Finanțele amână termenul pentru declararea și plata impozitului pe profit. Propun reduceri la impozitul pe profit pentru firmele care înregistrează capitaluri proprii pozitive și cele care își majorează capitalurile proprii - proiect

Finanțele amână termenul pentru declararea și plata impozitului pe profit. Propun reduceri la impozitul pe profit pentru firmele care înregistrează capitaluri proprii pozitive și cele care își majorează capitalurile proprii - proiect
scris 13 aug 2020

Firmele care înregistrează capitaluri proprii pozitive și cele care își majorează capitalurile proprii vor beneficia de reduceri la plata impozitului de profit, potrivit unui proiect redactat la nivelul Ministerului Finanțelor. Măsura se aplică plătitorilor de impozit pe profit, microîntreprinderilor și plătitorilor de impozit specific. Pentru îndeplinirea mai multor condiții privind capitalurile, procentajele se cumulează, astfel că se poate ajunge la  o reducere mai consistentă. Pentru a putea acorda aceste reduceri, termenul limită pentru declararea/plata impozitului pe profit va fi amânat la 25 iunie.

Pandemia Covid-19 transformă comerțul. Achizițiile online vor cunoaște o creștere fără precedent CITEȘTE ȘI Pandemia Covid-19 transformă comerțul. Achizițiile online vor cunoaște o creștere fără precedent

Având în vedere că informațiile despre capitalurile proprii și capitalurile proprii ajustate fiscal sunt cele înregistrate în situațiile financiare anuale/raportări contabile, iar acestea au termen de depunere 150 de zile de la încheierea exercițiului financiar, urmează să fie prelungit termenul de calcul și depunere a declarației anuale de impozit pe profit de la 25 februarie/25 martie la 25 iunie. Pentru firmele cu an fiscal diferit de anul calendaristic, amânarea este pe data de 25 a celei de-a șasea luni de la încheierea anului fiscal.

Proiectul de OUG este disponibil aici, iar nota de fundamentare aici

Reduceri de impozit

(1) Contribuabilii plătitori de impozit pe profit, contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor, precum și contribuabilii încadrați la impozitul specific unor activități, beneficiază de reduceri ale impozitului pe profit anual/impozitului pe veniturile microîntreprinderilor/impozitului specific unor activități, astfel:

FOTO Oportunitate de investiție - OMV Petrom vinde un teren într-o zonă extrem de căutată, pe care poate fi dezvoltat un proiect imobiliar mixt CITEȘTE ȘI FOTO Oportunitate de investiție - OMV Petrom vinde un teren într-o zonă extrem de căutată, pe care poate fi dezvoltat un proiect imobiliar mixt

a) 2%, în cazul în care capitalul propriu contabil, prezentat în situațiile financiare anuale, respectiv în raportările contabile anuale pentru sediile permanente, în anul pentru care datorează impozitul, este pozitiv. Pentru contribuabilii care, potrivit prevederilor legale, au obligația constituirii capitalului social, capitalul propriu contabil trebuie să îndeplinească, concomitent și condiția de a fi la nivelul unei valori cel puțin egale cu jumătate din capitalul social subscris;

b) dacă înregistrează o creștere anuală a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent și îndeplinește concomitent condiția prevăzută la lit.a), reducerile au următoarele valori:

Procentul de reducere a impozitului

Intervalele de creștere anuală a capitalului propriu ajustat

5%

până la 5%, inclusiv

6%

peste 5% și până la 10% inclusiv

7%

peste 10% și până la 15% inclusiv

8%

peste 15% și până la 20% inclusiv

9%

peste 20% și până la 25% inclusiv

10%

peste 25%

c) 3%, dacă înregistrează o creștere peste nivelul prevăzut la alin. (4) a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020 și dacă îndeplinește concomitent condiția prevăzută la lit.a). Prevederile prezentei litere se aplică începând cu anul 2022, respectiv începând cu anul fiscal modificat care începe în anul 2022.

(2) În cazul în care sunt aplicabile două sau trei din reducerile prevăzute la lit. a) – c) ale alin. (1), pentru determinarea valorii reducerii, procentele corespunzătoare acestora se adună iar valoarea rezultată se aplică asupra impozitului.

(3) Nu intră sub incidența prevederilor prezentului articol contribuabilii pentru care reglementările contabile sunt emise de BNR, respectiv de ASF.

(4) În aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c), procentul de creștere a capitalului propriu ajustat al anului pentru care datorează impozitul față de capitalul propriu ajustat înregistrat în anul 2020, are următoarele valori:

Anul pentru care datorează impozitul

Procentul minim de creștere a capitalului propriu ajustat

2022

5%

2023

10%

2024

15%

2025

20%

(5) În sensul prezentului articol, capitalul propriu ajustat cuprinde următoarele elemente:

a) capital subscris vărsat/capital de dotare;
b) patrimoniul regiei;
c) patrimoniul public;
d) patrimoniul privat;
e) patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare;
f) prime de capital
g) rezerva legală, statutară sau contractuală și alte rezerve constituite din profitul net ca urmare a deciziei acționarilor/asociaților sau potrivit prevederilor legale;
h) rezultatul net reportat – sold creditor, reprezintând diferența pozitivă dintre soldurile creditoare și debitoare.

(6) Elementele luate în calcul potrivit alin.(5) pentru determinarea capitalului propriu ajustat sunt cele prezentate în situațiile financiare anuale/raportările contabile anuale. 

(7) Pentru determinarea capitalului propriu ajustat potrivit alin. (5) lit. a) de către sediile permanente capitalul subscris vărsat se înlocuiește cu capitalul de dotare pus la dispoziție de persoana juridică străină pentru desfășurarea activității în România.

(8) În cazul în care în anul pentru care datorează impozitul se efectuează următoarele operațiuni de reorganizare efectuate potrivit legii care produc efecte în anul respectiv, contribuabilii stabilesc capitalul propriu ajustat al anului precedent, respectiv al anului 2020, potrivit următoarelor reguli:

a) contribuabilii care absorb prin fuziune una sau mai multe persoane juridice, însumează capitalul propriu ajustat înregistrat de aceștia în anul precedent, respectiv anul 2020, cu capitalul propriu ajustat pentru aceiași ani de celelalte societăți cedente;
b) contribuabilii înființați prin fuziunea a două sau mai multe persoane juridice însumează capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, respectiv anul 2020, de societățile cedente;
c) contribuabilii înființați prin divizarea sub orice formă a unei persoane juridice împart capitalul propriu ajustat înregistrat în anul precedent, respectiv în anul 2020, de societatea cedentă proporțional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii;
d) contribuabilii care primesc active și pasive prin operațiuni de divizare sub orice formă a unei persoane juridice, însumează capitalul propriu ajustat înregistrat de aceștia în anul precedent, respectiv anul 2020, cu capitalul propriu ajustat înregistrat de societatea cedentă în aceiași ani, recalculat proporțional cu valoarea activelor transferate, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii;
e) contribuabilii care transferă, potrivit legii, o parte din patrimoniu uneia sau mai multor societăți beneficiare, recalculează capitalului propriu ajustat pentru anul precedent, respectiv anul 2020, proporțional cu valoarea activelor menținute de către persoana juridică care transferă activele, conform proiectului de divizare întocmit potrivit legii. 

(9) În cazul contribuabililor care în anul pentru care datorează impozitul devin sedii permanente ale persoanelor juridice străine ca urmare a operațiunilor prevăzute la art. 33 din Codul fiscal, capitalul propriu ajustat al anului precedent, respectiv al anului 2020, se stabilește potrivit următoarelor reguli:

a) în cazul fuziunii prin absorbție, capitalul propriu ajustat al sediului permanent pentru anul precedent, respectiv anul 2020, este cel înregistrat de către societatea cedentă;
b) în cazul divizării totale, divizării parțiale și transferului de active, sediile permanente determină capitalul propriu ajustat pentru anul precedent, respectiv anul 2020, în baza celui înregistrat de societatea cedentă, recalculat pentru fiecare sediu permanent, proporțional cu valoarea activelor, potrivit legii. Societățile cedente care nu încetează să existe în urma efectuării unei astfel de operațiuni, stabilesc capitalul propriu potrivit regulilor prevăzute la alin. (8) lit. e).

viewscnt
Afla mai multe despre
impozit
anaf
ministerul finantelor
impozit
reducere
capitaluri negative
capitaluri proprii