Suprarealism de stat cu certificat ORNISS: Compania Uraniului ar putea fi obligată la despăgubiri după anularea achiziției unui studiu pentru salvarea sa

Suprarealism de stat cu certificat ORNISS: Compania Uraniului ar putea fi obligată la despăgubiri după anularea achiziției unui studiu pentru salvarea sa
scris 9 nov 2016

Compania Națională a Uraniului (CNU), aflată oricum într-o situație financiară disperată, ar putea fi obligată să plătească despăgubiri consultantului Ernst&Young după anularea procedurii de achiziție a unui studiu privind reorganizarea sectorului de exploatare, prelucrare a minereului de uraniu și producere a combustibilului nuclear utilizat de centrala de la Cernavodă, procedură adjudecată de Ernst&Young și a cărei  anulare este pusă de Nuclearelectrica, operatorul centralei, pe seama CNU.

Ambele companii sunt controlate de statul român, prin Ministerul Energiei. Conducerea Nuclearelectrica (SNN) va prezenta în AGA companiei din 9 decembrie o informare cu privire la anularea procedurii de achiziție.

Necesitatea studiului a fost decisă de Guvern în 2014 printr-un memorandum și aprobată ulterior în AGA Nuclearelectrica, în același an. "Majoritatea informațiilor necesare viitorului consultant ce urma să întocmească studiul se aflau în posesia CNU și făceau parte din categoria informațiilor clasificate secrete de stat, unele dintre ele la nivelul Secret de Stat de Importanță Deosebită (SSID), respectiv informații a căror divulgare poate prejudicia siguranța națională și apărarea țării", se arată într-un document al Nuclearelectrica, deci consultantul avea nevoie de autorizație de securitate industrială emisă de Oficiul Registrului Național al Informațiilor Secrete de Stat (ORNISS).

Prețuri noi la RCA, din 18 noiembrie. Guvernul a publicat în Monitor actul care plafonează tarifele CITEȘTE ȘI Prețuri noi la RCA, din 18 noiembrie. Guvernul a publicat în Monitor actul care plafonează tarifele

Mai mult, s-a ajuns la concluzia că, pentru respectarea legislației privind protecția informațiilor clasificate, procedura de achiziție trebuie organizată în comun de SNN și CNU, costurile urmând să fie suportate integral de Nuclearelectrica. În acest scop, cele două companii au încheiat un acord de asociere. La licitație s-a primit o singură ofertă, din partea Ernst&Young, de 293.000 euro plus TVA, ofertă care a fost declarată câștigătoare. În martie anul acesta, directorul general al SNN a semnat contractul, iar spre finalul lunii l-a trimis și CEO-ului CNU la semnat.

"În data de 06.04.2016, CNU a comunicat SNN refuzul său de a semna contractul de achiziție, motivând acest refuz prin faptul că, în opinia sa, condițiile și cerințele din Memorandumul Guvernului României aprobat în anul 2014 s-ar fi modificat, în contextul rezilierii de către SNN a contractului de furnizare pulbere sinterizabilă de UO2 încheiat în aprilie 2014", se afirmă în documentul Nuclearelectrica.

SNN a reziliat contractul respectiv în decembrie anul trecut, după ce Curtea de Conturi a obligat CNU să majoreze cu 75% prețul dioxidului de uraniu furnizat SNN, considerând că CNU a constituit și virat eronat la bugetul de stat obligațiile aferente contravalorii concentratelor tehnice de uraniu transmise fără plată, din domeniul privat al statului în patrimoniul companiei, respectiv la un nivel inferior valorii cu care s-a făcut descărcarea din gestiune, fapt ce a condus la diminuarea veniturilor cuvenite bugetului de stat cu suma de 51,263 milioane lei. Practic, Curtea de Conturi a considerat că CNU a beneficiat de o subvenție ilegală de la bugetul de stat, adică s-a bucurat de costuri de producție reduse artificial, întrucât nu includeau obligațiile la buget menționate.

VIDEO Actorul Michael Douglas, vorbind despre imigranți: Mă plimbam prin Londra, erau șantiere și am auzit doar limba română CITEȘTE ȘI VIDEO Actorul Michael Douglas, vorbind despre imigranți: Mă plimbam prin Londra, erau șantiere și am auzit doar limba română

Prin HG 1.009/2009, stocul de concentrate tehnice de uraniu constituit la Feldioara în perioada 1993-2008 a fost transmis fără plată din proprietatea privată a statului în patrimoniul CNU. În schimb, contravaloarea concentratelor tehnice de uraniu devenea obligație bugetară pentru companie, de virat la bugetul de stat, la nivelul prețului stabilit pentru concentratul de uraniu în diuranat de sodiu, transferat anterior. "Informațiile cu privire la cantitatea și valoarea stocului de uraniu nu pot fi menționate", se menționa în nota de fundamentare a HG.

Pierderea contractului cu unicul client SNN este, într-adevăr, de natură să schimbe fundamental premisele restructurării CNU, în comparație cu cele luate în calcul în 2014, când nu se punea problema rezilierii contractului de furnizare semnat cu Nuclearelectrica, reziliere care a dus la prăbușirea cu 90% a cifrei de afaceri a CNU. Pe de altă parte, Curtea de Conturi și-a formulat obiecțiile încă din 2012, care au fost contestate de CNU în justiție, și a urmat un proces care s-a finalizat în noiembrie 2015, fiind pierdut de producătorul de uraniu.

"Odată cu dispariția subvenției, conducerile care s-au succedat nu au identificat la timp soluțiile corecte pentru continuarea activității în termeni competitivi. Practica incorectă a fost identificată de Curtea de Conturi în luna mai a anului 2012, însă această formă de management a continuat și între octombrie 2012 și decembrie 2015", a transmis Ministerul Energiei în mai anul acesta.

Ecofin: Au fost stabilite criteriile de selectare a jurisdicțiilor necooperante fiscal. Lista ar urma să fie gata la sfârșitul anului viitor CITEȘTE ȘI Ecofin: Au fost stabilite criteriile de selectare a jurisdicțiilor necooperante fiscal. Lista ar urma să fie gata la sfârșitul anului viitor

"În data de 06.05.2016, SNN a revenit la CNU, întărind argumentele inițiale în favoarea semnării contractului de achiziție a studiului și, totodată, punând în vedere CNU că va fi direct răspunzătoare pentru eventualele despăgubiri solicitate de firma Ernst & Young S.R.L. pentru cheltuielile legate de pregătirea ofertei, precum și, în special, de obținerea autorizației de securitate industrială de la ORNISS. Față de această ultimă adresă, CNU nu a transmis niciun răspuns", susține Nuclearelectrica.

SNN mai spune că a încercat să tragă de timp și să obțină de la consultant prelungirea cu 4 luni a valabilității ofertei, acesta răspunzând însă că nu poate să facă acest lucru și arătând că "a depus eforturi considerabile pentru obținerea autorizației ORNISS, în urma unui proces îndelungat de acreditare, a menținut, pe toată perioada de derulare a procedurii de achiziție, o structură de securitate dedicată proiectului SNN, asumându-și costuri semnificative pe care nu le va mai putea recupera, și a întreprins eforturi masive pentru identificarea unei locații corespunzătoare pentru stocarea informațiilor secretizate nivel SSID, suportând costurile aferente".

În aceste condiții, fiind deja luna septembrie, SNN a propus organizarea unei proceduri de mediere la nivelul acționarului comun Ministerul Energiei. "La foarte scurt timp după aceea, în data de 12.09.2016, ORNISS a comunicat SNN că autorizația de securitate industrială eliberată firmei de consultanță Ernst & Young S.R.L., în vederea participării la procedura de atribuire a contractului clasificat, și-a încetat valabilitatea, consultantul restituind ORNISS autorizația antemenționată. În acest context, procedura de atribuire a fost anulată, cu mențiunea că anularea a fost aprobată numai de către SNN, în condițiile în care conducerea CNU a returnat raportul nesemnat, susținând, în data de 04.10.2016, că, în opinia sa, decizia de anulare revine în exclusivitate SNN", se mai arată în documentul Nuclearelectrica.

De astăzi, toate companiile pot folosi Facebook Messenger pentru a livra mesaje promoționale către utilizatori. Care sunt condițiile CITEȘTE ȘI De astăzi, toate companiile pot folosi Facebook Messenger pentru a livra mesaje promoționale către utilizatori. Care sunt condițiile

Potrivit documentelor procedurii de achiziție, studiul ar fi trebuit să aibă în vedere necesitatea asigurării resurselor financiare pentru deschiderea de noi exploatări de minereu de uraniu, precum și realizarea unei noi linii de rafinare, mult mai eficientă și cu costuri mai mici de operare.

"Singura exploatare de uraniu în funcțiune în țară, cea de la Crucea, are rezerve de uraniu pentru o perioadă limitată la câțiva ani, iar cantitățile de concentrat pentru asigurarea necesarului de pulbere de dioxid de uraniu al SNN sunt completate din stocul preluat de la rezerva de stat. În acest sens, rezervele de minereu urmează să fie epuizate, în lipsa deschiderii de noi exploatări. CNU are în vedere deschiderea unei noi mine în județul Neamț, precum și realizarea unei noi linii de rafinare la Feldioara, în concordanță cu standardele europene de mediu", se arăta în documentația descriptivă a licitației.

Sursa citată enumera cinci variante posibile de reorganizare a industriei românești a uraniului:

"1. Majorarea capitalului social al CNU prin aport în natura al SNN cu sucursala acesteia FCN (Fabrica de Combustibil Nuclear din Pitești), respectiv crearea unei societăți cu participarea întregului patrimoniu al CNU și o parte a patrimoniului SNN (respectiv FCN), soluție care ar duce la concentrarea ciclului de combustibil până la producerea combustibilului final în forma în care este utilizată în reactorul nuclear în cadrul CNU (extracție, prelucrare, fabricare combustibil nuclear până la forma de fascicule);

2. Fuziunea prin absorbtie de către SNN a CNU, soluție care ar conduce la integrarea pe verticală în cadrul unei singure entități a întregului ciclu combustibil nuclear, inclusiv folosirea combustibilului, până la depozitarea finală;

3. Crearea unei noi societăți prin integrarea, într-o primă etapă, a patrimoniului aferent sucursalei FCN cu patrimoniul aferent Sucursalei Feldioara din cadrul CNU, și aprovizionarea noii entități cu minereu de uraniu (i) din resursele naționale de uraniu aflate în exploatare, cât și (ii) din cele rezultate prin procesarea haldelor de steril, (iii) precum și aprovizionarea din import, astfel încât să fie asigurat necesarul de minereu de uraniu pentru o perioadă de timp, respectiv până la deschiderea și exploatarea noii mine din județul Neamț – această varianta ar permite separarea activității de extracție/import de minereu în cadrul fostei CNU și a activităților de prelucrare minereu și fabricare fascicule de combustibil nuclear în cadrul nou createi societăți, mecanism care ar urma să funcționeze ca atare până la deschiderea și exploatarea noii mine din județul Neamț;

4. Analiza variantei de funcționare a sectorului de exploatare, prelucrare a minereului de uraniu și producerea combustibilului nuclear în structura actuală, dar cu posibilitatea de acordare a unui ajutor de stat către CNU prin majorarea capitalului social deținut de stat în vederea realizării investițiilor necesare;

5. Alte posibile soluții (de exemplu, înființarea unei companii de proiect, de către SNN și CNU, împreună cu alți investitori interesați să investească în proiectele propuse pentru dezvoltare – de tipul deschiderea unei noi exploatări de uraniu și realizarea unei noi linii de rafinare în concordanță cu standardele de mediu - iar SNN să fie acționar minoritar și cota deținută de aceasta să fie analizată în funcție de disponibilitatea financiară, precum și de atractivitatea și fezabilitatea proiectului)".

FOTO&VIDEO: Donald Trump, noul președinte SUA: \ CITEȘTE ȘI FOTO&VIDEO: Donald Trump, noul președinte SUA: "Veți vedea parteneriat, nu conflict. Ne vom dubla creșterea economică!" Site-ul pentru imigrație în Canada a căzut

O parte din aceste variante sunt menționate și într-o informare întocmită de Consiliul de Administrație al CNU și prezentată reprezentanților Ministerului Energiei, acționarul unic al companiei, într-o AGA desfășurată pe 22 ianuarie 2016, despre care Profit.ro a scris aici. În informare se arăta că CNU se află într-o situație extrem de critică, inclusiv ca urmare a rezilierii contractului de livrare de pulbere de dioxid de uraniu cu singurul său client, Nuclearelectrica, iar variantele posibile de ieșire din această situație sunt închiderea companiei, intrarea sa în insolvență, privatizarea parțială, prin păstrarea unei participații majoritare a statului român, sau fuziunea cu Nuclearelectrica, oricare dintre acestea necesitând măsuri imediate de ordin juridic, economic și strategic din partea Guvernului.

Firma de pompieri NEI Fire Protection SRL, parte a grupului NEI Holding controlat de familia lui Mihai Neicu, fost lider PDL, judecat pentru evaziune fiscală și martor-cheie într-un alt dosar, în care ginerele lui Vasile Blaga, Andrei Rudeanu, este judecat la rândul său pentru aceeași infracțiune, a cerut recent intrarea în insolvență a CNU, aflată într-o situație financiară extrem de grea și căreia Guvernul i-a aprobat recent acordarea unui împrumut de salvare de 62 milioane lei.

Solicitarea de declarare a insolvenței CNU a fost depusă de NEI Fire Protection la Tribunalul București, iar instanța a fixat primul termen de judecată pe 11 ianuarie 2017. NEI Fire Protection SRL avea un contract cu CNU semnat în decembrie 2014, în valoare de 914.000 lei, adjudecat în urma unei licitații.

Papalekas a dat în judecată Ministerul Fondurilor Europene, cerând anularea licitației în urma căreia ministerul se mută din clădirea lui CITEȘTE ȘI Papalekas a dat în judecată Ministerul Fondurilor Europene, cerând anularea licitației în urma căreia ministerul se mută din clădirea lui

Recent, AGA de la CNU, controlată integral de Ministerul Energiei, a aprobat planul de disponibilizare a personalului companiei, angajarea împrumutului de salvare de 62 milioane lei aprobat de Guvern anterior prin ordonanță de urgență, precum și contractarea unei case de avocatură pentru consultanță în vederea participării la o licitație organizată de Nuclearelectrica, operatorul centralei nucleare de la Cernavodă, pentru achiziționarea de dioxid de uraniu.

Într-un document al ministerului de la finalul lunii septembrie, prezentat de Profit.ro, se arăta că salariații CNU nu și-au primit integral salariile pe luna august, din cauza crizei de bani cu care se confruntă compania.

CNU a terminat primul semestru al acestui an cu o cifră de afaceri de 5,44 milioane lei, cu aproape 90% mai mică decât în perioada similară a anului trecut (50,53 milioane lei), după ce a pierdut, în decembrie 2015, contractul de furnizare de pulbere de dioxid de uraniu către Nuclearelectrica, operatorul centralei atomice de la Cernavodă, care a preferat să cumpere mai ieftin de la o companie canadiană. La 30 iunie 2016, CNU avea plăți restante în sumă totală de 19,48 milioane lei, de 3,7 ori mai mari decât își planificase pe întreg anul (5,27 milioane lei).

CNU anticipează pentru acest an pierderi de 101,3 milioane lei (22,5 milioane euro), comparativ cu un rezultat negativ de 138,3 milioane lei (circa 31 milioane euro) anul trecut. Ministerul Energiei a pus abia marți în dezbatere proiectul privind bugetul de venituri și cheltuieli al companiei. Potrivit documentului, compania și-a planificat venituri totale de 43,5 milioane lei, la cheltuieli de 144,8 milioane lei. CNU estimează că va avea 774 angajați la sfârșitul acestui an, față de 1.200 de angajați la începutul anului. La finalul anului 2014, compania avea aproape 1.500 de salariați.

viewscnt
Afla mai multe despre
compania nationala a uraniului
nuclearelectrica
cnu
snn
ministerul energiei
centrala nucleara de la cernavoda
mine uraniu