DOCUMENT ANAF a pregătit un set amplu de măsuri pentru firme si populație - formulare mai puține, schimbări la Declarația Unică, dar și la insolvența firmelor, prevederi pentru firmele cu capital negativ și revizuirea modului de funcționare a ANAF

DOCUMENT ANAF a pregătit un set amplu de măsuri pentru firme si populație - formulare mai puține, schimbări la Declarația Unică, dar și la insolvența firmelor, prevederi pentru firmele cu capital negativ și revizuirea modului de funcționare a ANAF
scris 25 iun 2019

ANAF intenționează să reducă numărul de formulare pentru firme și frecvența depunerii acestora, să simplifice Declarația Unică și să înființeze structuri pentru a monitoriza restructurarea fiscală anunțată astăzi de ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici. De asemenea, ANAF are în vedere facilități fiscale pentru cei care își plătesc corect obligațiile, publicarea unei "liste albe" cu cei care sunt buni platnici, implementarea SAF T în sistem pilot la marii contribuabili, inspecții fiscale mai puține pentru rambursarea de TVA, analiză de risc făcută de ANAF înainte de aprobarea insolvenței firmelor de către judecător, termen de 12 luni pentru majorarea capitalului social al societăților comerciale care înregistrează capitaluri proprii negative, revizuirea modului de funcționare pentru ANAF și Antifraudă, precum și reducerea numărului de vicepreședinți ai ANAF de la 4 la 2.

Primul studio de realitate virtuală din România, Gateway VR, se extinde în Diverta Lipscani CITEȘTE ȘI Primul studio de realitate virtuală din România, Gateway VR, se extinde în Diverta Lipscani

Măsuri pregătite, selectate de Profit.ro din planul ANAF. Documentul este disponibil la finalul articolului

Reducerea numărului de formulare și declarații la persoanele juridice

INTERVIU CEO Best Tools: Nu forțăm lucrurile de dragul de a vinde CITEȘTE ȘI INTERVIU CEO Best Tools: Nu forțăm lucrurile de dragul de a vinde
 • Inventarierea tuturor declaratiilor si formularelor pe care contribuabilii au obligatia de a le depune
 • Identificarea formularelor de declarare care pot fi reduse prin măsuri de natură administrativă, respectiv reducerea numărului de declarații prin comasarea a două sau mai multe formulare, cu păstrarea conținutului informațional
 • Initierea propunerilor privind modificările legislative de natură să conducă la reducerea directă a numărului de obligații declarative stabilite în sarcina contribuabililor, prin lege
 • În baza analizei datelor rezultate din inventariere se vor iniția propuneri de modificare a declaratiilor atât din prisma reducerii numarului, cât și a frecventei de depunere
 • Realizarea proiectelor de acte normative pentru aprobarea noilor formulare de declarații
EXCLUSIV ANAF va popri în conturile bancare doar sumele datorate și va ridica poprirea în timp real. Teodorovici: Introducem măsura în cel mai scurt timp CITEȘTE ȘI EXCLUSIV ANAF va popri în conturile bancare doar sumele datorate și va ridica poprirea în timp real. Teodorovici: Introducem măsura în cel mai scurt timp

Reducerea frecvenței de depunere a declarațiilor fiscale la persoane juridice

 • Stabilirea numărului de declarații fiscale care se depun, în cursul unui an, de către persoanele juridice
 • Efectuarea unei analize în vederea stabilirii unui echilibru între volumul de informații necesar administrării impozitelor și taxelor și efortul depus de contribuabili în vederea îndeplinirii obligațiilor declarative
 • Transmiterea, către Ministerul Finanțelor Publice, a propunerilor de modificare a Codului fiscal, în sensul modificării perioadei fiscale, care generează frecvența depunerii declarațiilor

Simplificarea declarației unice pentru persoanele fizice

 • ANAF a constituit un grup de lucru format din reprezentanți ai direcțiilor de specialitate, precum și ai organelor fiscale competente, în vederea identificării modalităților de simplificare a Declarației unice pentru persoanele fizice cu termen de depunere în 2020 pentru datele fiscale aferente anului 2019
 • Inițierea de propuneri de modificare legislativă în sensul simplificării și armonizării modalitatii de stabilire a venitului impozabil pe categoriile de venit (de exemplu, trecerea la stabilirea venitului net impozabil la nivel de categorie de venit și nu la nivel de sursa cum este în prezent)
 • Realizarea noului formular Declarație unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice

Depunerea electronică a tuturor declarațiilor fiscale

 • Finalizarea inventarierii declarațiilor ce se pot transmite on line
 • Extinderea posibilității recepționării on line a tuturor declarațiilor fiscale
CONFIRMARE Teodorovici admite discuții cu privire la supraacciza la carburanți CITEȘTE ȘI CONFIRMARE Teodorovici admite discuții cu privire la supraacciza la carburanți

Acordarea de asistență din inițiativa organelor fiscale pe teme ce decurg din constatări ale organelor de control din cadrul ANAF

 • Efectuarea unei selecții a principalelor deficiențe constatate ca urmare acțiunilor de control, selecție care va fi avută în vedere în activitatea de asistență a contribuabililor
 • Selectarea principalelor probleme ridicate de contribuabili prin toate canalele de asistență (call center, facebook, adrese, etc), precum și a celor constatate ca urmare a acțiunilor de control identificarea soluțiilor de remediere a acestor deficiențe și diseminarea informațiilor a cazuisticii generale pe pagina de web a Agenției, cât și în mod personalizat prin Spațiul Privat Virtual

Reglementarea restructurării obligațiilor bugetare restante și simplificarea în continuare a procedurilor de eșalonare la plată

 • MFP a inițiat un proiect de OUG privind acordarea de facilități fiscale, prin care se propune instituirea unor măsuri de restructurare a obligațiilor bugetare restante la 31.12.2018, pe o perioadă de până la 7 ani
 • După adoptarea actului normativ, ANAF va demara:
  • Organizarea unor structuri dedicate si definirea atribuțiilor acestora
  • Organizarea unor sesiuni de pregătire profesională a personalului implicat în activitățile respective și a unor activități de informare a contribuabililor
Numărul insolvențelor a scăzut CITEȘTE ȘI Numărul insolvențelor a scăzut

Implementarea unui sistem de supraveghere a debitorilor de către organele fiscale din subordinea ANAF cu privire la respectarea planului de restucturare fiscală

În vederea supravegherii debitorului persoana/persoanele desemnate de către organul fiscal are/au următoarele obligații

 • Notifică debitorului cu privire la situația în care se constată abateri de la îndeplinirea planului de restructurare care să conducă, fie la modificarea termenelor de implementare, fie la ajustarea planului de restructurare
 • Propune măsuri și/sau soluții cu privire la abaterile constatate de la îndeplinirea planului de restructurare
 • Prezintă conducătorului organului fiscal un raport cu privire la modul de implementare a planului de restructurare
 • Semnează, pentru luare la cunoștință, toate cererile, declaratiile si orice alte documente depuse de catre debitor

Acordarea de facilități fiscale la plata obligațiilor fiscale pentru bunii plătitori

 • Stabilirea criteriilor pentru definirea profilului contribuabilului ca “bun plătitor”
 • Stabilirea categoriilor de facilități ce pot fi acordate categoriei de contribuabili buni plătitori
 • Realizarea unui studiu de impact cu privire la acordarea facilităților fiscale la plata obligațiior fiscale pentru bunii plătitori
Proiectul de lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, adoptat de Guvern CITEȘTE ȘI Proiectul de lege privind facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice, adoptat de Guvern

Mediatizarea celor mai buni plătitori de impozite și taxe

 • ANAF va iniția modificarea legislației în vederea reglementării prin Codul de Procedură Fiscală a posibilității publicării unei ”liste albe” a contribuabililor buni plătitori, de o manieră similară cu cea a publicării listei contribuabili care înregistrează obligații restante de plată

Extinderea si imbunatatirea tehnicilor de control electronic si implementarea "standard audit file for tax"tax"(SAF T) Implementarea SAF T în sistem pilot la marii contribuabili

 • ANAF a definit cerințele tehnice și funcționale necesare dezvoltării aplicației SAF T
 • În perioada următoare se va dezvolta și implementa sistemul informatic aferent acestui concept
Regimul TVA al contractelor de leasing financiar: Cele două ipoteze de modificare a Codului fiscal și impactul pentru mediul de afaceri CITEȘTE ȘI Regimul TVA al contractelor de leasing financiar: Cele două ipoteze de modificare a Codului fiscal și impactul pentru mediul de afaceri

Armonizarea riscurilor identificate la nivelul activității de administrare fiscală, al activității de inspecție fiscala, respectiv al activității antifraudei fiscale cu scopul creării unui profil unic de risc al contribuabilului, care va sta la baza direcțiilor de acțiune ale fiecarei structuri din cadrul ANAF

 • Dezvoltarea aplicației informatice Registrul de risc al contribuabililor în scopul încadrării acestora în funcție de indicatorii de risc, în clasele și subclasele de risc aferente
 • Testarea și validarea indicatorilor de risc, în vederea includerii acestora în Registrul de risc al contribuabililor și finalizarea aplicației

Transformarea executarii silite în proces investigativ

 • Lunar, un număr de 500 de contribuabili la nivel national, respectiv primii 10 din cadrul fiecarui organ fiscal teritorial, în ordinea descrescatoare a arieratelor curente, certe, vor fi analizați prin prisma atragerii raspunderii solidare
 • Identificarea dificultăților întâmpinate în proces, precum și a măsurilor de remediere ce se impun în vederea îmbunătățirii procesului

Revizuirea procedurii de rambursare TVA

 • Inițierea unui proiect de Ordin prin care să se reducă numarul de inspecții fiscale dedicate solutionării rambursărilor de TVA (exemplu cazul nerezidentilor, agricultorilor si investitorilor), în contextul introducerii prin Codul de Procedura Fiscala a administrării contribuabililor în funcție de grupa de risc
ULTIMA ORĂ Victorie a fraților Micula în războiul de un sfert de miliard de dolari cu România CITEȘTE ȘI ULTIMA ORĂ Victorie a fraților Micula în războiul de un sfert de miliard de dolari cu România

Completarea legislației în domeniul insolvenței - Realizarea analizei de risc la contribuabilii pentru care se solicită deschiderea procedurii de insolvență anterior pronunțării unei hotărâri a judecatorului sindic

 • Revizuirea art 67 din Legea 85 2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul conditionarii deschiderii procedurii de insolventa, de rezultatul analizei de risc a contribuabilului pentru care s-a solicitat deschiderea acestei proceduri
 • În cazul contribuabililor care prezinta risc fiscal ridicat, deschiderea procedurii insolventei se va realiza numai dupa stabilirea obligatiilor fiscale suplimentare datorate Bugetului General Consolidat

Realizarea unui inventar al societăților comerciale din punct de vedere al situației financiare a acestora. Inventarul va avea drept obiectiv respectarea prevederilor Legii 31 1990 prin raportarea capitalului social la capitaluri proprii înregistrate conform bilanțurilor contabile depuse de contribuabil - Stabilirea prin lege a unui termen de 12 luni pentru majorarea capitalului social al societăților comerciale care înregistrează capitaluri proprii negative

 • Pe baza informațiilor raportate prin bilanțurile contabile la data de 31 05 2019 ANAF a demarat operațiunea de inventariere a societăților comerciale care au raportat consecutiv pierderi în ultimii 3 ani fiscali, pierderi ce reprezintă mai mult de 50% din valoarea capitalului social
 • Clasificarea acestora în funcție de cauzele care au determinat aceasta starea de fapt
 • Notificarea contribuabililor
 • Formularea unei propuneri legislative privind majorarea capitalului social în acest sens

Evaluarea și revizuirea modului de funcționare a ANAF pe principiile eficienței și eficacității

 • Avem în vedere modificarea structurii organizatorice a ANAF, atat pentru aparatul central cat si pentru teritoriu, tinand seama de
  • necesitatea implementarii unui sistem de indicatori de performanta pentru toti salariatii
  • ponderea veniturilor colectate de fiecare organ fiscal în total venituri realizate
  • numarul si dispersia in teritoriu a contribuabililor administrați de organele fiscale din subordine
  • costul colectarii înregistrat la fiecare unitate fiscală
 • În acest scop, vom realiza o analiză a cheltuielilor efectuate in ultimii 3 ani pentru toate structurile din cadrul ANAF (aparat propriu și teritoriu)
Google, inclusă în 2016 de Fiscul românesc pe lista companiilor aflate sub verificări, anunță Bucureștiul că a reușit să depășească la profit pragul modic de 1 milion de lei CITEȘTE ȘI Google, inclusă în 2016 de Fiscul românesc pe lista companiilor aflate sub verificări, anunță Bucureștiul că a reușit să depășească la profit pragul modic de 1 milion de lei

Revizuirea principiilor de organizare și funcționare a activității Direcției Generale de Antifraudă Fiscală

 • Evaluarea activitatii Directiei Generale Antifrauda Fiscala din perspectiva eficientei acesteia, raportat la rezultatele obtinute de la data infiintarii pana in prezent, precum si la costul colectarii
 • Revizuirea principiilor de organizare si functionare a Directiei Generale Antifrauda Fiscala in scopul intaririi functiei de colectare si a cresterii contributiei acestei structuri la realizarea veniturilor bugetului general consolidat

Înființarea la nivelul aparatului propriu al ANAF a Direcției generale de analiză de risc

Implementarea unui proces de management al riscurilor fiscale, în vederea asigurării unor tratamente fiscale unitare si proportionale nivelului de risc identificat

 • În scopul operaționalizării structurii, vor fi întreprinse următoarele măsuri
  • Identificarea spațiilor, echipamentelor și software urilor specifice, necesare derulării activității, precum și organizarea recrutării interne
  • Testarea și validarea indicatorilor de risc identificați pe baza datelor gestionate
  • Dezvoltarea aplicației informatice ”Registrul de Risc al Contribuabililor”

Reducerea numărului de Vicepreședinți de la 4 la 2 precum și redefinirea atribuțiilor acestora

Documentul ANAF poate fi văzut aici

viewscnt
Afla mai multe despre
anaf
ministerul finantelor
mirela călugăreanu
declaratii fiscale
declaratia unica