Deficitul bugetar după primele patru luni - la 20,7 miliarde lei, 1,81% din PIB, de la 26,8 miliarde lei în aceeași perioadă a anului trecut. În aprilie, cheltuielile statului au depășit veniturile cu 6 miliarde de lei

Deficitul bugetar după primele patru luni - la 20,7 miliarde lei, 1,81% din PIB, de la 26,8 miliarde lei în aceeași perioadă a anului trecut. În aprilie, cheltuielile statului au depășit veniturile cu 6 miliarde de lei
scris 27 mai 2021

Deficitul bugetar pentru primele patru luni s-a situat la 20,7 miliarde lei (1,81% din PIB), comparativ cu 26,82 miliarde lei (2,54% din PIB) în aceeași perioadă a anului 2020. Potrivit Ministerului Finanțelor, sume în valoare de 8,08 miliarde lei (0,71% din PIB) au fost lăsate în mediul economic prin investiții și cheltuieli excepționale alocate pentru combaterea efectelor epidemiei de COVID19. În primele trei luni din acest an, deficitul a fost de 14,63 miliarde lei (1,28% din PIB). Veniturile din primele patru luni au crescut cu 20,6%, din cauza efectului de bază față de anul trecut, când pandemia a afectat puternic încasările la buget, dar și ca urmare a recuperării parțiale a unor categorii de venituri, cum ar fi TVA, contribuții de asigurări, fonduri europene și impozite pe proprietate. Cheltuielile au urcat cu 11,3%.

Venituri

Veniturile bugetului au însumat 118,39 miliarde lei în primele patru luni din 2021, cu 20,6% peste nivelul încasat în perioada similară a anului trecut. Acest avans însemnat se datorează atât efectului de bază redus aferent perioadei martie-aprilie a anului trecut, când s-au adoptat măsuri fiscale menite să sprijine contribuabilii în contextul pandemiei (preponderent amânarea termenului de plată a obligațiilor fiscale), cât și recuperării parțiale a unor categorii de venituri.

Majoritatea categoriilor de încasări au înregistrat evoluții nominale pozitive, cele mai pronunțate remarcându-se în cazul TVA, contribuțiilor de asigurări, fondurilor europene și impozitelor pe proprietate.

INTERVIU Radu Voloagă, despre premium în business CITEȘTE ȘI INTERVIU Radu Voloagă, despre premium în business

Încasările din impozitul pe salarii și venit au totalizat 9,04 miliarde lei în perioada ian-apr 2021, consemnând o creștere de 15,2% (an/an). Un aport însemnat la acest avans l-a avut dinamica încasărilor din impozitul aferent pensiilor (+48,2%), Declarația unică (+26,6%), respectiv impozitul pe dividende (+16,2%). Totodată, veniturile din impozitul pe salarii au sporit cu 12% - dinamică superioară celei înregistrate de fondul de salarii din economie de 5,5%, ca urmare a accelerării consemnate în mar-apr (în condițiile bazei reduse de anul trecut).

Contribuțiile de asigurări au înregistrat 41,1 miliarde lei în primele patru luni ale anului 2021, în creștere cu 13,4% (an/an). Ca și în cazul impozitului pe venit, evoluția este superioară dinamicii fondului de salarii și se datorează atât bazei reduse din mar-apr 2020, cât și recuperării unor venituri din contribuțiile aferente anului trecut.

Fulfilment by eMAG, instrumentul de un milion de euro care ajută antreprenorii să se concentreze pe creșterea afacerii CITEȘTE ȘI Fulfilment by eMAG, instrumentul de un milion de euro care ajută antreprenorii să se concentreze pe creșterea afacerii

Încasările din impozitul pe profit au însumat 7,62 miliarde lei în ian-apr 2021, în creștere cu 18% (an/an). Acest avans a fost determinat de principala componentă - încasările din impozitul pe profit de la agenții economici, cu o dinamică pozitivă de 23,3% (an/an). Încasările nete din TVA au înregistrat 22,53 miliarde lei în primele patru luni ale anului curent, în creștere cu 41,3% (an/an). În același timp, restituirile de TVA au însumat 9,1 miliarde lei în perioada analizată, nivel similar celui înregistrat în ian-apr 2020. Evoluția încasărilor din TVA a fost influențată atât de baza comparabilă a lunilor mar-apr 2020 - când au fost implementate măsurile de amânare a termenului de plată a TVA și accelerarea rambursărilor de TVA, pentru a asigura companiilor un nivel suplimentar de lichiditate pe perioada crizei, cât și de recuperarea parțială a TVA aferentă anului 2020.

Veniturile din accize au însumat 11,47 miliarde lei în ian-apr 2021, în creștere cu 13% (an/an). În structură, încasările din accizele pentru produsele din tutun au avansat cu 12,5%, (an/an), susținute de majorarea accizei la țigarete cu 8,4%. În același timp, încasările din accizele pentru produse energetice s-au redresat (+13,2% în primele patru luni), pe fondul accelerării semnificative din luna aprilie (+74,3% an/an), în condițiile bazei reduse din anul anterior și normalizării consumului de carburanți.

Veniturile din impozite și taxe pe proprietate au înregistrat 4,5 miliarde lei în primele patru luni ale anului 2021, nivel aproape dublu față de cel consemnat în aceeași perioadă a anului trecut. Evoluția se datorează atât efectului de bază, ca urmare a prorogării termenului de plată al impozitelor în 2020 (de la 31 martie la 30 iunie), cât și unor modificări legislative, intrate în vigoare în ianuarie 2021.

eMAG a atins nivelul “net zero” al emisiilor de dioxid de carbon pentru operațiunile sale CITEȘTE ȘI eMAG a atins nivelul “net zero” al emisiilor de dioxid de carbon pentru operațiunile sale

Veniturile nefiscale au însumat 8,13 miliarde lei în ian-apr 2021, înregistrând o creștere de 10,5% (an/an), această creștere fiind determinată și de înregistrarea sumelor din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, potrivit prevederilor art.10, alin.(1), lit.d) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 115/2011.

Sumele rambursate de Uniunea Europeană în contul plăților efectuate și donații au totalizat 8,24 miliarde lei în primele patru luni ale anului 2021, în creștere cu 39,7% față de nivelul înregistrat în aceeași perioadă a anului trecut.

Cheltuieli

Cheltuielile bugetului general consolidat în sumă de 139,09 miliarde lei au crescut în termeni nominali cu 11,3% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Dinamica anuală a cheltuielilor totale a fost determinată în principal de creșterea semnificativă a cheltuielilor de investiții pe primele 4 luni (31,8% an/an), în timp ce celelalte cheltuieli au avut un ritm mai lent de creștere (an/an).

Se observă o încetinire a dinamicii cheltuielilor de personal pe primele 4 luni an/an comparativ cu evoluția din primul trimestru an/an.

Cheltuielile de personal au însumat 37,08 miliarde lei, în creștere cu 5,7% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Exprimate ca pondere în PIB, cheltuielile de personal reprezintă un nivel de 3,2% din PIB, cu 0,1 puncte procentuale mai puțin față de aceeași perioadă a anului anterior. Din total cheltuielilor de personal, plățile reprezentând stimulentul de risc acordat pentru COVID 19 au fost de 54,19 milioane lei, precum și alte cheltuieli de personal, inclusiv sporuri acordate personalului medical și auxiliar implicați în activitățile cu pacienții diagnosticați cu COVID-19 de aproximativ 1,02 miliarde lei.

CONFIRMARE Gazprom a mutat exporturile de gaze în România pe TurkStream. Interes zero pentru rezervarea de capacitate pe granița cu Ucraina CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Gazprom a mutat exporturile de gaze în România pe TurkStream. Interes zero pentru rezervarea de capacitate pe granița cu Ucraina

Cheltuielile cu bunuri și servicii au fost 17,5 miliarde lei, în creștere cu 4,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. O creștere se reflectă la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate de 6,7% față de anul anterior determinată, în principal, de deconturile mai mari pentru plata medicamentelor care fac obiectul contractelor costvolum rezultat și pentru decontarea serviciilor medicale în ambulatoriu. De asemenea, conform datelor comunicate de ordonatorii principali de credite, 2,14 miliarde lei din total bunuri și servicii reprezintă plăți pentru medicamente, materiale sanitare, reactivi și alte produse necesare diagnosticării și tratării pacienților infectați cu coronavirusul SARS-CoV-2, precum și plata pentru vaccinuri împotriva Covid -19.

Cheltuielile cu asistența socială au fost de 50,65 miliarde lei în creștere cu 15,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Evoluția cheltuielilor cu asistența socială a fost influențată, în principal, de majorarea punctului de pensie de la 1 septembrie 2020 cu 177 lei, respectiv de la 1.265 lei la 1.442 lei. De asemenea, se reflectă și majorarea de la 1 septembrie 2020 a nivelului îndemnizației sociale pentru pensionari garantată de la 704 lei la 800 lei, precum și majorările privind alocațiile de stat pentru copii începând cu 1 ianuarie 2020, cu 1 august 2020 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 20% mai mare decât cea plătită în luna iulie 2020, precum și cu 1 ianuarie 2021 care reprezintă o creștere a alocației cu aprox. 16% mai mare decât cea plătită în luna decembrie 2020.

Totodată, au fost continuate plățile pe măsurile care au fost luate cu caracter excepțional, în domeniul social și economic, pentru diminuarea efectelor negative generate de pandemia de COVID 19. Astfel, până la sfârșitul lunii aprilie, s-au plătit pe măsuri active 944,95 milioane lei, respectiv 442,83 milioane lei pentru îndemnizații acordate pe perioada suspendării temporare a contractului individual de muncă din inițiativa angajatorului, 132,98 milioane lei pentru îndemnizații acordate pentru alți profesioniști și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă care întrerup activitatea ca urmare a efectelor SARS-CoV-2, 160,26 milioane lei pentru sume acordate angajatorilor pentru decontarea unei părți a salariului brut al angajaților menținuți în muncă, 27,93 milioane lei sume acordate angajatorilor pentru încadrarea în muncă a unor categorii de persoane, precum și 200,96 milioane lei îndemnizații acordate pe perioada reducerii temporare a activității pentru profesioniști precum și pentru persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr.1/2005.

De asemenea, au continuat decontările îndemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru concedii medicale în scopul diminuării stocului de plăți restante aferente acestora, astfel că la sfârșitul lunii aprilie plățile au fost de 1334 milioane lei.

Cheltuielile cu subvențiile au fost de 2,1 miliarde lei, cea mai mare parte dintre acestea fiind alocate către transporturi, respectiv subvenții pentru transportul călătorilor, precum și pentru sprijinirea producătorilor agricoli.

VIDEO Prima TV: Pensii de mii de lei cu zero cotizații CITEȘTE ȘI VIDEO Prima TV: Pensii de mii de lei cu zero cotizații

Alte cheltuieli au fost de 1,94 miliarde lei, reprezentând, în principal, sume aferente titlurilor de plată emise de Autoritatea Națională pentru Restituirea Proprietăților, conform legislației în vigoare, burse pentru elevi și studenți, alte despăgubiri civile, precum și îndemnizații acordate părinților pentru supravegherea copiilor pe perioada închiderii temporare a unităților de învățământ.

Cheltuielile privind proiectele finanțate din fonduri externe nerambursabile (inclusiv subvențiile de la Uniunea Europeană aferente agriculturii) au fost de 9,14 miliarde lei, cu 32,3% mai mari comparativ cu anul precedent.

Cheltuielile pentru investiții, care includ cheltuielile de capital, precum și cele aferente programelor de dezvoltare finanțate din surse interne și externe, au fost în valoare de 13,13 miliarde lei, în creștere cu 31,8% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent când au fost în valoare de 9,96 miliarde lei. De asemenea, se observă o creștere mai accentuată a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, acestea reprezentând 52,3% din totalul cheltuielilor pentru investiții pe primele patru luni ale anului 2021.

De asemenea, din bugetul Ministerului Afacerilor Interne s-au plătit 151,62 milioane lei pentru achiziționarea de produse - stocuri de urgență medicală, inclusiv scannere termice pentru combaterea răspândirii infecției cu coronavirusul SARS-COV-2.

viewscnt
Afla mai multe despre
deficit bugetar
executia bugetara
buget
ministerul finantelor