E-Factură - ANAF pregătește procedura pentru organizarea și înscrierea în cadrul registrului RO e-Factura. Finanțele pregătesc specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice

E-Factură - ANAF pregătește procedura pentru organizarea și înscrierea în cadrul registrului RO e-Factura. Finanțele pregătesc specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice
scris 28 oct 2021

ANAF a pregătit un proiect de ordin de președinte pentru aprobarea procedurii privind organizarea și înscrierea în cadrul registrului RO e-Factura, precum și a modelului, conținutului și instrucțiunilor de completare ale formularului (084) ”Cerere privind înregistrarea în Registrul RO efactura/renunțare la cererea privind înregistrarea în Registrul RO e-Factura”. Totodată, Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de ordin de ministru pentru aprobarea specificațiilor tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice - RO_CIUS - și regulile operaționale specifice aplicabile la nivel național.

Guvernul a stabilit, la începutul lunii octombrie, implementarea unui sistem cu privire la facturile emise, transmise și primite într-un format electronic, care să permită prelucrarea lor electronică și automată.

Potrivit prevederilor ordonanței de urgență, operatorii economici, respectiv orice entități care desfășoară activitate economică constând în executarea de lucrări, livrarea de bunuri/produse și/sau prestarea de servicii, care emit facturi electronice către alți operatori economici (relații B2B), pot opta pentru transmiterea acestora către destinatari folosind sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Automatica SA: pionierul automatizărilor din România în era Industriei 4.0 CITEȘTE ȘI Automatica SA: pionierul automatizărilor din România în era Industriei 4.0

Emitentul facturii electronice, care optează pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, este obligat să se înregistreze în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura (Registrul RO e-Factura), potrivit dispozițiilor art.10 alin.(2) din acest act normativ.

Aici este disponibil documentul privind procedura, iar aici cel referitor la formularul 084

În vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, atât emitentul facturii electronice, cât și destinatarul acesteia trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura. Registrul RO e-Factura este public și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Registrul cuprinde următoarele informații:

a) codul de identificare fiscală al operatorului economic sau codul de înregistrare în scopuri de TVA, în situația în care acesta este înregistrat în scopuri de TVA potrivit art. 316 din Codul fiscal;
b) denumirea/numele și prenumele operatorului economic;
c) adresa domiciliului fiscal al operatorului economic;
d) data la care operatorul economic a solicitat înregistrarea în Registrul RO e-Factura.;
e) data înscrierii în Registrul RO e-Factura;

Proiectul de ordin de ministru

Documentul cu specificațiile tehnice este disponibil aici

Prin proiectul de ordin, Ministerul Finanțelor vrea să stabilească următoarele:

  • specificațiile tehnice și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice;
  • identificatorul setului de reguli;
  • regulile adiționale impuse de specificația tehnică și de utilizare a elementelor de bază ale facturii electronice RO_CIUS.
viewscnt
Afla mai multe despre
e-factura
ministerul finantelor
anaf
factura electronica