Ce compensații vom primi cândva, dacă se oprește căldura și apa caldă în sistem centralizat

Ce compensații vom primi cândva, dacă se oprește căldura și apa caldă în sistem centralizat
Adi Mosoianu
Adi Mosoianu
scris 6 oct 2023

Operatorii de sisteme publice centralizate de alimentare cu căldură și apă caldă vor datora compensații clienților, dar și producătorilor care le livrează agent termic dacă vor depăși un număr maxim anual de întreruperi accidentale ale funcționării sistemelor, precum și un număr maxim anual de ore de prelungire, peste duratele anunțate, a întreruperilor programate, potrivit unui proiect analizat de Profit.ro. Numai că draftul de act normativ prevede și că, după intrarea sa în vigoare, primăriile care îi controlează pe operatori și care au în derulare sau prevăzute în strategia locală de alimentare cu energie termică unul sau mai multe proiecte de investiții pentru modernizarea, reabilitarea, retehnologizarea și/sau extinderea sistemelor, cum este Primăria Capitalei, vor putea stabili o perioadă de tranziție în aplicarea prevederilor Standardului, perioadă care nu va putea depăși data limită de finalizare a proiectelor și în care autoritățile locale vor stabili ele nivelurile de performanță în care trebuie să se încadreze operatorii, în funcție de starea sistemelor, și la depășirea cărora vor datora compensații. 

Urmărește-ne și pe Google News
Evenimente

25 iulie - Maraton Medika TV - Sanatatea Aparatului Urinar
30 iulie - Maraton Profit News TV: Inteligența Artificială în Economie

Profit.ro organizează, pe 19 octombrie, cu cei mai mari jucători în domeniu, Profit Energy.forum Ediția a VII- a - A doua iarnă de război în energie. Evenimentul, care va fi transmis în direct și la PROFIT NEWS TV, este organizat cu sprijinul Federației Asociațiilor Companiilor de Utilități din Energie (ACUE), Electrica Furnizare, Tinmar Energy, Black Sea Oil & Gas, Delgaz Grid, Artenie, Secrieru & Partners (AS Partners).

Detalii aici

Proiectul stipulează că operatorii vor avea ″dreptul″ la cel mult 4 întreruperi accidentale pe an/utilizator/producător ale serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat (SPAET).

DOCUMENT Guvernul a majorat taxele și a impus reguli mai stricte la jocuri de noroc CITEȘTE ȘI DOCUMENT Guvernul a majorat taxele și a impus reguli mai stricte la jocuri de noroc

″În cazul în care numărul de întreruperi neprogramate/accidentale ale SPAET depășește nivelul garantat (…), pentru fiecare întrerupere suplimentară, operatorul SPAET va plăti fiecărui utilizator/producător cu care are încheiat contract și care a fost afectat o compensație egală cu 1% din valoarea ultimei facturi de energie termică emise pentru, respectiv de către respectivul utilizator/producător″, se stipulează în draftul de act normativ.

Pragul permis de depășire a duratelor întreruperilor programate va fi de maximum 250 de ore an/utilizator/producător.

ULTIMA ORĂ BNR menține dobânda cheie și vede incertitudini mari la adresa inflației pe anul viitor din aplicarea pachetului fiscal CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ BNR menține dobânda cheie și vede incertitudini mari la adresa inflației pe anul viitor din aplicarea pachetului fiscal

″În cazul în care durata suplimentară a întreruperilor programate ale SPAET depășește nivelul garantat(…), pentru fiecare oră suplimentară, operatorul SPAET va plăti fiecărui utilizator/producător cu care are încheiat contract și care a fost afectat o compensație egală cu 0,03% din valoarea ultimei facturi de energie termică emise pentru, respectiv de către respectivul utilizator/producător″, scrie în proiect.

Operatorii vor fi obligați să analizeze trimestrial situația fiecărui contract, din punct de vedere al necesității de plată a compensațiilor menționate.

ANPC amendează Wizz Air, dar admite: Am întâmpinat mai multe obstacole CITEȘTE ȘI ANPC amendează Wizz Air, dar admite: Am întâmpinat mai multe obstacole

Ei vor datora compensații și pentru întârzieri în emiterea avizelor tehnice de branșare (maxim 60 de zile lucrătoare, compensație de 250 lei, plus 25 lei pentru fiecare zi de întârziere), depășiri ale numărului maxim admis de ore de funcționare a sistemelor cu cel puțin un parametru al agentului termic livrat în afara limitelor prevăzute de contracte (maxim 250 ore pe an, compensație de 0,1% din ultima factură pentru fiecare oră suplimentară), întârzieri în repararea sau înlocuirea contoarelor defecte (maxim 10 zile lucrătoare, compensație de 30 de lei pentru fiecare zi de întârziere) și… întârzieri la plata compensațiilor (maxim 60 de zile lucrătoare, compensație de 10 lei pentru fiecare zi de întârziere).

De asemenea, operatorii vor plăti despăgubiri pentru deteriorarea unor construcții, dacă aceasta s-a produs din cauza întreținerii/funcționării necorespunzătoare a instalațiilor/echipamentelor SACET aflate în vecinătatea respectivelor construcții, precum și pentru deteriorarea unor spații/instalații ale utilizatorilor din portofoliul său din cauza neasigurării, în punctele de delimitare, a parametrilor agentului termic conform clauzelor din contractele încheiate.

Foarte important, după cum am menționat, în localitățile unde sunt în derulare proiecte de investiții în îmbunătățirea sistemelor centralizate de încălzire, până la finalizarea acestora, operatorilor nu li se vor aplica nivelurile de performanță menționate în proiect, ci primăriile vor putea aproba niveluri tranzitorii anuale, ținând cont de starea tehnică a instalațiilor și de dimensiunea sistemelor, precum și în funcție de investițiile finalizate în anul anterior. Astfel, pe perioada de tranziție, operatorii vor datora compensații clienților și producătorilor de agent termic la neîncadrarea în nivelurile de performanță tranzitorii care vor fi stabilite de autoritățile locale și nu în cele prevăzute de prezentul proiect de Standard. 

ULTIMA ORĂ ANAF, amendă record pentru un mare lanț de magazine din România EXCLUSIV Cine este retailerul amendat CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ ANAF, amendă record pentru un mare lanț de magazine din România EXCLUSIV Cine este retailerul amendat

″Plata compensațiilor se poate face, după caz, prin luarea în considerare a sumelor corespunzătoare în facturile emise conform contractelor încheiate de operatorul SPAET cu solicitanții. Pentru plata despăgubirilor, operatorul SPAET poate conveni cu solicitanții termene și condiții specifice de plată, conform procedurii specifice. Orice litigiu privind respingerea/nesoluționarea de către operatorul SPAET a unei cereri pentru acordarea de compensații/despăgubiri conform prezentului Standard sau privind nerespectarea termenelor/condițiilor de plată a unei compensații/despăgubiri se supune soluționării instanțelor judecătorești competente″, mai stipulează documentul.

CONFIRMARE Ionuț Negoiță începe construcția unui nou ansamblu rezidențial major, pe un teren cumpărat de la IKEA CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Ionuț Negoiță începe construcția unui nou ansamblu rezidențial major, pe un teren cumpărat de la IKEA

În prezent, prevederi care au același scop/obiect cu cele din Standard se regăsesc în Regulamentul-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică, aprobat prin ordinul președintelui ANRSC nr. 91/2007, precum și în Contractul-cadru de furnizare a energiei termice, aprobat prin ordinul președintelui ANRSC nr. 483/2008, fără a exista o corelare și o aplicabilitate clară a acestora. (…) De la data intrării în vigoare a Standardului (…), nu se mai aplică prevederile din reglementările emise anterior, care au același scop/obiect cu cele din Standard. De asemenea, pentru o nerealizare a unui indicator de performanță garantat care face obiectul Standardului, plata compensației aferente se face conform prevederilor Standardului, nemaifiind aplicabile clauzele privind plata unor penalități, compensații sau despăgubiri, pentru aceeași nerealizare, din actele de atribuire/delegare a gestiunii SPAET și/sau din contractele încheiate de operatorul SPAET″, se menționează în nota de fundamentare a draftului.

De exemplu, actualul Regulament-cadru al serviciului public de alimentare cu energie termică stipulează că furnizorul are ca obligații ″(…) h) să furnizeze energia termică la gradul de asigurare stabilit prin contract și în condițiile de licentiere; i) să despăgubească utilizatorii pentru întreruperi în alimentarea cu energie termică care depășesc limitele gradului de asigurare în furnizare stabilite la lit. h)″, cu precizarea că ″În procedură proprie, furnizorul va (…) acorda despăgubiri, pentru utilizatorii față de care nu și-a respectat prevederile contractuale referitoare la calitatea energiei termice furnizate și la continuitatea serviciului în condițiile prezentului regulament″.

viewscnt
Afla mai multe despre
caldura apa calda
nu e caldura
nu e apa calda
avarie caldura apa calda
intrerupere caldura apa calda
compensatii intrerupere caldura apa calda