Liber la achiziții mai scumpe. Standardele de cost pentru lucrările de investiții publice au fost abrogate și vor fi stabilite pe proprie răspundere de beneficiarii fondurilor de la buget

Liber la achiziții mai scumpe. Standardele de cost pentru lucrările de investiții publice au fost abrogate și vor fi stabilite pe proprie răspundere de beneficiarii fondurilor de la buget
scris 20 sep 2018

Guvernul a abrogat, printr-o ordonanță de urgență, publicată astăzi în Monitorul Oficial, standardele de cost pentru obiectivele de investiții finanțate din fonduri publice, cu argumentul că standardele ”nu sunt obiective”, nu pot acoperi toate categoriile de lucrări, nu sunt fundamentate pe studii de specialitate și nu au mai fost actuliazate din 2010. Prin urmare, pentru investițiile finanțate de la buget, standardele vor fi stabilite pe propria răspundere de ordonatorii principalide credite, iar în cazul proiectelor finanțate din fonduri europene, standardele vor fi stabilite de autoritățile de management ale diferitelor programe.

Executivul a abrogat art. Vdin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 6/2017, care stabilea că proiectele de investiții și celelalte categorii de investiții finanțate, total sau parțial, din fonduri publice, se realizează cu încadrarea în standardele de cost, în vigoare la data aprobării/reaprobării indicatorilor tehnico-economici. De asemenea, orice prevedere din actele normative privind investiții care intrau sub incidența acestui articol este considerată abrogată.

Standardele de cost erau elaborate de către ministere și se aprobau sau modificau, prin hotărâre a Guvernului. Aceste hotărâri au fost și ele abrogate, respectiv Hotărârea Guvernului nr. 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice, precum și Hotărârea Guvernului nr. 1394/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de investiții finanțate din fonduri publice din domeniul infrastructurii de transport.

EXCLUSIV Proprietarul parcului de distracții Divertiland reapare și lansează o nouă investiție de amploare CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Proprietarul parcului de distracții Divertiland reapare și lansează o nouă investiție de amploare

Guvernul arată că în procedurile de implementare a proiectelor s-a constatat că standardele de cost, reglementate de ultimele dpuă acte normative, nu sunt obiective, neputând acoperi toate categoriile de lucrări adaptate specificului ṣi naturii terenului pe care acestea se execută.

”Este de menționat că standardele de cost în vigoare privind infrastructura de transport au fost calculate pornind de la situații teoretice ṣi nu pe baza unor studii geotehnice aprofundate, conforme cu normele și normativele tehnice în vigoare, prin care să se determine condițiile de teren din diferitele zone geografice. În calculul acestor standarde s-a pornit de la situația ipotetică prin care terenul de fundare a fost considerat ca având capacitate portantă corespunzătoare și că nu implica lucrări de îmbunătățire, nivelul apelor subterane neinfluențând corpul drumului, situație ce este rar întâlnită în practică”, se arată în nota de fundamentare a ordonanței.

De asemenea, Executivul subliniază că standardele de cost au fost elaborate pentru un număr limitat de tipuri de obiective de investiții, care au avut la bază proiecte care, în prezent, sunt depășite datorită apariției unui număr semnificativ de reglementări tehnice noi, de noi tehnologii și, nu în ultimul rând, a unor noi cerințe, moderne, care necesită noi dotări tehnice a construcțiilor.

Totodată, standardele de cost au fost calculate prin rularea listelor de cantități pe categorii de lucrări în prețuri la nivelul lunii ianuarie 2010. De la acel moment, potrivit informațiilor prezentate de Institutul Național de Statistică, în perioada ianuarie 2010- iunie 2018 indicele prețurilor de consum (IPC) a crescut cu 22,69%. Deși, potrivit legislației în vigoare, standardele de cost trebuiau actualizate periodic sau ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort, acest lucru nu s-a întâmplat.

Decizie în Senat: Cu argumentul că sunt \ CITEȘTE ȘI Decizie în Senat: Cu argumentul că sunt "țintă", tranzacțiile politicienilor și șefilor firmelor de stat - scutite de o monitorizare mai atentă din partea băncilor, notarilor, contabililor sau agenților imobiliari. Schimbări pentru acțiuni la purtător

Conform notei de fundamentare a ordonanței, în cazul obiectivelor de investiții aflate în curs de execuție, ordonatorii principali de credite, pe propria răspundere, actualizează și aprobă valoarea actualizată a fiecărui obiectiv/proiect de investiții și a lucrărilor de intervenții, în funcție de evoluția indicilor de prețuri, cu respectarea legislației privind achizițiile publice aplicabile și a prevederilor contractelor de achiziție publică atribuite.

Pentru obiectivele/proiectele de investiții al căror stadiu de execuție este la nivelul documentației tehnico-economice aprobate - studiu de fezabilitate, documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, proiect tehnic de execuție -, tot ordonatorii principali de credite actualizează documentațiile tehnico-economice, fără a mai ține cont de standardele de cost, ca urmare a abrogării acestora.

În ceea ce privește proiectele de investiții realizate prin atragerea de fonduri europene, impactul abrogării actelor normative asupra derulării acestora, în funcție de stadiul accesării fondurilor europene, urmează a se stabili de către Autoritățile de Management, prin revizuirea Ghidurilor solicitantului în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei ordonanțe. 

viewscnt
Afla mai multe despre
standarde
cost
abroga
investitii
lucrari
public
buget
guvern
ordonanta