Finanțele adaugă 100 de posturi pentru a supraveghea cheltuirea banulului public - 54 posturi în plus la minister și alte 44 în plus la ANAF

Finanțele adaugă 100 de posturi pentru a supraveghea cheltuirea banulului public -  54 posturi în plus la minister și alte 44 în plus la ANAF
Marius Oncu
Marius Oncu
scris 30 nov 2023

Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor va crește cu 54, la 2.052, iar cel al ANAF cu 46, la 22.241 de posturi, prevede un proiect de hotărâre de Guvern pregătit de către Ministerul Finanțelor. Posturile în plus sunt necesare pentru noi structuri, a căror înființare a fost decisă în octombrie, cu scopul de a supraveghea cheltuirea banilor de la buget. 

Urmărește-ne și pe Google News

Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor este acum de de 1.998, exclusiv demnitarii, și ar urma să crească la 2.052, exclusiv demnitarii. De asemenea, numărul maxim de posturi la ANAF ar urma să crească de la 22.241 la 22.287.

La ANAF și Ministerul Finanțelor este așteptată pentru perioada următoare, până la final de decembrie, și o reorganizare mai amplă, pentru punerea în aplicare a prevederilor legii 296 și care ar putea duce la eliminarea unor posturi de conducere. Obiectivul va fi diminuarea ponderii funcțiilor publice de conducere in totalul funcțiilor la nivel ordonator principal de credite de la 12% la 8% și limitarea funcțiilor de conducere la maxim 10% pentru celelalte categorii de personal.

Schimbări preconizate

Propiectul propune crearea premiselor pentru asigurarea funcționalității celor două noi structuri de specialitate, precum și a structurii de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor și a structurilor teritoriale de inspecție economico-financiară din subordinea ANAF care vor efectua acțiuni de control la entitățile sesizate.

Monitorizarea achizițiilor

Una dintre structurile de specialitate va avea ca obiect de activitate monitorizarea execuției bugetare pe baza datelor și informațiilor gestionate de Ministerul Finanțelor. Aceasta va analiza datele și informațiile gestionate de Ministerul Finanțelor și va solicita informații suplimentare, după caz, și, în situațiile în care constată o creștere cu mai mult de 20% față de costul mediu al achizițiilor de produse/servicii/echipamente și/sau execuție de lucrări sau costul mediu al cheltuielilor curente și de capital aferente unor instituții publice similare, după caz, sesizează structura de inspecție economico-financiară din cadrul Ministerului Finanțelor.

În fiecare an calendaristic Ministerul Finanțelor va prezenta Guvernului rapoarte privind monitorizarea efectuată. Activitatea acestei structuri se organizează pentru început sub formă de proiect-pilot pe o perioadă de 3 ani pentru domeniile educație, sănătate, asistență și protecție socială, precum și pentru autoritățile și instituțiile aflate în subordinea autorităților administrației publice locale. După această perioadă, pe lângă domeniile menționate anterior, se pot aplica și altor domenii stabilite prin ordin al ministrului finanțelor.

Structura va funcționa cu un număr de 22 de posturi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat pentru Ministerul Finanțelor.

O structură pentru instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM)

O altă structură de specialitate va avea ca obiect de activitate reglementarea și aplicarea Regulamentului (UE) 2023/956 al Parlamentului European și al Consiliului din 10 mai 2023 privind instituirea unui mecanism de ajustare a carbonului la frontieră (CBAM).

Structura de specialitate va avea următoarele atribuții cu caracter general:

a) gestionează și implementează la nivel național CBAM;
b) înregistrează solicitările importatorilor de a obține statutul de declarant autorizat în registrul CBAM;
c) acordă, refuză sau retrage statutul de declarant autorizat CBAM;
d) face schimb de informații cu autoritățile competente;
e) solicită constituirea unei garanții pentru a autoriza un declarant, în cazul în care declarantul nu a fost stabilit pe parcursul celor două exerciții financiare anterioare anului în care a fost depusă cererea.

Totodată, prin intermediul acestei structuri se va asigura colaborarea cu Comisia Europeană în vederea identificării celor mai bune practici în aplicarea Regulamentului și participarea la reuniunile organizate la nivel național, la nivelul UE sau non UE și la cele ale Comitetului CBAM.

Structura de specialitate va funcționa cu un număr de 22 de posturi asigurate prin suplimentarea numărului de posturi aprobat pentru Ministerul Finanțelor.

Alte 10 posturi la Direcția generală de inspecție economico-financiară din Ministerul Finanțelor și 46 de posturi la structurile teritoriale de inspecție economico-financiară din subordinea ANAF

Pentru desfășurarea activităților de control vor fi alocate un număr de 10 posturi Direcției generale de inspecție economico-financiară din cadrul aparatului propriu al Ministerului Finanțelor și un număr de 46 de posturi structurilor teritoriale de inspecție economico-financiară din subordinea ANAF, asigurate prin suplimentarea corespunzătoare a numărului de posturi aprobat
pentru Ministerul Finanțelor, respectiv pentru ANAF.

În acest sens, numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Finanțelor este de 2.052, exclusiv demnitarii, iar numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al ANAF și structuri subordonate este de 22.287, inclusiv președintele, vicepreședinții și posturile aferente cabinetelor demnitarilor.

Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat având în vedere necesitatea implementării măsurilor instituite prin Legea nr. 296/2023 privind unele măsuri fiscal bugetare pentru asigurarea sustenabilității financiare a României pe termen lung, cu modificările ulterioare, referitoare la reducerea numărului de posturi și la încadrarea în procentul de 8% pentru funcțiile publice de conducere, fiind necesară stabilirea numărului de posturi pentru Ministerul Finanțelor și unitățile subordonate, cu respectarea tuturor actelor normative incidente.

viewscnt
Afla mai multe despre
ministerul finantelor
anaf
posturi
angajati
reorganizare