Distribuitorii vor cumpăra energie pentru a-și acoperi pierderile din rețele de la românii cu panouri solare pe acoperiș

Distribuitorii vor cumpăra energie pentru a-și acoperi pierderile din rețele de la românii cu panouri solare pe acoperiș
scris 24 nov 2016

Persoanele fizice care dețin centrale producătoare de energie regenerabilă cu puteri instalate mai mici de 100 kW pe loc de consum, precum și instituțiile de stat care și-au construit capacități de producție de energie verde cu fonduri UE, și care nu obțin în prezent venituri din aceste operațiuni, și-ar putea vinde de anul viitor energia electrică produsă operatorilor regionali de distribuție a energiei la rețelele cărora sunt racordate, pentru acoperirea pierderilor de energie din aceste rețele, la prețuri care vor fi stabilite de Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE).

Mai mult, producția de energie verde a instalațiilor deținute de aceste persoane și instituții ar putea avea acces prioritar garantat în rețele, ceea ce înseamnă că distribuitorii de energie vor fi obligați să cumpere o parte din energia necesară acoperirii pierderilor din rețelele de distribuție de la persoanele și instituțiile menționate, respectiv întreaga producție pe care centralele regenerabile ale acestora o livrează în rețele.

Prevederile apar în varianta revizuită a unui proiect de ordonanță de urgență de modificare a Legii nr. 220/2008 privind sistemul de subvenționare a energiei regenerabile, elaborat de Ministerul Energiei. Varianta inițială a draftului de act normativ, despre care Profit.ro a scris aici, stipula că atât particularii, cât și firmele cu centrale regenerabile de sub 100 kW, precum și instituțiile de stat menționate mai sus, vor livra gratuit în rețeaua electrică energia produsă, urmând să beneficieze, în compensație, de reducerea tarifelor de distribuție a energiei practicate de monopolurile regionale de resort la rețelele cărora își racordează centralele.

Contractele de muncă ale bugetarilor vor figura într-un registru public, după modelul REVISAL CITEȘTE ȘI Contractele de muncă ale bugetarilor vor figura într-un registru public, după modelul REVISAL

Ministerul a decis revizuirea proiectului de OUG în urma consultării publice derulate pe marginea acestuia. Despre alte modificări introduse prin revizuire puteți citi aici.

"Persoanele fizice care dețin unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată sub 100 kW pe loc de consum, precum și autoritățile publice care dețin capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile realizate, parțial sau total, din fonduri structurale, în proiecte care nu sunt „generatoare de venit” în sensul prevederilor art. 55 din Regulamentul (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune, pot vinde energia electrică produsă și livrată în rețeaua electrică aparținând operatorilor de distribuție concesionari, în vederea acoperirii consumului propriu tehnologic al rețelei electrice, caz în care aceștia au dreptul să beneficieze de un preț stabilit conform reglementărilor ANRE", se stipulează în cea mai recentă variantă a proiectului de OUG de modificare a legii privind subvenționarea energiei regenerabile.

Regulamentul UE invocat definește conceptul de proiect generator de venituri ca fiind "orice operațiune care implică o investiție în infrastructură a cărei utilizare este supusă unor redevențe suportate direct de utilizatori sau orice operațiune care implică vânzarea sau închirierea unui teren sau a unui imobil sau orice altă furnizare de servicii contra cost".

Cu alte cuvinte, pentru a beneficia de posibilitatea de a-și vinde energia regenerabilă produsă distribuitorilor la prețuri fixate de ANRE, persoanele fizice și instituțiile de stat trebuie să nu obțină în prezent nici un fel de venituri comerciale din deținerea de centrale de producție de energie verde, ceea ce exclude de la această posibilitate, de exemplu, primăriile care și-au construit centrale cu fonduri UE pentru alimentarea rețelelor locale de iluminat public. Din același motiv sunt excluse explicit firmele care dețin minicapacități de generare de energie regenerabilă și care își reduc costurile de operare alimentându-se cu curent electric din producția proprie.

Guvernul a avizat rectificarea: bugete tăiate la 9 ministere, Președinție, Parlament și servicii de informații, primarii primesc aproape 3 miliarde lei. Ministerele nu pot cheltui banii, derogare de la lege pentru salariile de la nivel local CITEȘTE ȘI Guvernul a avizat rectificarea: bugete tăiate la 9 ministere, Președinție, Parlament și servicii de informații, primarii primesc aproape 3 miliarde lei. Ministerele nu pot cheltui banii, derogare de la lege pentru salariile de la nivel local

Mai mult, producția de energie a persoanelor fizice care dețin centrale producătoare de energie regenerabilă cu puteri instalate mai mici de 100 kW pe loc de consum, precum și cea a instituțiilor de stat care și-au construit capacități de producție de energie verde cu fonduri UE, ar putea căpăta acces prioritar garantat în rețele, ceea ce înseamnă că distribuitorii de energie vor fi obligați să cumpere o parte din energia necesară acoperirii pierderilor din rețelele de distribuție de la persoanele și instituțiile menționate, respectiv întreaga producție pe care centralele regenerabile ale acestora o livrează în rețele.

"Pentru energia electrică produsă din surse regenerabile de energie contractată pe piața de energie electrică se asigură acces garantat la rețea, cu excepția energiei electrice care este contractată și vândută la preț reglementat în condițiile legii, pentru care se asigură accesul prioritar la rețea. ANRE stabilește regulile care să permită accesul garantat, respectiv prioritar, la rețele", se stipulează în proiect.

Proiectul de OUG mai prevede că, de la data intrării sale în vigoare, Ministerul Finanțelor Publice va avea la dispoziție 5 luni pentru a adapta cadrul legal, în vederea comercializării energiei electrice produse și livrate în rețeaua electrică de centralele electrice aparținând persoanelor fizice și autorităților publice menționate. Potrivit Codului Fiscal, vânzările de energie electrică din surse regenerabile sunt scutite de acciză.

Legea parteneriatului public-privat a fost promulgată, după trei ani de dezbateri, reexaminări și contestații la CCR CITEȘTE ȘI Legea parteneriatului public-privat a fost promulgată, după trei ani de dezbateri, reexaminări și contestații la CCR

Cele 8 monopoluri regionale de distribuție a energiei electrice au nevoie de cantități mari de energie pentru a-și acoperi pierderile survenite în rețele și le achiziționează în prezent de pe platformele bursei de energie OPCOM. De exemplu, doar Electrica Distribuție Muntenia Nord a cheltuit anul trecut pe achiziții de energie pentru consumul propriu tehnologic aproape 194 milioane lei, în scădere cu 3% față de 2014, grație atât scăderii necesarului de achiziție, cât și reducerii prețului mediu al energiei pe OPCOM.

Costurile pierderilor de energie din rețele sunt suportate de consumatorii finali pe facturi, fiind incluse în tarifele reglementate de distribuție stabilite de ANRE.

Potrivit unui raport al Curții de Conturi prezentat în primăvară, consumatorii au suportat pe facturile de curent electric pierderi de energie din rețelele de distribuție de peste 1 miliard de euro în perioada 2010-2013, în condițiile în care, în intervalul respectiv, tariful mediu de distribuție a energie electrice s-a majorat cu peste 13%, de la 176,20 la 200,30 lei/MWh, facturile consumatorilor fiind încărcate atât cu aceste pierderi de energie din rețele, cât și cu investițiile realizate de operatorii de distribuție tocmai în scopul reducerii pierderilor, investiții care s-au dovedit a fi ineficiente 

Dragu: ANAF va renunța la dosarele de evaziune deschise pentru prejudicii mai mici de 50.000 lei dacă sunt achitate CITEȘTE ȘI Dragu: ANAF va renunța la dosarele de evaziune deschise pentru prejudicii mai mici de 50.000 lei dacă sunt achitate

Pe de altă parte, la Senat a fost depus recent un proiect de modificare a Legii energiei electrice și gazelor naturale nr. 123/2012, care prevede că persoanele fizice clienți casnici de energie care dețin și capacități de producție de energie regenerabilă cu puteri mai mici de 500 kW vor putea, la cerere, să-și vândă energia produsă furnizorului cu care au contract, la același preț la care respectivul furnizor le vinde lor curent electric.

În plus, proiectul, elaborat de liberalul Nicolae-Vlad Popa, prevede că "în situația unei diferențe pozitive între producția de energie electrică a clientului casnic și consumul propriu casnic, cantitatea de energie injectată suplimentar se compensează timp de maxim 3 ani, iar surplusul rezultat se decontează la media pe cei trei ani a tarifului minim reglementat pe piața producătorilor de energie electrică".

Senatorul Popa mai cere, în proiectul său, acces direct la rețea pentru centralele consumatorilor casnici care sunt și producători, astfel încât aceștia să nu mai fie nevoiți să obțină autorizații și certificări speciale pentru instalațiile lor. Potrivit draftului de act normativ citat, distribuitorii de energie ar urma să fie obligați să racordeze la rețele aceste centrale în termen de maxim 30 de zile de la data depunerii cererilor de acces la rețea.

Fiscul francez va plăti informatorii care denunță cazuri de fraudă CITEȘTE ȘI Fiscul francez va plăti informatorii care denunță cazuri de fraudă

Consumatorii casnici de energie care sunt și producători apar, de altfel, și în recent publicatul proiect de Strategie energetică națională elaborat de ministerul de resort, ei fiind denumiți "prosumatori". "ANRE va crea cadrul de reglementare necesar integrării prosumatorilor în rețelele de utilități și al accesului producției prosumatorilor pe piața angro – de exemplu, funcționarea agregatorilor de sarcină, care reunesc producția unui număr mare de prosumatori până la depășirea unui prag de capacitate (de ex., 0,5 MW) pentru participarea la piața angro; sau funcționarea platformelor de tip peer-to-peer în micro-rețele (microgrids)", scrie în proiect.

În document se mai arată că rețelele inteligente vor facilita tranziția consumatorului către rolul de prosumator, care injectează în rețea propria producție de energie electrică, iar producția distribuită de energie electrică (energie generată sau stocată în diferite tipuri de sisteme de capacitate mică) poate reduce pierderile în rețelele electrice și crește siguranța aprovizionării.

"Pe termen lung, prosumatorul va avea impact asupra arhitecturii rețelelor, în special atunci când dispune și de o capacitate de stocare a energiei electrice, pentru a limita interacțiunea cu rețeaua. Va scădea, astfel, numărul gospodăriilor fără acces la rețelele de energie, inclusiv prin adoptarea de soluții autonome (off-grid), ce vor deveni mai accesibile economic", se mai afirmă în draftul de Strategie energetică.  

Reprezentanții asociațiilor de proprietari sunt chemați la ANAF pentru chiriile nedeclarate CITEȘTE ȘI Reprezentanții asociațiilor de proprietari sunt chemați la ANAF pentru chiriile nedeclarate

Legea nr. 220/2008 privind sistemul de subvenționare a energiei regenerabile, în forma aflată în prezent în vigoare, stipulează că micii producători privați de energie regenerabilă, particulari și companii, și instituțiile de stat care și-au construit centrale eoliene, solare sau pe biomasă cu fonduri europene "beneficiază din partea furnizorilor cu care au contract de furnizare a energiei electrice, la cerere, de serviciul de regularizare, financiară și/sau cantitativă, între energia livrată și energia consumată din rețea, conform unei metodologii aprobate de ANRE".

Problema este că această mențiune din forma actuală a legii este, practic, literă moartă, întrucât nu există în momentul de față în vigoare o metodologie ANRE de regularizare și compensare a energiei regenerabile introduse în rețea de către micii producători cu cea consumată din rețea de către aceștia.

ANRE a elaborat în 2014 un proiect al unei astfel de metodologii, care însă nu a fost adoptat niciodată și, deci, nu a intrat în vigoare și nu a fost aplicat.

DNA solicită aviz pentru urmărirea penală a foști trei miniștri în dosarul Microsoft 2 CITEȘTE ȘI DNA solicită aviz pentru urmărirea penală a foști trei miniștri în dosarul Microsoft 2

Potrivit proiectului citat, persoanele fizice sau juridice deținătoare de unități de producere a energiei electrice din surse regenerabile cu putere instalată mai mică de 100 kW pe loc de consum, realizate în scopul acoperirii consumului propriu, și care solicitau achiziția producției la preț reglementat de către furnizorii la care erau racordați și cu care aveau și contract de vânzare-cumpărare de curent electric, puteau opta pentru regularizare financiară cu furnizorul.

Pentru regularizare, ar fi trebuit să se convină cu furnizorul intervalul de facturare. La sfârșitul intervalului de facturare, furnizorul ar fi emis către micul producător, persoană fizică sau juridică, o factură aferentă energiei electrice cumpărate de acesta, iar persoana fizică sau juridică menționată ar fi emis către furnizor o factură aferentă energiei electrice vândute către furnizor. Decontarea între cele două părți s-ar fi realizat prin plata de către persoana fizică sau juridică sau de către furnizor, după caz, a sumei nete rezultate prin regularizarea plăților.

În vederea calculării prețului reglementat la care micii producători de energie din surse regenerabile și-ar fi vândut producția către furnizori, ANRE ar fi calculat câte certificate verzi li s-ar fi cuvenit acestora dacă ar fi beneficiat de acest sistem de subvenționare, precum marii producători.

viewscnt
Afla mai multe despre
pierderi energie retele
retele de distributie
panouri solare
energie regenerabila
subventii energie regenerabila
certificate verzi
distributie energie electrica
pret energie electrica
factura energie electrica
anre