ANRE a adoptat un nou standard de performanță pentru furnizori. Despăgubiri suplimentare acordate consumatorilor

ANRE a adoptat un nou standard de performanță pentru furnizori. Despăgubiri suplimentare acordate consumatorilor
scris 8 feb 2017

Furnizorii de energie electrică de ultimă instanță (S.C. CEZ VANZARE S.A., S.C. ELECTRICA FURNIZARE S.A., S.C. ENEL ENERGIE MUNTENIA S.A., S.C. ENEL ENERGIE S.A., S.C. E.ON ENERGIE ROMANIA S.A.) sunt obligați să despăgubească clienții casnici și în situația în care aceștia nu respectă termenele prevăzute în Procedura privind acordarea despăgubirilor pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea.

Aceasta este doar una dintre prevederile noului Standard de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, adoptat miercuri de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Prin noul Standard adoptat, furnizorii de ultimă instanță preiau, la prima vedere, plata despăgubirilor de la operatorii de distribuție. Oricum fiecare furnizor de ultimă instanță este partea a unui grup din care face parte și operatorul de rețea care deține monopolul de distribuție zonal, ceea ce face ca plata să fie făcută tot de același grup (Enel, E.ON, Electrica sau CEZ).

Decizie: Transenergo, unul dintre cei mai mari furnizori și traderi de energie, a intrat în insolvență CITEȘTE ȘI Decizie: Transenergo, unul dintre cei mai mari furnizori și traderi de energie, a intrat în insolvență

Procedura, adoptată încă din decembrie 2015, prin Ordinul ANRE nr. 177/2015, preciza că despăgubirile se acordă de către operatorii de rețele de distribuție a energiei electrice, direct sau prin intermediul furnizorilor de energie pentru aparate electrocasnice alimentate la tensiuni de 230V/400V, cu excepția lămpilor electrice și a receptoarelor electrotermice fără componente electronice, cum ar fi radiatoarele, cuptoarele sau plitele. Nu se acordă despăgubiri dacă supratensiunile care au provocat defecțiunile sunt de origine atmosferică.

Cuantumul despăgubirilor

În cazul în care este posibilă repararea aparatelor electrocasnice deteriorate, valoarea despăgubirilor va fi egală cu valoarea reparațiilor. Dacă nu este posibilă repararea și consumatorii afectați dețin documentele de achiziție ale aparatelor, valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea de achiziție a aparatelor ponderată cu diferența dintre durata medie de utilizare și durata efectivă de utilizare, raportată la durata medie de utilizare, dar cel puțin 50% din valoarea de achiziție. Dacă respectivii consumatori nu dețin documentele de achiziție și declară pe proprie răspundere o durată efectivă de utilizare mai mică decât durata medie de utilizare, valoarea despăgubirilor este egală cu valoarea minimă de piață a unui aparat nou similar ponderată cu diferența dintre durata medie de utilizare și durata efectivă de utilizare, raportată la durata medie de utilizare, dar cel puțin 50% din valoarea aparatului nou.

Indiferent dacă clienții dețin sau nu documentele de achiziție, dacă durata efectivă de utilizare a aparatelor deteriorate este mai mare sau egală cu durata medie de utilizare, valoarea despăgubirilor este egală cu 50% din valoarea minimă identificată de operatorul de rețea pe piață ca preț pentru un aparat similar.

Ce termene erau prevăzute în Procedură?

În plus, plata este obligatorie și dacă aceștia nu respectă termenele prevăzute în Procedură.

Consumul mare de gaze și scăderea stocurilor obligă la suprasolicitarea centralelor pe păcură CITEȘTE ȘI Consumul mare de gaze și scăderea stocurilor obligă la suprasolicitarea centralelor pe păcură

Potrivit procedurii, în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la apariția supratensiunii care a provocat defecțiunea, consumatorul trebuie să transmită în scris, fie direct operatorului de rețea (dacă are contract încheiat direct cu acesta), fie furnizorului de energie (în cazul în care contractul cu distribuitorul este încheiat prin intermediul furnizorului) o cerere de acordare a despăgubirilor. Ulterior, în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii cererii, operatorul de rețea programează de comun acord cu consumatorul data verificării la locul de consum a celor sesizate de consumator. În maxim 3 zile lucrătoare de la verificare, distribuitorul trebuie să anunțe consumatorul, direct sau prin furnizor, dacă, în urma verificării, este îndreptățit sau nu să primească despăgubiri. În cazul în care, în urma verificării, rezultă că este îndreptățit să primească despăgubiri, consumatorul trebuie să trimită în maxim 60 de zile lucrătoare (termen care poate fi prelungit, în cazuri justificate, până la 90 de zile) fie documentele de achiziție ale aparatelor, fie pe cele de reparare ale acestora. Operatorul de rețea trebuie să analizeze aceste documente în maxim 5 zile lucrătoare de la primirea lor și să stabilească cuantumul despăgubirilor.

Alte obligații ale furnizorilor

Potrivit Standardului adoptat miercuri de ANRE, în cazul contractelor de furnizare a energiei electrice negociate, în situația în care nu sunt îndeplinite nivelurile de calitate a serviciilor prestate, furnizorii să achite eventuale compensații clienților finali. Totodată este obligatorie determinarea trimestrială de către furnizori a valorilor indicatorilor de performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, pe categorii de clienți finali respectiv casnici, noncasnici mici, noncasnici mari.

Operatorilor economici care dețin licență de furnizare a energiei electrice, dar nu desfășoară activitate de furnizare la clienții finali, au obligația de a publica pe paginile proprii de internet, la termenele prevăzute în standard, pentru transmiterea la ANRE a raportărilor privind indicatorii de performanță, o informare prin care motivează faptul că nu au calculat și publicat indicatorii de performanță

De asemenea, furnizorul are obligația să organizeze și să mențină un punct unic de contact, care asigură o structură specializată în comunicarea cu clientul final. Această structură oferă clientului final posibilitatea prezentării, într-un loc prestabilit, prevăzut cu registratură proprie, care dispune de personal și dotare corespunzătoare pentru îndeplinirea serviciilor prevăzute în licența de furnizare a energiei electrice (contractare, facturare, încasare, informare, preluarea și soluționarea plângerilor de natura serviciilor prestate etc.) și care, după caz, coordonează punctele de informare regională/locală ale furnizorului, ce sunt ușor accesibile și situate la distanță de maximum 50 km de locurile de consum ale clienților finali proprii care beneficiază de serviciu universal.

Furnizorii mai sunt obligați să ofere clienților un serviciu permanent de voce și date, o adresă de poștă electronică, un număr de fax și o anexă care cuprinde informațiile strict necesare pe care solicitantul trebuie să le pună la dispoziția furnizorului, pentru întocmirea unei oferte de furnizare.

viewscnt
Afla mai multe despre
despăgubiri
compensații
supratensiune
furnizori
distribuitori
anre