Finanțele stabilesc modul de contabilizare a dividendelor repartizate trimestrial și formatul situațiilor financiare interimare

Finanțele stabilesc modul de contabilizare a dividendelor repartizate trimestrial și formatul situațiilor financiare interimare
scris 28 aug 2018

Firmele vor trebui să întocmească situații financiare interimare formate din bilanț/situația poziției financiare, contul de profit și pierdere/situația rezultatului global și politicile contabile semnificative, dacă vor să distribuie dividende trimestrial și nu anual, ca în prezent, potrivit unui proiect de ordin al Ministerului Finanțelo care stabilește mecanismul de raportare a dividendelor repartizate trimestrial de operatorii economici. Totodată, în ce privește contabilizarea dividendelor repartizate în cursul exercițiului financiar, urmează ca suma corespunzătoare acestora să fie recunoscută printr-un cont distinct, prevede proiectul.

Legea care dă firmelor dreptul să distribuie dividende trimestriale a fost publicată în Monitorul Oficial la mijlocul lunii iulie

Totodată, actualul proiect de act normativ stabilește termenul de depunere a situațiilor financiare interimare la unitățile teritoriale ale MFP, respectiv 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.

"Prin lege, s-a acordat posibilitatea de a opta pentru repartizarea trimestrială a dividendelor, ceea ce va permite flexibilizarea planificării bugetare atât pentru antreprenori, care vor beneficia astfel mai repede de profitul propriei afaceri, cât și pentru execuția cheltuielilor bugetare. În acest fel, se vor colecta și în timpul anului venituri bugetare provenite din impozitul pe dividende", a declarat Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor. 

Potrivit prevederilor Legii contabilității, firmele prevăzute de lege au obligația să întocmească situații financiare anuale.

EY: Distribuirea de dividende trimestriale - benefică pentru firme, dar poate pune probleme companiilor mari, precum cele listate la BVB CITEȘTE ȘI EY: Distribuirea de dividende trimestriale - benefică pentru firme, dar poate pune probleme companiilor mari, precum cele listate la BVB

Firmele care optează, însă, pentru repartizarea trimestrială de dividende au obligația să întocmească situații financiare interimare.

Situațiile financiare interimare urmează să se întocmească utilizând politicile contabile aplicate de entitate la data întocmirii acestora.

Se propune ca situațiile financiare interimare să fie formate din:

  • bilanț/situația poziției financiare;
  • contul de profit și pierdere/situația rezultatului global;
  • politicile contabile semnificative.

Bilanțul/situația poziției financiare și contul de profit și pierdere/situația rezultatului global au aceeași structură cu cea aplicabilă acestor componente ale situațiilor financiare anuale întocmite conform reglementărilor contabile. Veniturile și cheltuielile astfel raportate se stabilesc cumulat de la începutul exercițiului financiar până la finele trimestrului pentru care entitatea a optat să repartizeze dividende.

ANALIZĂ Dividendele trimestriale favorizează extinderea afacerilor, iar microîntreprinderile devin și mai atractive CITEȘTE ȘI ANALIZĂ Dividendele trimestriale favorizează extinderea afacerilor, iar microîntreprinderile devin și mai atractive

În vederea întocmirii situațiilor financiare interimare firma procedează la efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, conform prevederilor Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea și efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, și a evaluării acestor elemente, potrivit reglementărilor contabile aplicabile.

Prin proiectul de ordin se propune ca situațiile financiare interimare să se depună la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, în termen de 30 de zile de la aprobarea acestora de către adunarea generală a acționarilor/asociaților.

Referitor la repartizările interimare de dividende, sumele aferente acestora se înregistrează în contabilitate și se reflectă în situațiile financiare interimare drept creanțe față de acționari, respectiv asociați.

Se propune ca suma corespunzătoare acestora să fie recunoscută printr-un cont distinct, respectiv contul 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” (A) (articol contabil 463 „Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului financiar” = 456 „Decontări cu acționarii/asociații privind capitalul”).

Odată cu introducerea în planul de conturi aplicabil a unui nou cont, capitolul referitor la funcțiunea conturilor se completează în mod corespunzător, prin includerea funcțiunii acestui cont.

viewscnt
Afla mai multe despre
dividende
ministerul finantelor
situatii financiare
contabilitate
dividende trimestriale