ANAF accelerează combaterea evaziunii - sunt vizate economia digitală, comerțul cu mașini rulate, construcții, imobiliare, reparații auto, comerț, entități non-profit, dar și persoane fizice care desfășoară activități independente

ANAF accelerează combaterea evaziunii - sunt vizate economia digitală, comerțul cu mașini rulate, construcții, imobiliare, reparații auto, comerț, entități non-profit, dar și persoane fizice care desfășoară activități independente
scris 19 dec 2021

Combaterea evaziunii va fi intensificată anul viitor în domenii precum economia digitală și comerțul cu autoturisme rulate, construcții, imobiliare, reparații auto, comerț cu ridicata și cu amănuntul (în special în domeniul legume-fructe, materiale reciclabile), dar și la contribuabili activi în domenii care au înregistrat creștere economică, fără o creștere corespunzătoare a nivelului taxelor declarate, la entități non-profit identificate ca desfășurând activitate economică, fără a îndeplini obligațiile privind impozitul pe profit, respectiv TVA, și la persoane fizice care desfășoară activități independente și înregistrează marje de venit scăzute comparativ cu nivelul venitului brut declarat, prelevă date analizate de Profit.ro.

Vor fi continuate măsurile privind identificarea și abordarea timpurie a riscurilor de neconformare prin dezvoltarea instrumentelor specifice astfel:

 • Identificarea și analiza riscurilor de necorfomare cu impact fiscal semnificativ în domeniul TVA, al impozitului pe profit/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor, al impozitului pe venit și al contribuțiilor sociale;
 • Stabilirea opțiunilor de tratament pentru atenuarea eficientă a riscurilor de neconformare fiscală identificate și analizate în vederea:
  • optimizării acțiunilor de control fiscal și orientării acestora către acțiuni bine țintite, la contribuabili cu risc fiscal semnificativ;
  • creșterii ponderii verificărilor documentare, în cazul contribuabililor ale căror riscuri de neconformare pot fi tratate prin controale scurte și eficiente;
  • asigurării unui mediu fiscal echitabil și descurajării concurenței neloiale.
 • Derularea de acțiuni concomitente și colaborative la persoanele juridice și la persoanele fizice care le controlează direct sau indirect, în cazurile complexe de evaziune fiscală/optimizare fiscală.
Dan Fați, CEO și co-fondator Dacris, în top 100 mondial cei mai influenți CEO din office supplies CITEȘTE ȘI Dan Fați, CEO și co-fondator Dacris, în top 100 mondial cei mai influenți CEO din office supplies

Se vor intensifica și eficientiza următoarele activități de control fiscal

 • monitorizarea (24/24h) transporturilor rutiere de mărfuri provenind din achiziții intracomunitare, în contextul implementării proiectului e-transport și a proiectului ”Îmbunătățirea sistemului de monitorizare a tranzacțiilor intracomunitare”;
 • acțiuni de control privind importurile subdeclarate și intervenția în timp real pe lanțurile de tranzacționare la intern, având în vedere că importatorii în cauză utilizează verigi intermediare cu comportament fiscal volatil (missing trader) pentru disimularea tranzacțiilor reale și sustragerea de la plata obligațiilor fiscale;
 • acțiuni de analiză și control în domeniul ecomnomiei digitale. În prezent, acțiunile de control au relevat creșterea exponențială a operațiunilor comerciale efectuate în mediul on-line prin care contribuabilii eludează legislația fiscală prin neînregistrarea, nedeclararea și evitarea plății obligațiilor fiscale aferente tranzacțiilor derulate;
4 aspecte importante de luat în considerare atunci când alegeți un ERP pentru hoteluri și restaurante CITEȘTE ȘI 4 aspecte importante de luat în considerare atunci când alegeți un ERP pentru hoteluri și restaurante
 • acțiuni concentrate în domeniul comerțului cu autoturisme rulate. Acțiunile ANAF vor crește în eficiență prin operaționalizarea schimbului de date dintre RAR și Agenție, reglementat prin O.U.G. nr. 120/2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România, precum și pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 78/2000. Principalele măsuri vizează:
  • axarea analizelor de risc pe detectarea și stoparea timpurie a cazurilor de fraudă;
  • crearea unui mecanism de reacție rapidă în etapa premergătoare obținerii cărții de identitate de la RAR, pentru valorificarea operativă a informațiilor prin instituirea măsurilor asigurătorii în cazurile de fraudă sau punerea în aplicare a măsurilor de executare silită, după caz.
 • activități orientate către domeniile cu risc ridicat de evaziune fiscală la TVA și impozitul pe profit, precum construcții (inclusiv servicii conexe), tranzacții imobiliare, reparații auto, comerț cu ridicata și cu amănuntul (în special în domeniul legume-fructe, materiale reciclabile, etc.);
 • acțiuni de monitorizare și control în domeniile produselor accizabile, cu precădere în zona produselor energetice, inclusiv energie electrică și gaze naturale, a tutunului brut și a materialelor reciclabile;
 • acțiuni în domeniul comerțului cu amănuntul și al prestărilor de servicii direct către populație precum și în domeniul comerțului cu ridicata;
 • acțiuni de verificare documentară, desk – audit, cu grad de complexitate și durată reduse, la contribuabili la care riscurile fiscale sunt cuantificabile, astfel încât să se realizeze ținta asumată prin PNRR pentru sfârșitul anului 2025, respectiv 60% din totalul acțiunilor de control fiscal;
EXCLUSIV Early Game Ventures va lansa al doilea fond de investiții, cu majorări substanțiale de cifre: Următorul unicorn românesc va apărea în mai puțin de 5 ani CITEȘTE ȘI EXCLUSIV Early Game Ventures va lansa al doilea fond de investiții, cu majorări substanțiale de cifre: Următorul unicorn românesc va apărea în mai puțin de 5 ani
 • inspecții fiscale care să vizeze prevenirea și combaterea erodării bazei impozabile la:
  • contribuabilii identificați cu risc fiscal asociat prețurilor de transfer, transferul profitului către alte jurisdicții fiscale, cu impact în ceea ce privește impozitul pe profit;
  • contribuabili identificați cu risc fiscal mare, care desfășoară activitate în domenii care au înregistrat creștere economică, fără a înregistra și o creștere corespunzătoare a nivelului taxelor și impozitelor declarate la bugetul general consolidat (impact în ceea ce privește impozitul pe profit și taxa pe valoarea adăugată);
  • contribuabili organizați ca entități non-profit, identificați ca desfășurând activitate economică, fără a indeplini obligațiile legale de a declara impozitul pe profit, respectiv taxa pe valoare adăugată;
  • persoane fizice care desfășoară activități independente și înregistrează marje de venit scăzute comparativ cu nivelul venitului brut declarat (impact asupra impozitului pe venit, contribuțiile sociale de stat și contribuțiile la asigurările sociale de sănătate).

Deplina operaționalizare a managementului integrat al riscurilor fiscale, precum și a “Fișierului standard de audit” - SAF-T, a sistemului de facturare electronică, a conectării caselor de marcat și a celorlalte proiecte de digitalizare, va conduce la creșterea gradului de colectare și scăderea decalajului fiscal.

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
evaziune
comert
constructii
masini