Calendarul fiscal al lunii octombrie

Calendarul fiscal al lunii octombrie
scris 2 oct 2018

Octombrie este o lunǎ în care companiile au responsabilitǎți de raportare uzuale. 1 octombrie a reprezentat termenul pentru depunerea declarației informative privind livrǎrile/prestǎrile și achizițiile efectuate pe teritoriul național (formular 394), pentru luna anterioarǎ, întrucât 30 septembrie a fost zi nelucrǎtoare.

Pe 5 octombrie va trebui depusǎ declarația de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizeazǎ trimestrul calendaristic ca perioadǎ fiscalǎ și care efectueazǎ o achiziție intracomunitarǎ taxabilǎ în România (formular 092), potrivit Mihaelei Iacob, tax manager, Accace Romania.

În afarǎ de aceste obligații, companiile vor trebui sǎ efectueze și plata anticipatǎ privind impozitul pe profit, aferentǎ trimestrului III 2018, pânǎ pe data de 25 octombrie.

Mihaela Iacob, Tax Manager, Accace Romania

Mihaela Iacob, Tax Manager, Accace Romania

De asemenea, tot pânǎ la aceastǎ datǎ, și societǎțile înregistrate ca plǎtitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderilor ar trebui sǎ finalizeze și sǎ plǎteascǎ impozitul calculat. Aceste impozite se declarǎ prin intermediul formularului 100 privind obligațiile de platǎ la bugetul de stat (impozitul pe veniturile obținute din România de nerezidenți și impozitul obținut și reținut persoanelor fizice din venituri precum dobânzi, premii, jocuri de noroc, transferul proprietăților imobiliare, accize).

În ceea ce privește declarațiile Intrastat, termenul maxim de depunere este 15 octombrie.

Data de 25 octombrie 2018 este termenul maxim de depunere și al urmǎtoarelor declarații, precum și de platǎ a contribuțiilor/taxelor aferente, dupǎ cum urmeazǎ:

 • Declarațiile de TVA
  • Decontul de TVA (formular 300)
  • Declarația recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare pentru luna precedentǎ (formular 390 VIES)
  • Decontul special de taxă pe valoarea adăugată pentru luna precedentǎ (formular 301)
  • Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/regularizarea taxei pe valoarea adăugată (formular 307)
  • Declarația privind taxa pe valoarea adăugată colectată, datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat (formular 311)
 • Declarația privind obligațiile de platǎ a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate (formular 112). Această declarație se depune de către angajatori și entitățile asimilate acestora.

30 octombrie reprezintǎ data la care trebuie depusǎ declarația informativa privind livrǎrile/prestǎrile și achizițiile efectuate pe teritoriul național (formular 394).

Calendarul fiscal al lunii octombrie

viewscnt
Afla mai multe despre
accace
calendar fiscal
octombrie
declaratii fiscale