DOCUMENT Finanțele pregătesc clarificări privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate

DOCUMENT Finanțele pregătesc clarificări privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate
scris 18 nov 2021

Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de ordin care clarifică unele aspecte ale reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale și situațiile financiare anuale consolidate. Printre acestea sunt termeni precum cifra de afaceri, informații referitoare la recunoașterea veniturilor corespunzătoare cifrei de afaceri sau privind condițiile de capitalizare a costurilor îndatorării.

Clarificări pregătite în proiectul de ordin al Ministerului Finanțelor.

Cum să-ți optimizezi site-ul web CITEȘTE ȘI Cum să-ți optimizezi site-ul web
 • referitor la semnificația unor termeni regăsiți în reglementările contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014:
  Prin proiectul de ordin sunt aduse clarificări cu privire la următorii termeni:
  • cifra de afaceri – în sensul că veniturile corespunzătoare acestui indicator se recunosc de fiecare entitate în funcție de specificul activității desfășurate, potrivit legii;
  • entitățile de interes public în contextul consolidării – în sensul că acestea cuprind inclusiv filialele ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată din orice stat membru, așa cum aceasta este definită în Legea nr. 126/2018 privind piețele de instrumente financiare, cu modificările și completările ulterioare;
 • referitor la recunoașterea veniturilor corespunzătoare cifrei de afaceri:
  Prin proiectul de ordin se propune completarea Reglementărilor contabile aprobate prin OMFP nr. 1.802/2014 cu aspecte privind modalitatea de recunoaștere a veniturilor atunci când entitățile derulează operațiuni în nume propriu, respectiv în numele unor terțe părți;
 • referitor la condițiile de capitalizare a costurilor îndatorării:
  Prezentul proiect aduce explicații cu privire la capitalizarea costurilor îndatorării. Astfel, completările propuse vizează momentul de la care o entitate trebuie să înceapă capitalizarea, respectiv data la care încetează capitalizarea costurilor îndatorării;
 • Alte clarificări - vizează următoarele aspecte:
  • recunoașterea veniturilor ocazionate de cedarea unei afaceri. Astfel, veniturile determinate de scoaterea din evidență a datoriilor corespunzătoare afacerii cedate se recunosc distinct de cele obținute din vânzarea afacerii;
  • valoarea capitalului social prezentat în situațiile financiare anuale. Astfel, acesta trebuie să corespundă cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerțului.

Proiectul de ordin este disponibil aici

viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
reglementari contabile
situatii financiare