ULTIMA ORĂ Mișcare pregătită - Vouchere de vacanță, suportate de la buget, pentru toți angajații din sectorul privat

ULTIMA ORĂ Mișcare pregătită - Vouchere de vacanță, suportate de la buget, pentru toți angajații din sectorul privat
scris 7 mar 2023

Acordarea de vouchere de vacanță, în sumă de 1.450 lei anual, angajaților cu contract individual de muncă va fi suportată de la bugetul de stat și pentru cei circa 4,2 milioane de angajați din sectorul privat, potrivit unui proiect legislativ inițiat de partidele din actuala coaliție de guvernământ și analizat de Profit.ro. Efortul bugetar calculat pentru acordarea de vouchere de vacanță salariaților din sectorul privat este de aproximativ 6,09 miliarde lei, dar inițiatorii arată că 60% - 65% din fondurile alocate se vor întoarce la bugetul de stat sub formă de TVA, taxe, impozit pe salarii, impozit pe profit.

Înainte de a fi prezentată aici, informația a fost anunțată cu mult înainte pe Profit Insider

Cum pot depăși IMM-urile impactul crizei economice și dificultăți apărute în contextul războiului din Ucraina, soluțiile de finanțare, inclusiv pentru digitalizare, produsele bancare destinate IMM, cum pot fi atrase rapid fondurile europene, ce programe pot funcționa mai bine pentru IMM, exemple de succes în rândul IMM-urilor, cum au putut trece prin criză, soluțiile pentru dezvoltarea ecosistemului start-up vor fi anunțate la conferința Profit.ro programată, cu sprijinul Banca Transilvania, UniCredit Bank, Vodafone și Alpha Bank, pentru 13 martie și care va fi transmisă în direct și la PROFIT NEWS TV

De ce este important: În prezent, legislația prevede că pe lângă instituțiile publice care acordă, anual, în perioada 1 ianuarie 2019-31 decembrie 2026, vouchere de vacanță în cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, și ceilalți angajatori, din mediul privat, care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă pot acorda vouchere de vacanță. Cu alte cuvinte, acordarea voucherelor în mediul privat este opțională, la discreția angajatorului, care le suportă integral.

De asemenea important: Nivelul maxim al sumelor care pot fi acordate salariaților sub formă de vouchere de vacanță de către angajatorii privați reprezintă contravaloarea a maximum 6 salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată, pentru un salariat, în decursul unui an fiscal.

Angajații ar putea primi contravaloarea în bani a tichetelor de creșă CITEȘTE ȘI Angajații ar putea primi contravaloarea în bani a tichetelor de creșă

Acum, reprezentanții puterii arată că aprobarea unui act normativ în favoarea acordării voucherelor de vacanță și salariaților din sectorul privat va avea un impact pozitiv asupra acestora, inclusiv prin reducerea (indirectă) a fiscalității muncii. De asemenea, va conduce și la creșterea ponderii turismului în PIB peste media europeană și la revitalizarea industriilor conexe, toate acestea contribuind Ia o creștere semnificativă a produsului intern brut al României.

Prin urmare, proiectul prevede că începând cu data de 1 ianuarie 2024, pe lângă instituțiile publice, angajatorii care încadrează personal prin încheierea unui contract individual de muncă acordă, anual, până la data de 31 decembrie 2026, bonuri de valoare, denumite vouchere de vacanță, în cuantum de 1.450 Iei pentru fiecare salariat.

Artiștii cu venituri din activități diferite vor putea fi înregistrați ca ”lucrător cultural profesionist”. Vor plăti impozit, dar vor avea vechime în muncă, deduceri, concedii și indemnizații CITEȘTE ȘI Artiștii cu venituri din activități diferite vor putea fi înregistrați ca ”lucrător cultural profesionist”. Vor plăti impozit, dar vor avea vechime în muncă, deduceri, concedii și indemnizații

Mecanismul de subvenționare a voucherelor

Ordonanța de urgență nr. 8 din 18 februarie 2009 privind acordarea voucherelor de vacanță este completată cu un articol, privind modalitatea de finanțare a voucherelor de vacanță:

Art. 1 (1) În vederea acordării voucherelor de vacanță, angajatorii, alții decât instituțiile publice, astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, și la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, inclusiv activitățile finanțate integral din venituri proprii, înființate pe lângă instituțiile publice, depun anual, până la data de 31 ianuarie, lista salariaților, la administrațiile județene ale finanțelor publice în raza cărora își au sediul social.

(2) Indiferent de numărul contractelor individuale de muncă pe care le are în derulare, un angajat poate alege un singur angajator de la care urmează să primească voucherele de vacanță.

(3) Angajații au obligația să depună o declarație pe proprie răspundere la fiecare dintre angajatori, prin care își exprimă opțiunea potrivit alin. (2).

(4) Angajatorii își asumă răspunderea pentru corectitudinea și veridicitatea datelor, prezentând la administrațiile județene ale finanțelor publice în raza cărora își au sediul social, lista prevăzută la alin. (1), însoțită de declarațiile pe proprie răspundere ale angajaților.

(5) Sumele corespunzătoare voucherelor de vacanță se alocă anual, din bugetul de stat, din impozitul pe venit plătit de fiecare angajat.

(6) Modalitatea de plată a sumelor care reprezintă contravaloarea voucherelor de vacanță va fi stabilită de Guvern, prin Hotărâre de Guvern, într-un termen de maxim 30 de zile din momentul în care prezenta lege va fi promulgată de Președintele României.

(7) În termen de 5 zile de la primirea sumelor în cont, angajatorii vor vira sumele către unitățile emitente cu care au încheiate contracte, care vor transfera beneficiarilor valoarea nominală a voucherelor de vacanță.

CONFIRMARE Guvernul limitează indemnizațiile de maternitate pentru persoanele cu activități independente sau fără venituri CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Guvernul limitează indemnizațiile de maternitate pentru persoanele cu activități independente sau fără venituri

Ca urmare, proiectul elimină limita actuală de 6 salarii de bază minime brute pe țară pentru voucherele acordate opțional în mediul privat, precum și prevedrea că voucherele de vacanță sunt integral suportate de către angajator.

Totodată, inițiativa stabilește drept contravenție, care se sancționează cu 5 puncte-amendă, nedepunerea sau depunerea cu întârziere de către angajator a listei menționate.

”Efortul bugetar pentru acordarea de vouchere de vacanță celor cca. 4,2 milioane de salariați din sectorul privat este de cca. 6,09 miliarde lei. Însă, efectul global este unul pozitiv, deoarece din această sumă estimăm că cca. 60% - 65% se va întoarce la bugetul de stat sub formă de TVA, taxe, impozit pe salarii, impozit pe profit etc. Diferența se va regăsi în efectul economic generat”, arată inițiatorii.

Pentru a intra în vigoare, proiectul, al cărei termen de aplicare este prevăzut drept 1 ianuarie 2024, trebuie adoptat de Parlament și promulgat de șeful statului. 

viewscnt
Afla mai multe despre
voucher
vacanta
privata
angajat
buget
coaliție
putere