lui Ciolacu și Ciucă privind evaziunea este interpretabil și plin de erori. Probleme de logică și contradicții: lovește contribuabilii de bună credință CITEȘTE ȘI SCRISOARE a consultanților fiscali către Iohannis: Proiectul lui Ciolacu și Ciucă privind evaziunea este interpretabil și plin de erori. Probleme de logică și contradicții: lovește contribuabilii de bună credință

Prevederile proiectului

La articolul 3 din Legea nr. 84/1998 privind privind mărcile și indicațiile geografice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 856 din 18 septembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, litera j) se modifică și va avea următorul cuprins:

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

„j) mandatar autorizat - persona care exercită profesia de avocat sau de consilier in proprietate industrială și care poate reprezenta o parte interesatã în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci, denumit în continuare mandatar; "

Art. II - La articolul 2 din Legea nr. 129/1992 privind protecția desenelor sș modelelor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 242 din 04 aprilie 2014, cu modificările și completarile ulterioare, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

„h) mandatar autorizat - persoana care exercită profesia de avocat sau de consilier în proprietate industrială și care poate reprezenta o parte interesatã în procedurile în fața O.S.I.M.;"

Art. III - La articolul 2 din Legea nr. 64/1991privind privind brevetele de invenție, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 613 din 19 august 2014, cu modificările și completările ulterioare, litera h) se modifică și va avea următorul cuprins:

În înţelesul prezentei legi, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

„h) mandatar autorizat - persoana care exercită profesia de avocat sau de consilier în proprietate industrială și care poate reprezenta o parte interesată în procedurile în fața Oficiului de Stat pentru Invenții și Mărci".

Pentru a intra în vigoare, proiectul trebuie promulgat de șeful statului.

 

viewscnt
Afla mai multe despre
avocat
mandatar
autorizat
osim
invente
marci
proiect
senat